Browse Source

Added rel="noopener" to target="_blank" hrefs (#327)

* Added rel="noopener" to target="_blank" hrefs

* Replaced gogs.io/docs with docs.gitea.io
Bwko 3 years ago
parent
commit
5ab85372da

File diff suppressed because it is too large
+ 5 - 5
conf/locale/locale_bg-BG.ini


+ 5 - 5
conf/locale/locale_cs-CZ.ini

@@ -47,7 +47,7 @@ cancel=Zrušit
47 47
 [install]
48 48
 install=Instalace
49 49
 title=Kroky instalace pro první běh
50
-docker_helper=Spouštíte-li Gitea uvnitř Dockeru, přečtěte si prosím pečlivě <a target="_blank" href="%s">návod</a>, než něco změníte na této stránce!
50
+docker_helper=Spouštíte-li Gitea uvnitř Dockeru, přečtěte si prosím pečlivě <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">návod</a>, než něco změníte na této stránce!
51 51
 requite_db_desc=Gitea vyžaduje MySQL, PostgreSQL, SQLite3 nebo TiDB.
52 52
 db_title=Nastavení databáze
53 53
 db_type=Typ databáze
@@ -351,7 +351,7 @@ visibility=Viditelnost
351 351
 visiblity_helper=Tento repositář je <span class="ui red text">soukromý</span>
352 352
 visiblity_helper_forced=Správce vynutil na všech nových repositářích, aby byly <span class="ui red text">soukromé</span>
353 353
 visiblity_fork_helper=(Změna této hodnoty ovlivní všechny repositáře rozštěpení)
354
-clone_helper=Potřebujete pomoci s klonováním? Navštivte <a target="_blank" href="%s">nápovědu</a>!
354
+clone_helper=Potřebujete pomoci s klonováním? Navštivte <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">nápovědu</a>!
355 355
 fork_repo=Repositář rozštěpení
356 356
 fork_from=Rozštěpit z
357 357
 fork_visiblity_helper=Nemůžete změnit viditelnost repositáře rozštěpení.
@@ -457,7 +457,7 @@ editor.branch_already_exists=Repositář větev '%s' již obsahuje.
457 457
 editor.directory_is_a_file=Entry '%s' in the parent path is a file not a directory in this repository.
458 458
 editor.filename_is_a_directory=The filename '%s' is an existing directory in this repository.
459 459
 editor.file_editing_no_longer_exists=The file '%s' you are editing no longer exists in the repository.
460
-editor.file_changed_while_editing=Obsah souboru se změnil od začátku úprav. <a target="_blank" href="%s"> Klepnutím sem</a> zobrazíte, co se změnilo, nebo <strong>stiskněte potvrdit znovu</strong> pro přepsání změn.
460
+editor.file_changed_while_editing=Obsah souboru se změnil od začátku úprav. <a target="_blank" rel="noopener" href="%s"> Klepnutím sem</a> zobrazíte, co se změnilo, nebo <strong>stiskněte potvrdit znovu</strong> pro přepsání změn.
461 461
 editor.file_already_exists=A file with name '%s' already exists in this repository.
462 462
 editor.no_changes_to_show=There are no changes to show.
463 463
 editor.fail_to_update_file=Failed to update/create file '%s' with error: %v
@@ -690,7 +690,7 @@ settings.search_user_placeholder=Hledat uživatele...
690 690
 settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Není dovoleno přidat organizaci jako spolupracovníka.
691 691
 settings.user_is_org_member=Uživatel je již členem organizace, tudíž nemůže být přidán jako spolupracovník.
692 692
 settings.add_webhook=Přidat webový háček
693
-settings.hooks_desc=Webové háčky jsou podobné základním spouštím HTTP POST událostí. Kdykoliv se něco stane v Gitea, bude postaráno o oznámení specifikovanému cílovému serveru. Více se o daném dozvíte v <a target="_blank" href="%s">příručce webových háčků</a>.
693
+settings.hooks_desc=Webové háčky jsou podobné základním spouštím HTTP POST událostí. Kdykoliv se něco stane v Gitea, bude postaráno o oznámení specifikovanému cílovému serveru. Více se o daném dozvíte v <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">příručce webových háčků</a>.
694 694
 settings.webhook_deletion=Smazat webový háček
695 695
 settings.webhook_deletion_desc=Smazáním tohoto webového háčku dojte také ke smazání veškerých informací o něm a také historie volání. Chcete pokračovat?
696 696
 settings.webhook_deletion_success=Webový háček byl úspěšně smazán!
@@ -707,7 +707,7 @@ settings.githook_edit_desc=Je-li háček neaktivní, bude zobrazen vzorový obsa
707 707
 settings.githook_name=Název háčku
708 708
 settings.githook_content=Obsah háčku
709 709
 settings.update_githook=Upravit háček
710
-settings.add_webhook_desc=Gitea zašle požadavek typu <code>POST</code> na zadanou URL, společně s informacemi o události, která nastala. Můžete také specifikovat, jaký datový formát se má použít po spuštění daného háčku (JSON, x-www-form-urlencoded, XML atp.). Více informací je k nalezení v našem <a target="_blank" href="%s">Návodu na webové háčky</a>.
710
+settings.add_webhook_desc=Gitea zašle požadavek typu <code>POST</code> na zadanou URL, společně s informacemi o události, která nastala. Můžete také specifikovat, jaký datový formát se má použít po spuštění daného háčku (JSON, x-www-form-urlencoded, XML atp.). Více informací je k nalezení v našem <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Návodu na webové háčky</a>.
711 711
 settings.payload_url=URL obsahu
712 712
 settings.content_type=Typ obsahu
713 713
 settings.secret=Tajný klíč

+ 5 - 5
conf/locale/locale_de-DE.ini

@@ -47,7 +47,7 @@ cancel=Abbrechen
47 47
 [install]
48 48
 install=Installation
49 49
 title=Installationsschritte für den ersten Start
50
-docker_helper=Wenn Gitea innerhalb von Docker läuft, lesen Sie sich bitte den <a target="_blank" href="%s">Leitfaden</a> genau durch, bevor Sie irgendwas auf dieser Seite ändern!
50
+docker_helper=Wenn Gitea innerhalb von Docker läuft, lesen Sie sich bitte den <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Leitfaden</a> genau durch, bevor Sie irgendwas auf dieser Seite ändern!
51 51
 requite_db_desc=Gitea benötigt MySQL, PostgreSQL, SQLite3 oder TiDB.
52 52
 db_title=Datenbankeinstellungen
53 53
 db_type=Datenbanktyp
@@ -351,7 +351,7 @@ visibility=Sichtbarkeit
351 351
 visiblity_helper=Dieses Repository ist <span class="ui red text">privat</span>
352 352
 visiblity_helper_forced=Der Administrator hat festgelegt, dass alle neuen Repositories <span class="ui red text">privat</span> sein müssen
353 353
 visiblity_fork_helper=(Eine Änderung dieses Wertes wirkt sich auf alle Forks aus)
354
-clone_helper=Sie brauchen Hilfe beim Klonen? Öffnen Sie die <a target="_blank" href="%s">Hilfe</a>!
354
+clone_helper=Sie brauchen Hilfe beim Klonen? Öffnen Sie die <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Hilfe</a>!
355 355
 fork_repo=Repository forken
356 356
 fork_from=Fork von
357 357
 fork_visiblity_helper=Die Sichtbarkeit von geforkten Repositories ist nicht veränderbar.
@@ -457,7 +457,7 @@ editor.branch_already_exists=Branch '%s' existiert bereits in diesem Repository.
457 457
 editor.directory_is_a_file='%s' im übergeordneten Verzeichnis ist eine Datei und kein Verzeichnis.
458 458
 editor.filename_is_a_directory=Die Datei '%s' existiert bereits als Verzeichnis in diesem Repository.
459 459
 editor.file_editing_no_longer_exists=Die Datei '%s', welche Sie bearbeiten, existiert in diesem Repository nicht mehr.
460
-editor.file_changed_while_editing=Seit dem Start der Bearbeitung hat sich die Datei geändert. <a target="_blank" href="%s">Hier klicken</a> um die Änderungen zu sehen, oder nochmals <strong>Commit drücken</strong> um die Änderungen zu überschreiben.
460
+editor.file_changed_while_editing=Seit dem Start der Bearbeitung hat sich die Datei geändert. <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Hier klicken</a> um die Änderungen zu sehen, oder nochmals <strong>Commit drücken</strong> um die Änderungen zu überschreiben.
461 461
 editor.file_already_exists=Eine Datei mit dem Namen '%s' existiert bereits in diesem Repository.
462 462
 editor.no_changes_to_show=Keine Änderungen vorhanden.
463 463
 editor.fail_to_update_file=Fehler beim Ändern/Erstellen der Datei '%s'. Fehler: %v
@@ -690,7 +690,7 @@ settings.search_user_placeholder=Benutzer suchen...
690 690
 settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Eine Organisation kann nicht als Mitarbeiter hinzugefügt werden.
691 691
 settings.user_is_org_member=Benutzer ist ein Organisationsmitglied und kann nicht als Mitarbeiter hinzugefügt werden.
692 692
 settings.add_webhook=Webhook hinzufügen
693
-settings.hooks_desc=Webhooks erlauben es Ihnen, externe Dienste zu informieren, wenn etwas Bestimmtes in Ihrem Repository passiert. Gitea sendet dann einen POST-Request an alle angegebenen URLs. Erfahren Sie mehr in unserem <a target="_blank" href="%s">Webhooks Guide</a>.
693
+settings.hooks_desc=Webhooks erlauben es Ihnen, externe Dienste zu informieren, wenn etwas Bestimmtes in Ihrem Repository passiert. Gitea sendet dann einen POST-Request an alle angegebenen URLs. Erfahren Sie mehr in unserem <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Webhooks Guide</a>.
694 694
 settings.webhook_deletion=Webhook entfernen
695 695
 settings.webhook_deletion_desc=Das Löschen dieses Webhooks wird alle zugehörigen Informationen und den Übertragungsverlauf entfernen. Wirklich fortfahren?
696 696
 settings.webhook_deletion_success=Webhook wurde erfolgreich entfernt!
@@ -707,7 +707,7 @@ settings.githook_edit_desc=Wenn ein Hook inaktiv ist, wird der Standardinhalt be
707 707
 settings.githook_name=Hook-Name
708 708
 settings.githook_content=Hook-Inhalt
709 709
 settings.update_githook=Hook aktualisieren
710
-settings.add_webhook_desc=Gitea sendet einen <code>POST</code>-Request an die unten stehende URL mit Details aller abonnierten Ereignisse. Sie können auch angeben, welches Datenformat Sie empfangen wollen (JSON, <code>x-www-form-urlencoded</code>, <em>etc</em>). Mehr Informationen finden Sie im <a target="_blank" href="%s">Webhooks Guide</a>.
710
+settings.add_webhook_desc=Gitea sendet einen <code>POST</code>-Request an die unten stehende URL mit Details aller abonnierten Ereignisse. Sie können auch angeben, welches Datenformat Sie empfangen wollen (JSON, <code>x-www-form-urlencoded</code>, <em>etc</em>). Mehr Informationen finden Sie im <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Webhooks Guide</a>.
711 711
 settings.payload_url=Payload URL
712 712
 settings.content_type=Inhaltstyp
713 713
 settings.secret=Secret

