Fork to maintain patches against the official gitea for https://code.ceondo.com https://github.com/go-gitea/gitea

locale_sv-SE.ini 56KB


 1. app_desc=En smidig Git-tjänst du kör själv skriven i Go
 2. home=Startsida
 3. dashboard=Instrumentpanel
 4. explore=Utforska
 5. help=Hjälp
 6. sign_in=Logga in
 7. sign_out=Logga ut
 8. sign_up=Registrera dig
 9. register=Registrera dig
 10. website=Webbplats
 11. version=Version
 12. page=Sida
 13. template=Mall
 14. language=Språk
 15. create_new=Skapa...
 16. user_profile_and_more=Användarprofil med mera
 17. signed_in_as=Inloggad som
 18. username=Användarnamn
 19. email=E-post
 20. password=Lösenord
 21. re_type=Ange igen
 22. captcha=Captcha
 23. repository=Utvecklingskatalog
 24. organization=Organisation
 25. mirror=Spegel
 26. new_repo=Ny utvecklingskatalog
 27. new_migrate=Ny migrering
 28. new_mirror=Ny Spegling
 29. new_fork=Nytt gafflat repo
 30. new_org=Ny organisation
 31. manage_org=Hantera organisationer
 32. admin_panel=Admin-panel
 33. account_settings=Kontoinställningar
 34. settings=inställningar
 35. your_profile=Din profil
 36. your_settings=Dina inställningar
 37. activities=Aktiviteter
 38. pull_requests=Pull förfrågningar
 39. issues=Problem
 40. cancel=Avbryt
 41. [install]
 42. install=Installation
 43. title=Steg för att installera för första gången
 44. docker_helper=Om du kör Gitea inuti Docker, vänligen läs <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Riktninjerna</a> nogrant innan du ändrar någonting på denna sida!
 45. requite_db_desc=Gitea kräver MySQL, PostgreSQL, SQLite3 eller TiDB.
 46. db_title=Databasinställningar
 47. db_type=Databastyp
 48. host=Server
 49. user=Användare
 50. password=Lösenord
 51. db_name=Databasens namn
 52. db_helper=Se till att i MySQL använda INNODB med teckenuppsättningen utf8_general_ci.
 53. ssl_mode=SSL-läge
 54. path=Filväg
 55. sqlite_helper=Sökvägen för SQLite3 eller TiDB databas. <br>Vänligen använd den absoluta sökvägen när du kör som en tjänst.
 56. err_empty_db_path=SQLite3 eller TiDB databassökvägen får inte vara tom.
 57. err_invalid_tidb_name=TiDB databasnamn tillåter inte tecknen "." och "-".
 58. no_admin_and_disable_registration=Du kan inte inaktivera registrering utan att skapa ett administratörskonto.
 59. err_empty_admin_password=Administratörslösenordet får ej vara tomt.
 60. general_title=Allmänna inställningar för Gitea
 61. app_name=Applikationsnamn
 62. app_name_helper=Skriv ditt organisationsnamn här stort och tydligt!
 63. repo_path=Rotsökväg för utvecklingskatalog
 64. repo_path_helper=Alla fjärr Git repos kommer bli sparade till denna mappen.
 65. run_user=Exekverande Användare
 66. run_user_helper=Denna användaren måste ha till gång till Huvudsökvägen för Repos och köra Gitea.
 67. domain=Domän
 68. domain_helper=Detta påverkar SSH klonings webbadresser.
 69. ssh_port=SSH-port
 70. ssh_port_helper=Portnumret som din SSH-server brukar, lämna tomt för att inaktivera SSH-funktionaliteten.
 71. http_port=HTTP Port
 72. http_port_helper=Portnumret vilket applikationen kommer lyssnar på.
 73. app_url=Applikationsadressen
 74. app_url_helper=Detta påverkar HTTP/HTTPS kloningsadressen och på platser i e-post.
 75. log_root_path=Loggsökväg
 76. log_root_path_helper=Katalog till vilken loggfiler skrivs.
 77. optional_title=Övriga inställningar
 78. email_title=E-post tjänstens inställningar
 79. smtp_host=SMTP-server
 80. smtp_from=Från
 81. smtp_from_helper=Epostaddress att skicka email ifrån, enligt RFC 5322. Den kan vara skriven i formatet 'email@example.com' alternativt '"Namn" <email@example.com>'.
 82. mailer_user=Avsändares e-post
 83. mailer_password=Avsändares lösenord
 84. register_confirm=Aktivera registreringsbekräftelse
 85. mail_notify=Aktivera e-postavisering
 86. server_service_title=Serverns och andra Tjänsters inställningar
 87. offline_mode=Aktivera Nedkopplat Läge
 88. offline_mode_popup=Inaktivera CDN även i produktionsläge, alla resursfiler kommer att distribureras lokalt.
 89. disable_gravatar=Inaktivera Gravatar-tjänsten
 90. disable_gravatar_popup=Inaktivera Gravatar och externa källor, alla avatarer är uppladdade av användaren alternativt standard.
 91. federated_avatar_lookup=Aktivera förenad uppslagning av avatarer
 92. federated_avatar_lookup_popup=Använd libravatar vid förenad uppslagning av avatarer.
 93. disable_registration=Stäng av självregistrering
 94. disable_registration_popup=Stäng av självregistrering av användare, endast administratören kan skapa konton.
 95. enable_captcha=Aktivera Captcha
 96. enable_captcha_popup=Kräv captcha för användarregistrering.
 97. require_sign_in_view=Kräv inloggning för att visa sidor
 98. require_sign_in_view_popup=Bara inloggade användare kan besöka sidorna, besökare kommer enbart kunna se inloggings/registreringssidor.
 99. admin_setting_desc=Du behöver inte skapa ett administratörskonto just nu, kontot som har ID = 1 kommer automatiskt att bli administratör.
 100. admin_title=Admin-konto inställningar
 101. admin_name=Användarnamn
 102. admin_password=Lösenord
 103. confirm_password=Bekräfta lösenord
 104. admin_email=Administratörs Epost
 105. install_btn_confirm=Installera Gitea
 106. test_git_failed=Misslyckades att testa 'git' kommando: %v
 107. sqlite3_not_available=Din release stödjer ej SQLite3, ladda vänligen ner den officiella binären via %s, inte gobuild varianten.
 108. invalid_db_setting=Databas inställningen är inkorrekt: %v
 109. invalid_repo_path=Utvecklingskatalogens rotsökväg är ogiltig: %v
 110. run_user_not_match=Köranvändaren är inte aktuell användare: %s -> %s
 111. save_config_failed=Konfigurationssparningen misslyckades: %v
 112. invalid_admin_setting=Inställningarna för administratörskontot är felaktiga: %v
 113. install_success=Välkommen! Vi är glada att du väljer Gitea, ha kul och ta hand om dig.
 114. invalid_log_root_path=Ogiltig rotsökväg för loggfiler: %v
 115. [home]
 116. uname_holder=Användarnamn eller e-post
 117. password_holder=Lösenord
 118. switch_dashboard_context=Växla Visad Instrumentpanel
 119. my_repos=Mina utvecklingskataloger
 120. show_more_repos=Visa fler förråd...
 121. collaborative_repos=Kollaborativa Utvecklingskataloger
 122. my_orgs=Mina organisationer
 123. my_mirrors=Mina speglar
 124. view_home=Visa %s
 125. issues.in_your_repos=I dina utvecklingskataloger
 126. [explore]
 127. repos=Utvecklingskataloger
 128. users=Användare
 129. search=Sök
 130. [auth]
 131. create_new_account=Skapa nytt konto
 132. register_hepler_msg=Har du redan ett konto? Logga in nu!
 133. social_register_hepler_msg=Har du redan ett konto? Anslut det nu!
 134. disable_register_prompt=Tyvärr är användarregistreringen inaktiverad. Vänligen kontakta din administratör.
 135. disable_register_mail=Tyvärr så är registreringsbekräftelemailutskick inaktiverat.
 136. remember_me=Kom ihåg mig
 137. forgot_password=Glömt lösenord
 138. forget_password=Glömt lösenordet?
 139. sign_up_now=Behöver du ett konto? Registrera dig nu.
 140. confirmation_mail_sent_prompt=Ett nytt bekräftelsemail has skickats till <b>%s</b>, vänligen kolla din inkorg inom dom kommande %d timmarna för att slutföra registreringsprocessen.
 141. active_your_account=Aktivera ditt konto
 142. prohibit_login=Inloggning förhindrad
 143. prohibit_login_desc=Ditt konto är förhindrat från att logga in. Vänligen kontakta webbplatsadministratören.
 144. resent_limit_prompt=Tyvärr, du har nyligen begärt ett aktiveringsmail. Vänligen vänta 3 minuter och försök sedan igen.
 145. has_unconfirmed_mail=Hej %s, du har en obekräftad epostaddress (<b>%s</b>). Om du inte har fått ett bekräftelsemail eller behöver ett nytt, klicka på knappen nedan.
