Fork to maintain patches against the official gitea for https://code.ceondo.com https://github.com/go-gitea/gitea

locale_nl-NL.ini 55KB


 1. app_desc=Een eenvoudige zelfgehoste Git service geschreven in Go
 2. home=Home
 3. dashboard=Dashboard
 4. explore=Verkennen
 5. help=Help
 6. sign_in=Inloggen
 7. sign_out=Uitloggen
 8. sign_up=Aanmelden
 9. register=Registreren
 10. website=Website
 11. version=Versie
 12. page=Pagina
 13. template=Sjabloon
 14. language=Taal
 15. create_new=Creëren...
 16. user_profile_and_more=Gebruikersprofiel en meer
 17. signed_in_as=Aangemeld als
 18. username=Gebruikersnaam
 19. email=E-mail
 20. password=Wachtwoord
 21. re_type=Verificatie
 22. captcha=CAPTCHA
 23. repository=Repository
 24. organization=Organisatie
 25. mirror=Kopie
 26. new_repo=Nieuwe repository
 27. new_migrate=Nieuwe migratie
 28. new_mirror=Nieuwe kopie
 29. new_fork=Nieuwe fork
 30. new_org=Nieuwe organisatie
 31. manage_org=Beheer organisaties
 32. admin_panel=Adminpaneel
 33. account_settings=Accountinstellingen
 34. settings=Instellingen
 35. your_profile=Uw profiel
 36. your_settings=Uw instellingen
 37. activities=Activiteiten
 38. pull_requests=Pull requests
 39. issues=Kwesties
 40. cancel=Annuleren
 41. [install]
 42. install=Installatie
 43. title=Installatiestappen voor de eerste keer opstarten
 44. docker_helper=Als u gebruik maakt Gitea binnen Docker, lees dan de <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">richtlijnen</a> voordat u iets veranderen op deze pagina!
 45. requite_db_desc=Gitea vereist MySQL, PostgreSQL, SQite3 of TiDB.
 46. db_title=Database-instellingen
 47. db_type=Database-type
 48. host=Host
 49. user=Gebruikersnaam
 50. password=Wachtwoord
 51. db_name=Database naam
 52. db_helper=Gebruik InnoDB engine met utf8_general_ci karakterset voor MySQL.
 53. ssl_mode=SSL-modus
 54. path=Pad
 55. sqlite_helper=Het pad van de SQLite3- of TiDB-database.<br>Als u Gitea start als een service, geef dan een absoluut pad op.
 56. err_empty_db_path=SQLite3 of TiDB database mag niet leeg zijn.
 57. err_invalid_tidb_name=TiDB database naam mag geen "." en "-" bevatten.
 58. no_admin_and_disable_registration=U kunt de registratie niet uitschakelen als u geen beheerder bent.
 59. err_empty_admin_password=Beheerder wachtwoord mag niet leeg zijn.
 60. general_title=Toepassing algemene instellingen
 61. app_name=Applicatienaam
 62. app_name_helper=Plaats hier uw organisatienaam in hoofdletters!
 63. repo_path=Repositories basis map
 64. repo_path_helper=Alle remote Git repositories worden in deze map opgeslagen
 65. run_user=Uitvoerende gebruikersnaam
 66. run_user_helper=Deze gebruiker moet toegang hebben tot de git repository map en moet Gitea kunnen starten
 67. domain=Domein
 68. domain_helper=Dit heeft invloed op de SSH kloon URLs
 69. ssh_port=SSH-poort
 70. ssh_port_helper=Nummer van de poort die uw SSH-server gebruikt, laat dit leeg om de SSH functie uit te schakelen.
 71. http_port=HTTP-poort
 72. http_port_helper=Poortnummer waar het programma naar luistert.
 73. app_url=Applicatie URL
 74. app_url_helper=Dit heeft invloed op de HTTP/HTTPS kloon urls en de urls die in de email worden gebruikt
 75. log_root_path=Log-pad
 76. log_root_path_helper=Map waar logbestanden opgeslagen worden.
 77. optional_title=Optionele instellingen
 78. email_title=E-mail service instellingen
 79. smtp_host=SMTP host
 80. smtp_from=Afzender
 81. smtp_from_helper=Email afzender, RFC 5322. Dit kan gewoon een email adres zijn of het "Naam"<email@example.com> formaat.
 82. mailer_user=Afzender e-mail / gebruikersnaam
 83. mailer_password=Wachtwoord
 84. register_confirm=Activeer registratie emails
 85. mail_notify=Activeer e-mailnotificaties
 86. server_service_title=Server en andere Services-instellingen
 87. offline_mode=Offline modus inschakelen
 88. offline_mode_popup=Schakel CDN uit in productiemodus, alle bestanden worden lokaal aangeboden.
 89. disable_gravatar=Gravatar Service uitschakelen
 90. disable_gravatar_popup=Schakel Gravatar en andere bronnen uit, alle avatars worden door gebruikers geüpload of zijn standaard.
 91. federated_avatar_lookup=Enable Federated Avatars Lookup
 92. federated_avatar_lookup_popup=Enable federated avatars lookup to use federated open source service based on libravatar.
 93. disable_registration=Schakel zelfregistratie uit
 94. disable_registration_popup=Schakel zelfregistratie uit, alleen admins kunnen accounts maken.
 95. enable_captcha=Inschakelen Captcha
 96. enable_captcha_popup=Vereis captcha validatie voor zelf-registratie van gebruiker.
 97. require_sign_in_view=Schakel vereiste aanmelding om pagina's te zien in
 98. require_sign_in_view_popup=Alleen ingelogde gebruikers kunnen pagina's bekijken, bezoekers kunnen alleen de login/registratie pagina's zien.
 99. admin_setting_desc=U hoeft niet meteen een administratie account te maken, de gebruiker met ID=1 krijgt automatisch administratierechten.
 100. admin_title=Instellingen beheerdersaccount
 101. admin_name=Gebruikersnaam
 102. admin_password=Wachtwoord
 103. confirm_password=Verifieer wachtwoord
 104. admin_email=Beheerder E-mail
 105. install_btn_confirm=Installeer Gitea
 106. test_git_failed=Git test niet gelukt: 'git' commando %v
 107. sqlite3_not_available=Uw versie biedt geen ondersteuning voor SQLite3, download de officiële binaire versie van %s, niet de gobuild versie.
 108. invalid_db_setting=Uw database instellingen zijn niet correct: %v
 109. invalid_repo_path=Repository basis map is niet correct: %v
 110. run_user_not_match=De uitvoerende gebruiker is niet de huidig gebruiker: %s -> %s
 111. save_config_failed=Kan de configuratie niet opslaan: %v
 112. invalid_admin_setting=Uw admin-instellingen zijn niet geldig: %v
 113. install_success=Welkom! Wij zijn veheugd dat u voor Gitea heeft gekozen, veel plezier!
 114. invalid_log_root_path=Ongeldig log-pad: %v
 115. [home]
 116. uname_holder=Gebruikersnaam of e-mail
 117. password_holder=Wachtwoord
 118. switch_dashboard_context=Wissel voorpaginacontext
 119. my_repos=Mijn repositories
 120. show_more_repos=Toon meer repositories...
 121. collaborative_repos=Gedeelde repositories
 122. my_orgs=Mijn organisaties
 123. my_mirrors=Mijn kopieën
 124. view_home=Bekijk %s
 125. issues.in_your_repos=In uw repositories
 126. [explore]
 127. repos=Repositories
 128. users=Gebruikers
 129. search=Zoeken
 130. [auth]
 131. create_new_account=Maak nieuw account aan
 132. register_hepler_msg=Heeft u al een account? Klik hier om in te loggen
 133. social_register_hepler_msg=Heeft u al een account? Koppel nu!
 134. disable_register_prompt=Sorry, registratie is uitgeschakeld. Neem contact op met de beheerder van deze site.
 135. disable_register_mail=Sorry, bevestiging van registratie per e-mail is uitgeschakeld.
 136. remember_me=Onthoud mij
 137. forgot_password=Wachtwoord vergeten
 138. forget_password=Wachtwoord vergeten?
 139. sign_up_now=Een account nodig? Meld u nu aan.
 140. confirmation_mail_sent_prompt=Een bevestigingsemail is gestuurd naar <b>%s</b>, Bevestig u aanvraag binnen %d uren om uw registratie te voltooien.
 141. active_your_account=Activeer uw account
 142. prohibit_login=Login verbode
 143. prohibit_login_desc=U mag met dit account niet inloggen, neem contact op met de site administrator.
 144. resent_limit_prompt=Sorry, u heeft te snel na elkaar een aanvraag gedaan voor een activatie mail. Wacht drie minuten voor uw volgende aanvraag.
 145. has_unconfirmed_mail=Beste %s, u heeft een onbevestigd e-mailadres (<b>%s</b>). Als u nog geen bevestiging heeft ontvangen, of u een nieuwe aanvraag wilt doen, klik dan op de onderstaande knop.
 146. resend_mail=Klik hier om uw activatie mail nog een keer te verzenden
 147. email_not_associate=Dit e-mailadres is niet gekoppeld aan een account.