+ 5 - 5
conf/locale/locale_en-US.ini

@@ -47,7 +47,7 @@ cancel = Cancel
47 47
 [install]
48 48
 install = Installation
49 49
 title = Install Steps For First-time Run
50
-docker_helper = If you're running Gitea inside Docker, please read <a target="_blank" href="%s">Guidelines</a> carefully before you change anything in this page!
50
+docker_helper = If you're running Gitea inside Docker, please read <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Guidelines</a> carefully before you change anything in this page!
51 51
 requite_db_desc = Gitea requires MySQL, PostgreSQL, SQLite3 or TiDB.
52 52
 db_title = Database Settings
53 53
 db_type = Database Type
@@ -355,7 +355,7 @@ visibility = Visibility
355 355
 visiblity_helper = This repository is <span class="ui red text">Private</span>
356 356
 visiblity_helper_forced = Site admin has forced all new repositories to be <span class="ui red text">Private</span>
357 357
 visiblity_fork_helper = (Change of this value will affect all forks)
358
-clone_helper = Need help cloning? Visit <a target="_blank" href="%s">Help</a>!
358
+clone_helper = Need help cloning? Visit <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Help</a>!
359 359
 fork_repo = Fork Repository
360 360
 fork_from = Fork From
361 361
 fork_visiblity_helper = You cannot alter the visibility of a forked repository.
@@ -461,7 +461,7 @@ editor.branch_already_exists = Branch '%s' already exists in this repository.
461 461
 editor.directory_is_a_file = Entry '%s' in the parent path is a file not a directory in this repository.
462 462
 editor.filename_is_a_directory = The filename '%s' is an existing directory in this repository.
463 463
 editor.file_editing_no_longer_exists = The file '%s' you are editing no longer exists in the repository.
464
-editor.file_changed_while_editing = File content has been changed since you started editing. <a target="_blank" href="%s">Click here</a> to see what have been changed or <strong>press commit again</strong> to overwrite those changes.
464
+editor.file_changed_while_editing = File content has been changed since you started editing. <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Click here</a> to see what have been changed or <strong>press commit again</strong> to overwrite those changes.
465 465
 editor.file_already_exists = A file with name '%s' already exists in this repository.
466 466
 editor.no_changes_to_show = There are no changes to show.
467 467
 editor.fail_to_update_file = Failed to update/create file '%s' with error: %v
@@ -696,7 +696,7 @@ settings.search_user_placeholder = Search user...
696 696
 settings.org_not_allowed_to_be_collaborator = Organization is not allowed to be added as a collaborator.
697 697
 settings.user_is_org_member = User is organization member who cannot be added as a collaborator.
698 698
 settings.add_webhook = Add Webhook
699
-settings.hooks_desc = Webhooks are much like basic HTTP POST event triggers. Whenever something occurs in Gitea, we will handle the notification to the target host you specify. Learn more in this <a target="_blank" href="%s">Webhooks Guide</a>.
699
+settings.hooks_desc = Webhooks are much like basic HTTP POST event triggers. Whenever something occurs in Gitea, we will handle the notification to the target host you specify. Learn more in this <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Webhooks Guide</a>.
700 700
 settings.webhook_deletion = Delete Webhook
701 701
 settings.webhook_deletion_desc = Delete this webhook will remove its information and all delivery history. Do you want to continue?
702 702
 settings.webhook_deletion_success = Webhook has been deleted successfully!
@@ -713,7 +713,7 @@ settings.githook_edit_desc = If the hook is inactive, sample content will be pre
713 713
 settings.githook_name = Hook Name
714 714
 settings.githook_content = Hook Content
715 715
 settings.update_githook = Update Hook
716
-settings.add_webhook_desc = Gitea will send a <code>POST</code> request to the URL you specify, along with regarding the event that occured. You can also specify what kind of data format you'd like to get upon triggering the hook (JSON, x-www-form-urlencoded, XML, etc). More information can be found in our <a target="_blank" href="%s">Webhooks Guide</a>.
716
+settings.add_webhook_desc = Gitea will send a <code>POST</code> request to the URL you specify, along with regarding the event that occured. You can also specify what kind of data format you'd like to get upon triggering the hook (JSON, x-www-form-urlencoded, XML, etc). More information can be found in our <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Webhooks Guide</a>.
717 717
 settings.payload_url = Payload URL
718 718
 settings.content_type = Content Type
719 719
 settings.secret = Secret

+ 5 - 5
conf/locale/locale_es-ES.ini

@@ -47,7 +47,7 @@ cancel=Cancelar
47 47
 [install]
48 48
 install=Instalación
49 49
 title=Pasos de la instalación por primera vez
50
-docker_helper=Si está ejecutando Gitea usando Docker, ¡por favor lea <a target="_blank" href="%s"> estas pautas</a> antes de cambiar nada en esta página!
50
+docker_helper=Si está ejecutando Gitea usando Docker, ¡por favor lea <a target="_blank" rel="noopener" href="%s"> estas pautas</a> antes de cambiar nada en esta página!
51 51
 requite_db_desc=Gitea requiere una base de datos MySQL, PostgreSQL, SQLite3 o TiDB.
52 52
 db_title=Configuración de base de datos
53 53
 db_type=Tipo de base de datos
@@ -351,7 +351,7 @@ visibility=Visibilidad
351 351
 visiblity_helper=Este repositorio es <span class="ui red text">privado</span>
352 352
 visiblity_helper_forced=El administrador web ha obligado a todos los repositorios nuevos a ser <span class="ui red text"> privados</span>
353 353
 visiblity_fork_helper=(Este cambio afectará a todos los forks)
354
-clone_helper=¿Necesitas ayuda con el clone? ¡Consulta la <a target="_blank" href="%s">Ayuda</a>!
354
+clone_helper=¿Necesitas ayuda con el clone? ¡Consulta la <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Ayuda</a>!
355 355
 fork_repo=Hacer Fork del repositorio
356 356
 fork_from=Crear un Fork desde
357 357
 fork_visiblity_helper=No es posible cambiar la visibilidad de un Fork
@@ -457,7 +457,7 @@ editor.branch_already_exists=La rama '%s' ya existe en este repositorio.
457 457
 editor.directory_is_a_file=La entrada '%s' en el directorio padre es un archivo no un directorio en este repositorio.
458 458
 editor.filename_is_a_directory=El nombre del fichero '%s' es un directorio existente en este repositorio.
459 459
 editor.file_editing_no_longer_exists=El archivo '%s' que estás editando ya no existe en este repositorio.
460
-editor.file_changed_while_editing=El contenido del archivo ha sido modificado desde que empezó a editarlo. <a target="_blank" href="%s">Clic aquí</a> para ver qué ha sido modificado o <strong>presiona confirmar de nuevo</strong> para sobrescribir estos cambios.
460
+editor.file_changed_while_editing=El contenido del archivo ha sido modificado desde que empezó a editarlo. <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Clic aquí</a> para ver qué ha sido modificado o <strong>presiona confirmar de nuevo</strong> para sobrescribir estos cambios.
461 461
 editor.file_already_exists=Ya existe un archivo con nombre '%s' en este repositorio.
462 462
 editor.no_changes_to_show=No existen cambios para mostrar.
463 463
 editor.fail_to_update_file=Error al actualizar/crear el archivo '%s', error: %v
@@ -690,7 +690,7 @@ settings.search_user_placeholder=Buscar usuario...
690 690
 settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Las organizaciones no tiene permitido ser añadidas como colaboradores.
691 691
 settings.user_is_org_member=El usuario es miembro de la organización, no puede ser añadido como colaborador.
692 692
 settings.add_webhook=Añadir Webhook
693
-settings.hooks_desc=Los Webhooks permiten a servicios externos recibir notificaciones cuando sucedan ciertos eventos en Gitea. Cuando sucedan los eventos especificados, enviaremos una petición POST a cada una de las URLs indicadas. Para obtener más información, consulta nuestra <a target="_blank" href="%s">Guía de Webhooks</a>.
693
+settings.hooks_desc=Los Webhooks permiten a servicios externos recibir notificaciones cuando sucedan ciertos eventos en Gitea. Cuando sucedan los eventos especificados, enviaremos una petición POST a cada una de las URLs indicadas. Para obtener más información, consulta nuestra <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Guía de Webhooks</a>.
694 694
 settings.webhook_deletion=Eliminar Webhook
695 695
 settings.webhook_deletion_desc=Al borrar este webhook se eliminará su información y todo su historial. ¿Desea continuar?
696 696
 settings.webhook_deletion_success=¡Webhook eliminado con éxito!
@@ -707,7 +707,7 @@ settings.githook_edit_desc=Si el hook no está activo, se mostrará contenido de
707 707
 settings.githook_name=Nombre del Hook
708 708
 settings.githook_content=Contenido del Hook
709 709
 settings.update_githook=Actualizar Hook
710
-settings.add_webhook_desc=Enviaremos una petición <code>POST</code> a la siguiente URL con los detalles de cualquier evento suscrito. También puedes especificar qué formato de datos te gustaría recibir (JSON, <code>x-www-form-urlencoded</code>, <em>etc</em>). Puedes encontrar más información en la <a target="_blank" href="%s">Guía de Webhooks</a>.
710
+settings.add_webhook_desc=Enviaremos una petición <code>POST</code> a la siguiente URL con los detalles de cualquier evento suscrito. También puedes especificar qué formato de datos te gustaría recibir (JSON, <code>x-www-form-urlencoded</code>, <em>etc</em>). Puedes encontrar más información en la <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Guía de Webhooks</a>.
711 711
 settings.payload_url=URL de Payload
712 712
 settings.content_type=Tipo de contenido
713 713
 settings.secret=Secreto

+ 5 - 5
conf/locale/locale_fi-FI.ini

@@ -47,7 +47,7 @@ cancel=Peruuta
47 47
 [install]
48 48
 install=Asennus
49 49
 title=Asennusvaiheet ottaessa ensi kertaa käyttöön
50
-docker_helper=Jos käytät Giteaia Dockerin sisällä, ole hyvä ja lue <a target="_blank" href="%s">ohjeet</a> huolellisesti ennen kuin muutat mitään tältä sivulta!
50
+docker_helper=Jos käytät Giteaia Dockerin sisällä, ole hyvä ja lue <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">ohjeet</a> huolellisesti ennen kuin muutat mitään tältä sivulta!
51 51
 requite_db_desc=Gitea tarvitsee MySQL, PostgreSQL, SQLite3 tai TiDB.
52 52
 db_title=Tietokanta asetukset
53 53
 db_type=Tietokanta tyyppi
@@ -351,7 +351,7 @@ visibility=Näkyvyys
351 351
 visiblity_helper=Tämä repo on <span class="ui red text">yksityinen</span>
352 352
 visiblity_helper_forced=Sivuston ylläpito on pakottanut kaikkien uusien repojen olevan <span class="ui red text">yksityisiä</span>
353 353
 visiblity_fork_helper=(Arvon vaihtaminen vaikuttaa kaikkiin forkkeihin)
354
-clone_helper=Tarvitsetko apua kloonauksessa? Vieraile osoitteessa <a target="_blank" href="%s">Apua</a>!
354
+clone_helper=Tarvitsetko apua kloonauksessa? Vieraile osoitteessa <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Apua</a>!
355 355
 fork_repo=Forkkaa repo
356 356
 fork_from=Forkkaa lähteestä
357 357
 fork_visiblity_helper=Et voi muuttaa forkatun repon näkyvyyttä.
@@ -457,7 +457,7 @@ editor.branch_already_exists=Branch '%s' already exists in this repository.
457 457
 editor.directory_is_a_file=Entry '%s' in the parent path is a file not a directory in this repository.
458 458
 editor.filename_is_a_directory=The filename '%s' is an existing directory in this repository.
459 459
 editor.file_editing_no_longer_exists=The file '%s' you are editing no longer exists in the repository.
460
-editor.file_changed_while_editing=File content has been changed since you started editing. <a target="_blank" href="%s">Click here</a> to see what have been changed or <strong>press commit again</strong> to overwrite those changes.
460
+editor.file_changed_while_editing=File content has been changed since you started editing. <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Click here</a> to see what have been changed or <strong>press commit again</strong> to overwrite those changes.
461 461
 editor.file_already_exists=A file with name '%s' already exists in this repository.
462 462
 editor.no_changes_to_show=There are no changes to show.
463 463
 editor.fail_to_update_file=Failed to update/create file '%s' with error: %v
@@ -690,7 +690,7 @@ settings.search_user_placeholder=Etsi käyttäjä...
690 690
 settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Yhteistyökumppaniksi ei voi lisätä organisaatiota.
691 691
 settings.user_is_org_member=Käyttäjä on organisaation jäsen, jota ei voi lisätä yhteistyökumppaniksi.
692 692
 settings.add_webhook=Lisää webkoukku
693
-settings.hooks_desc=Webkoukut muistuttavat paljon perus HTTP POST tapahtuma laukaisimia. Aina kun jotain tapahtuu Giteaissa, käsittelemme ilmoituksen määrittäämääsi kohteeseen. Lisätietoja <a target="_blank" href="%s">webkoukku oppaassa</a>.
693
+settings.hooks_desc=Webkoukut muistuttavat paljon perus HTTP POST tapahtuma laukaisimia. Aina kun jotain tapahtuu Giteaissa, käsittelemme ilmoituksen määrittäämääsi kohteeseen. Lisätietoja <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">webkoukku oppaassa</a>.
694 694
 settings.webhook_deletion=Poista webkoukku
695 695
 settings.webhook_deletion_desc=Tämän webkoukun poistaminen poistaa sen tiedot ja kaiken toimitushistorian. Haluatko jatkaa?
696 696
 settings.webhook_deletion_success=Webkoukku on poistettu onnistuneesti!
@@ -707,7 +707,7 @@ settings.githook_edit_desc=Jos koukku ei ole käytössä, esitellään esimerkki
707 707
 settings.githook_name=Koukun nimi
708 708
 settings.githook_content=Koukun sisältö
709 709
 settings.update_githook=Päivitys koukku
710
-settings.add_webhook_desc=Gitea lähettää <code>POST</code> requestin määrittämääsi URLiin, mukaanlukien tapahtuneen eventin. Voit myös määrittää millaisen tiedostomuodon haluat saada koukun lauettua (JSON, x-www-form-urlencoded, XML, jne). Lisätietoa löytyy meidän <a target="_blank" href="%s">koukut oppaasta</a>.
710
+settings.add_webhook_desc=Gitea lähettää <code>POST</code> requestin määrittämääsi URLiin, mukaanlukien tapahtuneen eventin. Voit myös määrittää millaisen tiedostomuodon haluat saada koukun lauettua (JSON, x-www-form-urlencoded, XML, jne). Lisätietoa löytyy meidän <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">koukut oppaasta</a>.
711 711
 settings.payload_url=Payload URL
712 712
 settings.content_type=Sisältötyyppi
713 713
 settings.secret=Salaus