 146. resend_mail=Klicka här för att skicka ditt aktiveringsmejl igen
 147. email_not_associate=Denna e-postadress är inte knutet till något konto.
 148. send_reset_mail=Klicka här för att skicka e-post med lösenordsåterställning (igen)
 149. reset_password=Återställ ditt lösenord
 150. invalid_code=Tyvärr, din bekräftelsekod har antingen upphört att gälla eller är ogiltig.
 151. reset_password_helper=Klicka här för att återställa ditt lösenord
 152. password_too_short=Lösenordet får ej vara kortare än %d tecken.
 153. non_local_account=Icke-lokala konton får inte ändra lösenord genom Gitea.
 154. [mail]
 155. activate_account=Vänligen aktivera ditt konto
 156. activate_email=Verifiera din epostaddress
 157. reset_password=Återställ ditt lösenord
 158. register_success=Registreringen slutförd, välkommen
 159. register_notify=Välkommen ombord
 160. [modal]
 161. yes=Ja
 162. no=Nej
 163. modify=Ändra
 164. [form]
 165. UserName=Användarnamn
 166. RepoName=Utvecklingskatalogens namn
 167. Email=E-postadress
 168. Password=Lösenord
 169. Retype=Skriv in lösenordet igen
 170. SSHTitle=SSH-nyckelnamn
 171. HttpsUrl=HTTPS-URL
 172. PayloadUrl=Payload-URL
 173. TeamName=Gruppnamn
 174. AuthName=Auktoriseringsnamn
 175. AdminEmail=Administratörs Epost
 176. NewBranchName=Nytt grennamn
 177. CommitSummary=Sammanfattning av incheckning
 178. CommitMessage=Incheckningsmeddelande
 179. CommitChoice=Incheckningsval
 180. TreeName=Filsökväg
 181. Content=Innehåll
 182. require_error=får inte vara tomt
 183. alpha_dash_error=` får bara innehålla bokstäver, nummer och bindestreck (-_).`
 184. alpha_dash_dot_error=` får bara innehålla bokstäver, nummer, bindestreck (-_) och punkt`
 185. size_error=` måste vara av storleken %s`
 186. min_size_error=` måste innehålla minst %s tecken.`
 187. max_size_error=` får inte innehålla mer än %s tecken.`
 188. email_error=` är inte en giltlig epostaddress.`
 189. url_error=Den givna URL-adressen är inte valid
 190. include_error=` måste innehålla texten '%s'.`
 191. unknown_error=Okänt fel:
 192. captcha_incorrect=Captcha stämmer inte överens.
 193. password_not_match=Givna lösenord stämmer inte överens med varandra.
 194. username_been_taken=Användarnamnet finns redan.
 195. repo_name_been_taken=Namnet på utvecklingskatalogen har redan används.
 196. org_name_been_taken=Organisationsnamnet har redan används.
 197. team_name_been_taken=Team namn är redan använt.
 198. email_been_used=E-postadressen har redan använts.
 199. username_password_incorrect=Användarnamnet eller lösenordet är inte korrekt.
 200. enterred_invalid_repo_name=Se till att utvecklingskatalogen som du angav är rätt.
 201. enterred_invalid_owner_name=Kontrollera att ägarnamnet som du angav är rätt.
 202. enterred_invalid_password=Se till att den som lösenord du angett är rätt.
 203. user_not_exist=Angiven användare saknas.
 204. last_org_owner=Att ta bort den sista användaren i ägare-teamet är inte tillåtet då det måste finnas minst en användare i ägare-teamet.
 205. invalid_ssh_key=Tyvärr, Din SSH-nyckel: %s kan inte verifieras
 206. unable_verify_ssh_key=Gitea kan inte verifiera din SSH-nyckel, men Gitea antar att den är giltigt, vänligen dubbelkolla din SSH-nyckel.
 207. auth_failed=Autentisering misslyckades: %v
 208. still_own_repo=Ditt konto har fortfarande ägandeskap över minst en utvecklingskatalog, måste du ta bort eller överföra dem först.
 209. still_has_org=Ditt konto har fortfarande medlemskap i en organisation, du måste lämna den eller ta bort dina medlemskap först.
 210. org_still_own_repo=Denna organisation har fortfarande ägandeskap över en eller flera utvecklingskataloger, du måste ta bort eller överföra dem först.
 211. target_branch_not_exist=Målgrenen finns inte.
 212. [user]
 213. change_avatar=Byt din avatar
 214. join_on=Gick med
 215. repositories=Utvecklingskataloger
 216. activity=Offentlig Aktivitet
 217. followers=Följare
 218. starred=Stjärnmärkta
 219. following=Följer
 220. follow=Följ
 221. unfollow=Sluta följa
 222. form.name_reserved=Användarnamnet "%s" är reserverad.
 223. form.name_pattern_not_allowed=Användarnamnet '%s' är inte tillåtet.
 224. [settings]
 225. profile=Profil
 226. password=Lösenord
 227. avatar=Avatar
 228. ssh_keys=SSH-nycklar
 229. social=Sociala konton
 230. applications=Applikationer
 231. orgs=Organisationer
 232. delete=Radera konto
 233. uid=Uid
 234. public_profile=Offentlig profil
 235. profile_desc=Din epostaddress är offentlig och kommer att användas för alla kontorelaterade notifieringar och alla webbaserade åtgärder gjorda på sidan.
 236. password_username_disabled=Icke-lokala användare är inte tillåtna att ändra sitt användarnamn.
 237. full_name=Fullständigt namn
 238. website=Webbplats
 239. location=Plats
 240. update_profile=Uppdatera profil
 241. update_profile_success=Din profil har uppdaterats.
 242. change_username=Användarnamn ändrat
 243. change_username_prompt=Denna ändring kommer att påverka hur länkar refererar till ditt konto.
 244. continue=Fortsätt
 245. cancel=Avbryt
 246. lookup_avatar_by_mail=Hämta avatar utifrån e-postadress
 247. federated_avatar_lookup=Förenad uppslagning av avatar
 248. enable_custom_avatar=Aktivera Egen Avatar
 249. choose_new_avatar=Välj ny avatar
 250. update_avatar=Uppdatera Avatarinställningar
 251. delete_current_avatar=Tag bort aktuell avatar
 252. uploaded_avatar_not_a_image=Den uppladdade filen är inte en bild.
 253. update_avatar_success=Dina avatarinställningar har uppdaterats.
 254. change_password=Ändra lösenord
 255. old_password=Nuvarande lösenord
 256. new_password=Nytt lösenord
 257. retype_new_password=Skriv ditt nya lösenord igen
 258. password_incorrect=Nuvarande lösenord är felaktigt.
 259. change_password_success=Lösenordet ändrades. Du kan nu logga in med ditt nya lösenord.
 260. password_change_disabled=Icke-lokala användare är inte tillåtna att ändra sina lösenord.
 261. emails=E-postadresser
 262. manage_emails=Hantera e-postadresser
 263. email_desc=Din primära e-postadress kommer att användas för notifieringar och andra åtgärder.
 264. primary=Primär
 265. primary_email=Ställ in som primär
 266. delete_email=Radera
 267. email_deletion=Borttagning Av Epostaddress
 268. email_deletion_desc=Borttagning av denna epostaddress kommer att ta bort relaterad information. Vill du fortsätta?
 269. email_deletion_success=Epostaddressen har tagits bort!
 270. add_new_email=Lägg till ny e-postadress
 271. add_email=Lägga till e-post
 272. add_email_confirmation_sent=Ett nytt bekräftelsemail har skickats till '%s', kontrollera vänligen din inbox inom dom närmsta %d timmarna för att slutföra bekräftelsen.
 273. add_email_success=Din nya epostaddress har lagts till.
 274. manage_ssh_keys=Hantera SSH-nycklar
 275. add_key=Lägg till nyckel
 276. ssh_desc=Detta är en lista över SSH-nycklar som hör till ditt konto. Ta bort alla nycklar som du inte känner igen.
 277. ssh_helper=<strong>Vet du inte hur?</strong> Kolla in Github's guide för att <a href="%s">skapa din egen SSH-nycklar</a> eller lösa <a href="%s">vanliga problem</a> som kan uppstå med SSH.
 278. add_new_key=Lägg till SSH-nyckel
 279. ssh_key_been_used=Innehåll i publik nyckel har använts.
 280. ssh_key_name_used=Offentlig nyckel med samma namn har redan existerat.
 281. key_name=Nyckelnamn
 282. key_content=Innehåll
 283. add_key_success=Ny SSH-nyckel "%s" har lagts till!
 284. delete_key=Ta bort
 285. ssh_key_deletion=SSH-nyckel radering
 286. ssh_key_deletion_desc=Borttagning av denna SSH-nyckel kommer att ta bort all relaterad åtkomst för ditt konto. Vill du fortsätta?