 148. send_reset_mail=Klik hier om uw wachtwoord reset mail (nogmaals) te versturen
 149. reset_password=Reset uw wachtwoord
 150. invalid_code=Sorry, uw bevestigingscode is verlopen of niet meer geldig.
 151. reset_password_helper=Klik hier om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.
 152. password_too_short=De lengte van uw wachtwoord moet minimaal %d karakters zijn.
 153. non_local_account=Niet lokale accounts mogen hun wachtwoord niet veranderen via Gitea.
 154. [mail]
 155. activate_account=Activeer uw account
 156. activate_email=Verifieer uw e-mailadres
 157. reset_password=Stel uw wachtwoord opnieuw in
 158. register_success=Registratie succesvol, welkom
 159. register_notify=Welkom aan boord
 160. [modal]
 161. yes=Ja
 162. no=Nee
 163. modify=Aanpassen
 164. [form]
 165. UserName=Gebruikersnaam
 166. RepoName=Naam van repository
 167. Email=e-mailadres
 168. Password=Wachtwoord
 169. Retype=Verifieer wachtwoord
 170. SSHTitle=SSH sleutel naam
 171. HttpsUrl=HTTPS-URL
 172. PayloadUrl=Payload URL
 173. TeamName=Team naam
 174. AuthName=Autorisatienaam
 175. AdminEmail=E-mail beheerder
 176. NewBranchName=Nieuwe branch naam
 177. CommitSummary=Commit samenvatting
 178. CommitMessage=Commit bericht
 179. CommitChoice=Commit keuze
 180. TreeName=Bestandspad
 181. Content=Inhoud
 182. require_error=kan niet leeg zijn.
 183. alpha_dash_error=moet een valide alfanumeriek of dash(-_) karakter zijn.
 184. alpha_dash_dot_error=moet een valide alfanumeriek, dash(-_) of (.) punt karakter zijn.
 185. size_error=moet groter zijn dan %s
 186. min_size_error=moet minimaal %s karakters bevatten.
 187. max_size_error=mag maximaal %s karakters bevatten.
 188. email_error=is niet een valide e-mail adres.
 189. url_error=is niet een valide URL.
 190. include_error=` moet substring '%s' bevatten.`
 191. unknown_error=Onbekende fout:
 192. captcha_incorrect=Captcha komt niet overeen.
 193. password_not_match=Wachtwoord en verificatie wachtwoord komen niet overeen.
 194. username_been_taken=Gebruikersnaam is al in gebruik.
 195. repo_name_been_taken=Deze naam is al in gebruik.
 196. org_name_been_taken=Organisatie naam is al in gebruik.
 197. team_name_been_taken=Team naam is al in gebruik.
 198. email_been_used=e-mailadres is al in gebruik.
 199. username_password_incorrect=Gebruikersnaam of wachtwoord is niet correct.
 200. enterred_invalid_repo_name=U heeft een onjuiste repository naam ingevoerd.
 201. enterred_invalid_owner_name=U heeft een onjuiste eigenaar ingevoerd.
 202. enterred_invalid_password=U heeft een onjuiste wachtwoord ingevoerd.
 203. user_not_exist=Gegeven gebruiker bestaat niet.
 204. last_org_owner=De gebruiker die u probeert te verwijderen is het enige lid (eigenaar) van dit team. U moet eerst nieuwe lid (eigenaar) aanstellen.
 205. invalid_ssh_key=Sorry, we zijn niet in staat om uw SSH-sleutel te verifiëren: %s
 206. unable_verify_ssh_key=Gitea kan uw SSH-sleutel niet verifieren, wij gaan ervan uit dat deze geldig is, controleert u het aub nog eens.
 207. auth_failed=Verificatie mislukt: %v
 208. still_own_repo=Uw account heeft nog een eigendom op een repository. U moet deze eerst verwijderen of overdragen.
 209. still_has_org=Uw account is nog steeds lid van een organisatie, u moet deze eerst verwijderen of overdragen.
 210. org_still_own_repo=De organisatie is nog eigenaar van een repository. U moet deze eerst verwijderen of overdragen.
 211. target_branch_not_exist=Doel branch bestaat niet
 212. [user]
 213. change_avatar=Wijzig uw profielfoto
 214. join_on=Aangemeld op
 215. repositories=repositories
 216. activity=Openbare activiteit
 217. followers=Volgers
 218. starred=Sterren
 219. following=Volgt
 220. follow=Volg
 221. unfollow=Niet meer volgen
 222. form.name_reserved=De gebruikersnaam '%s' is gereserveerd.
 223. form.name_pattern_not_allowed=Het gebruikersnaam patroon '%s' is niet toegestaan.
 224. [settings]
 225. profile=Profiel
 226. password=Wachtwoord
 227. avatar=Profielfoto
 228. ssh_keys=SSH-sleutels
 229. social=Sociale netwerk-accounts
 230. applications=Toepassingen
 231. orgs=Organisaties
 232. delete=Verwijder account
 233. uid=uid
 234. public_profile=Openbaar profiel
 235. profile_desc=Uw e-mailadres is openbaar en zal gebruikt worden voor alle account gerelateerde berichtgevingen en bewerkingingen die via de website worden gedaan.
 236. password_username_disabled=Extern opgeslagen gebruikers zijn niet toegestaan om hun gebruikersnaam veranderen.
 237. full_name=Volledige naam
 238. website=Website
 239. location=Locatie
 240. update_profile=Profiel bijwerken
 241. update_profile_success=Uw profiel is succesvol bijgewerkt.
 242. change_username=Username veranderd
 243. change_username_prompt=Deze verandering zal de waarop links zich verhouden tot uw account veranderen.
 244. continue=Doorgaan
 245. cancel=Annuleren
 246. lookup_avatar_by_mail=Zoek profielfoto per email
 247. federated_avatar_lookup=Federated Avatar Lookup
 248. enable_custom_avatar=Aangepaste avatar inschakelen
 249. choose_new_avatar=Kies een nieuwe avatar
 250. update_avatar=Avatar instelling bijwerken
 251. delete_current_avatar=Verwijder huidige avatar
 252. uploaded_avatar_not_a_image=Geüpload bestand is geen afbeelding.
 253. update_avatar_success=Instellingen voor avatar succesvol bijgewerkt.
 254. change_password=Verander wachtwoord
 255. old_password=Huidige wachtwoord
 256. new_password=Nieuw wachtwoord
 257. retype_new_password=Herhaal Nieuw Wachtwoord
 258. password_incorrect=Huidig wachtwoord is niet correct.
 259. change_password_success=Wachtwoord is succesvol gewijzigd. U kunt nu met uw nieuwe wachtwoord inloggen.
 260. password_change_disabled=Voor extern opgeslagen gebruikers is het niet toegestaan om hun wachtwoord te wijzigen.
 261. emails=E-mailadressen
 262. manage_emails=E-mailadressen beheren
 263. email_desc=Uw primaire e-mailadres zal worden gebruikt voor meldingen en andere administratieve taken.
 264. primary=Primair
 265. primary_email=Instellen als primair
 266. delete_email=Verwijder
 267. email_deletion=E-mail Verwijderen
 268. email_deletion_desc=Dit e-mailadres verwijdert, worden gerelateerde informatie van uw account te verwijderen. Wilt u verdergaan?
 269. email_deletion_success=E-mail is succesvol verwijderd!
 270. add_new_email=Nieuw e-mailadres toevoegen
 271. add_email=E-mailadres toevoegen
 272. add_email_confirmation_sent=Een nieuwe bevestigings e-mail werd verstuurd naar '%s', gelieve uw inbox in de komende %d uren te controleren om het bevestigingsproces te voltooien.
 273. add_email_success=Het e-mailadres was toegevoegd.
 274. manage_ssh_keys=Beheer SSH sleutels
 275. add_key=Sleutel toevoegen
 276. ssh_desc=Dit is een lijst van alle SSH sleutels die gekoppeld zijn aan uw account. Verwijder alle sleutels die u niet herkent.
 277. ssh_helper=<strong>Weet u niet hoe?</strong> Lees dan onze handleiding voor het <a href="%s"> genereren van SSH sleutels</a> of voor <a href="%s"> algemene SSH</a> problemen.
 278. add_new_key=SSH sleutel toevoegen
 279. ssh_key_been_used=Publieke sleutel werd gebruikt.
 280. ssh_key_name_used=Een publieke sleutel met dezelfde naam bestaat al.
 281. key_name=Sleutel naam
 282. key_content=Inhoud
 283. add_key_success=Nieuwe SSH sleutel '%s' werd met succes toegevoegd!
 284. delete_key=Verwijder
 285. ssh_key_deletion=SSH sleutel verwijderen
 286. ssh_key_deletion_desc=Het verwijderen van deze SSH sleutel zal alle verwante toegang tot uw account verwijderen. Wilt u doorgaan?
 287. ssh_key_deletion_success=SSH sleutel is succesvol verwijderd!