+ 5 - 5
conf/locale/locale_fr-FR.ini

@@ -47,7 +47,7 @@ cancel=Annuler
47 47
 [install]
48 48
 install=Installation
49 49
 title=Instructions pour la première exécution
50
-docker_helper=Si vous exécutez Gitea grâce à Docker, merci de lire la <a target="_blank" href="%s">procédure</a> attentivement avant de modifier quoi que ce soit sur cette page !
50
+docker_helper=Si vous exécutez Gitea grâce à Docker, merci de lire la <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">procédure</a> attentivement avant de modifier quoi que ce soit sur cette page !
51 51
 requite_db_desc=Gitea requiert MySQL, PostgreSQL, SQLite3 ou TiDB.
52 52
 db_title=Paramètres de la base de données
53 53
 db_type=Type de base de données
@@ -351,7 +351,7 @@ visibility=Visibilité
351 351
 visiblity_helper=Ce dépôt est <span class="ui red text"> privé</span>
352 352
 visiblity_helper_forced=L'administrateur du site a forcé tous les nouveaux dépôts à être <span class="ui red text">privés</span>
353 353
 visiblity_fork_helper=(Les changement de cette valeur affecteront tous les forks)
354
-clone_helper=Besoin d'aide pour dupliquer ? Visitez <a target="_blank" href="%s">l'aide</a> !
354
+clone_helper=Besoin d'aide pour dupliquer ? Visitez <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">l'aide</a> !
355 355
 fork_repo=Créer un fork du dépôt
356 356
 fork_from=Fork de
357 357
 fork_visiblity_helper=La visibilité d'un fork ne peut pas être modifiée.
@@ -457,7 +457,7 @@ editor.branch_already_exists=La branche '%s' existe déjà dans ce dépôt.
457 457
 editor.directory_is_a_file=L'entrée '%s' dans le chemin d’accès parent est un fichier pas un répertoire dans ce dépôt.
458 458
 editor.filename_is_a_directory=Le nom de fichier '%s' existe déjà dans ce dépot.
459 459
 editor.file_editing_no_longer_exists=Le fichier '%s' que vous modifiez n'existe plus dans le dépôt.
460
-editor.file_changed_while_editing=Le contenu du fichier à changé depuis que vous avez commencé à l'éditer. <a target="_blank" href="%s">Cliquez ici</a> pour voir ce qui à été modifié ou <strong>appuyez sur commit encore une fois</strong> pour remplacer ces changements.
460
+editor.file_changed_while_editing=Le contenu du fichier à changé depuis que vous avez commencé à l'éditer. <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Cliquez ici</a> pour voir ce qui à été modifié ou <strong>appuyez sur commit encore une fois</strong> pour remplacer ces changements.
461 461
 editor.file_already_exists=La branche '%s' existe déjà dans ce dépôt.
462 462
 editor.no_changes_to_show=Il n’y a aucun changement à afficher.
463 463
 editor.fail_to_update_file=Échec lors de la mise à jour/création du fichier '%s' avec l’erreur : %v
@@ -690,7 +690,7 @@ settings.search_user_placeholder=Rechercher un utilisateur...
690 690
 settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Une organisation n'est pas autorisée à être ajoutée en tant que collaborateur.
691 691
 settings.user_is_org_member=Cet utilisateur ne peut pas être ajouté en tant que collaborateur car il fait partie d'une organisation.
692 692
 settings.add_webhook=Ajouter un Webhook
693
-settings.hooks_desc=Les Webhooks sont des déclencheurs de POST HTTP . Lorsque qu'un événement se produit dans Gitea, une notification sera envoyée vers l'hôte cible préalablement spécifié. Apprenez-en davantage dans le <a target="_blank" href="%s">Guide des Webhooks</a>.
693
+settings.hooks_desc=Les Webhooks sont des déclencheurs de POST HTTP . Lorsque qu'un événement se produit dans Gitea, une notification sera envoyée vers l'hôte cible préalablement spécifié. Apprenez-en davantage dans le <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Guide des Webhooks</a>.
694 694
 settings.webhook_deletion=Supprimer le Webhook
695 695
 settings.webhook_deletion_desc=Supprimer ce webhook va supprimer ses informations et l'historique de livraison. Voulez-vous continuer ?
696 696
 settings.webhook_deletion_success=Le webhook a été supprimé avec succès !
@@ -707,7 +707,7 @@ settings.githook_edit_desc=Si un Hook est inactif, un exemple de contenu vous se
707 707
 settings.githook_name=Nom du Hook
708 708
 settings.githook_content=Contenu du Hook
709 709
 settings.update_githook=Mettre le Hook à jour
710
-settings.add_webhook_desc=Une requête <code>POST</code> sera transmise vers l'URL spécifiée selon l'événement produit. Vous pouvez également choisir le format souhaité pour la réception des données (JSON, x-www-form-urlencoded, XML etc). Pour plus d'infos, lisez le <a target="_blank" href="%s">Guide des WebHooks</a>.
710
+settings.add_webhook_desc=Une requête <code>POST</code> sera transmise vers l'URL spécifiée selon l'événement produit. Vous pouvez également choisir le format souhaité pour la réception des données (JSON, x-www-form-urlencoded, XML etc). Pour plus d'infos, lisez le <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Guide des WebHooks</a>.
711 711
 settings.payload_url=URL des Données Utiles
712 712
 settings.content_type=Type de contenu
713 713
 settings.secret=Confidentiel

+ 5 - 5
conf/locale/locale_it-IT.ini

@@ -47,7 +47,7 @@ cancel=Annulla
47 47
 [install]
48 48
 install=Installazione
49 49
 title=Passi d'installazione per il primo avvio
50
-docker_helper=Se stai utilizzando Gitea su Docker, per favore leggi le <a target="_blank" href="%s">Linee guida</a> con attenzione prima di cambiare qualcosa su questa pagina!
50
+docker_helper=Se stai utilizzando Gitea su Docker, per favore leggi le <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Linee guida</a> con attenzione prima di cambiare qualcosa su questa pagina!
51 51
 requite_db_desc=Gitea necessita MySQL, PostgreSQL, SQLite3 o TiDB.
52 52
 db_title=Impostazioni Database
53 53
 db_type=Tipo di database
@@ -351,7 +351,7 @@ visibility=Visibilità
351 351
 visiblity_helper=Questo repository è <span class="ui red text"> privato</span>
352 352
 visiblity_helper_forced=L'amministratore del sito ha deciso che tutti i nuovi repository devono essere <span class="ui red text">privati</span>
353 353
 visiblity_fork_helper=(La modifica di questo valore avrà effetto su tutti i fork)
354
-clone_helper=Hai bisogno di aiuto per la clonazione? Visita <a target="_blank" href="%s">Aiuto</a>!
354
+clone_helper=Hai bisogno di aiuto per la clonazione? Visita <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Aiuto</a>!
355 355
 fork_repo=Forka Repository
356 356
 fork_from=Forka da
357 357
 fork_visiblity_helper=Non puoi cambiare la visibilità di un repository forkato.
@@ -457,7 +457,7 @@ editor.branch_already_exists=Branch '%s' already exists in this repository.
457 457
 editor.directory_is_a_file=Entry '%s' in the parent path is a file not a directory in this repository.
458 458
 editor.filename_is_a_directory=The filename '%s' is an existing directory in this repository.
459 459
 editor.file_editing_no_longer_exists=The file '%s' you are editing no longer exists in the repository.
460
-editor.file_changed_while_editing=File content has been changed since you started editing. <a target="_blank" href="%s">Click here</a> to see what have been changed or <strong>press commit again</strong> to overwrite those changes.
460
+editor.file_changed_while_editing=File content has been changed since you started editing. <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Click here</a> to see what have been changed or <strong>press commit again</strong> to overwrite those changes.
461 461
 editor.file_already_exists=A file with name '%s' already exists in this repository.
462 462
 editor.no_changes_to_show=There are no changes to show.
463 463
 editor.fail_to_update_file=Failed to update/create file '%s' with error: %v
@@ -690,7 +690,7 @@ settings.search_user_placeholder=Cerca utente...
690 690
 settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Un'organizzazione non può essere aggiunta come collaboratore.
691 691
 settings.user_is_org_member=L'utente è un membro dell'organizzazione che non può essere aggiunto come collaboratore.
692 692
 settings.add_webhook=Aggiungi Webhook
693
-settings.hooks_desc=I Webhooks sono molto simili a un basilare evento trigger HTTP POST. Ogni volta che qualcosa si verifica in Gitea, tratteremo la notifica all'host di destinazione specificato. Ulteriori informazioni in questa <a target="_blank" href="%s">Guida ai Webhooks</a>.
693
+settings.hooks_desc=I Webhooks sono molto simili a un basilare evento trigger HTTP POST. Ogni volta che qualcosa si verifica in Gitea, tratteremo la notifica all'host di destinazione specificato. Ulteriori informazioni in questa <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Guida ai Webhooks</a>.
694 694
 settings.webhook_deletion=Elimina Webhook
695 695
 settings.webhook_deletion_desc=Delete this webhook will remove its information and all delivery history. Do you want to continue?
696 696
 settings.webhook_deletion_success=Il Webhook è stato eliminato con successo!
@@ -707,7 +707,7 @@ settings.githook_edit_desc=Se l'hook è inattivo, sarà presentato un contenuto
707 707
 settings.githook_name=Nome hook
708 708
 settings.githook_content=Contenuto hook
709 709
 settings.update_githook=Aggiorna Hook
710
-settings.add_webhook_desc=Gitea manderà una richiesta <code>POST</code> all'URL specificata, insieme alle informazioni sull'evento avvenuto. Puoi anche specificare quale tipo di formato dati vorresti ottenere all'innesco dell'hook (JSON, x-www-form-urlencoded, XML, ecc). Puoi trovare più informazioni nella nostra <a target="_blank" href="%s">Guida ai Webhook</a>.
710
+settings.add_webhook_desc=Gitea manderà una richiesta <code>POST</code> all'URL specificata, insieme alle informazioni sull'evento avvenuto. Puoi anche specificare quale tipo di formato dati vorresti ottenere all'innesco dell'hook (JSON, x-www-form-urlencoded, XML, ecc). Puoi trovare più informazioni nella nostra <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Guida ai Webhook</a>.
711 711
 settings.payload_url=Payload URL
712 712
 settings.content_type=Content Type
713 713
 settings.secret=Secret

+ 5 - 5
conf/locale/locale_ja-JP.ini

@@ -47,7 +47,7 @@ cancel=キャンセル
47 47
 [install]
48 48
 install=インストール
49 49
 title=インストールをする前に必要な準備をしましょう
50
-docker_helper=DockerでGogsを稼動する場合は、このページに変更を加える前に、 <a target="_blank" href="%s">ガイドライン</a>をよく読んでください!
50
+docker_helper=DockerでGogsを稼動する場合は、このページに変更を加える前に、 <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">ガイドライン</a>をよく読んでください!
51 51
 requite_db_desc=Gitea は、MySQL、PostgreSQL、SQLite3 または TiDB が必要です。
52 52
 db_title=データベース設定
53 53
 db_type=データベースの種類
@@ -351,7 +351,7 @@ visibility=公開/非公開
351 351
 visiblity_helper=このリポジトリは<span class="ui red text">プライベート</span>です。
352 352
 visiblity_helper_forced=サイト管理者は、強制的にすべての新しいリポジトリを<span class="ui red text"> プライベート</span> にしています。
353 353
 visiblity_fork_helper=(この値の変更はすべてのフォークに適用されます)
354
-clone_helper=クローンに関してお困りであれば<a target="_blank"href="%s"> ヘルプ</a> を参照しましょう。
354
+clone_helper=クローンに関してお困りであれば<a target="_blank" rel="noopener"href="%s"> ヘルプ</a> を参照しましょう。
355 355
 fork_repo=リポジトリをフォーク
356 356
 fork_from=フォーク元
357 357
 fork_visiblity_helper=フォークされたリポジトリの可視状態は変更できません。
@@ -457,7 +457,7 @@ editor.branch_already_exists=Branch '%s' already exists in this repository.
457 457
 editor.directory_is_a_file=Entry '%s' in the parent path is a file not a directory in this repository.
458 458
 editor.filename_is_a_directory=The filename '%s' is an existing directory in this repository.
459 459
 editor.file_editing_no_longer_exists=The file '%s' you are editing no longer exists in the repository.
460
-editor.file_changed_while_editing=File content has been changed since you started editing. <a target="_blank" href="%s">Click here</a> to see what have been changed or <strong>press commit again</strong> to overwrite those changes.
460
+editor.file_changed_while_editing=File content has been changed since you started editing. <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Click here</a> to see what have been changed or <strong>press commit again</strong> to overwrite those changes.
461 461
 editor.file_already_exists=A file with name '%s' already exists in this repository.
462 462
 editor.no_changes_to_show=There are no changes to show.
463 463
 editor.fail_to_update_file=Failed to update/create file '%s' with error: %v
@@ -690,7 +690,7 @@ settings.search_user_placeholder=Search users
690 690
 settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=組織を共同編集者として追加することはできません。
691 691
 settings.user_is_org_member=ユーザーは組織の一員なので、共同編集者として追加することはできません。
692 692
 settings.add_webhook=Webhook を追加
693
-settings.hooks_desc=Webhooksは、Gogsで特定のイベントの発生時に指定された外部サービスに通知を許可します。イベントが発生すると、それぞれ指定されたUrlに、POSTリクエストが送られます。詳細はこちらのの <a target="_blank"href="%s"> Webhooks ガイド</a>をご覧ください。
693
+settings.hooks_desc=Webhooksは、Gogsで特定のイベントの発生時に指定された外部サービスに通知を許可します。イベントが発生すると、それぞれ指定されたUrlに、POSTリクエストが送られます。詳細はこちらのの <a target="_blank" rel="noopener"href="%s"> Webhooks ガイド</a>をご覧ください。
694 694
 settings.webhook_deletion=Webhook を削除
695 695
 settings.webhook_deletion_desc=このwebhookを削除すると、すべての情報と配信履歴が削除されます。続行しますか?
696 696
 settings.webhook_deletion_success=Webhook が正常に削除されました。
@@ -707,7 +707,7 @@ settings.githook_edit_desc=もしフックがアクティブではない場合
707 707
 settings.githook_name=フックの名前
708 708
 settings.githook_content=コンテンツをフック
709 709
 settings.update_githook=フックを更新
710
-settings.add_webhook_desc=私たちは、指定されたURLに購読されたイベントの詳細を <code>POST</code>リクエストとして送信します。あなたは、異なるデータ受信モード(JSONまたは, <code>x-www-form-urlencoded</code>, <em>その他</em>) を設定することができます。詳細については、<a target="_blank" href="%s">Webhookガイド</a>を参照してください。
710
+settings.add_webhook_desc=私たちは、指定されたURLに購読されたイベントの詳細を <code>POST</code>リクエストとして送信します。あなたは、異なるデータ受信モード(JSONまたは, <code>x-www-form-urlencoded</code>, <em>その他</em>) を設定することができます。詳細については、<a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Webhookガイド</a>を参照してください。
711 711
 settings.payload_url=ペイロードの URL
712 712
 settings.content_type=コンテンツ タイプ
713 713
 settings.secret=秘密