 287. ssh_key_deletion_success=SSH-nyckeln har tagits bort!
 288. add_on=Tillagd
 289. last_used=Användes senast
 290. no_activity=Ingen nylig aktivitet
 291. key_state_desc=Denna nyckel har använts inom dom senaste 7 dagarna
 292. token_state_desc=Denna token har används inom dom senaste 7 dagarna
 293. manage_social=Hantera länkade sociala konton
 294. social_desc=Detta är en lista över länkade sociala konton. Ta bort alla länkningar som du inte känner igen.
 295. unbind=Ta bort länkning
 296. unbind_success=Socialt konto är inte längre länkat.
 297. manage_access_token=Hantera personliga åtkomst-tokens
 298. generate_new_token=Generera Nya Tokens
 299. tokens_desc=Tokens som du har genererat kan användas för åtkomst av Gitea APIer.
 300. new_token_desc=Varje token har full tillgång till ditt konto.
 301. token_name=Tokennamn
 302. generate_token=Generera Token
 303. generate_token_succees=Din åtkomst-token har genererats! Se till att kopiera den nu, eftersom du inte kommer att kunna se den igen senare!
 304. delete_token=Radera
 305. access_token_deletion=Borttagning Av Personlig Åtkomsttoken
 306. access_token_deletion_desc=Borttagning av denna personliga åtkomsttoken kommer att ta bort all relaterad åtkomst för applikationer. Vill du fortsätta?
 307. delete_token_success=Personlig åtkomsttoken har tagits bort! Glöm inte bort att uppdatera din applikation också.
 308. delete_account=Radera ditt konto
 309. delete_prompt=Åtgärden kommer at ta bort ditt konto permanent, och kan <strong>INTE</strong> ångras!
 310. confirm_delete_account=Bekräfta Borttagelsen
 311. delete_account_title=Kontoborttagning
 312. delete_account_desc=Detta konto kommer att tas bort permanent, vill du fortsätta?
 313. [repo]
 314. owner=Ägare
 315. repo_name=Utvecklingskatalogens namn
 316. repo_name_helper=Ett bra utvecklingskatalogsnamn består vanligtvis av korta, minnesvärda och unika nyckelord.
 317. visibility=Synligt för
 318. visiblity_helper=Denna utvecklingskatalog är <span class="ui red text">Privat</span>
 319. visiblity_helper_forced=Administratören har tvingat alla nya utvecklingskataloger att vara <span class="ui red text">Privata</span>
 320. visiblity_fork_helper=(Ändring av detta värde kommer att påverka alla forks)
 321. clone_helper=Behöver du hjälp med kloning? Gå till <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Hjälp</a>!
 322. fork_repo=Forka Repo
 323. fork_from=Forka Från
 324. fork_visiblity_helper=Du kan inte ändra offentligheten på ett forkat repo.
 325. repo_desc=Beskrivning
 326. repo_lang=Språk
 327. repo_gitignore_helper=Välj .gitignore-mallar
 328. license=Licens
 329. license_helper=Välj en licensfil
 330. readme=Readme
 331. readme_helper=Välj en readme-mall
 332. auto_init=Initiera detta repo med valda filer och mall
 333. create_repo=Skapa utvecklingskatalog
 334. default_branch=Standardgren
 335. mirror_prune=Rensa
 336. mirror_prune_desc=Tag bort fjärrspårande referenser som inte längre finns på fjärren
 337. mirror_interval=Speglingsintervall (timmar)
 338. mirror_address=Speglingsaddress
 339. mirror_address_desc=Vänligen inkludera nödvändiga användaruppgifter i adressen.
 340. mirror_last_synced=Senast synkad
 341. watchers=Observerare
 342. stargazers=Stjärnmärkare
 343. forks=Forks
 344. form.reach_limit_of_creation=Ägaren har nått maxgränsen av %d skapade repon.
 345. form.name_reserved=Namnet '%s' på utvecklingskatalogen är reserverat.
 346. form.name_pattern_not_allowed=Reponamnet '%s' är inte tillåtet.
 347. need_auth=Tillstånd Krävs
 348. migrate_type=Migreringstyp
 349. migrate_type_helper=Detta repo kommer att vara en <span class="text blue">spegling</span>
 350. migrate_repo=Migrera Repot
 351. migrate.clone_address=Kloningsaddress
 352. migrate.clone_address_desc=Detta kan vara en HTTP/HTTPS/GIT-URL eller en lokal sökväg på servern.
 353. migrate.permission_denied=Du får inte importera lokala repon.
 354. migrate.invalid_local_path=Ogiltig lokal sökväg, den finns inte eller är inte en katalog.
 355. migrate.failed=Migrering misslyckades: %v
 356. mirror_from=spegling av
 357. forked_from=forkad från
 358. copy_link=Kopiera
 359. copy_link_success=Kopierad!
 360. copy_link_error=Tryck på ⌘-C eller Ctrl-C för att kopiera
 361. copied=Kopierade OK
 362. unwatch=Avsluta bevakning
 363. watch=Bevaka
 364. unstar=Ta bort stjärnmärkning
 365. star=Stjärnmärk
 366. fork=Fork
 367. no_desc=Ingen beskrivning
 368. quick_guide=Snabbguide
 369. clone_this_repo=Klona detta repo
 370. create_new_repo_command=Skapa ett nytt repo på kommandoraden
 371. push_exist_repo=Knuffa ett existerande repo från kommandoraden
 372. repo_is_empty=Detta repo är tomt, vänligen kom tillbaka senare!
 373. code=Kod
 374. branch=Gren
 375. tree=Träd
 376. filter_branch_and_tag=Filtrera gren eller tagg
 377. branches=Grenar
 378. tags=Taggar
 379. issues=Ärenden
 380. pulls=Pull-förfrågningar
 381. labels=Etiketter
 382. milestones=Milstenar
 383. commits=Incheckningar
 384. releases=Släpp
 385. file_raw=Rå
 386. file_history=Historik
 387. file_view_raw=Visa i råformat
 388. file_permalink=Permalänk
 389. file_too_large=Denna fil är för stor för att visas
 390. editor.new_file=Ny fil
 391. editor.upload_file=Ladda upp fil
 392. editor.edit_file=Redigera fil
 393. editor.preview_changes=Förhandsgranska ändringar
 394. editor.cannot_edit_non_text_files=Endast textfiler kan redigeras
 395. editor.edit_this_file=Redigera denna fil
 396. editor.must_be_on_a_branch=Du måste vara på en gren för att genomföra eller föreslå ändringar i denna fil
 397. editor.fork_before_edit=Du måste förgrena detta förråd innan du kan redigera filen
 398. editor.delete_this_file=Tag bort denna fil
 399. editor.must_have_write_access=Du måste ha skrivrättigheter för att genomföra eller föreslå ändringar i denna fil
 400. editor.file_delete_success=Filen '%s' har tagits bort!
 401. editor.name_your_file=Namnge din fil...
 402. editor.filename_help=För att lägga till en katalog, skriv dess namn och tryck /. För att ta bort en katalog, gå till början av fältet och tryck på backsteg.
 403. editor.or=eller
 404. editor.cancel_lower=avbryt
 405. editor.commit_changes=Checka in ändringar
 406. editor.add_tmpl=Lägg till '%s/<filename>'
 407. editor.add=Lägg till '%s'
 408. editor.update=Uppdatera '%s'
 409. editor.delete=Tag bort '%s'
 410. editor.commit_message_desc=Lägg till en valfri utökad beskrivning...
 411. editor.commit_directly_to_this_branch=Checka in direkt till grenen <strong class="branch-name">%s</strong>.
 412. editor.create_new_branch=Skapa en <strong>ny gren</strong> för denna incheckning och påbörja en hämtningsbegäran.
 413. editor.new_branch_name_desc=Nytt grennamn...
 414. editor.cancel=Avbryt
 415. editor.filename_cannot_be_empty=Filnamnet får inte vara tomt.
 416. editor.branch_already_exists=Grenen '%s' finns redan i förrådet.
 417. editor.directory_is_a_file=Komponenten '%s' i föräldrasökvägen är en fil, inte en katalog i detta förråd.
 418. editor.filename_is_a_directory=Filnmanet '%s' är en existerande katalog i detta förråd.
 419. editor.file_editing_no_longer_exists=Filen '%s' som du redigerar finns inte lägre i förrådet.
 420. editor.file_changed_while_editing=Filinnhållet har ändrats sedan du började redigera. <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Klicka här</a> för att se vad som ändrats eller <strong>tryck checka in igen</strong> för att skriva över dessa ändringar.
 421. editor.file_already_exists=En fil med namnet '%s' finns redan i förrådet.
 422. editor.no_changes_to_show=Det finns inga ändringar att visa.
 423. editor.fail_to_update_file=Uppdateringen/skapandet av filen '%s' misslyckades med felet: %v
 424. editor.add_subdir=Lägg till underkatalog...