 288. add_on=Toegevoegd op
 289. last_used=Laatst gebruikt op
 290. no_activity=Geen recente activiteiten
 291. key_state_desc=Deze sleutel werd gebruikt in de laatste 7 dagen
 292. token_state_desc=Dit token is de laatste 7 dagen gebruikt
 293. manage_social=Beheer gekoppelde sociale accounts
 294. social_desc=Dit is een lijst van de bijbehorende sociale accounts koppelingen, Verwijder eventueel koppelingen die u niet herkent.
 295. unbind=Loskoppelen
 296. unbind_success=Sociaal account is ontkoppeld.
 297. manage_access_token=Persoonlijke toegangstokens beheren
 298. generate_new_token=Nieuw Token genereren
 299. tokens_desc=Tokens die u hebt gegenereerd om toegang tot de Gitea APIs te verkrijgen.
 300. new_token_desc=Alle tokens hebben volledig toegang tot uw account.
 301. token_name=Symbolische naam
 302. generate_token=Token genereren
 303. generate_token_succees=Nieuw toegangstoken is met succes gegenereerd! Kopieer uw toegangstoken nu. Dit is de enige keer dat u uw toegangstoken te zien krijgt!
 304. delete_token=Verwijderen
 305. access_token_deletion=Persoonlijke toegangstoken verwijderen
 306. access_token_deletion_desc=Verwijderen van dit persoonlijke toegangstoken zal alle verwante toegang verwijderen. Wilt u doorgaan?
 307. delete_token_success=Persoonlijke toegangstoken is met succes verwijderd! Vergeet niet uw toepassingen ook bij te werken.
 308. delete_account=Verwijder uw account
 309. delete_prompt=Deze handeling zal uw account definitief verwijderen, u kunt dit <strong> NIET </strong> terug draaien!
 310. confirm_delete_account=Bevestig verwijdering
 311. delete_account_title=Account verwijderen
 312. delete_account_desc=Dit account zal permanent worden verwijderd. Wilt u doorgaan?
 313. [repo]
 314. owner=Eigenaar
 315. repo_name=Naam van repository
 316. repo_name_helper=Een goede repository-naam is kort, makkelijk te onthouden en <strong>uniek</strong>.
 317. visibility=Zichtbaarheid
 318. visiblity_helper=Deze repository is <span class="ui red text">privé</span>
 319. visiblity_helper_forced=Sitebeheerder heeft alle nieuwe repositories gedwongen <span class="ui red text">privé</span> te zijn
 320. visiblity_fork_helper=(Verandering van deze waarde zal van invloed zijn op alle forks)
 321. clone_helper=Hulp nodig bij het klonen? Bekijk dan onze <a target="_blank" rel="noopener" href="%s"> handleiding</a>!
 322. fork_repo=Repository forken
 323. fork_from=Afsplitsing van
 324. fork_visiblity_helper=U kunt de zichtbaarheid van een geforkte repository niet aanpassen.
 325. repo_desc=Omschrijving
 326. repo_lang=Taal
 327. repo_gitignore_helper=Selecteer .gitignore templates
 328. license=Licentie
 329. license_helper=Selecteer een licentie bestand
 330. readme=Leesmij-bestand
 331. readme_helper=Selecteer een sjabloon voor het Leesmij-bestand
 332. auto_init=Initialiseer deze repository met de geselecteerde bestanden en sjabloon
 333. create_repo=Nieuwe repository
 334. default_branch=Standaard branch
 335. mirror_prune=Prune
 336. mirror_prune_desc=Remove any remote-tracking references that no longer exist on the remote
 337. mirror_interval=Kopie interval(uur)
 338. mirror_address=Kopie-adres
 339. mirror_address_desc=Gelieve alle noodzakelijke gebruikersgegevens toe te voegen aan de adresbalk.
 340. mirror_last_synced=Laatste synchronisatie
 341. watchers=Volgers
 342. stargazers=Stargazers
 343. forks=Forks
 344. form.reach_limit_of_creation=De eigenaar heeft maximale creatie limiet van %d repositories bereikt.
 345. form.name_reserved=Repositorienaam '%s' is gereserveerd.
 346. form.name_pattern_not_allowed=Repository naampatroon '%s' is niet toegestaan.
 347. need_auth=Autorisatie vereist
 348. migrate_type=Migratie type
 349. migrate_type_helper=Deze repository zal een <span class="text blue">kopie</span> zijn
 350. migrate_repo=Migreer repository
 351. migrate.clone_address=Kloon adres
 352. migrate.clone_address_desc=Dit kan een HTTP/HTTPS/GIT URL zijn
 353. migrate.clone_local_path =of een lokaal pad
 354. migrate.permission_denied=U bent niet gemachtigd om deze lokale repositories te importeren.
 355. migrate.invalid_local_path=Ongeldig lokaal pad, het pad bestaat niet of het is geen map.
 356. migrate.failed=Migratie is mislukt: %v
 357. mirror_from=kopie van
 358. forked_from=geforked van
 359. copy_link=Kopieer
 360. copy_link_success=Gekopieerd!
 361. copy_link_error=Druk op ⌘-C of Ctrl-C om te kopiëren
 362. copied=Gekopieerd
 363. unwatch=Negeren
 364. watch=Volgen
 365. unstar=Ontster
 366. star=Ster
 367. fork=Vork
 368. no_desc=Geen omschrijving
 369. quick_guide=Snelstart gids
 370. clone_this_repo=Kloon deze repository
 371. create_new_repo_command=Maak een nieuwe repository aan vanaf de console
 372. push_exist_repo=Push een bestaande repository vanaf de console
 373. repo_is_empty=Deze repositories is leeg, probeer het later opnieuw!
 374. code=Code
 375. branch=Branch
 376. tree=Tree
 377. filter_branch_and_tag=Filter op branch of tag
 378. branches=Branches
 379. tags=Labels
 380. issues=Kwesties
 381. pulls=Pull-aanvragen
 382. labels=Labels
 383. milestones=Mijlpalen
 384. commits=Commits
 385. releases=Publicaties
 386. file_raw=Ruw
 387. file_history=Geschiedenis
 388. file_view_raw=Weergave ruw bestand
 389. file_permalink=Permalink
 390. file_too_large=Dit bestand is te groot om te tonen
 391. editor.new_file=Nieuw bestand
 392. editor.upload_file=Bestand uploaden
 393. editor.edit_file=Bewerk bestand
 394. editor.preview_changes=Voorbeeld tonen
 395. editor.cannot_edit_non_text_files=Kan niet-tekstbestanden niet bewerken
 396. editor.edit_this_file=Bestand aanpassen
 397. editor.must_be_on_a_branch=U moet in een branch zijn om aanpassingen te maken of voor te stellen
 398. editor.fork_before_edit=U moet deze repository eerst forken om dit bestand aan te kunnen passen
 399. editor.delete_this_file=Verwijder dit bestand
 400. editor.must_have_write_access=You must have write access to make or propose changes to this file
 401. editor.file_delete_success=File '%s' has been deleted successfully!
 402. editor.name_your_file=Name your file...
 403. editor.filename_help=To add directory, just type it and press /. To remove a directory, go to the beginning of the field and press backspace.
 404. editor.or=or
 405. editor.cancel_lower=cancel
 406. editor.commit_changes=Commit Changes
 407. editor.add_tmpl=Add '%s/<filename>'
 408. editor.add=Add '%s'
 409. editor.update=Update '%s'
 410. editor.delete=Delete '%s'
 411. editor.commit_message_desc=Add an optional extended description...
 412. editor.commit_directly_to_this_branch=Commit directly to the <strong class="branch-name">%s</strong> branch.
 413. editor.create_new_branch=Create a <strong>new branch</strong> for this commit and start a pull request.
 414. editor.new_branch_name_desc=New branch name...
 415. editor.cancel=Cancel
 416. editor.filename_cannot_be_empty=Filename cannot be empty.
 417. editor.branch_already_exists=Branch '%s' already exists in this repository.
 418. editor.directory_is_a_file=Entry '%s' in the parent path is a file not a directory in this repository.
 419. editor.filename_is_a_directory=The filename '%s' is an existing directory in this repository.
 420. editor.file_editing_no_longer_exists=The file '%s' you are editing no longer exists in the repository.
 421. editor.file_changed_while_editing=File content has been changed since you started editing. <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Click here</a> to see what have been changed or <strong>press commit again</strong> to overwrite those changes.
 422. editor.file_already_exists=A file with name '%s' already exists in this repository.
 423. editor.no_changes_to_show=There are no changes to show.
 424. editor.fail_to_update_file=Failed to update/create file '%s' with error: %v
 425. editor.add_subdir=Add subdirectory...