+ 5 - 5
conf/locale/locale_lv-LV.ini

@@ -47,7 +47,7 @@ cancel=Atcelt
47 47
 [install]
48 48
 install=Instalācija
49 49
 title=Instalācijas soļi pirmo reizi palaižot
50
-docker_helper=Ja Gitea tiek lietots zem Docker, izlasiet uzmanīgi <a target="_blank" href="%s">vadlīnijas</a>, pirms ko maināt šajā lapā!
50
+docker_helper=Ja Gitea tiek lietots zem Docker, izlasiet uzmanīgi <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">vadlīnijas</a>, pirms ko maināt šajā lapā!
51 51
 requite_db_desc=Gitea nepieciešams MySQL, PostgreSQL, SQLite3 vai TiDB.
52 52
 db_title=Datu bāzes iestatījumi
53 53
 db_type=Datu bāzes veids
@@ -351,7 +351,7 @@ visibility=Redzamība
351 351
 visiblity_helper=Šis repozitorijs ir <span class="ui red text">privāts</span>
352 352
 visiblity_helper_forced=Lapas administrators ir noteicis, ka visiem repozitorijiem ir jābūt <span class="ui red text">privātiem</span>
353 353
 visiblity_fork_helper=(Šīs vērtības maiņa ietekmēs arī visus atdalītos repozitorijus)
354
-clone_helper=Nepieciešama palīdzība kā veikt klonēšana? Apmeklējiet <a target="_blank" href="%s">Palīdzība</a> lapu!
354
+clone_helper=Nepieciešama palīdzība kā veikt klonēšana? Apmeklējiet <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Palīdzība</a> lapu!
355 355
 fork_repo=Atdalīt repozitoriju
356 356
 fork_from=Atdalīt no
357 357
 fork_visiblity_helper=Atdalītam repozitorijam nav iespējams nomainīt tā redzamību
@@ -457,7 +457,7 @@ editor.branch_already_exists=Atzars '%s' šajā repozitorijā jau eksistē.
457 457
 editor.directory_is_a_file=Ieraksts '%s' vecāka ceļā ir fails nevis direktorija šajā repozitorijā.
458 458
 editor.filename_is_a_directory=Faila nosaukums '%s' sakrīt ar direktorijas nosaukumu šajā repozitorijā.
459 459
 editor.file_editing_no_longer_exists=Fails '%s', ko labojat, vairs neeksistē repozitorijā.
460
-editor.file_changed_while_editing=Faila saturs ir mainījies kopš brīža, kad sākāt to labot. <a target="_blank" href="%s">Nospiediet šeit</a>, lai redzētu kas ir mainījies vai <strong>nospiediet atkārtoti pabeigt revīziju</strong>, lai pārrakstītu izmaiņas.
460
+editor.file_changed_while_editing=Faila saturs ir mainījies kopš brīža, kad sākāt to labot. <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Nospiediet šeit</a>, lai redzētu kas ir mainījies vai <strong>nospiediet atkārtoti pabeigt revīziju</strong>, lai pārrakstītu izmaiņas.
461 461
 editor.file_already_exists=Fails ar nosaukumu '%s' repozitorijā jau eksistē.
462 462
 editor.no_changes_to_show=Nav izmaiņu, ko rādīt.
463 463
 editor.fail_to_update_file=Neizdevās izmainīt/izveidot failu '%s', kļūda: %v
@@ -690,7 +690,7 @@ settings.search_user_placeholder=Meklēt lietotāju...
690 690
 settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Organizāciju nav atļauts pievienot kā līdzstrādnieku.
691 691
 settings.user_is_org_member=Lietotājs ir organizācijas biedrs, kas nevar tikt pievienots kā līdzstrādnieks.
692 692
 settings.add_webhook=Pievienot tīmekļa āķi
693
-settings.hooks_desc=Tīmekļa āķi ļauj paziņot ārējiem servisiem par noteiktiem notikomiem, kas notiek Git servisā. Kad iestāsies kāds notikums, katram ārējā servisa URL tiks nosūtīts POST pieprasījums. Lai uzzinātu sīkāk skatieties <a target="_blank" href="%s">Tīmekļa āķu rokasgrāmatā</a>.
693
+settings.hooks_desc=Tīmekļa āķi ļauj paziņot ārējiem servisiem par noteiktiem notikomiem, kas notiek Git servisā. Kad iestāsies kāds notikums, katram ārējā servisa URL tiks nosūtīts POST pieprasījums. Lai uzzinātu sīkāk skatieties <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Tīmekļa āķu rokasgrāmatā</a>.
694 694
 settings.webhook_deletion=Dzēst tīmekļa āķi
695 695
 settings.webhook_deletion_desc=Dzēšot tīmekļa āķi tiks dzēsta visa ar to saistītā informācija un izpildes vēsture. Vai vēlaties turpināt?
696 696
 settings.webhook_deletion_success=Tīmekļa āķis tika veiksmīgi izdzēsts!
@@ -707,7 +707,7 @@ settings.githook_edit_desc=Ja āķis nav aktīvs, tiks attēlots piemērs kā to
707 707
 settings.githook_name=Āķa nosaukums
708 708
 settings.githook_content=Āķa saturs
709 709
 settings.update_githook=Labot āķi
710
-settings.add_webhook_desc=Uz norādīto URL tiks nosūtīts <code>POST</code> pieprasījums ar notikuma datiem. Jūs varat norādīt arī datu formātu, kādā datus vēlaties saņemt (JSON, <code>x-www-form-urlencoded</code> <em>utt.</em>). Detalizētāku informāciju ir iespējams uzzināt <a target="_blank" href="%s">Tīmekļa āķu rokasgrāmatā</a>.
710
+settings.add_webhook_desc=Uz norādīto URL tiks nosūtīts <code>POST</code> pieprasījums ar notikuma datiem. Jūs varat norādīt arī datu formātu, kādā datus vēlaties saņemt (JSON, <code>x-www-form-urlencoded</code> <em>utt.</em>). Detalizētāku informāciju ir iespējams uzzināt <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Tīmekļa āķu rokasgrāmatā</a>.
711 711
 settings.payload_url=Vērtuma URL
712 712
 settings.content_type=Satura tips
713 713
 settings.secret=Noslēpums

+ 5 - 5
conf/locale/locale_nl-NL.ini

@@ -47,7 +47,7 @@ cancel=Annuleren
47 47
 [install]
48 48
 install=Installatie
49 49
 title=Installatiestappen voor de eerste keer opstarten
50
-docker_helper=Als u gebruik maakt Gitea binnen Docker, lees dan de <a target="_blank" href="%s">richtlijnen</a> voordat u iets veranderen op deze pagina!
50
+docker_helper=Als u gebruik maakt Gitea binnen Docker, lees dan de <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">richtlijnen</a> voordat u iets veranderen op deze pagina!
51 51
 requite_db_desc=Gitea vereist MySQL, PostgreSQL, SQite3 of TiDB.
52 52
 db_title=Database-instellingen
53 53
 db_type=Database-type
@@ -351,7 +351,7 @@ visibility=Zichtbaarheid
351 351
 visiblity_helper=Deze repositorie is <span class="ui red text">privaat</span>
352 352
 visiblity_helper_forced=Sitebeheerder heeft alle nieuwe repositories gedwongen <span class="ui red text">privé</span> te zijn
353 353
 visiblity_fork_helper=(Verandering van deze waarde zal van invloed zijn op alle forks)
354
-clone_helper=De behoeftehulp van klonen? Bezoek <a target="_blank" href="%s"> helpen</a>!
354
+clone_helper=De behoeftehulp van klonen? Bezoek <a target="_blank" rel="noopener" href="%s"> helpen</a>!
355 355
 fork_repo=Repository forken
356 356
 fork_from=Afsplitsing van
357 357
 fork_visiblity_helper=U kunt de zichtbaarheid van een geforkte repository niet aanpassen.
@@ -457,7 +457,7 @@ editor.branch_already_exists=Branch '%s' already exists in this repository.
457 457
 editor.directory_is_a_file=Entry '%s' in the parent path is a file not a directory in this repository.
458 458
 editor.filename_is_a_directory=The filename '%s' is an existing directory in this repository.
459 459
 editor.file_editing_no_longer_exists=The file '%s' you are editing no longer exists in the repository.
460
-editor.file_changed_while_editing=File content has been changed since you started editing. <a target="_blank" href="%s">Click here</a> to see what have been changed or <strong>press commit again</strong> to overwrite those changes.
460
+editor.file_changed_while_editing=File content has been changed since you started editing. <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Click here</a> to see what have been changed or <strong>press commit again</strong> to overwrite those changes.
461 461
 editor.file_already_exists=A file with name '%s' already exists in this repository.
462 462
 editor.no_changes_to_show=There are no changes to show.
463 463
 editor.fail_to_update_file=Failed to update/create file '%s' with error: %v
@@ -690,7 +690,7 @@ settings.search_user_placeholder=Zoek gebruiker...
690 690
 settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=De organisatie kan niet toegevoegd worden als medewerker.
691 691
 settings.user_is_org_member=Gebruiker is lid van de organisatie die als een medewerker kan niet worden toegevoegd.
692 692
 settings.add_webhook=Webhook toevoegen
693
-settings.hooks_desc=Webhooks dat de externe diensten om kennisgevingen te ontvangen wanneer bepaalde gebeurtenissen op Gitea plaatsvinden. Wanneer de opgegeven gebeurtenissen plaatsvinden, sturen we een POST-aanvraag naar elk van de URL's die u opgeeft. Meer informatie vindt u in onze <a target="_blank" href="%s"> Webhooks gids</a>.
693
+settings.hooks_desc=Webhooks dat de externe diensten om kennisgevingen te ontvangen wanneer bepaalde gebeurtenissen op Gitea plaatsvinden. Wanneer de opgegeven gebeurtenissen plaatsvinden, sturen we een POST-aanvraag naar elk van de URL's die u opgeeft. Meer informatie vindt u in onze <a target="_blank" rel="noopener" href="%s"> Webhooks gids</a>.
694 694
 settings.webhook_deletion=Webhook verwijderen
695 695
 settings.webhook_deletion_desc=Verwijderen van deze webhook zal de informatie en alle geschiedenis verwijderen. Wilt u doorgaan?
696 696
 settings.webhook_deletion_success=Webhook is succesvol verwijderd!
@@ -707,7 +707,7 @@ settings.githook_edit_desc=Als haak niet actief is, zal monster inhoud worden ge
707 707
 settings.githook_name=Haak naam
708 708
 settings.githook_content=Haak inhoud
709 709
 settings.update_githook=Haak bijwerken
710
-settings.add_webhook_desc=We sturen een <code>POST</code>-aanvraag naar de onderstaande URL met details voor alle geplaatste gebeurtenissen. U kunt ook opgeven welke gegevensindeling u wenst te ontvangen (JSON, <code>x-1-800-www-Dell-vorm-urlencoded</code>, <em>enz</em>.). Meer informatie kan gevonden worden in <a target="_blank" href="%s"> Webhooks gids</a>.
710
+settings.add_webhook_desc=We sturen een <code>POST</code>-aanvraag naar de onderstaande URL met details voor alle geplaatste gebeurtenissen. U kunt ook opgeven welke gegevensindeling u wenst te ontvangen (JSON, <code>x-1-800-www-Dell-vorm-urlencoded</code>, <em>enz</em>.). Meer informatie kan gevonden worden in <a target="_blank" rel="noopener" href="%s"> Webhooks gids</a>.
711 711
 settings.payload_url=Nettolading URL
712 712
 settings.content_type=Content type
713 713
 settings.secret=Geheim