 425. editor.unable_to_upload_files=Uppladdning av filen '%s' misslyckades med felet: %v
 426. editor.upload_files_to_dir=Ladda upp filer till '%s'
 427. commits.commits=Incheckningar
 428. commits.search=Sök bland incheckningar
 429. commits.find=Sök
 430. commits.author=Upphovsman
 431. commits.message=Meddelande
 432. commits.date=Datum
 433. commits.older=Äldre
 434. commits.newer=Nyare
 435. issues.new=Nytt Ärende
 436. issues.new.labels=Etiketter
 437. issues.new.no_label=Ingen Etikett
 438. issues.new.clear_labels=Rensa etiketter
 439. issues.new.milestone=Milsten
 440. issues.new.no_milestone=Ingen Milsten
 441. issues.new.clear_milestone=Rensa milstenar
 442. issues.new.open_milestone=Öppna Milstenar
 443. issues.new.closed_milestone=Stängda Milstenar
 444. issues.new.assignee=Förvärvare
 445. issues.new.clear_assignee=Rensa förvärvare
 446. issues.new.no_assignee=Ingen förvärvare
 447. issues.create=Skapa Ärende
 448. issues.new_label=Ny etikett
 449. issues.new_label_placeholder=Etikettnamn...
 450. issues.create_label=Skapa Etikett
 451. issues.label_templates.title=Ladda en fördefinierad uppsättning etiketter
 452. issues.label_templates.info=Det finns inga etiketter än. Du kan klicka på knappen "Ny etikett" ovan för att skapa en, eller använda en fördefinierad uppsättning nedan.
 453. issues.label_templates.helper=Markera en uppsättning etiketter
 454. issues.label_templates.use=Använd denna etikettuppsättning
 455. issues.label_templates.fail_to_load_file=Laddning av etikettmallen '%s' misslyckades: %v
 456. issues.open_tab=%d Öppna
 457. issues.close_tab=%d Stängda
 458. issues.filter_label=Etikett
 459. issues.filter_label_no_select=Ingen etikett vald
 460. issues.filter_milestone=Milsten
 461. issues.filter_milestone_no_select=Ingen milsten vald
 462. issues.filter_assignee=Förvärvare
 463. issues.filter_assginee_no_select=Ingen förvärvare vald
 464. issues.filter_type=Typ
 465. issues.filter_type.all_issues=Alla ärenden
 466. issues.filter_type.assigned_to_you=Tilldelad dig
 467. issues.filter_type.created_by_you=Skapade av dig
 468. issues.filter_type.mentioning_you=Nämner dig
 469. issues.filter_sort=Sortera
 470. issues.filter_sort.latest=Nyaste
 471. issues.filter_sort.oldest=Äldsta
 472. issues.filter_sort.recentupdate=Nyligen uppdaterade
 473. issues.filter_sort.leastupdate=Äldst uppdaterad
 474. issues.filter_sort.mostcomment=Mest kommenterade
 475. issues.filter_sort.leastcomment=Minst kommenterade
 476. issues.opened_by=öppnade %[1]s av <a href="%[2]s">%[3]s</a>
 477. issues.opened_by_fake=öppnade %[1]s av %[2]s
 478. issues.previous=Föregående
 479. issues.next=Nästa
 480. issues.open_title=Öppen
 481. issues.closed_title=Stängd
 482. issues.num_comments=%d kommentarer
 483. issues.commented_at=`kommenterad <a href="#%s">%s</a>`
 484. issues.delete_comment_confirm=Är du säker på att du vill ta bort den här kommentaren?
 485. issues.no_content=Det finns inget innehåll än.
 486. issues.close_issue=Stäng
 487. issues.close_comment_issue=Kommentera och stäng
 488. issues.reopen_issue=Återöppna
 489. issues.reopen_comment_issue=Kommentera och återöppna
 490. issues.create_comment=Kommentera
 491. issues.closed_at=`stängde <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 492. issues.reopened_at=`återöppnade <a if="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 493. issues.commit_ref_at=`refererade till detta ärende från en incheckning <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 494. issues.poster=Skapare
 495. issues.collaborator=Deltagare
 496. issues.owner=Ägare
 497. issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Logga in</a> för att delta i denna konversation.
 498. issues.edit=Redigera
 499. issues.cancel=Avbryt
 500. issues.save=Spara
 501. issues.label_title=Etikettsnamn
 502. issues.label_color=Etikettsfärg
 503. issues.label_count=%d etiketter
 504. issues.label_open_issues=%d öppna ärenden
 505. issues.label_edit=Redigera
 506. issues.label_delete=Radera
 507. issues.label_modify=Etikettsändring
 508. issues.label_deletion=Etikettsborttagning
 509. issues.label_deletion_desc=Borttagning av denna etikett kommer att ta bort information från alla relaterade ärenden. Vill du fortsätta?
 510. issues.label_deletion_success=Etiketten har tagits bort!
 511. issues.num_participants=%d Deltagare
 512. issues.attachment.open_tab=`Klicka för att se "%s" i en ny flik`
 513. issues.attachment.download=`Klicka för att hämta "%s"`
 514. pulls.new=Ny Pull-Förfrågan
 515. pulls.compare_changes=Jämför Ändringar
 516. pulls.compare_changes_desc=Jämför två grenar och skapa en pullförfrågan över ändringarna.
 517. pulls.compare_base=bas
 518. pulls.compare_compare=jämför
 519. pulls.filter_branch=Filtrera gren
 520. pulls.no_results=Inga resultat hittades.
 521. pulls.nothing_to_compare=Det finns inget att jämföra eftersom bas och huvudgrenar är lika.
 522. pulls.has_pull_request=`Det finns redan en pullförfrågan mellan detta två mål: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]s</a>^
 523. pulls.create=Skapa Pullförfrågan
 524. pulls.title_desc=vill sammanfoga %[1]d incheckningar från <code>s[2]s</code> in i <code>%[3]s</code>
 525. pulls.merged_title_desc=sammanfogade %[1]d incheckningar från <code>%[2]s</code> in i <code>%[3]s</code> %[4]s
 526. pulls.tab_conversation=Konversation
 527. pulls.tab_commits=Incheckningar
 528. pulls.tab_files=Ändrade filer
 529. pulls.reopen_to_merge=Vänligen öppna denna Pull-förfrågan igen för att utföra sammanfogningen.
 530. pulls.merged=Sammanfogat
 531. pulls.has_merged=Denna pull-förfrågan har blivit sammanfogad!
 532. pulls.data_broken=Data för denna pull-förfrågan har gått sönder på grund av borttagning av fork-information.
 533. pulls.is_checking=Konfliktkontroll är fortfarande pågågående, vänligen uppdatera sidan om ett tag.
 534. pulls.can_auto_merge_desc=Denna pull-förfrågan kan sammanfogas automatiskt.
 535. pulls.cannot_auto_merge_desc=Denna pull-förfrågan kan inte sammanfogas automatiskt eftersom det finns konflikter.
 536. pulls.cannot_auto_merge_helper=Vänligen sammanfoga manuellt för att lösa konflikter.
 537. pulls.merge_pull_request=Sammanfoga Pull-förfrågan
 538. pulls.open_unmerged_pull_exists=`Du kan inte utföra återöppningsoperationen eftersom det finns redan en öppen pull-förfrågan (#%d) från samma repo med samma sammanfogningsinformation som väntar på sammanfogning.`
 539. milestones.new=Ny milstolpe
 540. milestones.open_tab=%d Öppna
 541. milestones.close_tab=%d Stängda
 542. milestones.closed=Stängt %s
 543. milestones.no_due_date=Inget förfallodatum
 544. milestones.open=Öppna
 545. milestones.close=Stäng
 546. milestones.new_subheader=Skapa milstolpar för att organisera dina ärenden.
 547. milestones.create=Skapa Milstolpe
 548. milestones.title=Titel
 549. milestones.desc=Beskrivning
 550. milestones.due_date=Förfallodatum (valfritt)
 551. milestones.clear=Rensa
 552. milestones.invalid_due_date_format=Datumformatet är ogiltig, måste vara "åååå-mm-dd".
 553. milestones.create_success=Milstolpe "%s" har skapats!
 554. milestones.edit=Redigera milstolpe
 555. milestones.edit_subheader=Använda en bättre beskrivning för milstolpar så folk inte blir förvirrade.
 556. milestones.cancel=Avbryt
 557. milestones.modify=Ändra milstolpe
 558. milestones.edit_success=Ändringar av milstolpen "%s" har sparats!
 559. milestones.deletion=Milstolpsborttagning
 560. milestones.deletion_desc=Borttagning av denna milstope kommer att ta bort information från alla relaterade ärenden. Vill du fortsätta?
 561. milestones.deletion_success=Milstolpe har tagits bort!
 562. wiki=Wiki
 563. wiki.welcome=Välkommen till Wiki!