 426. editor.unable_to_upload_files=Failed to upload files to '%s' with error: %v
 427. editor.upload_files_to_dir=Upload files to '%s'
 428. commits.commits=Commits
 429. commits.search=Zoeken
 430. commits.find=zoek
 431. commits.author=Auteur
 432. commits.message=Bericht
 433. commits.date=Datum
 434. commits.older=Ouder
 435. commits.newer=Nieuwer
 436. issues.new=Nieuw probleem
 437. issues.new.labels=Labels
 438. issues.new.no_label=Geen label
 439. issues.new.clear_labels=Verwijder labels
 440. issues.new.milestone=Mijlpaal
 441. issues.new.no_milestone=Geen mijlpaal
 442. issues.new.clear_milestone=Verwijder mijlpaal
 443. issues.new.open_milestone=Open mijlpalen
 444. issues.new.closed_milestone=Gesloten mijlpalen
 445. issues.new.assignee=Toegewezen aan
 446. issues.new.clear_assignee=Verwijder verantwoordelijke
 447. issues.new.no_assignee=Geen verantwoordelijke
 448. issues.create=Maak probleem
 449. issues.new_label=Nieuw Label
 450. issues.new_label_placeholder=Tekst label...
 451. issues.create_label=Maak label
 452. issues.label_templates.title=Load a predefined set of labels
 453. issues.label_templates.info=There aren’t any labels yet. You can click on the "New Label" button above to create one or use a predefined set below.
 454. issues.label_templates.helper=Select a label set
 455. issues.label_templates.use=Use this label set
 456. issues.label_templates.fail_to_load_file=Failed to load label template file '%s': %v
 457. issues.open_tab=%d Open
 458. issues.close_tab=%d gesloten
 459. issues.filter_label=Label
 460. issues.filter_label_no_select=Geen label geselecteerd
 461. issues.filter_milestone=Mijlpaal
 462. issues.filter_milestone_no_select=Geen geselecteerde mijlpaal
 463. issues.filter_assignee=Aangewezene
 464. issues.filter_assginee_no_select=Geen geselecteerde verantwoordelijke
 465. issues.filter_type=Type
 466. issues.filter_type.all_issues=Alle kwesties
 467. issues.filter_type.assigned_to_you=Aan jou toegewezen
 468. issues.filter_type.created_by_you=Aangemaakt door jou
 469. issues.filter_type.mentioning_you=Vermelden jou
 470. issues.filter_sort=Sorteer
 471. issues.filter_sort.latest=Nieuwste
 472. issues.filter_sort.oldest=Oudste
 473. issues.filter_sort.recentupdate=Recent bijgewerkt
 474. issues.filter_sort.leastupdate=Minst recent bijgewerkt
 475. issues.filter_sort.mostcomment=Meest besproken
 476. issues.filter_sort.leastcomment=Minst besproken
 477. issues.opened_by=%[1]s werd geopend door <a href="/%[2]s">%[3]s</a>
 478. issues.opened_by_fake=%[1]s werd geopend door %[2]s
 479. issues.previous=Vorige
 480. issues.next=Volgende
 481. issues.open_title=Open
 482. issues.closed_title=Gesloten
 483. issues.num_comments=%d opmerkingen
 484. issues.commented_at=`commented <a href="#%s">%s</a>`
 485. issues.delete_comment_confirm=Are you sure you want to delete this comment?
 486. issues.no_content=Er is nog geen inhoud.
 487. issues.close_issue=Sluit
 488. issues.close_comment_issue=Sluit en geef commentaar
 489. issues.reopen_issue=Heropen
 490. issues.reopen_comment_issue=Heropen en geef commentaar
 491. issues.create_comment=Reageer
 492. issues.closed_at=`gesloten om <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 493. issues.reopened_at=`heropend om <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 494. issues.commit_ref_at=`verwees naar dit probleem vanuit commit <a id="%[1]s" href="#%[1]s"> %[2]s'</a>`
 495. issues.poster=Poster
 496. issues.collaborator=Medewerker
 497. issues.owner=Eigenaar
 498. issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Sign in</a> to join this conversation.
 499. issues.edit=Bewerken
 500. issues.cancel=Annuleren
 501. issues.save=Opslaan
 502. issues.label_title=Labelnaam
 503. issues.label_color=Labelkleur
 504. issues.label_count=%d labels
 505. issues.label_open_issues=%d geopende problemen
 506. issues.label_edit=Bewerken
 507. issues.label_delete=Verwijder
 508. issues.label_modify=Wijzig label
 509. issues.label_deletion=Verwijder label
 510. issues.label_deletion_desc=Het verwijderen van dit label zal alle informatie in de gerelateerde problemen verwijderen. Wilt u doorgaan?
 511. issues.label_deletion_success=Label werd met succes verwijderd!
 512. issues.num_participants=%d deelnemers
 513. issues.attachment.open_tab=`Click to see "%s" in a new tab`
 514. issues.attachment.download=`Click to download "%s"`
 515. pulls.new=Nieuwe Pull aanvraag
 516. pulls.compare_changes=Vergelijk veranderingen
 517. pulls.compare_changes_desc=Vergelijk twee branches en maak een pull verzoek voor wijzigingen.
 518. pulls.compare_base=base
 519. pulls.compare_compare=vergelijk
 520. pulls.filter_branch=Filter branch
 521. pulls.no_results=Geen resultaten gevonden.
 522. pulls.nothing_to_compare=Er is niets te vergelijken omdat base en head branches dezelfde zijn.
 523. pulls.has_pull_request=' Er is al een pull-aanvraag tussen deze twee targets: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d"> %[2]s #% [3]d</a>'
 524. pulls.create=Pull verzoek aanmaken
 525. pulls.title_desc=wil %[1]d commits van <code>%[2]s</code> samenvoegen met <code>%[3]s</code>
 526. pulls.merged_title_desc=heeft %[1]d commits samengevoegd van <code>%[2]s</code> naar <code>%[3]s</code> %[4]s
 527. pulls.tab_conversation=Discussie
 528. pulls.tab_commits=Commits
 529. pulls.tab_files=Bestanden gewijzigd
 530. pulls.reopen_to_merge=Heropen deze pull request aub om een een merge actie uit te voeren.
 531. pulls.merged=Samengevoegd
 532. pulls.has_merged=Dit pull-request is samengevoegd!
 533. pulls.data_broken=Omdat informatie over de fork is verwijderd, zijn de gegevens van dit pull-request niet beschikbaar.
 534. pulls.is_checking=Controle van conflicten is nog bezig, ververs deze pagina in enkele ogenblikken.
 535. pulls.can_auto_merge_desc=Dit pull-request kan automatisch samengevoegd worden.
 536. pulls.cannot_auto_merge_desc=Dit pull-request kan niet worden gemerged omdat er conflicten zijn.
 537. pulls.cannot_auto_merge_helper=Gelieve beide versies manueel samen te voegen om de conflicten op te lossen.
 538. pulls.merge_pull_request=Samenvoegen van pull verzoek
 539. pulls.open_unmerged_pull_exists=U kan de bewerking 'heropenen' niet uitvoeren omdat er al een pull-aanvraag (#%d) is van dezelfde repository met dezelfde informatie. Voeg deze eerst samen.
 540. milestones.new=Nieuwe mijlpaal
 541. milestones.open_tab=%d geopend
 542. milestones.close_tab=%d gesloten
 543. milestones.closed=%s werd gesloten
 544. milestones.no_due_date=Geen vervaldatum
 545. milestones.open=Open
 546. milestones.close=Sluit
 547. milestones.new_subheader=Maak mijlpalen voor het organiseren van uw problemen.
 548. milestones.create=Mijlpaal maken
 549. milestones.title=Titel
 550. milestones.desc=Beschrijving
 551. milestones.due_date=Vervaldatum (optioneel)
 552. milestones.clear=Leegmaken
 553. milestones.invalid_due_date_format=Formaat vervaldatum is ongeldig, moet zijn "jjjj-mm-dd".
 554. milestones.create_success=Mijlpaal '%s' is met succes aangemaakt!
 555. milestones.edit=Bewerk mijlpaal
 556. milestones.edit_subheader=Gebruik een goede beschrijving voor mijlpalen, om verwarring te voorkomen.
 557. milestones.cancel=Annuleer
 558. milestones.modify=Mijlpaal wijzigen
 559. milestones.edit_success=Wijzigingen van mijlpaal '%s' is met succes opgeslagen!
 560. milestones.deletion=Mijlpaal verwijderen
 561. milestones.deletion_desc=Het verwijderen van dit label zal alle informatie in de gerelateerde problemen verwijderen. Wilt u doorgaan?
 562. milestones.deletion_success=Mijlpaal is met succes verwijderd!
 563. wiki=Wiki
 564. wiki.welcome=Welkom op de Wiki!
 565. wiki.welcome_desc=In een wiki kunnen gebruikers samen een project documenteren en bediscussiëren.
 566. wiki.create_first_page=Maak de eerste pagina
 567. wiki.page=Pagina
 568. wiki.filter_page=Filter pagina
 569. wiki.new_page=Maak nieuwe pagina
 570. wiki.default_commit_message=Schrijf een notitie over deze aanpassing (optioneel).
 571. wiki.save_page=Pagina opslaan
 572. wiki.last_commit_info=%s heeft deze pagina aangepast %s
 573. wiki.edit_page_button=Bewerken
 574. wiki.new_page_button=Nieuwe pagina
 575. wiki.delete_page_button=Verwijder pagina
 576. wiki.delete_page_notice_1=Dit zal pagina <code>"%s"</code> verwijderen. Weet u het zeker?
