Fork to maintain patches against the official gitea for https://code.ceondo.com https://github.com/go-gitea/gitea

locale_lv-LV.ini 81KB


 1. app_desc=Viegli uzstādāms Git serviss, kas rakstīts valodā Go
 2. home=Sākums
 3. dashboard=Infopanelis
 4. explore=Izpētīt
 5. help=Palīdzība
 6. sign_in=Pierakstīties
 7. sign_in_with=Autorizēties ar
 8. sign_out=Izrakstīties
 9. sign_up=Reģistrēties
 10. link_account=Saistītie konti
 11. link_account_signin_or_signup=Autorizējieties ar esošo lietotāja vārdu un paroli, lai piesaistītu esošam kontam, vai reģistrējieties, ja nepieciešams izveidot jaunu
 12. register=Reģistrēties
 13. website=Mājas lapa
 14. version=Versija
 15. page=Lapa
 16. template=Sagatave
 17. language=Valoda
 18. notifications=Paziņojumi
 19. create_new=Izveidot...
 20. user_profile_and_more=Lietotāja profilu un vairāk
 21. signed_in_as=Pierakstījies kā
 22. enable_javascript=Šī lapa labāk darbojas, ja pārlūkam ir pieejams JavaScript
 23. username=Lietotājvārds
 24. email=E-pasts
 25. password=Parole
 26. re_type=Parole atkārtoti
 27. captcha=Pārbaudes kods
 28. twofa=Divu faktoru autentifikācija
 29. twofa_scratch=Divu faktoru vienreizējais kods
 30. passcode=Kods
 31. repository=Repozitorijs
 32. organization=Organizācija
 33. mirror=Spogulis
 34. new_repo=Jauns repozitorijs
 35. new_migrate=Jauna migrācija
 36. new_mirror=Jauns spogulis
 37. new_fork=Jauns atdalīts repozitorijs
 38. new_org=Jauna organizācija
 39. manage_org=Pārvaldīt organizācijas
 40. admin_panel=Admin panelis
 41. account_settings=Konta iestatījumi
 42. settings=Iestatījumi
 43. your_profile=Tavs profils
 44. your_starred=Tavi atzīmētie ar zvaigznīti
 45. your_settings=Tavi iestatījumi
 46. all=Visi
 47. sources=Avoti
 48. mirrors=Spoguļi
 49. collaborative=Sadarbības
 50. forks=Atdalītie
 51. activities=Aktivitāte
 52. pull_requests=Izmaiņu pieprasījumi
 53. issues=Problēmas
 54. cancel=Atcelt
 55. [install]
 56. install=Instalācija
 57. title=Sākotnējā konfigurācija
 58. docker_helper=Ja Gitea ir uzstādīts Docker konteinerī, izlasiet <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">vadlīnijas</a> pirms ko mainiet šajā lapā.
 59. requite_db_desc=Gitea nepieciešams MySQL, PostgreSQL, SQLite3 vai TiDB.
 60. db_title=Datu bāzes iestatījumi
 61. db_type=Datu bāzes veids
 62. host=Resursdators
 63. user=Lietotājs
 64. password=Parole
 65. db_name=Datu bāzes nosaukums
 66. db_helper=Nepieciešams izmantot MySQL INNODB dzini ar rakstzīmju kopu utf8_general_ci.
 67. ssl_mode=SSL režīms
 68. path=Ceļš
 69. sqlite_helper=SQLite3 vai TiDB datu bāzēs faila ceļš.<br>Izmantojiet absolūto ceļu, startējot kā servisu.
 70. err_empty_db_path=Nepieciešams norādīt SQLite3 vai TiDB datu bāzes atrašanās vietu.
 71. err_invalid_tidb_name=TiDB datu bāzes nosaukums nevar saturēt simbolus "." un "-".
 72. no_admin_and_disable_registration=Reģistrāciju nevar atslēgt, kamēr nav izveidots administratora konts.
 73. err_empty_admin_password=Administratora kontam ir obligāti jānorāda parole.
 74. general_title=Vispārīgie iestatījumi
 75. app_name=Lietotnes nosaukums
 76. app_name_helper=Šeit var ievadīt savas organizācijas nosaukumu.
 77. repo_path=Repozitoriju glabāšanas vieta
 78. repo_path_helper=Visi Git repozitoriji tiks glabāti šajā direktorijā.
 79. lfs_path=LFS saknes ceļš
 80. lfs_path_helper=Git LFS glabātie faili tiks saglabāti šajā direktorijā. Atstājiet tukšu, ja nevēlaties izmantot LFS.
 81. run_user=Izpildes lietotājs
 82. run_user_helper=Lietotājam ir jābūt rakstīšanas tiesībām repozitorija saknes direktorijai un Gitea jābūt palaistam zem šī lietotāja.
 83. domain=Domēns
 84. domain_helper=Tas ietekmē SSH klonēšanas URL.
 85. ssh_port=SSH ports
 86. ssh_port_helper=Ports, kuru izmantot SSH serverim. Var atstāt tukšu, ja SSH serveri nav nepieciešams iespējot.
 87. http_port=HTTP ports
 88. http_port_helper=Porta numurs pēc kura lietojumprogrammai būs iespējams pieslēgties.
 89. app_url=Lietotnes URL
 90. app_url_helper=Tas ietekmē HTTP/HTTPS klonēšanas URL un dažus e-pasta paziņojumus.
 91. log_root_path=Žurnalizēšanas direktorija
 92. log_root_path_helper=Direktorija, kurā tiks glabāti žurnāla faili.
 93. optional_title=Neobligātie iestatījumi
 94. email_title=E-pasta pakalpojuma iestatījumi
 95. smtp_host=SMTP resursdators
 96. smtp_from=Sūtītājs
 97. smtp_from_helper=E-pasta adrese, RFC 5322. Drīkst būt vienkārši e-pasta adrese vai formātā "Nosaukums" <e-pasts@example.com>.
 98. mailer_user=Nosūtīšanas lietotājs
 99. mailer_password=Sūtītāja parole
 100. register_confirm=Iespējot reģistrēšanās apstiprināšanu
 101. mail_notify=Iespējot e-pasta paziņojumus
 102. server_service_title=Servera un citu servisu iestatījumi
 103. offline_mode=Iespējot bezsaistes režīmu
 104. offline_mode_popup=Atspējot CDN, lai visi resursa faili tiktu ņemti lokāli.
 105. disable_gravatar=Atspējot Gravatar pakalpojumu
 106. disable_gravatar_popup=Atspējot Gravatar un citus avotus, visus avatarus augšupielādēts lietotāji vai izmantos noklusēto attēlu.
 107. federated_avatar_lookup=Iespējot apvienoto profila bilžu meklētāju
 108. federated_avatar_lookup_popup=Iespējot apvienoto profila bilžu meklētāju, lai izmantotu atvērtā koda apvienoto servisu balstītu uz libravatar.
 109. disable_registration=Atspējot lietotāju reģistrāciju
 110. disable_registration_popup=Atspējot iespēju reģistrēties. Tikai administratori varēs izveidot jaunus kontus.
 111. openid_signin=Iespējot OpenID autorizāciju
 112. openid_signin_popup=Iespējot lietotāju autorizāciju ar OpenID
 113. openid_signup=Iespējot reģistrāciju, izmantojot OpenID
 114. openid_signup_popup=Iespējot lietotāju reģistrāciju pirms tam autorizējoties ar OpenID
 115. enable_captcha=Iespējot drošības kodu
 116. enable_captcha_popup=Lietotājam reģistrējoties, pieprasīt ievadīt drošības kodu.
 117. require_sign_in_view=Iespējot nepieciešamību autorizēties, lai aplūkotu lapas
 118. require_sign_in_view_popup=Tikai autorizēti lietotāji var aplūkot lapas. Apmeklētāji redzēs tikai autorizācijas un reģistrācijas lapu.
 119. admin_setting_desc=Nav nepieciešams izveidot administratora kontu uzreiz, pirmais reģistrētais lietotājs saņems administratora tiesības automātiski.
 120. admin_title=Admin konta iestatījumi
 121. admin_name=Lietotājvārds
 122. admin_password=Parole
 123. confirm_password=Apstipriniet paroli
 124. admin_email=Administratora e-pasts
 125. install_btn_confirm=Instalēt Gitea
 126. test_git_failed=Kļūda pārbaudot 'git' komandu: %v
 127. sqlite3_not_available=Jūsu pašreizējā versija neatbalsta SQLite3, lūdzu lejupielādējiet oficiālo bināro versiju no %s, NEVIS gobuild versiju.
 128. invalid_db_setting=Datu bāzes iestatījums ir kļūdains: %v
 129. invalid_repo_path=Repozitorija atrašanās vieta ir nekorekta: %v
 130. run_user_not_match=Izpildes lietotājs nav pašreizējais lietotājs: %s -> %s
 131. save_config_failed=Neizdevās saglabāt konfigurāciju: %v
 132. invalid_admin_setting=Nekorekts admin konta iestatījums: %v
 133. install_success=Laipni lūdzam! Paldies, ka izvēlējāties Gitea, patīkamu lietošanu.
 134. invalid_log_root_path=Norādītā žurnalizēšanas direktorija ir kļūdaina: %v
 135. default_keep_email_private=Noklusētā pazīme, ka e-pasts ir privāts
 136. default_keep_email_private_popup=Šī ir noklusētā pazīme, lai noteiktu lietotāja e-pasta adreses redzamību. Atzīmējot to e-pasta adrese visiem jaunajiem lietotājiem nebūs redzama līdz lietotājs neizmainīs to savos iestatījumos.