+ 5 - 5
conf/locale/locale_pl-PL.ini

@@ -47,7 +47,7 @@ cancel=Anuluj
47 47
 [install]
48 48
 install=Instalacja
49 49
 title=Kroki instalacyjne dla pierwszego uruchomienia
50
-docker_helper=Jeśli używasz Gitea wewnątrz Dockera, proszę przeczytaj <a target="_blank" href="%s">wytyczne</a>, zanim zmienisz coś na tej stronie!
50
+docker_helper=Jeśli używasz Gitea wewnątrz Dockera, proszę przeczytaj <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">wytyczne</a>, zanim zmienisz coś na tej stronie!
51 51
 requite_db_desc=Gitea wymaga MySQL, PostgreSQL, SQLite3 lub TiDB.
52 52
 db_title=Ustawienia bazy danych
53 53
 db_type=Typ bazy danych
@@ -351,7 +351,7 @@ visibility=Widoczność
351 351
 visiblity_helper=To repozytorium jest <span class="ui red text">prywatne</span>
352 352
 visiblity_helper_forced=Administrator systemu wymaga, żeby wszystkie nowe repozytoria były <span class="ui red text">Prywatne</span>
353 353
 visiblity_fork_helper=(Zmiana tej wartości wpłynie na wszystkie forki)
354
-clone_helper=Potrzebujesz pomocy z klonowaniem? Odwiedź <a target="_blank" href="%s">Pomoc</a>!
354
+clone_helper=Potrzebujesz pomocy z klonowaniem? Odwiedź <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Pomoc</a>!
355 355
 fork_repo=Sforkowane
356 356
 fork_from=Forkuj z
357 357
 fork_visiblity_helper=Fork nie może zmieniać swojej widoczności
@@ -457,7 +457,7 @@ editor.branch_already_exists=Branch '%s' already exists in this repository.
457 457
 editor.directory_is_a_file=Entry '%s' in the parent path is a file not a directory in this repository.
458 458
 editor.filename_is_a_directory=The filename '%s' is an existing directory in this repository.
459 459
 editor.file_editing_no_longer_exists=The file '%s' you are editing no longer exists in the repository.
460
-editor.file_changed_while_editing=File content has been changed since you started editing. <a target="_blank" href="%s">Click here</a> to see what have been changed or <strong>press commit again</strong> to overwrite those changes.
460
+editor.file_changed_while_editing=File content has been changed since you started editing. <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Click here</a> to see what have been changed or <strong>press commit again</strong> to overwrite those changes.
461 461
 editor.file_already_exists=A file with name '%s' already exists in this repository.
462 462
 editor.no_changes_to_show=There are no changes to show.
463 463
 editor.fail_to_update_file=Failed to update/create file '%s' with error: %v
@@ -690,7 +690,7 @@ settings.search_user_placeholder=Szukaj użytkownika...
690 690
 settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Organizacji nie można dodać jako współpracownika.
691 691
 settings.user_is_org_member=Użytkownik jest członkiem organizacji, który nie może być dodany jako współpracownik.
692 692
 settings.add_webhook=Dodaj webhooka
693
-settings.hooks_desc=Webooki działają tak jak proste wywołania HTTP POST. Jeśli cokolwiek zdarzy się w Gitea, wyślemy powiadomienie do wybranego hosta. Więcej informacji można znaleźć w <a target="_blank" href="%s">przewodniku webhooków</a>.
693
+settings.hooks_desc=Webooki działają tak jak proste wywołania HTTP POST. Jeśli cokolwiek zdarzy się w Gitea, wyślemy powiadomienie do wybranego hosta. Więcej informacji można znaleźć w <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">przewodniku webhooków</a>.
694 694
 settings.webhook_deletion=Usuń webhooka
695 695
 settings.webhook_deletion_desc=Usunięcie tego webooka spowoduje usunięcie powiązanych informacji i wpisów w historii. Czy chcesz kontynuować?
696 696
 settings.webhook_deletion_success=Webhook został pomyślnie usunięty!
@@ -707,7 +707,7 @@ settings.githook_edit_desc=Jeśli hook jest nieaktywny, zaprezentowana zostanie
707 707
 settings.githook_name=Nazwa hooka
708 708
 settings.githook_content=Treść hooka
709 709
 settings.update_githook=Zaktualizuj hook
710
-settings.add_webhook_desc=Wyślemy żądanie <code>POST</code> pod poniższy adres ze szczegółami zdarzeń. Możesz również ustalić format danych zapytania (JSON, x-www-form-urlencoded, XML, itp.). Więcej informacji można znaleźć w <a target="_blank" href="%s">przewodniku webhooków</a>.
710
+settings.add_webhook_desc=Wyślemy żądanie <code>POST</code> pod poniższy adres ze szczegółami zdarzeń. Możesz również ustalić format danych zapytania (JSON, x-www-form-urlencoded, XML, itp.). Więcej informacji można znaleźć w <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">przewodniku webhooków</a>.
711 711
 settings.payload_url=URL do wywołania
712 712
 settings.content_type=Typ zawartości
713 713
 settings.secret=Sekret

+ 5 - 5
conf/locale/locale_pt-BR.ini

@@ -47,7 +47,7 @@ cancel=Cancelar
47 47
 [install]
48 48
 install=Instalação
49 49
 title=Etapas de instalação para primeira execução
50
-docker_helper=Se você está rodando o Gitea dentro do Docker, por favor leia os <a target="_blank" href="%s">Guias</a> cuidadosamente antes de mudar qualquer coisa nesta página!
50
+docker_helper=Se você está rodando o Gitea dentro do Docker, por favor leia os <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Guias</a> cuidadosamente antes de mudar qualquer coisa nesta página!
51 51
 requite_db_desc=Gitea requer MySQL, PostgreSQL, SQLite3 ou TiDB.
52 52
 db_title=Configurações de banco de dados
53 53
 db_type=Tipo de banco de dados
@@ -351,7 +351,7 @@ visibility=Visibilidade
351 351
 visiblity_helper=Este é um repositório <span class="ui red text"> privado</span>
352 352
 visiblity_helper_forced=O adminstrador forçou todos os novos repositórios para serem <span class="ui red text">privados</span>
353 353
 visiblity_fork_helper=(A alteração desse valor irá afetar todos os forks)
354
-clone_helper=Precisa de ajuda com o clone? Visite a <a target="_blank" href="%s">Ajuda</a>!
354
+clone_helper=Precisa de ajuda com o clone? Visite a <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Ajuda</a>!
355 355
 fork_repo=Fork do repositório
356 356
 fork_from=Fork de
357 357
 fork_visiblity_helper=Não é possível alterar a visibilidade de um repositório fork.
@@ -457,7 +457,7 @@ editor.branch_already_exists=Branch '%s' já existe neste repositório.
457 457
 editor.directory_is_a_file=Entrada '%s' no caminho pai é um arquivo e não uma pasta neste repositório.
458 458
 editor.filename_is_a_directory=O arquivo '%s' é uma pasta existente neste repositório.
459 459
 editor.file_editing_no_longer_exists=O arquivo '%s' que você está editando não existe mais neste repositório.
460
-editor.file_changed_while_editing=O conteúdo do arquivo mudou desde que você começou a editar. <a target="_blank" href="%s">Clique aqui</a> para ver o que mudou ou <strong>pressione efetivar novamente</strong> para sobrescrever esses mudanças.
460
+editor.file_changed_while_editing=O conteúdo do arquivo mudou desde que você começou a editar. <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Clique aqui</a> para ver o que mudou ou <strong>pressione efetivar novamente</strong> para sobrescrever esses mudanças.
461 461
 editor.file_already_exists=Um arquivo com nome '%s' já existe neste repositório.
462 462
 editor.no_changes_to_show=Nenhuma alteração a mostrar.
463 463
 editor.fail_to_update_file=Houve erro ao criar ou atualizar arquivo '%s': %v
@@ -690,7 +690,7 @@ settings.search_user_placeholder=Pesquisar usuário...
690 690
 settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Organização não tem permissão para ser adicionada como um colaborador.
691 691
 settings.user_is_org_member=O usuário é um membro da organização que não pode ser adicionado como um colaborador.
692 692
 settings.add_webhook=Adicionar Webhook
693
-settings.hooks_desc=Hooks da web ou Webhooks permitem serviços externos serem notificados quando certos eventos acontecem no Gitea. Quando acontecem os eventos especificados, enviaremos uma solicitação POST para cada uma das URLs que você fornecer. Saiba mais no nosso <a target="_blank" href="%s"> Guia de Webhooks</a>.
693
+settings.hooks_desc=Hooks da web ou Webhooks permitem serviços externos serem notificados quando certos eventos acontecem no Gitea. Quando acontecem os eventos especificados, enviaremos uma solicitação POST para cada uma das URLs que você fornecer. Saiba mais no nosso <a target="_blank" rel="noopener" href="%s"> Guia de Webhooks</a>.
694 694
 settings.webhook_deletion=Deletar Webhook
695 695
 settings.webhook_deletion_desc=Deletar este Webhook vai remover sua informação e todo o histórico de entrega. Deseja continuar?
696 696
 settings.webhook_deletion_success=Webhook deletado com sucesso!
@@ -707,7 +707,7 @@ settings.githook_edit_desc=Se o hook não estiver ativo, o conteúdo de exemplo
707 707
 settings.githook_name=Nome do Hook
708 708
 settings.githook_content=Conteúdo do Hook
709 709
 settings.update_githook=Atualizar Hook
710
-settings.add_webhook_desc=Enviaremos uma solicitação <code>POST</code> para o URL abaixo com detalhes de quaisquer eventos inscritos. Você pode também especificar qual formato de dados você gostaria de receber (JSON, <code>x-www-form-urlencoded</code>, <em>etc</em>). Mais informação pode ser encontrada em <a target="_blank" href="%s">Webhooks Guide</a>.
710
+settings.add_webhook_desc=Enviaremos uma solicitação <code>POST</code> para o URL abaixo com detalhes de quaisquer eventos inscritos. Você pode também especificar qual formato de dados você gostaria de receber (JSON, <code>x-www-form-urlencoded</code>, <em>etc</em>). Mais informação pode ser encontrada em <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Webhooks Guide</a>.
711 711
 settings.payload_url=URL de Payload
712 712
 settings.content_type=Tipo de conteúdo
713 713
 settings.secret=Secreto

File diff suppressed because it is too large
+ 5 - 5
conf/locale/locale_ru-RU.ini


+ 5 - 5
conf/locale/locale_sr-SP.ini

@@ -47,7 +47,7 @@ cancel=Откажи
47 47
 [install]
48 48
 install=Инсталација
49 49
 title=Инсталационе кораке за првог покретања
50
-docker_helper=Ако покрећете Gitea унутар Docker, молимо прочитајте <a target="_blank" href="%s">ове савете</a> пажљиво пре него што сте било шта променили на овој страници!
50
+docker_helper=Ако покрећете Gitea унутар Docker, молимо прочитајте <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">ове савете</a> пажљиво пре него што сте било шта променили на овој страници!
51 51
 requite_db_desc=Gogs-у је потребно MySQL, PostgreSQL, SQLite3 или TiDB.
52 52
 db_title=Подешавања базе
53 53
 db_type=Тип базе података
@@ -351,7 +351,7 @@ visibility=Видљивост
351 351
 visiblity_helper=<span class="ui red text">Приватно</span> спремиште
352 352
 visiblity_helper_forced=Сва нова спремишта су <span class="ui red text">приватна</span> по одлуци администратора.
353 353
 visiblity_fork_helper=(Промена ове вредности ће утицати на све гране)
354
-clone_helper=Потребна вам помоћ клонирањем? Посетите страницу <a target="_blank" href="%s">Помоћ</a>!
354
+clone_helper=Потребна вам помоћ клонирањем? Посетите страницу <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Помоћ</a>!
355 355
 fork_repo=Креирај огранак спремишта
356 356
 fork_from=Огранак од
357 357
 fork_visiblity_helper=Ниво видљивости не може бити промењено за огранак спремишта.
@@ -457,7 +457,7 @@ editor.branch_already_exists=Грана '%s' већ постоји за ово 
457 457
 editor.directory_is_a_file='%s' је већ постојећа датотека а не директоријум у спремишту.
458 458
 editor.filename_is_a_directory='%s' је постојећи директоријум у спремишту.
459 459
 editor.file_editing_no_longer_exists=Датотека '%s' више не постоји у спремишту.
460
-editor.file_changed_while_editing=Садржај датотеке је промењен од почетка уређивања. <a target="_blank" href="%s">Кликните овде</a> да видите шта је промењено или <strong>опет поднесите комит</strong> да пребришете промене.
460
+editor.file_changed_while_editing=Садржај датотеке је промењен од почетка уређивања. <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Кликните овде</a> да видите шта је промењено или <strong>опет поднесите комит</strong> да пребришете промене.
461 461
 editor.file_already_exists=Датотека са именом '%s' већ постоји у овом спремишту.
462 462
 editor.no_changes_to_show=Нема никаквих промена.
463 463
 editor.fail_to_update_file=Промена над '%s' није успело са грешком: %v
@@ -690,7 +690,7 @@ settings.search_user_placeholder=Претрага корисника...
690 690
 settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Неможе се додати организација као сарадник.
691 691
 settings.user_is_org_member=Корисник је члан организације и потом неможе бити додат као сарадник.
692 692
 settings.add_webhook=Додај Webhook
693
-settings.hooks_desc=Webhooks омогућавају спољашњим услугама да приме обавештења када се нешто одређено догоди на Gitea. Сазнајте више у овом <a target="_blank" href="%s">водичу за Webhooks</a>.
693
+settings.hooks_desc=Webhooks омогућавају спољашњим услугама да приме обавештења када се нешто одређено догоди на Gitea. Сазнајте више у овом <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">водичу за Webhooks</a>.
694 694
 settings.webhook_deletion=Уклони Webhook
695 695
 settings.webhook_deletion_desc=Брисање овог Webhook ће довести до уклањања сву наведену информацију, укључујући и историју. Да ли желите да наставите?
696 696
 settings.webhook_deletion_success=Webhook успешно избрисан!
@@ -707,7 +707,7 @@ settings.githook_edit_desc=Aко Webhook није активан, примерн
707 707
 settings.githook_name=Име Hook-а
708 708
 settings.githook_content=Садржај Hook-а
709 709
 settings.update_githook=Ажурирај Hook
710
-settings.add_webhook_desc=Послаћемо захтев <code>POST</code> на наведену URL адресу са информацијама о догађајима. Такође можете да одредите формат у коме би желели да добију податке (JSON, x-www-form-urlencoded, XML, итд.). Додатне информације могу се наћи у <a target="_blank" href="%s">Упутство за Webhooks</a>.
710
+settings.add_webhook_desc=Послаћемо захтев <code>POST</code> на наведену URL адресу са информацијама о догађајима. Такође можете да одредите формат у коме би желели да добију податке (JSON, x-www-form-urlencoded, XML, итд.). Додатне информације могу се наћи у <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Упутство за Webhooks</a>.
711 711
 settings.payload_url=URL адреса за слање
712 712
 settings.content_type=Тип садржаја
713 713
 settings.secret=Тајна