 577. wiki.page_already_exists=Er bestaat al een wiki-pagina met deze naam.
 578. wiki.pages=Pagina’s
 579. wiki.last_updated=Laatst bijgewerkt: %s
 580. settings=Instellingen
 581. settings.options=Opties
 582. settings.collaboration=Samenwerking
 583. settings.collaboration.admin=Admin
 584. settings.collaboration.write=Write
 585. settings.collaboration.read=Read
 586. settings.collaboration.undefined=Undefined
 587. settings.hooks=Webhooks
 588. settings.githooks=Git-hooks
 589. settings.basic_settings=Basis instellingen
 590. settings.mirror_settings=Kopie Settings
 591. settings.sync_mirror=Sync Now
 592. settings.mirror_sync_in_progress=Kopie synchronisatie is bezig, vernieuw de pagina over ongeveer een minuut.
 593. settings.site=Officiële site
 594. settings.update_settings=Instellingen bewerken
 595. settings.advanced_settings=Geavanceerde opties
 596. settings.wiki_desc=Enable wiki system
 597. settings.use_internal_wiki=Use builtin wiki
 598. settings.use_external_wiki=Externe wiki gebruiken
 599. settings.external_wiki_url=Externe wiki-URL
 600. settings.external_wiki_url_desc=Bezoekers worden doorgestuurd naar de URL als ze op het tabblad klikken.
 601. settings.issues_desc=Enable issue tracker
 602. settings.use_internal_issue_tracker=Use builtin lightweight issue tracker
 603. settings.use_external_issue_tracker=Externe issuetracker gebruiken
 604. settings.tracker_url_format=URL-formaat externe issuetracker
 605. settings.tracker_issue_style=External Issue Tracker Naming Style:
 606. settings.tracker_issue_style.numeric=Numeric
 607. settings.tracker_issue_style.alphanumeric=Alphanumeric
 608. settings.tracker_url_format_desc=U kan de aanduidingen <code>{user} {repo} {index}</code> gebruiken voor de gebruikersnaam, de naam van de repository en de lijst van open tickets.
 609. settings.pulls_desc=Schakel 'pull request' in om publieke bijdragen te mogelijk te maken
 610. settings.danger_zone=Gevaren zone
 611. settings.new_owner_has_same_repo=De nieuwe eigenaar heeft al een repository met deze naam
 612. settings.convert=Converteren naar gewone repository
 613. settings.convert_desc=U kunt deze kopie converteren naar een gewone repository. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.
 614. settings.convert_notices_1=- Deze operatie zet de kopie repository om in een gewone repository en dit kan niet ongedaan gemaakt worden.
 615. settings.convert_confirm=Conversie bevestigen
 616. settings.convert_succeed=Deze repository is geconverteerd naar een normale repository.
 617. settings.transfer=Eigendom overdragen
 618. settings.transfer_desc=Draag deze repo over aan een andere gebruiker of een organisatie waar u beheerders rechten heeft.
 619. settings.transfer_notices_1=- U verliest toegang als de nieuwe gebruiker een individuele gebruiker is.
 620. settings.transfer_notices_2=- U behoudt toegang indien de nieuwe eigenaar een organisatie is en U één van de eigenaren van de organisatie bent.
 621. settings.transfer_form_title=Voer de volgende informatie in om de bewerking te bevestigen:
 622. settings.wiki_delete=Wiki gegevens verwijderen
 623. settings.wiki_delete_desc=Als U wiki informatie wist gaat deze onherroepelijk verloren. Weet u het zeker?
 624. settings.wiki_delete_notices_1=- Deze operatie wist de wiki voor %s en schakelt de wiki uit
 625. settings.wiki_deletion_success=De repository met wiki data is succesvol gewist.
 626. settings.delete=Verwijder deze repository
 627. settings.delete_desc=Als u eenmaal een repository verwijderd is er geen weg terug. Gelieve zeker te zijn van uw acties.
 628. settings.delete_notices_1=- Deze bewerking kan <strong>NIET</strong> ongedaan gemaakt worden.
 629. settings.delete_notices_2=- Deze bewerking verwijdert permanent alle informatie van deze repository met inbegrip van Git gegevens, tickets, opmerkingen en de toegang van medewerkers.
 630. settings.delete_notices_fork_1=- All forks will become independent after deletion.
 631. settings.deletion_success=Repository is succesvol verwijderd!
 632. settings.update_settings_success=Repository instellingen zijn succesvol bijgewerkt.
 633. settings.transfer_owner=Nieuwe eigenaar
 634. settings.make_transfer=Maak overdracht
 635. settings.transfer_succeed=Eigendom repository succesvol overgedragen
 636. settings.confirm_delete=Bevestig verwijdering
 637. settings.add_collaborator=Nieuwe medewerker toevoegen
 638. settings.add_collaborator_success=medewerker is toegevoegd.
 639. settings.delete_collaborator=Verwijderen
 640. settings.collaborator_deletion=Verwijder Medewerker
 641. settings.collaborator_deletion_desc=Deze gebruiker zal niet langer toegang hebben tot deze repository. Wilt U doorgaan?
 642. settings.remove_collaborator_success=medewerker is verwijderd.
 643. settings.search_user_placeholder=Zoek gebruiker...
 644. settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=De organisatie kan niet toegevoegd worden als medewerker.
 645. settings.user_is_org_member=Gebruiker is lid van de organisatie die als een medewerker kan niet worden toegevoegd.
 646. settings.add_webhook=Webhook toevoegen
 647. settings.hooks_desc=Webhooks dat de externe diensten om kennisgevingen te ontvangen wanneer bepaalde gebeurtenissen op Gitea plaatsvinden. Wanneer de opgegeven gebeurtenissen plaatsvinden, sturen we een POST-aanvraag naar elk van de URL's die u opgeeft. Meer informatie vindt u in onze <a target="_blank" rel="noopener" href="%s"> Webhooks gids</a>.
 648. settings.webhook_deletion=Webhook verwijderen
 649. settings.webhook_deletion_desc=Verwijderen van deze webhook zal de informatie en alle geschiedenis verwijderen. Wilt u doorgaan?
 650. settings.webhook_deletion_success=Webhook is succesvol verwijderd!
 651. settings.webhook.test_delivery=Test-bezorging
 652. settings.webhook.test_delivery_desc=Stuur een nep push bericht om de webhook te testen
 653. settings.webhook.test_delivery_success=De test webhook is toegevoegd aan de wachtrij. Het kan enkele seconden duren voor deze in de geschiedenis wordt weergegeven.
 654. settings.webhook.request=Verzoek
 655. settings.webhook.response=Antwoord
 656. settings.webhook.headers=Headers
 657. settings.webhook.payload=Lading
 658. settings.webhook.body=Inhoud
 659. settings.githooks_desc=Git haken worden aangedreven door Git zelf, u kunt bestanden van ondersteunde haken in de lijst hieronder om aangepaste acties van toepassing bewerken.
 660. settings.githook_edit_desc=Als haak niet actief is, zal monster inhoud worden gepresenteerd. Verlof inhoud leeg zal deze haak uitschakelen.
 661. settings.githook_name=Haak naam
 662. settings.githook_content=Haak inhoud
 663. settings.update_githook=Haak bijwerken
 664. settings.add_webhook_desc=We sturen een <code>POST</code>-aanvraag naar de onderstaande URL met details voor alle geplaatste gebeurtenissen. U kunt ook opgeven welke gegevensindeling u wenst te ontvangen (JSON, <code>x-1-800-www-Dell-vorm-urlencoded</code>, <em>enz</em>.). Meer informatie kan gevonden worden in <a target="_blank" rel="noopener" href="%s"> Webhooks gids</a>.
 665. settings.payload_url=Nettolading URL
 666. settings.content_type=Content type
 667. settings.secret=Geheim
 668. settings.slack_username=Gebruikersnaam
 669. settings.slack_icon_url=Icoon URL
 670. settings.slack_color=Kleur
 671. settings.event_desc=Bij welke gebeurtenissen wilt u dat deze webhook getriggerd wordt?
 672. settings.event_push_only=Alleen bij de <code>push</code> event.
 673. settings.event_send_everything=Ik moet <strong>alles</strong> hebben.
 674. settings.event_choose=Laat me kiezen wat ik nodig heb.
 675. settings.event_create=Creëer
 676. settings.event_create_desc=Branch, of tag aangemaakt
 677. settings.event_pull_request=Pull Request
 678. settings.event_pull_request_desc=Pull request opened, closed, reopened, edited, assigned, unassigned, label updated, label cleared, or synchronized.
 679. settings.event_push=Push
 680. settings.event_push_desc=Git push naar een repository
 681. settings.active=Actief
 682. settings.active_helper=We zullen details van de gebeurtenissen af leveren wanneer deze webhook wordt geactiveerd.
 683. settings.add_hook_success=Nieuwe webhook toegevoegd.