 137. default_allow_create_organization=Pēc noklusējuma ļaut jauniem lietotājiem veidot organizācijas
 138. default_allow_create_organization_popup=Atzīmējiet šo pazīmi, ja vēlaties, lai jauniem lietotājiem pēc noklusējuma tiek piešķirtas tiesības veidot organizācijas.
 139. default_enable_timetracking=Pēc noklusējuma iespējot laika uzskaiti
 140. default_enable_timetracking_popup=Repozitorijiem pēc noklusējuma tiks iespējota laika uzskaite atkarībā no šī iestatījuma
 141. no_reply_address=Neatbildēt adrese
 142. no_reply_address_helper=Domēns lietotaja e-pasta adresei git žurnālos, ja lietotājs izvēlas paturēt savu e-pasta adresi privātu. Piemēram, ja lietotājs ir 'janis' un domēns 'neatbildet.piemers.lv', tad e-pasta adrese būs 'janis@neatbildet.piemers.lv'
 143. [home]
 144. uname_holder=Lietotājvārds vai e-pasts
 145. password_holder=Parole
 146. switch_dashboard_context=Mainīt infopaneļa kontekstu
 147. my_repos=Mani repozitoriji
 148. show_more_repos=Parādīt vairāk repozitorijus ...
 149. collaborative_repos=Sadarbības repozitoriji
 150. my_orgs=Manas organizācijas
 151. my_mirrors=Mani spoguļi
 152. view_home=Skatīties %s
 153. search_repos=Meklēt repozitoriju...
 154. issues.in_your_repos=Jūsu repozitorijos
 155. [explore]
 156. repos=Repozitoriji
 157. users=Lietotāji
 158. organizations=Organizācijas
 159. search=Meklēt
 160. repo_no_results=Netika atrasts neviens repozitorijs, kas atbilstu kritērijiem.
 161. user_no_results=Netika atrasts neviens lietotājs, kas atbilstu kritērijiem.
 162. org_no_results=Netika atrasta neviena organizācija, kas atbilstu kritērijiem.
 163. [auth]
 164. create_new_account=Izveidot kontu
 165. register_helper_msg=Jau ir konts? Pieraksties tagad!
 166. social_register_helper_msg=Jau ir konts? Pievienojies!
 167. disable_register_prompt=Atvainojiet, reģistrācija ir atspējota. Lūdzu, sazinieties ar vietnes administratoru.
 168. disable_register_mail=Atvainojiet, reģistrācijas e-pasta apstiprināšana ir atspējota.
 169. remember_me=Atcerēties mani
 170. forgot_password_title=Aizmirsu paroli
 171. forgot_password=Aizmirsi paroli?
 172. sign_up_now=Nepieciešams konts? Reģistrējies tagad.
 173. confirmation_mail_sent_prompt=Jauns apstiprināšanas e-pasts ir nosūtīts uz <b>%s</b>, pārbaudies savu e-pasta kontu tuvāko %s laikā, lai pabeigtu reģistrācijas procesu.
 174. reset_password_mail_sent_prompt=Apstiprināšanas e-pasts tika nosūtīts uz <b>%s</b>. Pārbaudiet savu e-pasta kontu tuvāko %s laikā, lai pabeigtu paroles atjaunošanas procesu.
 175. active_your_account=Aktivizēt savu kontu
 176. prohibit_login=Aizliegt pieteikšanos
 177. prohibit_login_desc=Jūsu konts ir bloķēts, sazinieties ar sistēmas administratoru.
 178. resent_limit_prompt=Atvainojiet, Jūs pieprasījāt aktivizācijas e-pastu pārāk bieži. Lūdzu, uzgaidiet 3 minūtes un mēģiniet vēlreiz.
 179. has_unconfirmed_mail=Sveiki %s, Jums ir neapstiprināta e-pasta adrese (<b>%s</b>). Ja neesat saņēmis apstiprināšanas e-pastu vai Jums ir nepieciešams nosūtīt jaunu, lūdzu, nospiediet pogu, kas atrodas zemāk.
 180. resend_mail=Nospiediet šeit, lai vēlreiz nosūtītu aktivizācijas e-pastu
 181. email_not_associate=Šī e-pasta adrese nav saistīta ar nevienu kontu.
 182. send_reset_mail=Spiediet šeit, lai nosūtītu paroles maiņas vēstuli uz Jūsu e-pastu
 183. reset_password=Atjaunot savu paroli
 184. invalid_code=Atvainojiet, Jūsu apstiprināšanas kodam ir beidzies derīguma termiņš vai arī tas ir nepareizs.
 185. reset_password_helper=Nospiediet šeit, lai atjaunotu paroli
 186. password_too_short=Paroles garums nedrīkst būt mazāks par %d.
 187. non_local_account=Ārējie konti nevar mainīt paroli, izmantojot, Gitea saskarni.
 188. verify=Pārbaudīt
 189. scratch_code=Vienreizējais kods
 190. use_scratch_code=Izmantot vienreizējo kodu
 191. twofa_scratch_used=Jūs esat izmantojis vienreizējo kodu. Jūs tikāt pārsūtīts uz divu faktoru iestatījumu lapu, lai varētu piesaistīto ierīci vai lai uzģenerētu jaunu vienreizējo kodu.
 192. twofa_passcode_incorrect=Jūsu kods nav pareizs. Ja esat pazaudējis ierīci, izmantojiet vienreizējo kodu, lai autorizētos.
 193. twofa_scratch_token_incorrect=Ievadīts nepareizs vienreizējais kods.
 194. login_userpass=Lietotāja vārds / parole
 195. login_openid=OpenID
 196. openid_connect_submit=Pievienoties
 197. openid_connect_title=Pievienoties jau esošam kontam
 198. openid_connect_desc=Izvēlētais OpenID konts sistēmā netika atpazīts, bet Jūs to varat piesaistīt esošam kontam.
 199. openid_register_title=Izveidot jaunu kontu
 200. openid_register_desc=Izvēlētais OpenID konts sistēmā netika atpazīts, bet Jūs to varat piesaistīt jaunam kontam.
 201. openid_signin_desc=Piemēram: https://anna.me, peteris.openid.org.lv, gnusocial.net/janis
 202. disable_forgot_password_mail=Atvainojiet, bet paroles atjaunošana nav pieejama. Sazinieties ar sistēmas administratoru.
 203. [mail]
 204. activate_account=Lūdzu, aktivizējiet savu kontu
 205. activate_email=Apstipriniet savu e-pasta adresi
 206. reset_password=Atiestatīt savu paroli
 207. register_success=Veiksmīga reģistrācija
 208. register_notify=Laipni lūdzam Gitea
 209. [modal]
 210. yes=Jā
 211. no=Nē
 212. modify=Mainīt
 213. [form]
 214. UserName=Lietotājvārds
 215. RepoName=Repozitorija nosaukums
 216. Email=E-pasta adrese
 217. Password=Parole
 218. Retype=Parole atkārtoti
 219. SSHTitle=SSH atslēgas nosaukums
 220. HttpsUrl=HTTPS URL
 221. PayloadUrl=Vērtuma URL
 222. TeamName=Komandas nosaukums
 223. AuthName=Autorizācijas nosaukums
 224. AdminEmail=Admin e-pasta adrese
 225. NewBranchName=Jauna atzara nosaukums
 226. CommitSummary=Revīzijas kopsavilkums
 227. CommitMessage=Revīzijas ziņojums
 228. CommitChoice=Revīzijas izvēle
 229. TreeName=Faila ceļš
 230. Content=Saturs
 231. require_error=` nedrīkst būt tukšs.`
 232. alpha_dash_error=` drīkst saturēt tikai latīņu alfabēta burtus, ciparus vai domuzīmes (-_).`
 233. alpha_dash_dot_error=` drīkst saturēt tikai latīņu alfabēta burtus, ciparus, domuzīmes (-_) vai punktu.`
 234. git_ref_name_error=` jābūt korektam git references nosaukumam.`
 235. size_error=` jābūt %s simbolus garam.`
 236. min_size_error=` jabūt vismaz %s simbolu garumā.`
 237. max_size_error=` jabūt ne mazāk kā %s simbolu garumā.`
 238. email_error=` nav derīga e-pasta adrese.`
 239. url_error=` nav korekts URL.`
 240. include_error=` ir jāsatur tekstu '%s'.`
 241. unknown_error=Nezināma kļūda:
 242. captcha_incorrect=Ievadīts nepareizs drošības kods.
 243. password_not_match=Izvēlētā parole nesakrīt ar atkārtoti ievadīto.
 244. username_been_taken=Lietotājvārds jau ir aizņemts.
 245. repo_name_been_taken=Jau eksistē repozitorijs ar šādu nosaukumu.
 246. org_name_been_taken=Organizācijas nosaukums jau ir aizņemts.
 247. team_name_been_taken=Komandas nosaukums jau ir aizņemts.
 248. team_no_units_error=Komandai ir jābūt iespējotai vismaz vienai sadaļai.
 249. email_been_used=E-pasta adrese jau ir izmantota.
 250. openid_been_used=OpenID adrese '%s' jau ir izmantota.
 251. username_password_incorrect=Nepareizs lietotājvārds vai parole.
 252. enterred_invalid_repo_name=Lūdzu, pārliecinieties, vai ievadītā repozitorija nosaukums ir pareizs.