+ 5 - 5
conf/locale/locale_sv-SE.ini

@@ -47,7 +47,7 @@ cancel=Avbryt
47 47
 [install]
48 48
 install=Installation
49 49
 title=Steg för att installera för första gången
50
-docker_helper=Om du kör Gogs inuti Docker, vänligen läs <a target="_blank" href="%s">Riktninjerna</a> nogrant innan du ändrar någonting på denna sida!
50
+docker_helper=Om du kör Gogs inuti Docker, vänligen läs <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Riktninjerna</a> nogrant innan du ändrar någonting på denna sida!
51 51
 requite_db_desc=Gogs kräver MySQL, PostgreSQL, SQLite3 eller TiDB.
52 52
 db_title=Databasinställningar
53 53
 db_type=Databastyp
@@ -351,7 +351,7 @@ visibility=Synligt för
351 351
 visiblity_helper=Denna utvecklingskatalog är <span class="ui red text">Privat</span>
352 352
 visiblity_helper_forced=Administratören har tvingat alla nya utvecklingskataloger att vara <span class="ui red text">Privata</span>
353 353
 visiblity_fork_helper=(Ändring av detta värde kommer att påverka alla forks)
354
-clone_helper=Behöver du hjälp med kloning? Gå till <a target="_blank" href="%s">Hjälp</a>!
354
+clone_helper=Behöver du hjälp med kloning? Gå till <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Hjälp</a>!
355 355
 fork_repo=Forka Repo
356 356
 fork_from=Forka Från
357 357
 fork_visiblity_helper=Du kan inte ändra offentligheten på ett forkat repo.
@@ -457,7 +457,7 @@ editor.branch_already_exists=Grenen '%s' finns redan i förrådet.
457 457
 editor.directory_is_a_file=Komponenten '%s' i föräldrasökvägen är en fil, inte en katalog i detta förråd.
458 458
 editor.filename_is_a_directory=Filnmanet '%s' är en existerande katalog i detta förråd.
459 459
 editor.file_editing_no_longer_exists=Filen '%s' som du redigerar finns inte lägre i förrådet.
460
-editor.file_changed_while_editing=Filinnhållet har ändrats sedan du började redigera. <a target="_blank" href="%s">Klicka här</a> för att se vad som ändrats eller <strong>tryck checka in igen</strong> för att skriva över dessa ändringar.
460
+editor.file_changed_while_editing=Filinnhållet har ändrats sedan du började redigera. <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Klicka här</a> för att se vad som ändrats eller <strong>tryck checka in igen</strong> för att skriva över dessa ändringar.
461 461
 editor.file_already_exists=En fil med namnet '%s' finns redan i förrådet.
462 462
 editor.no_changes_to_show=Det finns inga ändringar att visa.
463 463
 editor.fail_to_update_file=Uppdateringen/skapandet av filen '%s' misslyckades med felet: %v
@@ -690,7 +690,7 @@ settings.search_user_placeholder=Sök användare...
690 690
 settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Organisationen kan inte läggas till som en deltagare.
691 691
 settings.user_is_org_member=Änvändaren är en organisationsmedlem som inte kan bli tillagd som deltagare.
692 692
 settings.add_webhook=Lägg Till Webbhook
693
-settings.hooks_desc=Webbhookar påminner mycket om vanliga HTTP POST-händelseutlösare. När något inträffar i Gogs, kommer vi att meddela måldatorn som du anger. Läs mera i <a target="_blank" href="%s">Webbhook Guide</a>.
693
+settings.hooks_desc=Webbhookar påminner mycket om vanliga HTTP POST-händelseutlösare. När något inträffar i Gogs, kommer vi att meddela måldatorn som du anger. Läs mera i <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Webbhook Guide</a>.
694 694
 settings.webhook_deletion=Ta Bort Webbhook
695 695
 settings.webhook_deletion_desc=Borttagning av denna webbhook kommer att ta bort all dess information och all leveranshistorik. Är du säker på att du vill fortsätta?
696 696
 settings.webhook_deletion_success=Webbhook har tagits bort!
@@ -707,7 +707,7 @@ settings.githook_edit_desc=Om kroken är inaktiv visas exempelinnehåll. Inaktiv
707 707
 settings.githook_name=Kroknamn
708 708
 settings.githook_content=Krokinnehåll
709 709
 settings.update_githook=Uppdatera krok
710
-settings.add_webhook_desc=Gogs kommer skicka <code>POST</code>-anrop till webbadressen du anger, tillsammans med information om händelsen som inträffade. Du kan också ange vilken sorts dataformat du vill få när kroken triggas (JSON, x-www-form-urlencoded, XML et.c.). Mer information finns i vår <a target="_blank" href="%s">Webhooks Guide</a>.
710
+settings.add_webhook_desc=Gogs kommer skicka <code>POST</code>-anrop till webbadressen du anger, tillsammans med information om händelsen som inträffade. Du kan också ange vilken sorts dataformat du vill få när kroken triggas (JSON, x-www-form-urlencoded, XML et.c.). Mer information finns i vår <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Webhooks Guide</a>.
711 711
 settings.payload_url=Adress till innehåll
712 712
 settings.content_type=Typ av innehåll
713 713
 settings.secret=Hemlighet

+ 5 - 5
conf/locale/locale_tr-TR.ini

@@ -47,7 +47,7 @@ cancel=İptal
47 47
 [install]
48 48
 install=Kurulum
49 49
 title=İlk Kez Çalıştırma İçin Kurulum Adımları
50
-docker_helper=Gogs'u Docker içinde kullanıyorsanız bu sayfada herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen <a target="_blank" href="%s">kılavuzu</a> dikkatlice okuyunuz!
50
+docker_helper=Gogs'u Docker içinde kullanıyorsanız bu sayfada herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">kılavuzu</a> dikkatlice okuyunuz!
51 51
 requite_db_desc=Gitea MySQL, PostgreSQL, SQLite3 veya TiDB gerektirir.
52 52
 db_title=Veritabanı Ayarları
53 53
 db_type=Veritabanı Türü
@@ -351,7 +351,7 @@ visibility=Görünürlük
351 351
 visiblity_helper=Bu depo <span class="ui red text">Özel</span>
352 352
 visiblity_helper_forced=Site yöneticisi tüm depolara erişimleri <span class="ui red text">Özel</span> olarak ayarlamaya zorladı
353 353
 visiblity_fork_helper=(Bu değerin değişmesi tüm çatallamaları etkileyecektir)
354
-clone_helper=Klonlama konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? <a target="_blank" href="%s">Yardım</a> bağlantısını ziyaret edin!
354
+clone_helper=Klonlama konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Yardım</a> bağlantısını ziyaret edin!
355 355
 fork_repo=Depoyu Çatalla
356 356
 fork_from=Buradan Çatalla
357 357
 fork_visiblity_helper=Çatallanmış bir deponun görünürlüğünü değiştiremezsiniz.
@@ -457,7 +457,7 @@ editor.branch_already_exists=Branch '%s' already exists in this repository.
457 457
 editor.directory_is_a_file=Entry '%s' in the parent path is a file not a directory in this repository.
458 458
 editor.filename_is_a_directory=The filename '%s' is an existing directory in this repository.
459 459
 editor.file_editing_no_longer_exists=The file '%s' you are editing no longer exists in the repository.
460
-editor.file_changed_while_editing=File content has been changed since you started editing. <a target="_blank" href="%s">Click here</a> to see what have been changed or <strong>press commit again</strong> to overwrite those changes.
460
+editor.file_changed_while_editing=File content has been changed since you started editing. <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Click here</a> to see what have been changed or <strong>press commit again</strong> to overwrite those changes.
461 461
 editor.file_already_exists=A file with name '%s' already exists in this repository.
462 462
 editor.no_changes_to_show=There are no changes to show.
463 463
 editor.fail_to_update_file=Failed to update/create file '%s' with error: %v
@@ -690,7 +690,7 @@ settings.search_user_placeholder=Kullanıcı ara...
690 690
 settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Organizasyon, bir katkıcı olarak eklenemez.
691 691
 settings.user_is_org_member=Kullanıcı organizasyon üyesi olduğu için katkıcı olarak eklenemez.
692 692
 settings.add_webhook=Web İsteği Ekle
693
-settings.hooks_desc=Web istekleri, HTTP POST olay tetikleyicileri gibidirler. Gitea'ta ne zaman bir şey olsa, hedef belirttiğiniz sunuculara bildirim yapabilecek duruma geliriz. Daha fazla bilgiyi <a target="_blank" href="%s">Web İstekleri Kılavuzu</a>'nda bulabilirsiniz.
693
+settings.hooks_desc=Web istekleri, HTTP POST olay tetikleyicileri gibidirler. Gitea'ta ne zaman bir şey olsa, hedef belirttiğiniz sunuculara bildirim yapabilecek duruma geliriz. Daha fazla bilgiyi <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Web İstekleri Kılavuzu</a>'nda bulabilirsiniz.
694 694
 settings.webhook_deletion=Web İsteğini Sil
695 695
 settings.webhook_deletion_desc=Bu web isteğini silerseniz buna bağlı olan tüm bilgiler ve dağıtım geçmişi de silinecektir. Devam etmek istiyor musunuz?
696 696
 settings.webhook_deletion_success=Web isteği başarıyla silindi!
@@ -707,7 +707,7 @@ settings.githook_edit_desc=İstek aktif değilse örnek içerik sunulacaktır. 
707 707
 settings.githook_name=İstek İsmi
708 708
 settings.githook_content=İstek İçeriği
709 709
 settings.update_githook=İsteği Güncelle
710
-settings.add_webhook_desc=Gogs, meydana gelen olay ile birlikte belirttiğiniz bağlantıya bir <code>POST</code> isteği gönderecektir. Ayrıca tetiklenen istek (JSON, x-www-form-urlencoded, XML, vb) üzerine bir veri formatı belirtebilirsiniz. Daha fazla bilgiyi <a target="_blank" href="%s">Web İstekleri Kılavuzu</a> bağlantımızda bulabilirsiniz.
710
+settings.add_webhook_desc=Gogs, meydana gelen olay ile birlikte belirttiğiniz bağlantıya bir <code>POST</code> isteği gönderecektir. Ayrıca tetiklenen istek (JSON, x-www-form-urlencoded, XML, vb) üzerine bir veri formatı belirtebilirsiniz. Daha fazla bilgiyi <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Web İstekleri Kılavuzu</a> bağlantımızda bulabilirsiniz.
711 711
 settings.payload_url=Yük Bağlantısı
712 712
 settings.content_type=İçerik Türü
713 713
 settings.secret=Gizli