 684. settings.update_webhook=Bewerk webhook
 685. settings.update_hook_success=Webhook is bijgewerkt.
 686. settings.delete_webhook=Webhook verwijderen
 687. settings.recent_deliveries=Recente bezorgingen
 688. settings.hook_type=Type hook
 689. settings.add_slack_hook_desc=<a href="%s"> toegestane vertraging</a> integratie toevoegen aan uw repository.
 690. settings.slack_token=Slack token
 691. settings.slack_domain=Slack domein
 692. settings.slack_channel=Slack kanaal
 693. settings.deploy_keys=Installeer sleutels
 694. settings.add_deploy_key=Toevoegen deploy sleutel
 695. settings.deploy_key_desc=Sleutels voor uitrol hebben enkel leesrechten. Ze zijn niet dezelfde als de SSH sleutels van persoonlijke accounts.
 696. settings.no_deploy_keys=U hebt nog geen deploy sleutels toegevoegd.
 697. settings.title=Titel
 698. settings.deploy_key_content=Inhoud
 699. settings.key_been_used=Deploy sleutel inhoud werd gebruikt.
 700. settings.key_name_used=Deploy sleutel met eenzelfde naam bestaat al.
 701. settings.add_key_success=Nieuwe deploy sleutel '%s' werd succesvol toegevoegd!
 702. settings.deploy_key_deletion=Verwijder deploy sleutel
 703. settings.deploy_key_deletion_desc=Het verwijderen van deze deploy sleutel zal alle gerelateerde toegang verwijderen voor deze repository. Wilt u doorgaan?
 704. settings.deploy_key_deletion_success=Deploy sleutel werd met succes verwijderd!
 705. diff.browse_source=Bladeren bron
 706. diff.parent=bovenliggende
 707. diff.commit=commit
 708. diff.data_not_available=Diff gegevens niet beschikbaar.
 709. diff.show_diff_stats=Toon Diff Stats
 710. diff.show_split_view=Zij-aan-zij weergave
 711. diff.show_unified_view=Gecombineerde weergave
 712. diff.stats_desc=<strong>%d gewijzigde bestanden</strong> met <strong>toevoegingen van %d</strong> en <strong>%d verwijderingen</strong>
 713. diff.bin=BIN
 714. diff.view_file=Bestand weergeven
 715. diff.file_suppressed=File diff suppressed because it is too large
 716. diff.too_many_files=Some files were not shown because too many files changed in this diff
 717. release.releases=Releases
 718. release.new_release=Nieuwe release
 719. release.draft=Concept
 720. release.prerelease=Voorlopige versie
 721. release.stable=Stabiel
 722. release.edit=bewerken
 723. release.ahead=<strong>%d</strong> aanpassingen aan %s sinds deze versie
 724. release.source_code=Broncode
 725. release.new_subheader=Publiceer releases om te itereren.
 726. release.edit_subheader=Een gedetailleerd changelog helpt gebruikers te begrijpen wat er is verbeterd in deze release.
 727. release.tag_name=Tagnaam
 728. release.target=Doel
 729. release.tag_helper=Kies een bestaande tag, of creëer een nieuwe tag bij publiceren.
 730. release.title=Titel
 731. release.content=Inhoud
 732. release.write=Schrijf
 733. release.preview=Voorbeeld
 734. release.loading=Laden...
 735. release.prerelease_desc=Dit is een beta-versie
 736. release.prerelease_helper=Wij wijzen u erop dat deze release is niet geschikt voor productie doeleinden.
 737. release.cancel=Annuleren
 738. release.publish=Release publiceren
 739. release.save_draft=Concept opslaan
 740. release.edit_release=Release bewerken
 741. release.delete_release=Deze release verwijderen
 742. release.deletion=Release verwijderen
 743. release.deletion_desc=Als deze release verwijdert, worden de bijbehorende Git tag ook gewist. Wilt u doorgaan?
 744. release.deletion_success=Release is verwijderd!
 745. release.tag_name_already_exist=Versie met deze naam bestaat al.
 746. release.tag_name_invalid=Tag name is not valid.
 747. release.downloads=Downloads
 748. [org]
 749. org_name_holder=Organisatienaam
 750. org_full_name_holder=Volledige naam organisatie
 751. org_name_helper=Een goede organisatienaam is kort en memorabel.
 752. create_org=Nieuwe organisatie aanmaken
 753. repo_updated=Geupdate
 754. people=Mensen
 755. invite_someone=Iemand uitnodigen
 756. teams=Teams
 757. lower_members=leden
 758. lower_repositories=repositories
 759. create_new_team=Nieuw team aanmaken
 760. org_desc=Omschrijving
 761. team_name=Teamnaam
 762. team_desc=Omschrijving
 763. team_name_helper=U gebruikt deze naam om dit team te vermelden in conversaties.
 764. team_desc_helper=Waar gaat dit team doen?
 765. team_permission_desc=Welke privileges zou dit team moeten hebben?
 766. form.name_reserved=Organisatienaam '%s' is gereserveerd.
 767. form.name_pattern_not_allowed=Organisatie naampatroon '%s' is niet toegestaan.
 768. settings=Instellingen
 769. settings.options=Opties
 770. settings.full_name=Volledige naam
 771. settings.website=Website
 772. settings.location=Locatie
 773. settings.update_settings=Instellingen bijwerken
 774. settings.update_setting_success=Organisatie instellingen zijn succesvol bijgewerkt.
 775. settings.change_orgname_prompt=Deze verandering beinvloed de verhouding tussen links en de organisatie.
 776. settings.update_avatar_success=Organisatie avatar-instellingen zijn succesvol gewijzigd.
 777. settings.delete=Verwijder organisatie
 778. settings.delete_account=Verwijder deze organisatie
 779. settings.delete_prompt=Deze actie zal de origanisatie permanent verwijderen. U kunt dit <strong>NIET</strong> terug draaien!
 780. settings.confirm_delete_account=Bevestig verwijdering
 781. settings.delete_org_title=Verwijderen organsiatie
 782. settings.delete_org_desc=Deze organisatie zal permanent worden verwijderd, wilt u doorgaan?
 783. settings.hooks_desc=Een webhook toevoegen die door <strong>alle repositories</strong> in deze organisatie getriggerd kan worden.
 784. members.membership_visibility=Zichtbaarheid lidmaatschap:
 785. members.public=Openbaar
 786. members.public_helper=maak prive
 787. members.private=Prive
 788. members.private_helper=maak openbaar
 789. members.member_role=Rol van lid:
 790. members.owner=Eigenaar
 791. members.member=Lid
 792. members.remove=Verwijderen
 793. members.leave=Verlaat
 794. members.invite_desc=Voeg nieuw lid toe aan %s:
 795. members.invite_now=Nu uitnodigen
 796. teams.join=Lid worden
 797. teams.leave=Vertlaat
 798. teams.read_access=Leestoegang
 799. teams.read_access_helper=Dit team is in staat om zijn repositories te bekijken en te klonen.
 800. teams.write_access=Schrijf toegang
 801. teams.write_access_helper=Dit team is in staat om zijn repositories te bekijken en push aanvragen te verwerken.
 802. teams.admin_access=Beheerder toegang
 803. teams.admin_access_helper=Dit team is in staat om push & pull aanvragen te verwerken en om nieuwe medewerkers toe te voegen.
 804. teams.no_desc=Dit team heeft geen omschrijving
 805. teams.settings=Instellingen
 806. teams.owners_permission_desc=Eigenaren hebben volledige toegang tot <strong>alle repositories</strong> en hebben <strong>beheerder rechten</strong> over de organisatie.
 807. teams.members=Team leden
 808. teams.update_settings=Instellingen bijwerken
 809. teams.delete_team=Verwijder deze team
 810. teams.add_team_member=Nieuwe team lid aanmaken
 811. teams.delete_team_title=Team verwijderen
 812. teams.delete_team_desc=Dit team zal worden verwijderd. De leden van dit team zullen toegang tot alle repositories van het team verliezen. Wilt u doorgaan?
 813. teams.delete_team_success=Gekozen team is succesvol verwijderd.
 814. teams.read_permission_desc=Dit team heeft <strong>Lees</strong> rechten : leden kunnen repositories lezen en klonen.
 815. teams.write_permission_desc=Dit team heeft <strong>Schrijf</strong> rechten : leden kunnen repositories lezen en push aanvragen verwerken.
 816. teams.admin_permission_desc=Dit team heeft <strong>Beheerders</strong> rechten : leden kunnen repositories lezen en push aanvragen verwerken en medewerkers toevoegen.
 817. teams.repositories=Teamrepositories
 818. teams.search_repo_placeholder=Repository zoeken...
 819. teams.add_team_repository=Nieuwe teamrepositorie aanmaken
 820. teams.remove_repo=Verwijder
 821. teams.add_nonexistent_repo=De opslagplaats die u probeert toe te voegen bestaat niet: maak deze eerst aan.