 564. wiki.welcome_desc=Wiki är den plats där du vill att dokumentera projektet tillsammans och göra det bättre.
 565. wiki.create_first_page=Skapa den första sidan
 566. wiki.page=Sida
 567. wiki.filter_page=Filtrera sida
 568. wiki.new_page=Skapa ny sida
 569. wiki.default_commit_message=Skriva en anteckning om den här uppdateringen (valfritt).
 570. wiki.save_page=Spara sidan
 571. wiki.last_commit_info=%s redigerade denna sida %s
 572. wiki.edit_page_button=Redigera
 573. wiki.new_page_button=Ny Sida
 574. wiki.delete_page_button=Tag bort sida
 575. wiki.delete_page_notice_1=Sidan <code>"%s"</code> kommer tas bort. Se till att du är säker.
 576. wiki.page_already_exists=Wiki-sida med samma namn finns redan.
 577. wiki.pages=Sidor
 578. wiki.last_updated=Senast uppdaterad %s
 579. settings=Inställningar
 580. settings.options=Alternativ
 581. settings.collaboration=Samarbete
 582. settings.collaboration.admin=Adminstrera
 583. settings.collaboration.write=Skriva
 584. settings.collaboration.read=Läsa
 585. settings.collaboration.undefined=Odefinierad
 586. settings.hooks=Webbhookar
 587. settings.githooks=Githookar
 588. settings.basic_settings=Basinställningar
 589. settings.mirror_settings=Inställningar för spegling
 590. settings.sync_mirror=Synkronisera nu
 591. settings.mirror_sync_in_progress=Spegningssynkronisering pågår, vänligen ladda om sidan om cirka en minut.
 592. settings.site=Officiell webbplats
 593. settings.update_settings=Uppdatera inställningar
 594. settings.advanced_settings=Advancerade Inställningar
 595. settings.wiki_desc=Aktivera wikisystem
 596. settings.use_internal_wiki=Använd inbyggd wiki
 597. settings.use_external_wiki=Använd extern wiki
 598. settings.external_wiki_url=Extern Wiki-URL
 599. settings.external_wiki_url_desc=Besökare kommer att bli omdirigerade till denna URL när dom klickar på fliken.
 600. settings.issues_desc=Aktivera ärendehantering
 601. settings.use_internal_issue_tracker=Använd enkel inbyggd ärendehantering
 602. settings.use_external_issue_tracker=Använd extern ärendehanterare
 603. settings.tracker_url_format=URL-Format För Extern Ärendehanterare
 604. settings.tracker_issue_style=Namngivningsstil hos det externa ärendehanteringsystemet:
 605. settings.tracker_issue_style.numeric=Numerisk
 606. settings.tracker_issue_style.alphanumeric=Alfanumerisk
 607. settings.tracker_url_format_desc=Du kan använda platshållaren <code>{user} {repo} {index}</code> för användarnamn, reponamn, och ärendenummer.
 608. settings.pulls_desc=Aktivera pullförfrågningar för att ta emot publika bidrag
 609. settings.danger_zone=Högrisksområde
 610. settings.new_owner_has_same_repo=Den nya ägaren har redan ett repo med det namnet. Vänligen välj ett annat namn.
 611. settings.convert=Konvertera Till Vanligt Repo
 612. settings.convert_desc=Du kan konvertera denna spegling till ett vanligt förråd. Detta kan inte ångras.
 613. settings.convert_notices_1=- Denna operation konverterar denna förrådsspegning till ett vanligt förråd och kan inte ångras.
 614. settings.convert_confirm=Bekräfta Konvertering
 615. settings.convert_succeed=Förrådet har konverterats till ett vanligt förråd.
 616. settings.transfer=Överför Ägarskap
 617. settings.transfer_desc=Överför detta repo till en annan användare, eller till en organisation där du har administratörsrättigheter.
 618. settings.transfer_notices_1=- Du förlorar åtkomst om den nya ägaren är en enskild användare.
 619. settings.transfer_notices_2=- Du kommer bevara tillgång om den nya ägaren är en organisation, och om du är en av ägarna.
 620. settings.transfer_form_title=Ange följande information för att bekräfta åtgärden:
 621. settings.wiki_delete=Tag bort wikidata
 622. settings.wiki_delete_desc=När du väl tagit bort wikidatan finns det ingen återvända. Se till att du är säker.
 623. settings.wiki_delete_notices_1=- Detta tar bort och avaktiverar wikin för %s
 624. settings.wiki_deletion_success=Förrådets wikidata har tagits bort.
 625. settings.delete=Ta Bort Detta Repo
 626. settings.delete_desc=När du har tagit bort ett repo så finns det ingen återvändo. Var säker på vad du gör.
 627. settings.delete_notices_1=- Denna åtgärd kan <strong>INTE</strong> ångras.
 628. settings.delete_notices_2=- Denna åtgärd kommer permanent ta bort hela repot, includerat git-datan, ärenden, kommentarer, och åtkomst för deltagare.
 629. settings.delete_notices_fork_1=- Alla förgreningar kommer bli oberoende efter borttagning.
 630. settings.deletion_success=Repot har tagits bort!
 631. settings.update_settings_success=Repo-inställningar har uppdaterats.
 632. settings.transfer_owner=Ny Ägare
 633. settings.make_transfer=Överför
 634. settings.transfer_succeed=Repo-ägarskapet har blivit överfört.
 635. settings.confirm_delete=Bekräfta Borttagelsen
 636. settings.add_collaborator=Lätt Till Ny Kollaboratör
 637. settings.add_collaborator_success=Ny kollaboratör har blivit tillagd.
 638. settings.delete_collaborator=Tag bort
 639. settings.collaborator_deletion=Borttagning av deltagare
 640. settings.collaborator_deletion_desc=Denna användare kommer förlora sin åtkomst till förrådet. Vill du fortsätta?
 641. settings.remove_collaborator_success=Deltagare har tagits bort.
 642. settings.search_user_placeholder=Sök användare...
 643. settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Organisationen kan inte läggas till som en deltagare.
 644. settings.user_is_org_member=Änvändaren är en organisationsmedlem som inte kan bli tillagd som deltagare.
 645. settings.add_webhook=Lägg Till Webbhook
 646. settings.hooks_desc=Webbhookar påminner mycket om vanliga HTTP POST-händelseutlösare. När något inträffar i Gitea, kommer vi att meddela måldatorn som du anger. Läs mera i <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Webbhook Guide</a>.
 647. settings.webhook_deletion=Ta Bort Webbhook
 648. settings.webhook_deletion_desc=Borttagning av denna webbhook kommer att ta bort all dess information och all leveranshistorik. Är du säker på att du vill fortsätta?
 649. settings.webhook_deletion_success=Webbhook har tagits bort!
 650. settings.webhook.test_delivery=Testa Leverans
 651. settings.webhook.test_delivery_desc=Skicka en falsk pushhändelse för att testa dina webbhook-inställningar
 652. settings.webhook.test_delivery_success=Testwebbhook har lagts till leveranskön. Det kan ta några sekunder innan den visas i leveranshistoriken.
 653. settings.webhook.request=Begäran
 654. settings.webhook.response=Svar
 655. settings.webhook.headers=Huvuden
 656. settings.webhook.payload=Nyttolast
 657. settings.webhook.body=Innehåll
 658. settings.githooks_desc=Git-krokar är en del av Git själv. För att utföra anpassade operationer kan du redigera filerna för de krokar som stöds i listan nedan.
 659. settings.githook_edit_desc=Om kroken är inaktiv visas exempelinnehåll. Inaktivera denna krok genom att lämna innehållet tomt.
 660. settings.githook_name=Kroknamn
 661. settings.githook_content=Krokinnehåll
 662. settings.update_githook=Uppdatera krok
 663. settings.add_webhook_desc=Gitea kommer skicka <code>POST</code>-anrop till webbadressen du anger, tillsammans med information om händelsen som inträffade. Du kan också ange vilken sorts dataformat du vill få när kroken triggas (JSON, x-www-form-urlencoded, XML et.c.). Mer information finns i vår <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Webhooks Guide</a>.
 664. settings.payload_url=Adress till innehåll
 665. settings.content_type=Typ av innehåll
 666. settings.secret=Hemlighet
 667. settings.slack_username=Användarnamn
 668. settings.slack_icon_url=URL för ikon
 669. settings.slack_color=Färg
 670. settings.event_desc=När ska Webhooken köras?
 671. settings.event_push_only=Endast <code>push</code>-eventet.
 672. settings.event_send_everything=Jag behöver <strong>allt</strong>.
 673. settings.event_choose=Låt mig välja.
 674. settings.event_create=Skapa
 675. settings.event_create_desc=Branch eller tagg skapad
 676. settings.event_pull_request=Hämtningsbegäran
 677. settings.event_pull_request_desc=Hämtningsbegäran öppnad, stängd, återöppnad, redigerad, tilldelad, otilldelad, etikett uppdaterad, etikett rensad eller synkroniserad.