 253. enterred_invalid_owner_name=Lūdzu, pārliecinieties, vai ievadītā īpašnieka vārds ir pareizs.
 254. enterred_invalid_password=Lūdzu, pārliecinieties, vai ievadītā parole ir pareiza.
 255. user_not_exist=Lietotājs neeksistē.
 256. last_org_owner=Nevar noņemt pēdējo īpašnieku komandas lietotāju, jo organizācijām ir jābūt vismaz vienam īpašniekam.
 257. cannot_add_org_to_team=Organizāciju nevar pievienot kā komandas biedru.
 258. invalid_ssh_key=Nav iespējams pārbaudīt SSH atslēgu: %s
 259. invalid_gpg_key=Nav iespējams pārbaudīt GPG atslēgu: %s
 260. unable_verify_ssh_key=SSH atslēgu nav iespējams pārbaudīt, pārliecinieties, ka tajā nav kļūdu.
 261. auth_failed=Autentifikācija neizdevās: %v
 262. still_own_repo=Šis konts ir vismaz viena repozitorija īpašnieks, tos sākumā ir nepieciešams izdzēst vai mainīt to īpašnieku.
 263. still_has_org=Jūsu konts ir piesaistīts vismaz vienai organizācijai, sākumā nepieciešams to pamest.
 264. org_still_own_repo=Organizācijai pieder repozitoriji, tos sākumā ir nepieciešams izdzēst vai mainīt to īpašnieku.
 265. target_branch_not_exist=Mērķa atzars neeksistē
 266. [user]
 267. change_avatar=Mainīt profila attēlu
 268. join_on=Pievienojās
 269. repositories=Repozitoriji
 270. activity=Publiskā aktivitāte
 271. followers=Sekotāji
 272. starred=Atzīmēti ar zvaigznīti
 273. following=Seko
 274. follow=Sekot
 275. unfollow=Nesekot
 276. form.name_reserved=Lietotājvārdu '%s' nedrīkst izmantot.
 277. form.name_pattern_not_allowed=Lietotājvārds '%s' nav atļauts.
 278. [settings]
 279. profile=Profils
 280. password=Parole
 281. security=Drošība
 282. avatar=Profila attēls
 283. ssh_gpg_keys=SSH / GPG atslēgas
 284. social=Sociālie konti
 285. applications=Lietotnes
 286. orgs=Organizācijas
 287. repos=Repozitoriji
 288. delete=Dzēst kontu
 289. twofa=Divu faktoru autentifikācija
 290. account_link=Ārējie konti
 291. organization=Organizācija
 292. uid=Lietotāja ID
 293. public_profile=Publiskais profils
 294. profile_desc=Konta e-pasta adrese ir publiska un tiks izmantota visiem ar kontu saistītiem paziņojumiem un no pārlūka veiktajām darbībām.
 295. password_username_disabled=Ārējiem lietotājiem nav atļauts mainīt savu lietotāja vārdu. Sazinieties ar sistēmas administratoru, lai uzzinātu sīkāk.
 296. full_name=Pilns vārds
 297. website=Mājas lapa
 298. location=Atrašanās vieta
 299. update_profile=Mainīt profilu
 300. update_profile_success=Jūsu profila informācija tika saglabāta.
 301. change_username=Lietotāja vārds mainīts
 302. change_username_prompt=Šī darbība izmainīs norādes uz šo kontu.
 303. continue=Turpināt
 304. cancel=Atcelt
 305. lookup_avatar_by_mail=Meklēt profila bildes pēc e-pasta
 306. federated_avatar_lookup=Apvienotais profila bilžu meklētājs
 307. enable_custom_avatar=Iespējot maināmu profila attēlu
 308. choose_new_avatar=Izvēlēties jaunu profila attēlu
 309. update_avatar=Saglabāt profila bildi
 310. delete_current_avatar=Dzēst pašreizējo profila bildi
 311. uploaded_avatar_not_a_image=Augšupielādētais fails nav attēls.
 312. update_avatar_success=Profila attēls tika saglabāts.
 313. change_password=Mainīt paroli
 314. old_password=Pašreizējā parole
 315. new_password=Jauna parole
 316. retype_new_password=Ievadīt paroli atkāroti
 317. password_incorrect=Ievadīta nepareiza pašreizējā parole.
 318. change_password_success=Parole tika veiksmīgi nomainīta. Tagad varat autorizēties ar jauno paroli.
 319. password_change_disabled=Tikai lokālie konti var nomainīt savu paroli, izmantojot tīmekļa saskarni.
 320. emails=E-pasta adreses
 321. manage_emails=Pārvaldīt e-pasta adreses
 322. manage_openid=Pārvaldīt OpenID adreses
 323. email_desc=Primārā e-pasta adrese tiks izmantota sūtot notifikācijas un citām dabībām.
 324. primary=Primārā
 325. primary_email=Iestatīt kā primāro
 326. delete_email=Dzēst
 327. email_deletion=Dzēst e-pastu
 328. email_deletion_desc=Dzēšot šo e-pasta adresi visa ar to saistītā informācija tiks noņemta no Jūsu konta. Git revīzijas, kam piesaistīta šī e-pasta adrese netiks mainītas. Vai patiešām vēlaties turpināt?
 329. email_deletion_success=E-pasta adrese ir veiksmīgi izdzēsta!
 330. openid_deletion=OpenID dzēšana
 331. openid_deletion_desc=Dzēšot šo OpenID adresi no Jūsu konta, ar to vairs nebūs iespējams autorizēties. Vai patiešām vēlaties turpināt?
 332. openid_deletion_success=OpenID tika veiksmīgi izdzēsts!
 333. add_new_email=Pievienot jaunu e-pasta adresi
 334. add_new_openid=Pievienot jaunu OpenID vietrādi
 335. add_email=Pievienot e-pastu
 336. add_openid=Pievienot OpenID vietrādi
 337. add_email_confirmation_sent=Jauns apstiprināšanas e-pasts tika nosūtīts uz '%s'. Pārbaudiet savu e-pasta kontu tuvāko %s laikā, lai apstiprinātu savu e-pasta adresi.
 338. add_email_success=Jūsu jaunā e-pasta adrese tika veiksmīgi pievienota.
 339. add_openid_success=Jūsu jaunā OpenID adrese tika veiksmīgi pievienota.
 340. keep_email_private=Paturēt e-pasta adresi privātu
 341. keep_email_private_popup=Atzīmējot šo pazīmi, e-pasta adrese tiks paslēpta no citiem lietotājiem.
 342. openid_desc=Jūsu OpenID adreses ļauj autorizēties, izmantojot Jūsu izvēlēto pakalpojumu sniedzēju
 343. manage_ssh_keys=Pārvaldīt SSH atslēgas
 344. manage_gpg_keys=Pārvaldīt GPG atslēgas
 345. add_key=Pievienot atslēgu
 346. ssh_desc=Šīs SSH atslēgas ir piesaistītas Jūsu kontam. Ir svarīgi pārliecināties, ka visas atpazīstat, jo tās ļauj piekļūt Jūsu repozitorijiem.
 347. gpg_desc=Šīs GPG atslēgas ir piesaistītas Jūsu kontam. Ir svarīgi glabāt to privātās atslēgas drošā vietā, jo šīs atslēgas tiek izmantotas, lai pārbaudītu Jūsu parakstītās revīzijas.
 348. ssh_helper=<strong>Vajadzīga palīdzība?</strong> Iepazīstieties ar GitHub pamācību <a href="%s">kā izveidot jaunu SSH atslēgu</a> vai atrisinātu <a href="%s">biežāk sastopamās problēmas</a> ar kurām varat saskarties, izmantojot SSH.
 349. gpg_helper=<strong>Vajadzīga palīdzība?</strong> Iepazīstieties ar GitHub pamācību <a href="%s">par GPG</a>.
 350. add_new_key=Pievienot SSH atslēgu
 351. add_new_gpg_key=Pievienot GPG atslēgu
 352. ssh_key_been_used=SSH atslēga jau ir izmantota.
 353. ssh_key_name_used=Publiskā atslēga ar šādu nosaukumu jau eksistē.
 354. gpg_key_id_used=Publiskā GPG atslēga ar šādu ID jau eksistē.
 355. gpg_no_key_email_found=Netika atrasts neviens no šīs GPG atslēgas e-pastiem.
 356. subkeys=Apakšatslēgas
 357. key_id=Atslēgas ID
 358. key_name=Atslēgas nosaukums
 359. key_content=Saturs
 360. add_key_success=SSH atslēga '%s' tika pievienota.
 361. add_gpg_key_success=GPG atslēga '%s' tika pievienota.
 362. delete_key=Dzēst
 363. ssh_key_deletion=SSH atslēgas dzēšana
 364. gpg_key_deletion=GPG atslēgas dzēšana
 365. ssh_key_deletion_desc=Dzēšot šo SSH atslēgu, ar to vairs nebūs iespējams autorizēties Jūsu kontā. Vai vēlaties turpināt?
 366. gpg_key_deletion_desc=Dzēšot šo GPG atslēgu, visas ar to parakstītās revīzijas vairs nebūs iespējams pārbaudīt. Vai vēlaties turpināt?
 367. ssh_key_deletion_success=SSH atslēga tika izdzēsta.
 368. gpg_key_deletion_success=GPG atslēga tika izdzēsta.