 822. [admin]
 823. dashboard=Dashboard
 824. users=Gebruikers
 825. organizations=Orgranisaties
 826. repositories=Repositories
 827. authentication=Autenticaties
 828. config=Configuratie
 829. notices=Systeem aankondigingen
 830. monitor=Bijhouden
 831. first_page=Eerste
 832. last_page=Laatste
 833. total=Totaal: %d
 834. dashboard.statistic=Statistieken
 835. dashboard.operations=Bewerkingen
 836. dashboard.system_status=Status Systeemmonitor
 837. dashboard.statistic_info=Gitea database heeft <b>%d</b> gebruikers, <b>%d</b> organisaties, <b>%d</b> openbare sleutels, <b>%d</b> repositories, <b>%d</b> volgers, <b>%d</b> sterren, <b>%d</b> acties, <b>%d</b> participanten, <b>%d</b> issues, <b>%d</b> reacties, <b>%d</b> sociale accounten, <b>%d</b> volgers, <b>%d</b> kopieën, <b>%d</b> publicaties, <b>%d</b> login bronnen, <b>%d</b> webhooks, <b>%d</b> mijlpalen, <b>%d</b> labels, <b>%d</b> hook taken, <b>%d</b> teams, <b>%d</b> bijgewerkte taken, <b>%d</b> bijlagen.
 838. dashboard.operation_name=Bewerking naam
 839. dashboard.operation_switch=Omschakelen
 840. dashboard.operation_run=Uitvoeren
 841. dashboard.clean_unbind_oauth=Clean unbound OAuths
 842. dashboard.clean_unbind_oauth_success=Alle OAuth bindingen zijn verwijderd.
 843. dashboard.delete_inactivate_accounts=Verwijder alle inactieve accounts
 844. dashboard.delete_inactivate_accounts_success=Alle inactieve accounts zijn verwijderd.
 845. dashboard.delete_repo_archives=Verwijderen van alle repositories archieven
 846. dashboard.delete_repo_archives_success=Alle repositories archieven zijn verwijderd.
 847. dashboard.delete_missing_repos=Verwijder alle repositories zonder Git files
 848. dashboard.delete_missing_repos_success=Alle repositories zonder Git files zijn verwijderd.
 849. dashboard.git_gc_repos=Garbage collectie uitvoeren
 850. dashboard.git_gc_repos_success=Garbage collectie met succes uitgevoerd.
 851. dashboard.resync_all_sshkeys=Herschrijf '.ssh/authorized_keys' (Let op: alle sleutels die niet van Gitea zijn zullen verloren gaan!)
 852. dashboard.resync_all_sshkeys_success=Alle publieke sleutels zijn herschreven.
 853. dashboard.resync_all_update_hooks=Herschrijf alle repository-hooks (nodig als de configuratie bestandslocatie is gewijzigd)
 854. dashboard.resync_all_update_hooks_success=Alle repository-hooks zijn herschreven.
 855. dashboard.reinit_missing_repos=Alle repositories zonder Git files opnieuw initialiseren
 856. dashboard.reinit_missing_repos_success=Alle repositories zonder Git files zijn succesvol opnieuw geinitializeerd.
 857. dashboard.server_uptime=Uptime server
 858. dashboard.current_goroutine=Huidige Goroutines
 859. dashboard.current_memory_usage=Huidig geheugen gebruik
 860. dashboard.total_memory_allocated=Totaal toegewezen geheugen
 861. dashboard.memory_obtained=Geheugen gebruikt
 862. dashboard.pointer_lookup_times=Aanwijzer Lookup keer
 863. dashboard.memory_allocate_times=Geheugen toewijzen keer
 864. dashboard.memory_free_times=Geheugen gratis keer
 865. dashboard.current_heap_usage=Huidige Heap gebruik
 866. dashboard.heap_memory_obtained=Heap geheugen verkregen
 867. dashboard.heap_memory_idle=Heap geheugen inactief
 868. dashboard.heap_memory_in_use=Heap geheugen In gebruik
 869. dashboard.heap_memory_released=Heap geheugen vrijgegeven
 870. dashboard.heap_objects=Heap-objecten
 871. dashboard.bootstrap_stack_usage=Bootstrap Stack gebruik
 872. dashboard.stack_memory_obtained=Stapel geheugen verkregen
 873. dashboard.mspan_structures_usage=MSpan structuren gebruik
 874. dashboard.mspan_structures_obtained=MSpan structuren verkregen
 875. dashboard.mcache_structures_usage=MCache structuren gebruik
 876. dashboard.mcache_structures_obtained=MCache structuren verkregen
 877. dashboard.profiling_bucket_hash_table_obtained=Profilering emmer hashtabel verkregen
 878. dashboard.gc_metadata_obtained=GC Metadada verkregen
 879. dashboard.other_system_allocation_obtained=Andere systeem toewijzing verkregen
 880. dashboard.next_gc_recycle=Volgende GC recycle
 881. dashboard.last_gc_time=Sinds vorige GC verwerkingstijd
 882. dashboard.total_gc_time=Totaal GC verwerkingstijd
 883. dashboard.total_gc_pause=Totaal GC verwerkingstijd
 884. dashboard.last_gc_pause=Laatste GC verwerkingstijd
 885. dashboard.gc_times=GC verwerkingen
 886. users.user_manage_panel=Gebruikers beheren
 887. users.new_account=Nieuw account aanmaken
 888. users.name=Naam
 889. users.activated=Geactiveerd
 890. users.admin=Admin
 891. users.repos=Repos
 892. users.created=Aangemaakt
 893. users.send_register_notify=Stuur notificatie voor registratie naar gebruiker
 894. users.new_success=Nieuw account '%s' is aangemaakt.
 895. users.edit=Bewerken
 896. users.auth_source=Authenticatiebron
 897. users.local=Lokaal
 898. users.auth_login_name=Authenticatie-loginnaam
 899. users.password_helper=Laat leeg om ongewijzigd te blijven.
 900. users.update_profile_success=Profiel is succesvol bijgewerkt.
 901. users.edit_account=Bewerk account
 902. users.max_repo_creation=Maximum-limiet voor aanmaken van repositories
 903. users.max_repo_creation_desc=(Zet op -1 om de globale limiet te gebruiken)
 904. users.is_activated=Dit account is geactiveerd
 905. users.prohibit_login=This account is prohibited to login
 906. users.is_admin=Dit account heeft beheerdersrechten
 907. users.allow_git_hook=Deze account beschikt over machtigingen voor het maken van Git haken
 908. users.allow_import_local=Dit account mag lokale repositories importeren
 909. users.update_profile=Account profiel bijwerken
 910. users.delete_account=Dit account verwijderen
 911. users.still_own_repo=Dit account is nog steeds eigendom van een repository. U moet deze repository eerst verwijderen of overdragen.
 912. users.still_has_org=Deze account nog steeds lidmaatschap van organisatie, u hebt naar links of hen eerst verwijderen.
 913. users.deletion_success=Het account is verwijderd!
 914. orgs.org_manage_panel=Organisaties beheren
 915. orgs.name=Naam
 916. orgs.teams=Teams
 917. orgs.members=Leden
 918. repos.repo_manage_panel=Repositoriebeheerpaneel
 919. repos.owner=Eigenaar
 920. repos.name=Naam
 921. repos.private=Prive
 922. repos.watches=Volgers
 923. repos.stars=Sterren
 924. repos.issues=Kwesties
 925. auths.auth_manage_panel=Authenticatie-beheer paneel
 926. auths.new=Nieuwe bron toevoegen
 927. auths.name=Naam
 928. auths.type=Type
 929. auths.enabled=Ingeschakeld
 930. auths.updated=Bijgewerkt
 931. auths.auth_type=Authenticatietype
 932. auths.auth_name=Authenticatienaam
 933. auths.security_protocol=Security Protocol
 934. auths.domain=Domein
 935. auths.host=Host
 936. auths.port=Poort
 937. auths.bind_dn=Binden DN
 938. auths.bind_password=Bind wachtwoord
 939. auths.bind_password_helper=Opgelet: Dit wachtwoord wordt opgeslagen als leesbare tekst. Gebruik geen account met verhoogde rechten.
 940. auths.user_base=User Search Base
 941. auths.user_dn=User DN
 942. auths.attribute_username=Gebruikersnaam attribuut
 943. auths.attribute_username_placeholder=Laat leeg om het login veld van het formulier te gebruiken als gebruikersnaam.
 944. auths.attribute_name=Voornaam attribuut
 945. auths.attribute_surname=Achternaam attribuut
 946. auths.attribute_mail=E-mail attribuut
 947. auths.attributes_in_bind=Verkrijg attributes van de Bind DN context
 948. auths.filter=Gebruikersfilter
 949. auths.admin_filter=Beheerdersfilter
 950. auths.ms_ad_sa=MS Ad SA
 951. auths.smtp_auth=SMTP-authenticatietype
 952. auths.smtphost=SMTP host
 953. auths.smtpport=SMTP poort
 954. auths.allowed_domains=Toegelaten domeinen
 955. auths.allowed_domains_helper=Laat dit leeg om geen enkel domein te beperken. Meerdere domeinen moeten door een komma (',') gescheiden worden.