 678. settings.event_push=Pusha
 679. settings.event_push_desc=Uppladdning till ett förråd
 680. settings.active=Aktiv
 681. settings.active_helper=Detaljer kring händelsen som triggade kroken kommer också levereras.
 682. settings.add_hook_success=Ny webbkrok har lagts till.
 683. settings.update_webhook=Uppdatera Webhook
 684. settings.update_hook_success=Webbkrok har uppdaterats.
 685. settings.delete_webhook=Tag bort webbkrok
 686. settings.recent_deliveries=Färska leveranser
 687. settings.hook_type=Kroktyp
 688. settings.add_slack_hook_desc=Lägg till <a href="%s">Slack</a>-integration till ditt förråd.
 689. settings.slack_token=Pollett
 690. settings.slack_domain=Domän
 691. settings.slack_channel=Kanal
 692. settings.deploy_keys=Driftsättningsnycklar
 693. settings.add_deploy_key=Lägg till driftsättningsnyckel
 694. settings.deploy_key_desc=Driftsättningsnycklar har endast läsrättigheter. De är inte desamma som personliga SSH-kontonycklar.
 695. settings.no_deploy_keys=Du har inte lagt till några driftsättningsnycklar.
 696. settings.title=Titel
 697. settings.deploy_key_content=Innehåll
 698. settings.key_been_used=Driftsättningsnyckelns innehåll har använts.
 699. settings.key_name_used=En driftsättningsnyckel med samma namn finns redan.
 700. settings.add_key_success=Den nya driftsättningsnyckeln '%s' har lagts till!
 701. settings.deploy_key_deletion=Ta bort distribueringsnyckel
 702. settings.deploy_key_deletion_desc=Borttagning av detta distributionsnyckel kommer att ta bort all relaterad åtkomst till det här repot. Vill du fortsätta?
 703. settings.deploy_key_deletion_success=Distributionsnyckeln har tagits bort!
 704. diff.browse_source=Bläddra i källkod
 705. diff.parent=förälder
 706. diff.commit=incheckning
 707. diff.data_not_available=Diff-uppgifter Inte Tillgänglig.
 708. diff.show_diff_stats=Visa Diff Statistik
 709. diff.show_split_view=Delad Vy
 710. diff.show_unified_view=Unifierad Vy
 711. diff.stats_desc=<strong> %d ändrade filer</strong> med <strong>%d tillägg</strong> och <strong>%d borttagningar</strong>
 712. diff.bin=BIN
 713. diff.view_file=Visa fil
 714. diff.file_suppressed=Filskillnaden har hållts tillbaka eftersom den är för stor
 715. diff.too_many_files=Vissa filer visades inte eftersom för många filer har ändrats
 716. release.releases=Släpp
 717. release.new_release=Nytt Släpp
 718. release.draft=Utkast
 719. release.prerelease=Försläpp
 720. release.stable=Stabil
 721. release.edit=redigera
 722. release.ahead=<strong>%d</strong> ändringar mot %s sedan detta släpp
 723. release.source_code=Källkod
 724. release.new_subheader=Publicera släpp för att iterera produkten.
 725. release.edit_subheader=Detaljerad ändringslogg kan hjälpa användarna att förstå vad har förbättrats.
 726. release.tag_name=Taggnamn
 727. release.target=Mål
 728. release.tag_helper=Välj en befintlig tagg, eller skapa en ny tagg på publicera.
 729. release.title=Titel
 730. release.content=Innehåll
 731. release.write=Skriv
 732. release.preview=Förhandsgranska
 733. release.loading=Laddar...
 734. release.prerelease_desc=Detta är ett försläpp
 735. release.prerelease_helper=Vi kommer att påpeka att detta släpp inte är produktionsredo.
 736. release.cancel=Avbryt
 737. release.publish=Publicera Släpp
 738. release.save_draft=Spara Utkast
 739. release.edit_release=Redigera Släpp
 740. release.delete_release=Ta Bort Detta Släpp
 741. release.deletion=Släppborttagning
 742. release.deletion_desc=Borttagning av detta släpp kommer att ta bort motsvarande Git-tagg. Vill du fortsätta?
 743. release.deletion_success=Släppet har tagits bort!
 744. release.tag_name_already_exist=Ett släpp med denna tagg finns redan.
 745. release.tag_name_invalid=Etikettnamnet är ogiltigt.
 746. release.downloads=Nerladdningar
 747. [org]
 748. org_name_holder=Organisationsnamn
 749. org_full_name_holder=Organisationens Fullständiga Namn
 750. org_name_helper=Bra organisation är korta och lättihågkommna.
 751. create_org=Skapa organisation
 752. repo_updated=Uppdaterad
 753. people=Personer
 754. invite_someone=Bjud In Någon
 755. teams=Grupper
 756. lower_members=medlemmar
 757. lower_repositories=utvecklingskataloger
 758. create_new_team=Skapa ny grupp
 759. org_desc=Beskrivning
 760. team_name=Gruppnamn
 761. team_desc=Beskrivning
 762. team_name_helper=Du kan använda detta namn för att nämna denna grupp i konversationer.
 763. team_desc_helper=Vad handlar denna grupp om?
 764. team_permission_desc=Vilka behörigheter ska denna grupp ha?
 765. form.name_reserved=Organisationsnamnet "%s" är reserverat.
 766. form.name_pattern_not_allowed=Organisationsnamnet '%s' är inte tillåtet.
 767. settings=Inställningar
 768. settings.options=Alternativ
 769. settings.full_name=Fullständigt namn
 770. settings.website=Webbplats
 771. settings.location=Plats
 772. settings.update_settings=Uppdatera inställningar
 773. settings.update_setting_success=Organisationsinställningarna har uppdaterats.
 774. settings.change_orgname_prompt=Denna förändring kommer att påverka hur länkar relaterar till organisationen.
 775. settings.update_avatar_success=Organisationens avatar-inställningar har uppdaterats.
 776. settings.delete=Tag bort organisation
 777. settings.delete_account=Tag bort denna organisation
 778. settings.delete_prompt=Organisationen kommer tas bort permanent, och det går <strong>INTE</strong> att ångra detta!
 779. settings.confirm_delete_account=Bekräfta borttagning
 780. settings.delete_org_title=Organisation borttagen
 781. settings.delete_org_desc=Denna organisation kommer att tas bort permanent, vill du fortsätta?
 782. settings.hooks_desc=Lägg till webbkrokar som triggas för <strong>alla förråd</strong> under denna organisation.
 783. members.membership_visibility=Synlighet för medlemskap:
 784. members.public=Publik
 785. members.public_helper=gör privat
 786. members.private=Privat
 787. members.private_helper=gör publik
 788. members.member_role=Medlemsroll:
 789. members.owner=Ägare
 790. members.member=Medlem
 791. members.remove=Ta bort
 792. members.leave=Lämna
 793. members.invite_desc=Lägg till en ny medlem i %s:
 794. members.invite_now=Bjud in
 795. teams.join=Gå med
 796. teams.leave=Gå ur
 797. teams.read_access=Läsåtkomst
 798. teams.read_access_helper=Detta team kommer att kunna visa och klona dess repon.
 799. teams.write_access=Skrivåtkomst
 800. teams.write_access_helper=Detta team kommer att kunna läsa alla repositories samt pusha till dessa.
 801. teams.admin_access=Adminåtkomst
 802. teams.admin_access_helper=Detta team kommer att kunna pusha/pulla till sina repositories, samt lägga till deltagare till dessa.
 803. teams.no_desc=Detta team har ingen beskrivning
 804. teams.settings=Inställningar
 805. teams.owners_permission_desc=Ägare har full tillgång till <strong>alla förråd</strong> och har <strong>administratörsrättigheter</strong> för organisationen.
 806. teams.members=Teammedlemmar
 807. teams.update_settings=Uppdatera inställningar
 808. teams.delete_team=Ta bort detta team
 809. teams.add_team_member=Lägg till teammedlem
 810. teams.delete_team_title=Borttagning av team
 811. teams.delete_team_desc=Eftersom detta team tas bort kan medlemmar i teamet förlora sin tillgång till visa förråd. Vill du fortsätta?
 812. teams.delete_team_success=Teamet togs bort.
 813. teams.read_permission_desc=Medlemskap i detta team ger <strong>läsrättigheter</strong>: medlemmar kan visa och klona teamets förråd.
 814. teams.write_permission_desc=Medlemskap i detta team ger <strong>skrivrättigheter</strong>: medlemmar kan läsa från och ladda upp till teamets förråd.
 815. teams.admin_permission_desc=Medlemskap i detta team ger <strong>administratörsrättigheter</strong>: medlemmar kan läsa från, ladda upp till och lägga till deltagare till teamets förråd.
 816. teams.repositories=Teamförråd
 817. teams.search_repo_placeholder=Sök förråd...