 369. add_on=Pievienota
 370. valid_until=Derīga līdz
 371. valid_forever=Derīgs mūžīgi
 372. last_used=Pēdējo reizi izmantota
 373. no_activity=Nav nesenas aktivitātes
 374. key_state_desc=Šī atslēga ir izmantota pēdējo 7 dienu laikā
 375. token_state_desc=Šis talons ir izmantots pēdējo 7 dienu laikā
 376. show_openid=Rādīt profilā
 377. hide_openid=Paslēpt no profila
 378. manage_social=Pārvaldīt piesaistītos sociālos kontus
 379. social_desc=Šis ir saraksts ar saistītajiem sociālajiem kontiem. Drošības nolūkos, pārliecinieties, ka atpazīstat visus no tiem, jo tos var izmantot, lai pieslēgtos Jūsu kontam.
 380. unbind=Atsaistīt
 381. unbind_success=Sociālais konts tika atsaistīts no Jūsu konta.
 382. manage_access_token=Pārvaldīt personīgos piekļuves talonus
 383. generate_new_token=Ģenerēt jaunu talonu
 384. tokens_desc=Taloni, ko esat ģenerējis, kurus var izmantot lai piekļūtu Gitea API.
 385. new_token_desc=Pašlaik visiem taloniem ir pilna piekļuve Jūsu kontam.
 386. token_name=Talona nosaukums
 387. generate_token=Ģenerēt talonu
 388. generate_token_success=Jūsu piekļuves talons tika veiksmīgi uzģenerēts! Nokopējiet to tagad, jo vēlāk to vairs nebūs iespējams redzēt!
 389. delete_token=Dzēst
 390. access_token_deletion=Personīgā piekļuves talona dzēšana
 391. access_token_deletion_desc=Dzēšot personīgo piekļuves talonu tiks liegta piekļuve visām aplikācijām, kas to izmanto. Vai patiešām vēlaties turpināt?
 392. delete_token_success=Personīgais piekļuves talons tika noņemts. Neaizmirstiet atjaunot informāciju aplikācijās, kas izmantoja šo talonu.
 393. twofa_desc=Gitea atbalsta divu faktoru autentifikāciju, lai uzlabotu Jūsu konta drošību.
 394. twofa_is_enrolled=Kontam ir <strong>ieslēgta</strong> divu faktoru autentifikācija.
 395. twofa_not_enrolled=Jūsu kontam nav ieslēgta divu faktoru autentifikācija.
 396. twofa_disable=Atslēgt divu faktoru autentifikāciju
 397. twofa_scratch_token_regenerate=Ģenerēt jaunu vienreizējo kodu
 398. twofa_scratch_token_regenerated=Vienreizējais kods tika uzģenerēts. Tagad tas ir %s. Saglabājiet to drošā vietā.
 399. twofa_enroll=Ieslēgt divu faktoru autentifikāciju
 400. twofa_disable_note=Nepieciešamības gadījumā divu faktoru autentifikāciju ir iespējams atslēgt.
 401. twofa_disable_desc=Atslēdzot divu faktoru autentifikāciju konts vairs nebūs tik drošs. Vai patiešām vēlaties turpināt?
 402. regenerate_scratch_token_desc=Ja esat aizmirsis vienreizējo kodu vai jau esat to izmantojis, lai autorizētos, atjaunojiet to šeit.
 403. twofa_disabled=Divu faktoru autentifikācija ir atslēgta.
 404. scan_this_image=Noskenējiet šo attēlu ar autentifikācijas lietojumprogrammu:
 405. or_enter_secret=Vai ievadiet šo noslēpumu: %s
 406. then_enter_passcode=Ievadiet piekļuves kodu no lietojumprogrammas:
 407. passcode_invalid=Nederīgs piekļuves kods. Mēģiniet vēlreiz.
 408. twofa_enrolled=Kontam tagad ir ieslēgta divu faktoru autentifikācija. Saglabājiet savu vienreizējo kodu (%s), jo tas vairāk netiks parādīts!
 409. manage_account_links=Pārvaldīt saistītos kontus
 410. manage_account_links_desc=Šim kontam piesaistītie ārējie konti
 411. account_links_not_available=Šim kontam nav piesaistīts neviens ārējais konts
 412. remove_account_link=Noņemt saistīto kontu
 413. remove_account_link_desc=Noņemot saistīto kontu, tiks tam tiks liegta piekļuve. Vai patiešām vēlaties turpināt?
 414. remove_account_link_success=Konta piesaiste tika veiksmīgi noņemta!
 415. orgs_none=Jūs neesat nevienas organizācijas biedrs.
 416. repos_none=Jums nepieder neviens repozitorijs
 417. delete_account=Dzēst savu kontu
 418. delete_prompt=Šī darbība pilnībā izdzēsīs Jūsu kontu, kā arī tā ir <strong>NEATGRIEZENISKA</strong>!
 419. confirm_delete_account=Apstiprināt dzēšanu
 420. delete_account_title=Konta dzēšana
 421. delete_account_desc=Vai patiešām vēlaties neatgriezeniski dzēst šo kontu?
 422. [repo]
 423. owner=Īpašnieks
 424. repo_name=Repozitorija nosaukums
 425. repo_name_helper=Labi repozitoriju nosaukumi ir īsi, tādi kurus viegli atcerēties un unikāli.
 426. visibility=Redzamība
 427. visiblity_helper=Šis repozitorijs ir <span class="ui red text">privāts</span>
 428. visiblity_helper_forced=Jūsu sistēmas administrators ir noteicis, ka visi no jauna izveidotie repozitoriji būs <span class="ui red text">privāti</span>
 429. visiblity_fork_helper=(Šīs vērtības maiņa ietekmēs arī visus atdalītos repozitorijus)
 430. clone_helper=Nepieciešama palīdzība kā veikt klonēšana? Apmeklējiet <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Palīdzība</a> lapu!
 431. fork_repo=Atdalīt repozitoriju
 432. fork_from=Atdalīt no
 433. fork_visiblity_helper=Atdalītam repozitorijam nav iespējams nomainīt tā redzamību.
 434. repo_desc=Apraksts
 435. repo_lang=Valoda
 436. repo_gitignore_helper=Izvēlieties .gitignore sagatavi
 437. license=Licence
 438. license_helper=Izvēlieties licences failu
 439. readme=LasiMani
 440. readme_helper=Izvēlieties faila LasiMani sagatavi
 441. auto_init=Inicializēt šo repozitoriju ar izvēlētajiem failiem un sagatavi
 442. create_repo=Izveidot repozitoriju
 443. default_branch=Noklusējuma atzars
 444. mirror_prune=Izmest
 445. mirror_prune_desc=Izdzēst visas ārējās atsauces, kas ārējā repozitorijā vairs neeksistē
 446. mirror_interval=Spoguļošanas intervāls (derīgās laika vienības ir "h", "m" un "s")
 447. mirror_interval_invalid=Nekorekts spoguļošanas intervāls
 448. mirror_address=Spoguļa adrese
 449. mirror_address_desc=Lūdzu iekļaujiet adresē nepieciešamo lietotājvārdu/paroli.
 450. mirror_last_synced=Pēdējo reizi sinhronizēts
 451. watchers=Novērotāji
 452. stargazers=Zvaigžņdevēji
 453. forks=Atdalītie repozitoriji
 454. form.reach_limit_of_creation=Ir sasniegts Jums noteiktais %d repozitoriju ierobežojums.
 455. form.name_reserved=Repozitorija nosaukums '%s' ir jau rezervēts.
 456. form.name_pattern_not_allowed=Repozitorija nosaukums '%s' nav atļauts.
 457. need_auth=Nepieciešama autorizācija
 458. migrate_type=Migrācijas veids
 459. migrate_type_helper=Šis repozitorijs būs <span class="text blue">spogulis</span>
 460. migrate_repo=Migrēt repozitoriju
 461. migrate.clone_address=Klonēšanas adrese
 462. migrate.clone_address_desc=Tas var būt HTTP/HTTPS/GIT URL vai ceļš uz lokālā servera.
 463. migrate.clone_local_path=vai servera lokālais ceļš
 464. migrate.permission_denied=Jums nav tiesību importēt lokālu repozitoriju.
 465. migrate.invalid_local_path=Nekorekts lokālais ceļš, tas neeksistē vai nav direktorijs.
 466. migrate.failed=Migrācija neizdevās: %v
 467. migrate.lfs_mirror_unsupported=LFS objektu spoguļošana netiek atbalstīta - izmantojiet 'git lfs fetch --all' un 'git lfs push --all' komandas.
 468. mirror_from=spogulis no
 469. forked_from=atdalīts no
 470. fork_from_self=Nav iespējams atdalīt repozitoriju, kuram esat īpašnieks!
 471. copy_link=Kopēt
 472. copy_link_success=Nokopēts!
 473. copy_link_error=Nospiediet ⌘-C vai Ctrl-C, lai nokopētu
 474. copied=Kopēšana notikusi veiksmīgi
 475. unwatch=Nevērot
 476. watch=Vērot
 477. unstar=Noņemt zvaigznīti
 478. star=Pievienot zvaigznīti
 479. fork=Atdalīts
 480. download_archive=Lejupielādēt šo repozitoriju
 481. no_desc=Nav apraksta
 482. quick_guide=Īsa pamācība
 483. clone_this_repo=Klonēt šo repozitoriju
 484. create_new_repo_command=Izveidot jaunu repozitoriju komandrindā
 485. push_exist_repo=Nosūtīt izmaiņas no komandrindas eksistējošam repozitorijam
 486. bare_message=Repozitorijs ir tukšs.