 956. auths.enable_tls=Activeer TLS-encryptie
 957. auths.skip_tls_verify=TLS-verificatie overslaan
 958. auths.pam_service_name=PAM servicenaam
 959. auths.enable_auto_register=Activeer automatische registratie
 960. auths.tips=Tips
 961. auths.edit=Verificatie-instelling bewerken
 962. auths.activated=Deze autorisatiemethode is geactiveerd
 963. auths.new_success=Nieuwe authenticatie '%s' werd toegevoegd.
 964. auths.update_success=Authenticatie instellingen zijn succesvol gewijzigd.
 965. auths.update=Authenticatie-instellingen bijwerken
 966. auths.delete=Deze authenticatiewijze verwijderen
 967. auths.delete_auth_title=Authenticatie verwijderd
 968. auths.delete_auth_desc=Deze authenticatie zal verwijderd worden, wilt u verdergaan?
 969. auths.still_in_used=This authentication is still used by some users, please delete or convert these users to another login type first.
 970. auths.deletion_success=Authentication has been deleted successfully!
 971. config.server_config=Serverconfiguratie
 972. config.app_name=Applicatienaam
 973. config.app_ver=Applicatieversie
 974. config.app_url=Applicatie-URL
 975. config.domain=Domein
 976. config.offline_mode=Offline-modus
 977. config.disable_router_log=Router-log uitschakelen
 978. config.run_user=Uitvoerende gebruiker
 979. config.run_mode=Uitvoer modus
 980. config.repo_root_path=Repository basis pad
 981. config.static_file_root_path=Statische bestanden basis pad
 982. config.log_file_root_path=Log bestand basis pad
 983. config.script_type=Script type
 984. config.reverse_auth_user=Omgekeerde verificatie gebruiker
 985. config.ssh_config=SSH-configuratie
 986. config.ssh_enabled=Ingeschakeld
 987. config.ssh_start_builtin_server=Ingebouwde server starten
 988. config.ssh_domain=Domein
 989. config.ssh_port=Poort
 990. config.ssh_listen_port=Luister op poort
 991. config.ssh_root_path=Root-pad
 992. config.ssh_key_test_path=Pad voor key-tests
 993. config.ssh_keygen_path=Pad van keygen ('ssh-keygen')
 994. config.ssh_minimum_key_size_check=Controleer minimale key-lengte
 995. config.ssh_minimum_key_sizes=Minimale key-lengtes
 996. config.db_config=Databaseconfiguratie
 997. config.db_type=Type
 998. config.db_host=Host
 999. config.db_name=Naam
 1000. config.db_user=Gebruiker
 1001. config.db_ssl_mode=SSL modus
 1002. config.db_ssl_mode_helper=(alleen voor "postgres")
 1003. config.db_path=Pad
 1004. config.db_path_helper=(voor "sqlite3" en "tidb")
 1005. config.service_config=Serviceconfiguratie
 1006. config.register_email_confirm=E-mailbevestiging registreren
 1007. config.disable_register=Registratie uitgeschakeld
 1008. config.show_registration_button=Registeren knop weergeven
 1009. config.require_sign_in_view=Inloggen vereist om te kunnen inzien
 1010. config.mail_notify=E-mailnotificaties
 1011. config.disable_key_size_check=Controle op key-lengte uitschakelen
 1012. config.enable_captcha=CAPTCHA inschakelen
 1013. config.active_code_lives=Actieve Code leven
 1014. config.reset_password_code_lives=Reset wachtwoord Code leven
 1015. config.webhook_config=Webhook configuratie
 1016. config.queue_length=Lengte van wachtrij
 1017. config.deliver_timeout=Bezorging verlooptijd
 1018. config.skip_tls_verify=TLS certificaat controle overslaan
 1019. config.mailer_config=Mailerconfiguatie
 1020. config.mailer_enabled=Ingeschakeld
 1021. config.mailer_disable_helo=Schakel HELO uit
 1022. config.mailer_name=Naam
 1023. config.mailer_host=Host
 1024. config.mailer_user=Gebruiker
 1025. config.send_test_mail=Testbericht verzenden
 1026. config.test_mail_failed=Verzending van een testmail naar '%s' is mislukt: %v
 1027. config.test_mail_sent=Test-email is verstuurd naar '%s'.
 1028. config.oauth_config=OAuth-configuratie
 1029. config.oauth_enabled=Ingeschakeld
 1030. config.cache_config=Cache-configuratie
 1031. config.cache_adapter=Cache-adapter
 1032. config.cache_interval=Cache-interval
 1033. config.cache_conn=Cache-connectie
 1034. config.session_config=Sessieconfiguratie
 1035. config.session_provider=Sessieprovider
 1036. config.provider_config=Provider config
 1037. config.cookie_name=Cookie naam
 1038. config.enable_set_cookie=Set Cookie inschakelen
 1039. config.gc_interval_time=GC interval time
 1040. config.session_life_time=Sessie duur
 1041. config.https_only=Alleen HTTPS
 1042. config.cookie_life_time=Cookie duur leeftijd
 1043. config.picture_config=Foto configuratie
 1044. config.picture_service=Foto service
 1045. config.disable_gravatar=Gravatar uitschakelen
 1046. config.enable_federated_avatar=Enable Federated Avatars
 1047. config.git_config=Git Configuration
 1048. config.git_disable_diff_highlight=Disable Diff Syntax Highlight
 1049. config.git_max_diff_lines=Max Diff Lines (for a single file)
 1050. config.git_max_diff_line_characters=Max Diff Characters (for a single line)
 1051. config.git_max_diff_files=Max Diff Files (to be shown)
 1052. config.git_gc_args=GC Arguments
 1053. config.git_migrate_timeout=Migration Timeout
 1054. config.git_mirror_timeout=Kopie Update Timeout
 1055. config.git_clone_timeout=Clone Operation Timeout
 1056. config.git_pull_timeout=Pull Operation Timeout
 1057. config.git_gc_timeout=GC Operation Timeout
 1058. config.log_config=Logconfiguratie
 1059. config.log_mode=Log-modus
 1060. monitor.cron=Cron-taken
 1061. monitor.name=Naam
 1062. monitor.schedule=Planning
 1063. monitor.next=Volgende
 1064. monitor.previous=Vorige
 1065. monitor.execute_times=Aantal keren uitgevoerd
 1066. monitor.process=Draaiende processen
 1067. monitor.desc=Omschrijving
 1068. monitor.start=Starttijd
 1069. monitor.execute_time=Uitvoertijd
 1070. notices.system_notice_list=Systeem aankondigingen
 1071. notices.view_detail_header=Bekijk bericht details
 1072. notices.actions=Acties
 1073. notices.select_all=Alles selecteren
 1074. notices.deselect_all=Alles deselecteren
 1075. notices.inverse_selection=Selectie omkeren
 1076. notices.delete_selected=Selectie verwijderen
 1077. notices.delete_all=Verwijder alle berichten
 1078. notices.type=Type
 1079. notices.type_1=Opslagplaats
 1080. notices.desc=Beschrijving
 1081. notices.op=Op.
 1082. notices.delete_success=System notices have been deleted successfully.
 1083. [action]
 1084. create_repo=repository aangemaakt in <a href="%s">%s</a>
 1085. rename_repo=renamed repository from <code>%[1]s</code> to <a href="%[2]s">%[3]s</a>
 1086. commit_repo=push update naar <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> in <a href="%[1]s">%[4]s</a>
 1087. create_issue=`opende issue in <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 1088. close_issue=`closed issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 1089. reopen_issue=`reopened issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 1090. create_pull_request=`created pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1091. close_pull_request=`closed pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1092. reopen_pull_request=`reopened pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1093. comment_issue=`reactie op issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 1094. merge_pull_request=`merged pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1095. transfer_repo=repository verplaatst naar <code>%s</code> naar <a href="%s">%s</a>
 1096. push_tag=geduwd label <a href="%s/src/%s"> %[2]s</a> naar <a href="%[1]s"> %[3]s</a>
 1097. compare_commits=Toon vergelijking voor deze %d commits
 1098. [tool]
 1099. ago=geleden
 1100. from_now=vanaf nu
 1101. now=nu
 1102. 1s=1 seconde %s
 1103. 1m=1 minuut %s
 1104. 1h=1 uur %s
 1105. 1d=1 dag %s
 1106. 1w=1 week %s
 1107. 1mon=1 maand %s
 1108. 1y=1 jaar %s
 1109. seconds=%d seconden %s
 1110. minutes=%d minuten %s
 1111. hours=%d uur %s
 1112. days=%d dagen %s
 1113. weeks=%d weken %s
 1114. months=%d maanden %s
 1115. years=%d jaren %s
 1116. raw_seconds=seconden
 1117. raw_minutes=minuten
 1118. [dropzone]
 1119. default_message=Drop bestanden hier of klik om te uploaden.
 1120. invalid_input_type=U kunt geen bestanden van dit type uploaden.
 1121. file_too_big=Bestandsgrootte ({{filesize}} MB) overschrijdt de maximale grootte ({{maxFilesize}} MB).
 1122. remove_file=Verwijder bestand