+ 5 - 5
conf/locale/locale_zh-CN.ini

@@ -47,7 +47,7 @@ cancel=取消
47 47
 [install]
48 48
 install=安装页面
49 49
 title=首次运行安装程序
50
-docker_helper=如果您正在使用 Docker 容器运行 Gitea,请务必先仔细阅读 <a target="_blank" href="%s">官方文档</a> 后再对本页面进行填写。
50
+docker_helper=如果您正在使用 Docker 容器运行 Gitea,请务必先仔细阅读 <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">官方文档</a> 后再对本页面进行填写。
51 51
 requite_db_desc=Gitea 要求安装 MySQL、PostgreSQL、SQLite3 或 TiDB。
52 52
 db_title=数据库设置
53 53
 db_type=数据库类型
@@ -355,7 +355,7 @@ visibility=可见性
355 355
 visiblity_helper=该仓库为 <span class="ui red text">私有的</span>
356 356
 visiblity_helper_forced=网站管理员已强制要求所有新建仓库必须为 <span class="ui red text">私有的</span>
357 357
 visiblity_fork_helper=(修改该值将会影响到所有派生仓库)
358
-clone_helper=不知道如何操作?访问 <a target="_blank" href="%s">此处</a> 查看帮助!
358
+clone_helper=不知道如何操作?访问 <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">此处</a> 查看帮助!
359 359
 fork_repo=派生仓库
360 360
 fork_from=派生自
361 361
 fork_visiblity_helper=派生仓库无法修改可见性
@@ -461,7 +461,7 @@ editor.branch_already_exists=此仓库已存在名为 '%s' 的分支。
461 461
 editor.directory_is_a_file=路径 '%s' 的父路径中包含此仓库已存在的文件名。
462 462
 editor.filename_is_a_directory=文件名 '%s' 是此仓库中已存在的目录名。
463 463
 editor.file_editing_no_longer_exists=您编辑的文件 '%s' 已经不存在于此仓库中。
464
-editor.file_changed_while_editing=文件内容在您进行编辑时已经发生变动。<a target="_blank" href="%s">单击此处</a> 查看变动的具体内容,或者 <strong>再次提交</strong> 覆盖已发生的变动。
464
+editor.file_changed_while_editing=文件内容在您进行编辑时已经发生变动。<a target="_blank" rel="noopener" href="%s">单击此处</a> 查看变动的具体内容,或者 <strong>再次提交</strong> 覆盖已发生的变动。
465 465
 editor.file_already_exists=此仓库已经存在名为 '%s' 的文件。
466 466
 editor.no_changes_to_show=没有可以显示的变更。
467 467
 editor.fail_to_update_file=更新/创建文件 '%s' 时发生错误:%v
@@ -694,7 +694,7 @@ settings.search_user_placeholder=搜索用户...
694 694
 settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=组织不允许被添加为仓库协作者!
695 695
 settings.user_is_org_member=被操作的用户是组织成员,因此无法添加为协作者!
696 696
 settings.add_webhook=添加 Web 钩子
697
-settings.hooks_desc=Web 钩子允许您设定在 Gitea 上发生指定事件时对指定 URL 发送 POST 通知。查看 <a target="_blank" href="%s">Webhooks 文档</a> 获取更多信息。
697
+settings.hooks_desc=Web 钩子允许您设定在 Gitea 上发生指定事件时对指定 URL 发送 POST 通知。查看 <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Webhooks 文档</a> 获取更多信息。
698 698
 settings.webhook_deletion=删除 Web 钩子
699 699
 settings.webhook_deletion_desc=删除该 Web 钩子将会删除与其有关的信息和推送历史。是否继续?
700 700
 settings.webhook_deletion_success=Web 钩子删除成功!
@@ -711,7 +711,7 @@ settings.githook_edit_desc=如果钩子未启动,则会显示样例文件中
711 711
 settings.githook_name=钩子名称
712 712
 settings.githook_content=钩子文本
713 713
 settings.update_githook=更新钩子设置
714
-settings.add_webhook_desc=我们会通过 <code>POST</code> 请求将订阅事件信息发送至向指定 URL 地址。您可以设置不同的数据接收方式(JSON 或 <code>x-www-form-urlencoded</code>)。 请查阅 <a target="_blank" href="%s">Webhooks 文档</a> 获取更多信息。 
714
+settings.add_webhook_desc=我们会通过 <code>POST</code> 请求将订阅事件信息发送至向指定 URL 地址。您可以设置不同的数据接收方式(JSON 或 <code>x-www-form-urlencoded</code>)。 请查阅 <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Webhooks 文档</a> 获取更多信息。 
715 715
 settings.payload_url=推送地址
716 716
 settings.content_type=数据格式
717 717
 settings.secret=密钥文本

+ 5 - 5
conf/locale/locale_zh-HK.ini

@@ -47,7 +47,7 @@ cancel=取消
47 47
 [install]
48 48
 install=安裝頁面
49 49
 title=首次安裝步驟
50
-docker_helper=如果您正在使用 Docker 容器運行 Gitea,請務必先仔細閱讀 <a target="_blank" href="%s">官方文檔</a> 後再對本頁面進行填寫。
50
+docker_helper=如果您正在使用 Docker 容器運行 Gitea,請務必先仔細閱讀 <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">官方文檔</a> 後再對本頁面進行填寫。
51 51
 requite_db_desc=Gitea 要求安裝 MySQL、PostgreSQL、SQLite3 或 TiDB。
52 52
 db_title=數據庫設置
53 53
 db_type=資料庫類型
@@ -351,7 +351,7 @@ visibility=可見度
351 351
 visiblity_helper=該倉庫為 <span class="ui red text">私有的</span>
352 352
 visiblity_helper_forced=網站管理員已強制要求所有新建倉庫必須為 <span class="ui red text">私有的</span>
353 353
 visiblity_fork_helper=(修改該值將會影響到所有派生倉庫)
354
-clone_helper=不知道如何操作?訪問 <a target="_blank"href="%s"> 帮助説明</a> !
354
+clone_helper=不知道如何操作?訪問 <a target="_blank" rel="noopener"href="%s"> 帮助説明</a> !
355 355
 fork_repo=派生倉庫
356 356
 fork_from=派生自
357 357
 fork_visiblity_helper=派生倉庫無法修改可見性。
@@ -457,7 +457,7 @@ editor.branch_already_exists=Branch '%s' already exists in this repository.
457 457
 editor.directory_is_a_file=Entry '%s' in the parent path is a file not a directory in this repository.
458 458
 editor.filename_is_a_directory=The filename '%s' is an existing directory in this repository.
459 459
 editor.file_editing_no_longer_exists=The file '%s' you are editing no longer exists in the repository.
460
-editor.file_changed_while_editing=File content has been changed since you started editing. <a target="_blank" href="%s">Click here</a> to see what have been changed or <strong>press commit again</strong> to overwrite those changes.
460
+editor.file_changed_while_editing=File content has been changed since you started editing. <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Click here</a> to see what have been changed or <strong>press commit again</strong> to overwrite those changes.
461 461
 editor.file_already_exists=A file with name '%s' already exists in this repository.
462 462
 editor.no_changes_to_show=There are no changes to show.
463 463
 editor.fail_to_update_file=Failed to update/create file '%s' with error: %v
@@ -690,7 +690,7 @@ settings.search_user_placeholder=搜索用戶...
690 690
 settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Organization is not allowed to be added as a collaborator.
691 691
 settings.user_is_org_member=被操作的用戶是組織成員,因此無法添加為協作者!
692 692
 settings.add_webhook=添加 Web 鉤子
693
-settings.hooks_desc=Web 鉤子允許您設定在 Gitea 上發生指定事件時對指定 URL 發送 POST 通知。查看 <a target="_blank" href="%s">Webhooks 文檔</a> 獲取更多信息。
693
+settings.hooks_desc=Web 鉤子允許您設定在 Gitea 上發生指定事件時對指定 URL 發送 POST 通知。查看 <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Webhooks 文檔</a> 獲取更多信息。
694 694
 settings.webhook_deletion=刪除 Web 鉤子
695 695
 settings.webhook_deletion_desc=刪除該 Web 鉤子將會刪除與其有關的信息和推送歷史。是否繼續?
696 696
 settings.webhook_deletion_success=Web 鉤子刪除成功!
@@ -707,7 +707,7 @@ settings.githook_edit_desc=如果鉤子未啟動,則會顯示樣例文件中
707 707
 settings.githook_name=鉤子名稱
708 708
 settings.githook_content=鉤子文本
709 709
 settings.update_githook=更新鉤子設置
710
-settings.add_webhook_desc=我們會通過 <code>POST</code> 請求將訂閱事件信息發送至向指定 URL 地址。您可以設置不同的數據接收方式(JSON 或 <code>x-www-form-urlencoded</code>)。 請查閱 <a target="_blank" href="%s">Webhooks 指南</a>.
710
+settings.add_webhook_desc=我們會通過 <code>POST</code> 請求將訂閱事件信息發送至向指定 URL 地址。您可以設置不同的數據接收方式(JSON 或 <code>x-www-form-urlencoded</code>)。 請查閱 <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Webhooks 指南</a>.
711 711
 settings.payload_url=推送地址
712 712
 settings.content_type=數據格式
713 713
 settings.secret=密鑰文本

+ 5 - 5
conf/locale/locale_zh-TW.ini

@@ -47,7 +47,7 @@ cancel=取消
47 47
 [install]
48 48
 install=安裝頁面
49 49
 title=首次安裝步驟
50
-docker_helper=如果您正在使用 Docker 容器運行 Gitea,請務必先仔細閱讀 <a target="_blank" href="%s">官方文檔</a> 後再對本頁面進行填寫。
50
+docker_helper=如果您正在使用 Docker 容器運行 Gitea,請務必先仔細閱讀 <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">官方文檔</a> 後再對本頁面進行填寫。
51 51
 requite_db_desc=Gitea 要求安裝 MySQL、PostgreSQL、SQLite3 或 TiDB。
52 52
 db_title=數據庫設置
53 53
 db_type=資料庫類型
@@ -351,7 +351,7 @@ visibility=可見度
351 351
 visiblity_helper=該倉庫為 <span class="ui red text">私有的</span>
352 352
 visiblity_helper_forced=網站管理員已強制要求所有新建倉庫必須為 <span class="ui red text">私有的</span>
353 353
 visiblity_fork_helper=(修改該值將會影響到所有派生倉庫)
354
-clone_helper=不知道如何操作?訪問 <a target="_blank"href="%s"> 帮助説明</a> !
354
+clone_helper=不知道如何操作?訪問 <a target="_blank" rel="noopener"href="%s"> 帮助説明</a> !
355 355
 fork_repo=派生倉庫
356 356
 fork_from=派生自
357 357
 fork_visiblity_helper=派生倉庫無法修改可見性。
@@ -457,7 +457,7 @@ editor.branch_already_exists=Branch '%s' already exists in this repository.
457 457
 editor.directory_is_a_file=Entry '%s' in the parent path is a file not a directory in this repository.
458 458
 editor.filename_is_a_directory=The filename '%s' is an existing directory in this repository.
459 459
 editor.file_editing_no_longer_exists=The file '%s' you are editing no longer exists in the repository.
460
-editor.file_changed_while_editing=File content has been changed since you started editing. <a target="_blank" href="%s">Click here</a> to see what have been changed or <strong>press commit again</strong> to overwrite those changes.
460
+editor.file_changed_while_editing=File content has been changed since you started editing. <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Click here</a> to see what have been changed or <strong>press commit again</strong> to overwrite those changes.
461 461
 editor.file_already_exists=A file with name '%s' already exists in this repository.
462 462
 editor.no_changes_to_show=沒有可以顯示的變更。
463 463
 editor.fail_to_update_file=Failed to update/create file '%s' with error: %v
@@ -690,7 +690,7 @@ settings.search_user_placeholder=搜索用戶...
690 690
 settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=組織不允許被加為協同者。
691 691
 settings.user_is_org_member=被操作的用戶是組織成員,因此無法添加為協作者!
692 692
 settings.add_webhook=添加 Web 鉤子
693
-settings.hooks_desc=Web 鉤子允許您設定在 Gitea 上發生指定事件時對指定 URL 發送 POST 通知。查看 <a target="_blank" href="%s">Webhooks 文檔</a> 獲取更多信息。
693
+settings.hooks_desc=Web 鉤子允許您設定在 Gitea 上發生指定事件時對指定 URL 發送 POST 通知。查看 <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Webhooks 文檔</a> 獲取更多信息。
694 694
 settings.webhook_deletion=刪除 Web 鉤子
695 695
 settings.webhook_deletion_desc=刪除該 Web 鉤子將會刪除與其有關的信息和推送歷史。是否繼續?
696 696
 settings.webhook_deletion_success=Web 鉤子刪除成功!
@@ -707,7 +707,7 @@ settings.githook_edit_desc=如果鉤子未啟動,則會顯示樣例文件中
707 707
 settings.githook_name=鉤子名稱
708 708
 settings.githook_content=鉤子文本
709 709
 settings.update_githook=更新鉤子設置
710
-settings.add_webhook_desc=我們會通過 <code>POST</code> 請求將訂閱事件信息發送至向指定 URL 地址。您可以設置不同的數據接收方式(JSON 或 <code>x-www-form-urlencoded</code>)。 請查閱 <a target="_blank" href="%s">Webhooks 指南</a>.
710
+settings.add_webhook_desc=我們會通過 <code>POST</code> 請求將訂閱事件信息發送至向指定 URL 地址。您可以設置不同的數據接收方式(JSON 或 <code>x-www-form-urlencoded</code>)。 請查閱 <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Webhooks 指南</a>.
711 711
 settings.payload_url=推送地址
712 712
 settings.content_type=數據格式
713 713
 settings.secret=密鑰文本

+ 1 - 1
models/repo.go

@@ -499,7 +499,7 @@ var (
499 499
 // DescriptionHTML does special handles to description and return HTML string.
500 500
 func (repo *Repository) DescriptionHTML() template.HTML {
501 501
 	sanitize := func(s string) string {
502
-		return fmt.Sprintf(`<a href="%[1]s" target="_blank">%[1]s</a>`, s)
502
+		return fmt.Sprintf(`<a href="%[1]s" target="_blank" rel="noopener">%[1]s</a>`, s)
503 503
 	}
504 504
 	return template.HTML(descPattern.ReplaceAllStringFunc(markdown.Sanitizer.Sanitize(repo.Description), sanitize))
505 505
 }