 487. code=Kods
 488. code.desc=Kods ir vieta, kur tiek glabāts kods
 489. branch=Atzars
 490. tree=Koks
 491. filter_branch_and_tag=Filtrēt atzarus vai tagus
 492. branches=Atzari
 493. tags=Tagi
 494. issues=Problēmas
 495. pulls=Izmaiņu pieprasījumi
 496. labels=Etiķetes
 497. milestones=Atskaites punkti
 498. commits=Revīzijas
 499. releases=Laidieni
 500. file_raw=Neapstrādāts
 501. file_history=Vēsture
 502. file_view_raw=Rādīt neapstrādātu
 503. file_permalink=Patstāvīgā saite
 504. file_too_large=Šis fails ir par lielu, lai to parādītu
 505. video_not_supported_in_browser=Jūsu pārlūks neatbalsta HTML5 video.
 506. stored_lfs=Saglabāts Git LFS
 507. commit_graph=Revīziju grafs
 508. editor.new_file=Jauns fails
 509. editor.upload_file=Augšupielādēt failu
 510. editor.edit_file=Labot failu
 511. editor.preview_changes=Priekšskatīt izmaiņas
 512. editor.cannot_edit_non_text_files=Nav iespējams labot bināros failus no pārlūka saskarnes
 513. editor.edit_this_file=Rediģēt šo failu
 514. editor.must_be_on_a_branch=Ir jābūt izvēlētam atzaram, lai varētu veikt vai piedāvāt izmaiņas šim failam
 515. editor.fork_before_edit=Lai varētu labot failu ir nepieciešams atdalīt repozitoriju
 516. editor.delete_this_file=Dzēst šo failu
 517. editor.must_have_write_access=Jums ir jābūt rakstīšanas tiesībām, lai varētu veikt vai piedāvāt izmaiņas šim failam
 518. editor.file_delete_success=Fails '%s' ir veiksmīgi izdzēsts!
 519. editor.name_your_file=Ievadiet faila nosaukumu...
 520. editor.filename_help=Lai pievienotu direktoriju, ierakstiet tās nosaukumu un nospiediet /. Lai noņemtu direktoriju, ielieciet kursoru pirms faila nosaukuma un nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.
 521. editor.or=vai
 522. editor.cancel_lower=atcelt
 523. editor.commit_changes=Pabeigt revīziju
 524. editor.add_tmpl=Pievienot '%s/<filename>'
 525. editor.add=Pievienot '%s'
 526. editor.update=Atjaunināt '%s'
 527. editor.delete=Dzēst '%s'
 528. editor.commit_message_desc=Pievienot neobligātu paplašinātu aprakstu...
 529. editor.commit_directly_to_this_branch=Apstiprināt revīzijas izmaiņas atzarā <strong class="branch-name">%s</strong>.
 530. editor.create_new_branch=Izveidot <strong>jaunu atzaru</strong> un izmaiņu pieprasījumu šai revīzijai.
 531. editor.new_branch_name_desc=Jaunā atzara nosaukums...
 532. editor.cancel=Atcelt
 533. editor.filename_cannot_be_empty=Nav ievadīts faila nosaukums.
 534. editor.branch_already_exists=Atzars '%s' šajā repozitorijā jau eksistē.
 535. editor.directory_is_a_file=Ieraksts '%s' vecāka ceļā ir fails nevis direktorija šajā repozitorijā.
 536. editor.file_is_a_symlink=Fails '%s' ir norāde, kuru nav iespējams labot no tīmekļa redaktora
 537. editor.filename_is_a_directory=Faila nosaukums '%s' sakrīt ar direktorijas nosaukumu šajā repozitorijā.
 538. editor.file_editing_no_longer_exists=Fails '%s', ko labojat, vairs neeksistē repozitorijā.
 539. editor.file_changed_while_editing=Faila saturs ir mainījies kopš Jūs sākāt to labot. <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Nospiediet šeit</a>, lai redzētu kas ir ticis mainīts vai <strong>nospiediet saglabāt vēlreiz</strong>, lai pārrakstītu šīs izmaiņas.
 540. editor.file_already_exists=Fails ar nosaukumu '%s' repozitorijā jau eksistē.
 541. editor.no_changes_to_show=Nav izmaiņu, ko rādīt.
 542. editor.fail_to_update_file=Neizdevās izmainīt/izveidot failu '%s', kļūda: %v
 543. editor.add_subdir=Pievienot apakšdirektoriju...
 544. editor.unable_to_upload_files=Neizdevās augšupielādēt failus uz direktoriju '%s', kļūda: %v
 545. editor.upload_files_to_dir=Augšupielādēt failus uz direktoriju '%s'
 546. editor.cannot_commit_to_protected_branch=Nav atļauts veikt izmaiņas aizsargātam atzaram '%s'.
 547. commits.desc=Revīzijas parāda koda izmaiņu vēsturi
 548. commits.commits=Revīzijas
 549. commits.search=Meklēt revīzijas
 550. commits.find=Meklēt
 551. commits.search_all=Visi atzari
 552. commits.author=Autors
 553. commits.message=Ziņojums
 554. commits.date=Datums
 555. commits.older=Vecāki
 556. commits.newer=Jaunāki
 557. commits.signed_by=Parakstījis
 558. commits.gpg_key_id=GPG atslēgas ID
 559. ext_issues=Ārējās problēmas
 560. ext_issues.desc=Ārējās problēmas ir saite uz ārējo problēmu vadības lapu
 561. issues.desc=Problēmas ir vieta kur pārvaldīt uzdevumus un kļūdas
 562. issues.new=Jauna problēma
 563. issues.new.labels=Etiķetes
 564. issues.new.no_label=Nav etiķešu
 565. issues.new.clear_labels=Noņemt etiķetes
 566. issues.new.milestone=Atskaites punkts
 567. issues.new.no_milestone=Nav atskaites punktu
 568. issues.new.clear_milestone=Notīrīt atskaites punktus
 569. issues.new.open_milestone=Atvērtie atskaites punktus
 570. issues.new.closed_milestone=Aizvērtie atskaites punkti
 571. issues.new.assignee=Atbildīgais
 572. issues.new.clear_assignee=Noņemt atbildīgo
 573. issues.new.no_assignee=Nav atbildīgā
 574. issues.no_ref=Nav norādīts atzars/tags
 575. issues.create=Pieteikt problēmu
 576. issues.new_label=Jauna etiķete
 577. issues.new_label_placeholder=Etiķetes nosaukums...
 578. issues.create_label=Izveidot etiķeti
 579. issues.label_templates.title=Ielādēt sākotnēji noteikto etiķešu kopu
 580. issues.label_templates.info=Nav izveidota neviena etiķete. Jūs varat noklikšķināt uz "Jauna etiķete" augstāk, lai to izveidotu vai izmantot zemāk piedāvātās etiķetes.
 581. issues.label_templates.helper=Izvēlieties etiķešu kopu
 582. issues.label_templates.use=Izmantot šo etiķešu kopu
 583. issues.label_templates.fail_to_load_file=Neizdevās ielādēt etiķetes sagataves failu '%s': %v
 584. issues.add_label_at=` pievienoja <div class="ui label" style="color: %s" ; background-color: %s">%s</div> label %s`
 585. issues.remove_label_at=`noņēma <div class="ui label" style="color: %s" ; background-color: %s">%s</div> label %s`
 586. issues.add_milestone_at=`pievienoja atskaites punktu <b>%s</b> %s`
 587. issues.change_milestone_at=`nomainīja atskaites punktu no <b>%s</b> uz <b>%s</b> %s`
 588. issues.remove_milestone_at=`noņēma atskaites punktu <b>%s</b> %s`
 589. issues.deleted_milestone=`(dzēsts)`
 590. issues.self_assign_at=`piešķīra sev %s`
 591. issues.add_assignee_at=`piešķīra problēmu <b>%s</b> %s`
 592. issues.remove_assignee_at=`tika noņemta problēma %s`
 593. issues.change_title_at=`nomainīts virsraksts no <b>%s</b> uz <b>%s</b> %s`
 594. issues.delete_branch_at=`izdzēsts atzars <b>%s</b> %s`
 595. issues.open_tab=%d atvērti
 596. issues.close_tab=%d aizvērti
 597. issues.filter_label=Etiķete
 598. issues.filter_label_no_select=Nav atzīmēta etiķete
 599. issues.filter_milestone=Atskaites punkts
 600. issues.filter_milestone_no_select=Nav atzīmēts atskaites punkts
 601. issues.filter_assignee=Atbildīgais
 602. issues.filter_assginee_no_select=Nav atzīmēts atbildīgais
 603. issues.filter_type=Veids
 604. issues.filter_type.all_issues=Visas problēmas
 605. issues.filter_type.assigned_to_you=Piešķirtās Jums
 606. issues.filter_type.created_by_you=Jūsu izveidotās
 607. issues.filter_type.mentioning_you=Esat pieminēts
 608. issues.filter_sort=Kārtot
 609. issues.filter_sort.latest=Jaunākie
 610. issues.filter_sort.oldest=Vecakie
 611. issues.filter_sort.recentupdate=Nesen atjaunotās
 612. issues.filter_sort.leastupdate=Vissenāk atjaunotās
 613. issues.filter_sort.mostcomment=Visvairāk komentētās
 614. issues.filter_sort.leastcomment=Vismazāk komentētās
 615. issues.action_open=Atvērt
 616. issues.action_close=Aizvērt
 617. issues.action_label=Etiķete
 618. issues.action_milestone=Atskaites punkts
 619. issues.action_milestone_no_select=Nav atskaites punkta
 620. issues.action_assignee=Atbildīgais
 621. issues.action_assignee_no_select=Nav atbildīgā
 622. issues.opened_by=<a href="%[2]s">%[3]s</a> atvēra %[1]s
 623. issues.opened_by_fake=%[2]s atvēra %[1]s
 624. issues.previous=Iepriekšējā
 625. issues.next=Nākamā
 626. issues.open_title=Atvērta
 627. issues.closed_title=Slēgta
 628. issues.num_comments=%d komentāri
 629. issues.commented_at=` komentēja <a href="#%s">%s</a>`
 630. issues.delete_comment_confirm=Vai patiešām vēlaties dzēst šo komentāru?