 818. teams.add_team_repository=Lägg till teamförråd
 819. teams.remove_repo=Ta bort
 820. teams.add_nonexistent_repo=Förrådet du försöka lägga till finns inte, vänligen skapa det först.
 821. [admin]
 822. dashboard=Instrumentpanel
 823. users=Användare
 824. organizations=Organisationer
 825. repositories=Utvecklingskataloger
 826. authentication=Autentiseringar
 827. config=Konfiguration
 828. notices=Systemaviseringar
 829. monitor=Övervakning
 830. first_page=Första
 831. last_page=Sista
 832. total=Totalt: %d
 833. dashboard.statistic=Statistik
 834. dashboard.operations=Operationer
 835. dashboard.system_status=Systemstatus
 836. dashboard.statistic_info=Gitea-databasen innehåller <b>%d</b> användare, <b>%d</b> organisationer, <b>%d</b> publika nyckar, <b>%d</b> förråd, <b>%d</b> vakter, <b>%d</b> stjärnor, <b>%d</b> handlingar, <b>%d</b> åtkomster, <b>%d</b> ärenden, <b>%d</b> kommentarer, <b>%d</b> sociala konton, <b>%d</b> följbegäran, <b>%d</b> speglingar, <b>%d</b> släpp, <b>%d</b> inloggningskällor, <b>%d</b> webbkrokar, <b>%d</b> milstolpar, <b>%d</b> etiketter, <b>%d</b> krokuppgifter, <b>%d</b> team, <b>%d</b> uppdateringsuppgifter, <b>%d</b> bilagor.
 837. dashboard.operation_name=Operationsnamn
 838. dashboard.operation_switch=Byt till
 839. dashboard.operation_run=Kör
 840. dashboard.clean_unbind_oauth=Rensa obundna OAuth-begäran
 841. dashboard.clean_unbind_oauth_success=Alla obundna OAuth-begäran har tagit
 842. dashboard.delete_inactivate_accounts=Ta bort alla inaktiva konton
 843. dashboard.delete_inactivate_accounts_success=All inactivate accounts have been deleted successfully.
 844. dashboard.delete_repo_archives=Delete all repositories archives
 845. dashboard.delete_repo_archives_success=All repositories archives have been deleted successfully.
 846. dashboard.delete_missing_repos=Delete all repository records that lost Git files
 847. dashboard.delete_missing_repos_success=All repository records that lost Git files have been deleted successfully.
 848. dashboard.git_gc_repos=Do garbage collection on repositories
 849. dashboard.git_gc_repos_success=All repositories have done garbage collection successfully.
 850. dashboard.resync_all_sshkeys=Rewrite '.ssh/authorized_keys' file (caution: non-Gitea keys will be lost)
 851. dashboard.resync_all_sshkeys_success=All public keys have been rewritten successfully.
 852. dashboard.resync_all_update_hooks=Rewrite all update hook of repositories (needed when custom config path is changed)
 853. dashboard.resync_all_update_hooks_success=All repositories' update hook have been rewritten successfully.
 854. dashboard.reinit_missing_repos=Reinitialize all repository records that lost Git files
 855. dashboard.reinit_missing_repos_success=All repository records that lost Git files have been reinitialized successfully.
 856. dashboard.server_uptime=Serverns upptid
 857. dashboard.current_goroutine=Current Goroutines
 858. dashboard.current_memory_usage=Current Memory Usage
 859. dashboard.total_memory_allocated=Total Memory Allocated
 860. dashboard.memory_obtained=Memory Obtained
 861. dashboard.pointer_lookup_times=Pointer Lookup Times
 862. dashboard.memory_allocate_times=Memory Allocate Times
 863. dashboard.memory_free_times=Memory Free Times
 864. dashboard.current_heap_usage=Current Heap Usage
 865. dashboard.heap_memory_obtained=Heap Memory Obtained
 866. dashboard.heap_memory_idle=Heap Memory Idle
 867. dashboard.heap_memory_in_use=Heap Memory In Use
 868. dashboard.heap_memory_released=Heap Memory Released
 869. dashboard.heap_objects=Heap Objects
 870. dashboard.bootstrap_stack_usage=Bootstrap Stack Usage
 871. dashboard.stack_memory_obtained=Stack Memory Obtained
 872. dashboard.mspan_structures_usage=MSpan Structures Usage
 873. dashboard.mspan_structures_obtained=MSpan Structures Obtained
 874. dashboard.mcache_structures_usage=MCache Structures Usage
 875. dashboard.mcache_structures_obtained=MCache Structures Obtained
 876. dashboard.profiling_bucket_hash_table_obtained=Profiling Bucket Hash Table Obtained
 877. dashboard.gc_metadata_obtained=GC Metadata Obtained
 878. dashboard.other_system_allocation_obtained=Other System Allocation Obtained
 879. dashboard.next_gc_recycle=Next GC Recycle
 880. dashboard.last_gc_time=Tidpunkt för senaste skräpsamling
 881. dashboard.total_gc_time=Total tid för pauser vid skräpsamling
 882. dashboard.total_gc_pause=Total tid för pauser vid skräpsamling
 883. dashboard.last_gc_pause=Senaste paus vid skräpsamling
 884. dashboard.gc_times=Skräpsamlingstider
 885. users.user_manage_panel=Panel för hantering av användare
 886. users.new_account=Skapa nytt konto
 887. users.name=Namn
 888. users.activated=Aktiverad
 889. users.admin=Administratör
 890. users.repos=Utvecklingskataloger
 891. users.created=Skapad
 892. users.send_register_notify=Skicka registreringsnotifikation till användare
 893. users.new_success=Nytt konto '%s' har skapats.
 894. users.edit=Redigera
 895. users.auth_source=Autentiseringskälla
 896. users.local=Lokal
 897. users.auth_login_name=Användarnamn för autentisering
 898. users.password_helper=Lämna det tomt för att låta det vara oförändrat.
 899. users.update_profile_success=Kontoprofilen har uppdaterats.
 900. users.edit_account=Redigera konto
 901. users.max_repo_creation=Gräns för antal skapade förråd
 902. users.max_repo_creation_desc=(Sätt till -1 för att använda den globala standardgränsen)
 903. users.is_activated=Detta konto är aktivt
 904. users.prohibit_login=Detta konto är förhindrat från att logga in
 905. users.is_admin=Detta konto har administratörsrättigheter
 906. users.allow_git_hook=Detta konto har tillåtelse att skapa Git-krokar
 907. users.allow_import_local=Detta konto har tillåtelse att importera lokal förråd
 908. users.update_profile=Uppdatera kontoprofil
 909. users.delete_account=Tag bort detta konto
 910. users.still_own_repo=Detta konto äger fortfarande åtminstone ett förråd, du måste ta bort eller överföra ägarskapen för dessa först.
 911. users.still_has_org=Detta konto har fortfarande medlemskap i åtminstone en organisation, du måste lämna eller ta bort organisationerna först.
 912. users.deletion_success=Kontot har tagits bort!
 913. orgs.org_manage_panel=Panel för hantering av organisation
 914. orgs.name=Namn
 915. orgs.teams=Team
 916. orgs.members=Medlemmar
 917. repos.repo_manage_panel=Panel för hantering av förråd
 918. repos.owner=Ägare
 919. repos.name=Namn
 920. repos.private=Privat
 921. repos.watches=Vakter
 922. repos.stars=Stjärnor
 923. repos.issues=Ärenden
 924. auths.auth_manage_panel=Panel för hantering av autentisering
 925. auths.new=Lägg till ny källa
 926. auths.name=Namn
 927. auths.type=Typ
 928. auths.enabled=Aktiv
 929. auths.updated=Uppdaterad
 930. auths.auth_type=Autentiseringstyp
 931. auths.auth_name=Autentiseringsnamn
 932. auths.security_protocol=Säkerhetsprotokoll
 933. auths.domain=Domän
 934. auths.host=Värd
 935. auths.port=Port
 936. auths.bind_dn=Bind DN
 937. auths.bind_password=Bind Password
 938. auths.bind_password_helper=Warning: This password is stored in plain text. Do not use a high privileged account.
 939. auths.user_base=User Search Base
 940. auths.user_dn=User DN
 941. auths.attribute_username=Username attribute
 942. auths.attribute_username_placeholder=Leave empty to use sign-in form field value for user name.
 943. auths.attribute_name=First name attribute
 944. auths.attribute_surname=Surname attribute
 945. auths.attribute_mail=Email attribute
 946. auths.attributes_in_bind=Fetch attributes in Bind DN context
 947. auths.filter=User Filter
 948. auths.admin_filter=Admin Filter
 949. auths.ms_ad_sa=Ms Ad SA
 950. auths.smtp_auth=SMTP Authentication Type
 951. auths.smtphost=SMTP Host
 952. auths.smtpport=SMTP Port
 953. auths.allowed_domains=Allowed Domains
 954. auths.allowed_domains_helper=Leave it empty to not restrict any domains. Multiple domains should be separated by comma ','.