+ 1 - 1
routers/install.go

@@ -164,7 +164,7 @@ func InstallPost(ctx *context.Context, form auth.InstallForm) {
164 164
 	if err := models.NewTestEngine(x); err != nil {
165 165
 		if strings.Contains(err.Error(), `Unknown database type: sqlite3`) {
166 166
 			ctx.Data["Err_DbType"] = true
167
-			ctx.RenderWithErr(ctx.Tr("install.sqlite3_not_available", "https://gogs.io/docs/installation/install_from_binary.html"), tplInstall, &form)
167
+			ctx.RenderWithErr(ctx.Tr("install.sqlite3_not_available", "https://docs.gitea.io/installation/install_from_binary.html"), tplInstall, &form)
168 168
 		} else {
169 169
 			ctx.Data["Err_DbSetting"] = true
170 170
 			ctx.RenderWithErr(ctx.Tr("install.invalid_db_setting", err), tplInstall, &form)

+ 2 - 4
templates/base/footer.tmpl

@@ -11,9 +11,7 @@
11 11
 			</div>
12 12
 			<div class="ui right links">
13 13
 				{{if .ShowFooterBranding}}
14
-					<a target="_blank" href="https://github.com/go-gitea/gitea"><i class="fa fa-github-square"></i><span class="sr-only">GitHub</span></a>
15
-					<a target="_blank" href="https://twitter.com/gogitservice"><i class="fa fa-twitter"></i><span class="sr-only">Twitter</span></a>
16
-					<a target="_blank" href="http://weibo.com/gogschina"><i class="fa fa-weibo"></i><span class="sr-only">Sina Weibo</span></a>
14
+					<a target="_blank" rel="noopener" href="https://github.com/go-gitea/gitea"><i class="fa fa-github-square"></i><span class="sr-only">GitHub</span></a>
17 15
 				{{end}}
18 16
 				<div class="ui language bottom floating slide up dropdown link item">
19 17
 					<i class="world icon"></i>
@@ -24,7 +22,7 @@
24 22
 						{{end}}
25 23
 					</div>
26 24
 				</div>
27
-				<a target="_blank" href="https://gitea.io">{{.i18n.Tr "website"}}</a>
25
+				<a target="_blank" rel="noopener" href="https://gitea.io">{{.i18n.Tr "website"}}</a>
28 26
 				{{if (or .ShowFooterVersion .PageIsAdmin)}}<span class="version">{{GoVer}}</span>{{end}}
29 27
 			</div>
30 28
 		</div>

+ 2 - 2
templates/base/head.tmpl

@@ -113,7 +113,7 @@
113 113
 													<i class="octicon octicon-settings"></i>
114 114
 													{{.i18n.Tr "your_settings"}}<!-- Your settings -->
115 115
 												</a>
116
-												<a class="item" target="_blank" href="https://gogs.io/docs" rel="noreferrer">
116
+												<a class="item" target="_blank" rel="noopener" href="https://docs.gitea.io" rel="noreferrer">
117 117
 													<i class="octicon octicon-question"></i>
118 118
 													{{.i18n.Tr "help"}}<!-- Help -->
119 119
 												</a>
@@ -137,7 +137,7 @@
137 137
 
138 138
 								{{else}}
139 139
 
140
-									<a class="item" target="_blank" href="https://gogs.io/docs" rel="noreferrer">{{.i18n.Tr "help"}}</a>
140
+									<a class="item" target="_blank" rel="noopener" href="https://docs.gitea.io" rel="noreferrer">{{.i18n.Tr "help"}}</a>
141 141
 									<div class="right menu">
142 142
 										{{if .ShowRegistrationButton}}
143 143
 											<a class="item{{if .PageIsSignUp}} active{{end}}" href="{{AppSubUrl}}/user/sign_up">

File diff suppressed because it is too large
+ 24 - 24
templates/home.tmpl


+ 1 - 1
templates/mail/auth/activate.tmpl

@@ -10,6 +10,6 @@
10 10
 	<p>Please click the following link to verify your e-mail address within <b>{{.ActiveCodeLives}} hours</b>:</p>
11 11
 	<p><a href="{{AppUrl}}user/activate?code={{.Code}}">{{AppUrl}}user/activate?code={{.Code}}</a></p>
12 12
 	<p>Not working? Try copying and pasting it to your browser.</p>
13
-	<p>© 2016 <a target="_blank" href="{{AppUrl}}">{{AppName}}</a></p>
13
+	<p>© 2016 <a target="_blank" rel="noopener" href="{{AppUrl}}">{{AppName}}</a></p>
14 14
 </body>
15 15
 </html>

+ 1 - 1
templates/mail/auth/activate_email.tmpl

@@ -10,6 +10,6 @@
10 10
 	<p>Please click the following link to verify your email address within <b>{{.ActiveCodeLives}} hours</b>:</p>
11 11
 	<p><a href="{{AppUrl}}user/activate_email?code={{.Code}}&email={{.Email}}">{{AppUrl}}user/activate_email?code={{.Code}}&email={{.Email}}</a></p>
12 12
 	<p>Not working? Try copying and pasting it to your browser.</p>
13
-	<p>© 2016 <a target="_blank" href="{{AppUrl}}">{{AppName}}</a></p>
13
+	<p>© 2016 <a target="_blank" rel="noopener" href="{{AppUrl}}">{{AppName}}</a></p>
14 14
 </body>
15 15
 </html>

+ 1 - 1
templates/mail/auth/register_notify.tmpl

@@ -9,6 +9,6 @@
9 9
 	<p>Hi <b>{{.Username}}</b>, this is your registration confirmation email for {{AppName}}!</p>
10 10
 	<p>You can now login via username: {{.Username}}.</p>
11 11
 	<p><a href="{{AppUrl}}user/login">{{AppUrl}}user/login</a></p>
12
-	<p>© 2016 <a target="_blank" href="{{AppUrl}}">{{AppName}}</a></p>
12
+	<p>© 2016 <a target="_blank" rel="noopener" href="{{AppUrl}}">{{AppName}}</a></p>
13 13
 </body>
14 14
 </html>

+ 1 - 1
templates/mail/auth/reset_passwd.tmpl

@@ -10,6 +10,6 @@
10 10
 	<p>Please click the following link to verify your email address within <b>{{.ResetPwdCodeLives}} hours</b>:</p>
11 11
 	<p><a href="{{AppUrl}}user/reset_password?code={{.Code}}">{{AppUrl}}user/reset_password?code={{.Code}}</a></p>
12 12
 	<p>Not working? Try copying and pasting it to your browser.</p>
13
-	<p>© 2016 <a target="_blank" href="{{AppUrl}}">{{AppName}}</a></p>
13
+	<p>© 2016 <a target="_blank" rel="noopener" href="{{AppUrl}}">{{AppName}}</a></p>
14 14
 </body>
15 15
 </html>

+ 1 - 1
templates/org/home.tmpl

@@ -12,7 +12,7 @@
12 12
 					{{if .Org.Description}}<p class="desc">{{.Org.Description}}</p>{{end}}
13 13
 					<div class="text grey meta">
14 14
 						{{if .Org.Location}}<div class="item"><span class="octicon octicon-location"></span> <span>{{.Org.Location}}</span></div>{{end}}
15
-						{{if .Org.Website}}<div class="item"><span class="octicon octicon-link"></span> <a target="_blank" href="{{.Org.Website}}">{{.Org.Website}}</a></div>{{end}}
15
+						{{if .Org.Website}}<div class="item"><span class="octicon octicon-link"></span> <a target="_blank" rel="noopener" href="{{.Org.Website}}">{{.Org.Website}}</a></div>{{end}}
16 16
 					</div>
17 17
 				</div>
18 18
 

+ 1 - 1
templates/repo/header.tmpl

@@ -9,7 +9,7 @@
9 9
 						<a href="{{AppSubUrl}}/{{.Owner.Name}}">{{.Owner.Name}}</a>
10 10
 						<div class="divider"> / </div>
11 11
 						<a href="{{$.RepoLink}}">{{.Name}}</a>
12
-						{{if .IsMirror}}<div class="fork-flag">{{$.i18n.Tr "repo.mirror_from"}} <a target="_blank" href="{{$.Mirror.Address}}">{{$.Mirror.Address}}</a></div>{{end}}
12
+						{{if .IsMirror}}<div class="fork-flag">{{$.i18n.Tr "repo.mirror_from"}} <a target="_blank" rel="noopener" href="{{$.Mirror.Address}}">{{$.Mirror.Address}}</a></div>{{end}}
13 13
 						{{if .IsFork}}<div class="fork-flag">{{$.i18n.Tr "repo.forked_from"}} <a href="{{.BaseRepo.Link}}">{{SubStr .BaseRepo.RelLink 1 -1}}</a></div>{{end}}
14 14
 					</div>
15 15
 

+ 3 - 3
templates/repo/issue/labels.tmpl

@@ -41,13 +41,13 @@
41 41
 				<div class="ui centered grid">
42 42
 					<div class="twelve wide column eight wide computer column">
43 43
 						<div class="ui attached left aligned segment">
44
-							<h4 class="ui header">
44
+							<!-- <h4 class="ui header">
45 45
 								{{.i18n.Tr "repo.issues.label_templates.title"}}
46
-								<a target="_blank"
46
+								<a target="_blank" rel="noopener"
47 47
 								   href="https://discuss.gogs.io/t/how-to-use-predefined-label-templates/599">
48 48
 									<span class="octicon octicon-question"></span>
49 49
 								</a>
50
-							</h4>
50
+							</h4> -->
51 51
 							<p>{{.i18n.Tr "repo.issues.label_templates.info"}}</p>
52 52
 							<br/>
53 53
 							<form class="ui form center" action="{{.Link}}/initialize" method="post">

+ 2 - 2
templates/repo/issue/view_content.tmpl

@@ -41,7 +41,7 @@
41 41
 						<div class="ui bottom attached segment">
42 42
 							<div class="ui small images">
43 43
 								{{range .Issue.Attachments}}
44
-									<a target="_blank" href="{{AppSubUrl}}/attachments/{{.UUID}}">
44
+									<a target="_blank" rel="noopener" href="{{AppSubUrl}}/attachments/{{.UUID}}">
45 45
 										{{if FilenameIsImage .Name}}
46 46
 											<img class="ui image" src="{{AppSubUrl}}/attachments/{{.UUID}}" title='{{$.i18n.Tr "repo.issues.attachment.open_tab" .Name}}'>
47 47
 										{{else}}
@@ -102,7 +102,7 @@
102 102
 								<div class="ui bottom attached segment">
103 103
 									<div class="ui small images">
104 104
 										{{range .Attachments}}
105
-											<a target="_blank" href="{{AppSubUrl}}/attachments/{{.UUID}}">
105
+											<a target="_blank" rel="noopener" href="{{AppSubUrl}}/attachments/{{.UUID}}">
106 106
 												{{if FilenameIsImage .Name}}
107 107
 													<img class="ui image" src="{{AppSubUrl}}/attachments/{{.UUID}}" title='{{$.i18n.Tr "repo.issues.attachment.open_tab" .Name}}'>
108 108
 												{{else}}

+ 1 - 1
templates/repo/settings/hook_gogs.tmpl

@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 {{if eq .HookType "gogs"}}
2
-	<p>{{.i18n.Tr "repo.settings.add_webhook_desc" "https://gogs.io/docs/features/webhook.html" | Str2html}}</p>
2
+	<p>{{.i18n.Tr "repo.settings.add_webhook_desc" "https://docs.gitea.io/features/webhook.html" | Str2html}}</p>
3 3
 	<form class="ui form" action="{{.BaseLink}}/settings/hooks/gogs/{{if .PageIsSettingsHooksNew}}new{{else}}{{.Webhook.ID}}{{end}}" method="post">
4 4
 		{{.CsrfTokenHtml}}
5 5
 		<div class="required field {{if .Err_PayloadURL}}error{{end}}">

+ 1 - 1
templates/repo/user_cards.tmpl

@@ -12,7 +12,7 @@
12 12
 
13 13
 				<div class="meta">
14 14
 					{{if .Website}}
15
-						<span class="octicon octicon-link"></span> <a href="{{.Website}}" target="_blank">{{.Website}}</a>
15
+						<span class="octicon octicon-link"></span> <a href="{{.Website}}" target="_blank" rel="noopener">{{.Website}}</a>
16 16
 					{{else if .Location}}
17 17
 						<span class="octicon octicon-location"></span> {{.Location}}
18 18
 					{{else}}

+ 1 - 1
templates/user/profile.tmpl

@@ -31,7 +31,7 @@
31 31
 							{{if .Owner.Website}}
32 32
 								<li>
33 33
 									<i class="octicon octicon-link"></i>
34
-									<a target="_blank" href="{{.Owner.Website}}">{{.Owner.Website}}</a>
34
+									<a target="_blank" rel="noopener" href="{{.Owner.Website}}">{{.Owner.Website}}</a>
35 35
 								</li>
36 36
 							{{end}}
37 37
 							<li><i class="octicon octicon-clock"></i> {{.i18n.Tr "user.join_on"}} {{DateFmtShort .Owner.Created}}</li>