 631. issues.no_content=Vēl nav satura.
 632. issues.close_issue=Aizvērt
 633. issues.close_comment_issue=Komentēt un aizvērt
 634. issues.reopen_issue=Atvērt atkārtoti
 635. issues.reopen_comment_issue=Komentēt un atvērt atkārtoti
 636. issues.create_comment=Komentēt
 637. issues.closed_at=`aizvērts <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 638. issues.reopened_at=`atvērts atkārtoti <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 639. issues.commit_ref_at=`pieminēja šo problēmu revīzijā <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 640. issues.poster=Autors
 641. issues.collaborator=Līdzstrādnieks
 642. issues.owner=Īpašnieks
 643. issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Pierakstieties</a>, lai pievienotos šai sarunai.
 644. issues.edit=Labot
 645. issues.cancel=Atcelt
 646. issues.save=Saglabāt
 647. issues.label_title=Etiķetes nosaukums
 648. issues.label_color=Etiķetes krāsa
 649. issues.label_count=%d etiķetes
 650. issues.label_open_issues=%d atvērtas problēmas
 651. issues.label_edit=Labot
 652. issues.label_delete=Dzēst
 653. issues.label_modify=Etiķetes labošana
 654. issues.label_deletion=Etiķetes dzēšana
 655. issues.label_deletion_desc=Dzēšot šo etiķeti, tā tiks noņemta no visām saistītajām problēmām. Vai patiešām vēlaties turpināt?
 656. issues.label_deletion_success=Etiķete tika veiksmīgi izdzēsta!
 657. issues.label.filter_sort.alphabetically=Alfabētiski
 658. issues.label.filter_sort.reverse_alphabetically=Pretēji alfabētiski
 659. issues.label.filter_sort.by_size=Izmērs
 660. issues.label.filter_sort.reverse_by_size=Pretēji izmēram
 661. issues.num_participants=%d dalībnieki
 662. issues.attachment.open_tab=`Noklikšķiniet, lai apskatītos "%s" jaunā logā`
 663. issues.attachment.download=`Noklikšķiniet, lai lejupielādētu "%s"`
 664. issues.subscribe=Abonēt
 665. issues.unsubscribe=Atrakstīties
 666. issues.tracker=Laika uzskaite
 667. issues.start_tracking_short=Sākt
 668. issues.start_tracking=Uzsākt laika uzskaiti
 669. issues.start_tracking_history=` uzsāka darbu %s`
 670. issues.tracking_already_started=`Jums jau ir iesākta laika uzskaite pie citas <a href="%s">problēmas</a>!`
 671. issues.stop_tracking=Beigt
 672. issues.stop_tracking_history=` beidza strādāt %s`
 673. issues.add_time=Pievienot laiku
 674. issues.add_time_short=Pievienot
 675. issues.add_time_cancel=Atcelt
 676. issues.add_time_history=` pievienoja patērēto laiku %s`
 677. issues.add_time_hours=Stundas
 678. issues.add_time_minutes=Minūtes
 679. issues.add_time_sum_to_small=Nav norādīts laiks
 680. issues.cancel_tracking=Atcelt
 681. issues.cancel_tracking_history=` atcēla laika uzskaiti %s`
 682. issues.time_spent_total=Kopējais patērētais laiks
 683. pulls.desc=Izmaiņu pieprasījumi ļauj veikt koda pārskatīšanu un sapludināt izmaiņas
 684. pulls.new=Jauns izmaiņu pieprasījums
 685. pulls.compare_changes=Salīdzināt izmaiņas
 686. pulls.compare_changes_desc=Salīdzināt divus atzarus un izveidot izmaiņu pieprasījumu.
 687. pulls.compare_base=pamata
 688. pulls.compare_compare=salīdzināmais
 689. pulls.filter_branch=Filtrēt atzarus
 690. pulls.no_results=Nekas netika atrasts.
 691. pulls.nothing_to_compare=Nav ko salīdzināt, jo bāzes un salīdzināmie atzari ir vienādi.
 692. pulls.has_pull_request=`Jau eksistē izmaiņu pieprasījums starp šiem diviem atzariem: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]d</a>`
 693. pulls.create=Izveidot izmaiņu pieprasījumu
 694. pulls.title_desc=vēlas sapludināt %[1]d revīzijas no <code>%[2]s</code> uz <code>%[3]s</code>
 695. pulls.merged_title_desc=sapludināja %[1]d revīzijas no <code>%[2]s</code> uz <code>%[3]s</code> %[4]s
 696. pulls.tab_conversation=Saruna
 697. pulls.tab_commits=Revīzijas
 698. pulls.tab_files=Izmainītie faili
 699. pulls.reopen_to_merge=Atkārtoti atveriet izmaiņu pieprasījumu, lai veiktu sapludināšanu.
 700. pulls.merged=Sapludināts
 701. pulls.has_merged=Šo izmaiņu pieprasījums tika veiksmīgi sapludināts.
 702. pulls.data_broken=Nepieejami izmaiņu pieprasījuma dati, jo dzēsta informācija no atdalītā repozitorija.
 703. pulls.is_checking=Notiek konfliktu pārbaude, mirkli uzgaidiet un atjaunojiet lapu.
 704. pulls.can_auto_merge_desc=Šo izmaiņu pieprasījumu var automātiski sapludināt.
 705. pulls.cannot_auto_merge_desc=Šis izmaiņu pieprasījums nevar tikt automātiski sapludināts konfliktu dēļ.
 706. pulls.cannot_auto_merge_helper=Lūdzu sapludiniet manuāli, lai atrisinātu konfliktus.
 707. pulls.merge_pull_request=Izmaiņu pieprasījuma sapludināšana
 708. pulls.open_unmerged_pull_exists=`Jūs nevarat veikt atkārtotas atvēršanas darbību, jo jau eksistē izmaiņu pieprasījums (#%d) no šī repozitorija ar tādu pašu sapludināšanas informāciju un gaida sapludināšanu.`
 709. milestones.new=Jauns atskaites punkts
 710. milestones.open_tab=%d atvērti
 711. milestones.close_tab=%d aizvērti
 712. milestones.closed=Aizvērts %s
 713. milestones.no_due_date=Bez termiņa
 714. milestones.open=Atvērta
 715. milestones.close=Aizvērt
 716. milestones.new_subheader=Izveidojiet atskaites punktus, lai organizētu problēmas.
 717. milestones.create=Izveidot atskaites punktu
 718. milestones.title=Virsraksts
 719. milestones.desc=Apraksts
 720. milestones.due_date=Termiņš (neobligāts)
 721. milestones.clear=Notīrīt
 722. milestones.invalid_due_date_format=Termiņa datuma formāts ir nekorekts, jābūt formātā 'gggg-mm-dd'.
 723. milestones.create_success=Atskaites punkts '%s' tika veiksmīgi izveidots!
 724. milestones.edit=Labot atskaites punktu
 725. milestones.edit_subheader=Izmantojiet pēc iespējas labāku aprakstu atskaites punktiem, lai citiem tas būtu saprotamāks.
 726. milestones.cancel=Atcelt
 727. milestones.modify=Mainīt atskaites punktu
 728. milestones.edit_success=Izmaiņas atskaites punktā '%s' tika veiksmīgi saglabātas!
 729. milestones.deletion=Atskaites punkta dzēšana
 730. milestones.deletion_desc=Dzēšot šo atskaites punktu, tas tiks noņemts no visām saistītajām problēmām. Vai patiešām vēlaties turpināt?
 731. milestones.deletion_success=Atskaites punkts tika veiksmīgi izdzēsts!
 732. milestones.filter_sort.closest_due_date=Tuvākais termiņš
 733. milestones.filter_sort.furthest_due_date=Tālākais termiņš
 734. milestones.filter_sort.least_complete=Vismazāk pabeigtais
 735. milestones.filter_sort.most_complete=Visvairāk pabeigtais
 736. milestones.filter_sort.most_issues=Visvairāk problēmu
 737. milestones.filter_sort.least_issues=Vismazāk problēmu
 738. ext_wiki=Ārējā vikivietne
 739. ext_wiki.desc=Ārējā vikivietne norāda uz ārējo vikivietnes adresi
 740. wiki=Vikivietne
 741. wiki.welcome=Laipni lūgti vikivietnē
 742. wiki.welcome_desc=Vikivietne ļauj Jums un Jūsu līdzstrādniekiem viegli dokumentēt projektu.