 955. auths.enable_tls=Enable TLS Encryption
 956. auths.skip_tls_verify=Skip TLS Verify
 957. auths.pam_service_name=PAM Service Name
 958. auths.enable_auto_register=Enable Auto Registration
 959. auths.tips=Tips
 960. auths.edit=Edit Authentication Setting
 961. auths.activated=This authentication is activated
 962. auths.new_success=New authentication '%s' has been added successfully.
 963. auths.update_success=Authentication setting has been updated successfully.
 964. auths.update=Update Authentication Setting
 965. auths.delete=Delete This Authentication
 966. auths.delete_auth_title=Authentication Deletion
 967. auths.delete_auth_desc=This authentication is going to be deleted, do you want to continue?
 968. auths.still_in_used=This authentication is still used by some users, please delete or convert these users to another login type first.
 969. auths.deletion_success=Authentication has been deleted successfully!
 970. config.server_config=Server Configuration
 971. config.app_name=Application Name
 972. config.app_ver=Application Version
 973. config.app_url=Application URL
 974. config.domain=Domain
 975. config.offline_mode=Offline Mode
 976. config.disable_router_log=Disable Router Log
 977. config.run_user=Run User
 978. config.run_mode=Run Mode
 979. config.repo_root_path=Rotsökväg för utvecklingskatalog
 980. config.static_file_root_path=Static File Root Path
 981. config.log_file_root_path=Log File Root Path
 982. config.script_type=Script Type
 983. config.reverse_auth_user=Reverse Authentication User
 984. config.ssh_config=SSH Configuration
 985. config.ssh_enabled=Enabled
 986. config.ssh_start_builtin_server=Start Builtin Server
 987. config.ssh_domain=Domän
 988. config.ssh_port=Port
 989. config.ssh_listen_port=Lyssningsport
 990. config.ssh_root_path=Rotsökväg
 991. config.ssh_key_test_path=Testsökväg för nyckel
 992. config.ssh_keygen_path=Sökväg för nyckelgenerator ('ssh-keygen')
 993. config.ssh_minimum_key_size_check=Kontroll av minsta tillåtna nyckelstorlek
 994. config.ssh_minimum_key_sizes=Minsta tillåtna nyckelstorlek
 995. config.db_config=Databaskonfiguration
 996. config.db_type=Typ
 997. config.db_host=Värd
 998. config.db_name=Namn
 999. config.db_user=Användare
 1000. config.db_ssl_mode=SSL-läge
 1001. config.db_ssl_mode_helper=(endast för "postgres")
 1002. config.db_path=Sökväg
 1003. config.db_path_helper=(för "sqlite3" och "tidb")
 1004. config.service_config=Tjänstkonfiguration
 1005. config.register_email_confirm=Kräv bekräftelse via e-post
 1006. config.disable_register=Avaktivera registrering
 1007. config.show_registration_button=Visa registreringsknapp
 1008. config.require_sign_in_view=Kräv inloggningsvy
 1009. config.mail_notify=E-postavisering
 1010. config.disable_key_size_check=Avaktivera kontroll av minsta tillåtna nyckelstorlek
 1011. config.enable_captcha=Aktivera Captcha
 1012. config.active_code_lives=Aktivera livstid för koder
 1013. config.reset_password_code_lives=Livstid för koder för återställning av lösenord
 1014. config.webhook_config=Webbkrokskonfiguration
 1015. config.queue_length=Kölängd
 1016. config.deliver_timeout=Tidsfrist för leverans
 1017. config.skip_tls_verify=Skippa verifikation av TLS
 1018. config.mailer_config=Konfiguration för e-postutskick
 1019. config.mailer_enabled=Aktiverad
 1020. config.mailer_disable_helo=Avaktivera HELO
 1021. config.mailer_name=Namn
 1022. config.mailer_host=Server
 1023. config.mailer_user=Användare
 1024. config.send_test_mail=Skicka testmeddelande
 1025. config.test_mail_failed=Misslyckades skicka testmeddelande till '%s': %v
 1026. config.test_mail_sent=Testmeddelande har skickats till '%s'.
 1027. config.oauth_config=OAuth-konfiguration
 1028. config.oauth_enabled=Aktiverad
 1029. config.cache_config=Mellanlagringskonfiguration
 1030. config.cache_adapter=Mellanlagringsadapter
 1031. config.cache_interval=Mellanlagringsintervall
 1032. config.cache_conn=Mellanlagringsanslutning
 1033. config.session_config=Sessionskonfiguration
 1034. config.session_provider=Sessionsleverantör
 1035. config.provider_config=Leverantörskonfiguration
 1036. config.cookie_name=Cookie-namn
 1037. config.enable_set_cookie=Aktivera sättning av kaka
 1038. config.gc_interval_time=Tidsintervall för skräpsamling
 1039. config.session_life_time=Livstid för session
 1040. config.https_only=Endast HTTPS
 1041. config.cookie_life_time=Livstid för kaka
 1042. config.picture_config=Bildkonfiguration
 1043. config.picture_service=Bildtjänst
 1044. config.disable_gravatar=Disable Gravatar
 1045. config.enable_federated_avatar=Enable Federated Avatars
 1046. config.git_config=Git Configuration
 1047. config.git_disable_diff_highlight=Disable Diff Syntax Highlight
 1048. config.git_max_diff_lines=Max Diff Lines (for a single file)
 1049. config.git_max_diff_line_characters=Max Diff Characters (for a single line)
 1050. config.git_max_diff_files=Max Diff Files (to be shown)
 1051. config.git_gc_args=GC Arguments
 1052. config.git_migrate_timeout=Migration Timeout
 1053. config.git_mirror_timeout=Mirror Update Timeout
 1054. config.git_clone_timeout=Clone Operation Timeout
 1055. config.git_pull_timeout=Pull Operation Timeout
 1056. config.git_gc_timeout=GC Operation Timeout
 1057. config.log_config=Log Configuration
 1058. config.log_mode=Loggningsläge
 1059. monitor.cron=Cron-jobb
 1060. monitor.name=Namn
 1061. monitor.schedule=Schemaläggning
 1062. monitor.next=Nästa tillfälle
 1063. monitor.previous=Föregående tillfälle
 1064. monitor.execute_times=Execute Times
 1065. monitor.process=Running Processes
 1066. monitor.desc=Beskrivning
 1067. monitor.start=Starttid
 1068. monitor.execute_time=Execution Time
 1069. notices.system_notice_list=System Notices
 1070. notices.view_detail_header=View Notice Detail
 1071. notices.actions=Actions
 1072. notices.select_all=Select All
 1073. notices.deselect_all=Deselect All
 1074. notices.inverse_selection=Inverse Selection
 1075. notices.delete_selected=Delete Selected
 1076. notices.delete_all=Delete All Notices
 1077. notices.type=Typ
 1078. notices.type_1=Repository
 1079. notices.desc=Beskrivning
 1080. notices.op=Op.
 1081. notices.delete_success=System notices have been deleted successfully.
 1082. [action]
 1083. create_repo=skapade utvecklingskatalog <a href="%s"> %s</a>
 1084. rename_repo=renamed repository from <code>%[1]s</code> to <a href="%[2]s">%[3]s</a>
 1085. commit_repo=pushed to <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> at <a href="%[1]s">%[4]s</a>
 1086. create_issue=`opened issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 1087. close_issue=`closed issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 1088. reopen_issue=`reopened issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 1089. create_pull_request=`created pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1090. close_pull_request=`closed pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1091. reopen_pull_request=`reopened pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1092. comment_issue=`commented on issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 1093. merge_pull_request=`merged pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1094. transfer_repo=transferred repository <code>%s</code> to <a href="%s">%s</a>
 1095. push_tag=pushed tag <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> to <a href="%[1]s">%[3]s</a>
 1096. compare_commits=View comparison for these %d commits
 1097. [tool]
 1098. ago=sedan
 1099. from_now=från och med nu
 1100. now=nu
 1101. 1s=1 sekund %s
 1102. 1m=1 minut %s
 1103. 1h=1 timme %s
 1104. 1d=1 dag %s
 1105. 1w=1 vecka %s
 1106. 1mon=1 månad %s
 1107. 1y=1 år %s
 1108. seconds=%d sekunder %s
 1109. minutes=%d minuter %s
 1110. hours=%d timmar %s
 1111. days=%d dagar %s
 1112. weeks=%d veckor %s
 1113. months=%d månader %s
 1114. years=%d år %s
 1115. raw_seconds=sekunder
 1116. raw_minutes=minuter
 1117. [dropzone]
 1118. default_message=Drop files here or click to upload.
 1119. invalid_input_type=You can't upload files of this type.
 1120. file_too_big=File size ({{filesize}} MB) exceeds maximum size ({{maxFilesize}} MB).
 1121. remove_file=Remove file