 743. wiki.desc=Vikivietne ir vieta, kur uzglabāt dokumentāciju
 744. wiki.create_first_page=Izveidot pirmo lapu
 745. wiki.page=Lapa
 746. wiki.filter_page=Meklēt lapu
 747. wiki.new_page=Izveidot jaunu lapu
 748. wiki.default_commit_message=Ierakstiet piezīmes par šīs lapas izmaiņām (neobligāts).
 749. wiki.save_page=Saglabāt lapu
 750. wiki.last_commit_info=%s laboja lapu %s
 751. wiki.edit_page_button=Labot
 752. wiki.new_page_button=Jauna lapa
 753. wiki.delete_page_button=Dzēst lapu
 754. wiki.delete_page_notice_1=Šī darbība izdzēsīs lapu <code>"%s"</code>. Pārliecinieties, ka vēlāties dzēst šo lapu.
 755. wiki.page_already_exists=Vikivietnes lapa ar šādu nosaukumu jau eksistē.
 756. wiki.pages=Lapas
 757. wiki.last_updated=Pēdējo reizi labota %s
 758. activity=Aktivitāte
 759. activity.period.filter_label=Laika periods:
 760. activity.period.daily=1 diena
 761. activity.period.halfweekly=3 dienas
 762. activity.period.weekly=1 nedēļa
 763. activity.period.monthly=1 mēnesis
 764. activity.overview=Pārskats
 765. activity.active_prs_count_1=<strong>%d</strong> aktīvs izmaiņu pieprasījums
 766. activity.active_prs_count_n=<strong>%d</strong> aktīvi izmaiņu pieprasījumi
 767. activity.merged_prs_count_1=Sapludināts izmaiņu pieprasījums
 768. activity.merged_prs_count_n=Sapludināti izmaiņu pieprasījumi
 769. activity.opened_prs_count_1=Piedāvāts izmaiņu pieprasījums
 770. activity.opened_prs_count_n=Piedāvāti izmaiņu pieprasījumi
 771. activity.title.user_1=%d lietotājs
 772. activity.title.user_n=%d lietotāji
 773. activity.title.prs_1=%d izmaiņu pieprasījumu
 774. activity.title.prs_n=%d izmaiņu pieprasījumus
 775. activity.title.prs_merged_by=%s sapludināja %s
 776. activity.title.prs_opened_by=%s piedāvāja %s
 777. activity.merged_prs_label=Sapludināts
 778. activity.opened_prs_label=Piedāvāts
 779. activity.active_issues_count_1=<strong>%d</strong> aktīva problēma
 780. activity.active_issues_count_n=<strong>%d</strong> aktīvas problēmas
 781. activity.closed_issues_count_1=Slēgta problēma
 782. activity.closed_issues_count_n=Slēgtas problēmas
 783. activity.title.issues_1=%d problēmu
 784. activity.title.issues_n=%d problēmas
 785. activity.title.issues_closed_by=%s slēdza %s
 786. activity.title.issues_created_by=%s izveidoja %s
 787. activity.closed_issue_label=Slēgta
 788. activity.new_issues_count_1=Jauna problēma
 789. activity.new_issues_count_n=Jaunas problēmas
 790. activity.new_issue_label=Atvērta
 791. activity.title.unresolved_conv_1=%d neatrisināta diskusija
 792. activity.title.unresolved_conv_n=%d neatrisinātas diskusijas
 793. activity.unresolved_conv_desc=Saraksts ar visām problēmām un izmaiņu pieprasījumiem, kas nesen mainīti, bet pieteikti senāk un vēl nav atrisināti.
 794. activity.unresolved_conv_label=Atvērts
 795. activity.title.releases_1=%d versiju
 796. activity.title.releases_n=%d versijas
 797. activity.title.releases_published_by=%s publicēja %s
 798. activity.published_release_label=Publicēts
 799. search=Meklēt
 800. search.search_repo=Meklēšana repozitorijā
 801. search.results=Meklēšanas rezultāti nosacījumam "%s" repozitorijā <a href="%s">%s</a>
 802. settings=Iestatījumi
 803. settings.desc=Iestatījumi ir vieta, kur varat pārvaldīt repozitorija iestatījumus
 804. settings.options=Opcijas
 805. settings.collaboration=Sadarbība
 806. settings.collaboration.admin=Administrators
 807. settings.collaboration.write=Rakstīšanas
 808. settings.collaboration.read=Skatīšanās
 809. settings.collaboration.undefined=Nedefinētas
 810. settings.hooks=Tīmekļa āķi
 811. settings.githooks=Git āķi
 812. settings.basic_settings=Pamatiestatījumi
 813. settings.mirror_settings=Spoguļa iestatījumi
 814. settings.sync_mirror=Sinhronizēt tagad
 815. settings.mirror_sync_in_progress=Notiek spoguļa sinhronizācija. Atjaunojiet lapu, lai pārbaudītu atkārtoti, pēc minūtes.
 816. settings.site=Oficiālā mājas lapa
 817. settings.update_settings=Mainīt iestatījumus
 818. settings.advanced_settings=Papildu iestatījumi
 819. settings.wiki_desc=Iespējot vikivietnes
 820. settings.use_internal_wiki=Izmantot iebūvēto vikivietni
 821. settings.use_external_wiki=Izmantot ārējo vikivietni
 822. settings.external_wiki_url=Ārējās Vikivietnes adrese
 823. settings.external_wiki_url_error=Ārējās vikivietnes URL nav korekts
 824. settings.external_wiki_url_desc=Apmeklētāji tiks novirzīti uz adresi, kad viņi uzklikšķinās uz cilnes.
 825. settings.issues_desc=Iespējot problēmu sekotāju
 826. settings.use_internal_issue_tracker=Izmantot iebūvētu vieglu problēmu sekotāju
 827. settings.use_external_issue_tracker=Izmantot ārējo problēmu sekotāju
 828. settings.external_tracker_url=Ārējā problēmu reģistra URL
 829. settings.external_tracker_url_error=Ārējā problēmu sekotāja URL nav korekts
 830. settings.external_tracker_url_desc=Apmeklētāji nospiežot uz cilnes tiks pārsūtīti uz norādīto URL.
 831. settings.tracker_url_format=Ārējā problēmu sekotāja adreses formāts
 832. settings.tracker_issue_style=Ārējā problēmu reģistra nosaukumu stils:
 833. settings.tracker_issue_style.numeric=Cipari
 834. settings.tracker_issue_style.alphanumeric=Burti un cipari
 835. settings.tracker_url_format_desc=Jūs varat izmantot <code>{user}{repo}{index}</code> lietotājvārdam, repozitorija nosaukumam un problēmas identifikātoram.
 836. settings.enable_timetracker=Iespējot laika uzskaiti
 837. settings.allow_only_contributors_to_track_time=Atļaut tikai dalībniekiem uzskaitīt laiku
 838. settings.pulls_desc=Iespējot izmaiņu pieprasījumus lai saņemtu publiskus ieguldījumus
 839. settings.danger_zone=Bīstamā zona
 840. settings.new_owner_has_same_repo=Jaunajam īpašniekam jau ir repozitorijs ar šādu nosaukumu.
 841. settings.convert=Konvertēt uz parastu repozitoriju
 842. settings.convert_desc=Jūs varat nomainīt šo spoguli uz parastu repozitoriju. Šī darbība ir neatgriezeniska.
 843. settings.convert_notices_1=- Šī darbība konvertēs šo repozitoriju par parastu repozitoriju un to nebūs iespējams atcelt.
 844. settings.convert_confirm=Apstiprināt konvertēšanu
 845. settings.convert_succeed=Repozitorijs tika izmainīts par parastu repozitoriju.
 846. settings.transfer=Mainīt īpašnieku
 847. settings.transfer_desc=Mainīt šī repozitorija īpašnieku uz citu lietotāju vai organizāciju, kurai Jums ir administratora tiesībs.
 848. settings.transfer_notices_1=- Jūs zaudēsiet piekļuvi, ja jaunais īpašnieks ir individuāls lietotājs.
 849. settings.transfer_notices_2=- Jūs saglabāsiet piekļuvi, ja jaunais īpašnieks ir organizācija un Jūs esat viens no tās īpašniekiem.
 850. settings.transfer_form_title=Ievadiet sekojošu informāciju, lai apstiprinātu savu darbību:
 851. settings.wiki_delete=Dzēst Vikivietnes datus
 852. settings.wiki_delete_desc=Vikivietnes datu dzēšana ir neatgriezeniska. Pārliecinieties vai patiešām to vēlaties.
 853. settings.wiki_delete_notices_1=- Šī darbība dzēsīs un atspējos %s Vikivietni
 854. settings.wiki_deletion_success=Repozitorija vikivietnes dati tika izdzēsti.
 855. settings.delete=Dzēst šo repozitoriju
 856. settings.delete_desc=Dzēšot repozitoriju, tā datus vairs nebūs iespējams atgūt. Pirms dzēšanas pārliecinieties vai patiešām vēlaties to darīt.
 857. settings.delete_notices_1=- Šī darbība ir <strong>NEATGRIEZENISKA</strong>.
 858. settings.delete_notices_2=- Šī darbība neatgriezeniski dzēsīs šī repozitorija kodu, problēmas, komentārus, vikivietni un līdzstrādnieku piekļuvi.
 859. settings.delete_notices_fork_1=- Visi atdalītie repozitoriju pēc dzēšanas kļūs neatkarīgi.
 860. settings.deletion_success=Repozitorijs tika izdzēsts.
 861. settings.update_settings_success=Repozitorija iestatījumi tika saglabāti.
 862. settings.transfer_owner=Jaunais īpašnieks
 863. settings.make_transfer=Mainīt
 864. settings.transfer_succeed=Repozitorija īpašnieks tika nomainīts.
 865. settings.confirm_delete=Apstiprināt dzēšanu
 866. settings.add_collaborator=Pievienot jaunu līdzstrādnieku
 867. settings.add_collaborator_success=Jauns līdzstrādnieks ir pievienots.
 868. settings.delete_collaborator=Dzēst
 869. settings.collaborator_deletion=Līdzstrādnieka dzēšana
 870. settings.collaborator_deletion_desc=Šim lietotājam pēc dzēšanas vairs nebūs sadarbības pieejas šai krātuvei. Vai vēlaties turpināt?
 871. settings.remove_collaborator_success=Līdzstrādnieks tika noņemts.
 872. settings.search_user_placeholder=Meklēt lietotāju...
 873. settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Organizāciju nav atļauts pievienot kā līdzstrādnieku.
 874. settings.user_is_org_member=Lietotājs ir organizācijas biedrs, kas nevar tikt pievienots kā līdzstrādnieks.
 875. settings.add_webhook=Pievienot tīmekļa āķi
 876. settings.hooks_desc=Tīmekļa āķi ļauj paziņot ārējiem servisiem par noteiktiem notikomiem, kas notiek Git servisā. Kad iestāsies kāds notikums, katram ārējā servisa URL tiks nosūtīts POST pieprasījums. Lai uzzinātu sīkāk skatieties <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">tīmekļa āķu rokasgrāmatā</a>.
 877. settings.webhook_deletion=Dzēst tīmekļa āķi
 878. settings.webhook_deletion_desc=Dzēšot šo tīmekļa āķi, tiks izdzēsta arī visa tā informācija un piegāžu vēsture. Vai patiešām vēlaties turpināt?
 879. settings.webhook_deletion_success=Tīmekļa āķis tika veiksmīgi izdzēsts!
 880. settings.webhook.test_delivery=Testa piegāde
 881. settings.webhook.test_delivery_desc=Veikt viltus push-notikuma piegādi lai notestētu Jūsu tīmekļa āķa iestatījumus
 882. settings.webhook.test_delivery_success=Pārbaudes tīmekļa āķis tika veiksmīgi pievienots piegādes rinda. Var paiet vairākas sekundes līdz tas parādās piegādes vēsturē.
 883. settings.webhook.request=Pieprasījums
 884. settings.webhook.response=Atbilde
 885. settings.webhook.headers=Galvenes
 886. settings.webhook.payload=Derīgā krava
 887. settings.webhook.body=Saturs
 888. settings.githooks_desc=Git āķus apstrādā pats Git. Jūs varat labot atbalsīto āku failus sarakstā zemāk, lai veiktu pielāgotas darbības.
 889. settings.githook_edit_desc=Ja āķis nav aktīvs, tiks attēlots piemērs kā to izmantot. Atstājot āķa saturu tukšu, tas tiks atspējots.
 890. settings.githook_name=Āķa nosaukums
 891. settings.githook_content=Āķa saturs
 892. settings.update_githook=Labot āķi
 893. settings.add_webhook_desc=Uz norādīto URL tiks nosūtīts <code>POST</code> pieprasījums ar notikuma datiem. Jūs varat norādīt arī datu formātu, kādā datus vēlaties saņemt (JSON, x-www-form-urlencoded, XML u. c.). Detalizētāku informāciju ir iespējams uzzināt <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">tīmekļa āķu rokasgrāmatā</a>.
 894. settings.payload_url=Vērtuma URL
 895. settings.content_type=Satura tips
 896. settings.secret=Noslēpums
 897. settings.slack_username=Lietotājvārds
 898. settings.slack_icon_url=Ikonas URL
 899. settings.discord_username=Lietotāja vārds
 900. settings.discord_icon_url=Ikonas URL
 901. settings.slack_color=Krāsa
 902. settings.event_desc=Kādu notikumu rezultātā tiktu izsaukts tīmekļā āķis?
 903. settings.event_push_only=Tikai izmaiņu nosūtīšanas notikumiem.
 904. settings.event_send_everything=Vēlos saņemt <strong>visu</strong>.
 905. settings.event_choose=Atzīmēt, ko vēlos saņemt.
 906. settings.event_create=Izveidot
 907. settings.event_create_desc=Atzara vai taga izveidošana
 908. settings.event_pull_request=Izmaiņu pieprasījums
 909. settings.event_pull_request_desc=Atvērts, aizvērts, atkāroti atvērts, labots, piešķirts vai noņemts izmaiņu pieprasījums, vai mainīta etiķete, vai veikta sinhronizācija.
 910. settings.event_push=Izmaiņu nosūtīšana
 911. settings.event_push_desc=Git izmaiņu nosūtīšana uz repozitoriju
 912. settings.event_repository=Repozitorijs
 913. settings.event_repository_desc=Repozitorijs izveidots vai dzēsts
 914. settings.active=Aktīvs
 915. settings.active_helper=Arī informācija par notikumu, kas izraisīja āķi, tiks nosūtīta.
 916. settings.add_hook_success=Jauns tīmekļa āķis tika veiksmīgi pievienots.
 917. settings.update_webhook=Mainīt tīmekļa āķi
 918. settings.update_hook_success=Tīmekļa āķist tika veiksmīgi saglabāts.
 919. settings.delete_webhook=Dzēst tīmekļa āķi
 920. settings.recent_deliveries=Pēdējās piegādes
 921. settings.hook_type=Āķa veids
 922. settings.add_slack_hook_desc=Pievienot <a href="%s">Slack</a> integrāciju repozitorijam.
 923. settings.slack_token=Talons
 924. settings.slack_domain=Domēns
 925. settings.slack_channel=Kanāls
 926. settings.add_discord_hook_desc=Pievienot <a href="%s">Discord</a> integrāciju repozitorijam.
 927. settings.deploy_keys=Izvietot atslēgas
 928. settings.add_deploy_key=Pievienot izvietošanas atslēgu
 929. settings.deploy_key_desc=Izvietošanas atslēgai ir tikai lasīšanas piekļuve. Tā nav tā pati kā Jūsu personīgā konta SSH atslēga.
 930. settings.no_deploy_keys=Nav pievienota neviena izvietošanas atslēga.
 931. settings.title=Virsraksts
 932. settings.deploy_key_content=Saturs
 933. settings.key_been_used=Šāda izvietošanas atslēga jau eksistē.
 934. settings.key_name_used=Izvietošanas atslēga ar šādu nosaukumu jau eksistē.
 935. settings.add_key_success=Izvietošanas atslēga '%s' tik veiksmīgi pievienota!
 936. settings.deploy_key_deletion=Dzēst izvietošanas atslēgu
 937. settings.deploy_key_deletion_desc=Dzēšot izvietošanas atslēgu, ar to vairs nebūs iespējams piekļūt šim repozitorijam. Vai patiešām vēlaties turpināt?
 938. settings.deploy_key_deletion_success=Izvietošanas atslēga tikai veiksmīgi izdzēsta!
 939. settings.branches=Atzari
 940. settings.protected_branch=Atzaru aizsargāšana
 941. settings.protected_branch_can_push=Atļaut izmaiņu nosūtīšanu?
 942. settings.protected_branch_can_push_yes=Jūs varat nosūtīt izmaiņas
 943. settings.protected_branch_can_push_no=Jūs nevarat nosūtīt izmaiņas
 944. settings.branch_protection=Atzara <b>%s</b> aizsardzība
 945. settings.protect_this_branch=Aizsargāt šo atzaru
 946. settings.protect_this_branch_desc=Neatļaut piespiedu izmaiņu nosūtīšanu un dzēšanu.
 947. settings.protect_whitelist_committers=Atļaut lietotājiem vai komandām nosūtīt izmaiņas uz šo atzaru
 948. settings.protect_whitelist_committers_desc=Pievienot lietotājus vai komandas šī atzara atļauto lietotāju sarakstā. Šie lietotāji varēs apiet izmaiņu nosūtīšanas aizliegumu.
 949. settings.protect_whitelist_users=Lietotāji, kas var nosūtīt izmaiņas uz šo atzaru
 950. settings.protect_whitelist_search_users=Meklēt lietotājus
 951. settings.protect_whitelist_teams=Komandas, kuru dalībnieki var nosūtīt izmaiņas uz šo atzaru
 952. settings.protect_whitelist_search_teams=Meklēt komandas
 953. settings.add_protected_branch=Iespējot aizsargāšanu
 954. settings.delete_protected_branch=Atspējot aizsargāšanu
 955. settings.update_protect_branch_success=Atzara %s aizsardzības opcijas veiksmīgi nomainītas.
 956. settings.remove_protected_branch_success=Atzara %s aizsardzība veiksmīgi noņemta
 957. settings.protected_branch_deletion=Lai dzēstu atzara aizsardzību
 958. settings.protected_branch_deletion_desc=Ikviens ar rakstīšanas tiesībām varēs nosūtīt izmaiņas uz šo zaru. Vai patiešām to vēlaties?
 959. settings.default_branch_desc=Noklusētais atzars tiek uzskatīts par bāzes atzaru repozitorijā uz kuru tiks veidoti izmaiņu pieprasījumu un pēc noklusējuma tiek veiktas koda izmaiņas, ja vien nav norādīts cits atzars.
 960. settings.choose_branch=Izvēlieties atzaru...
 961. settings.no_protected_branch=Nav neviena aizsargātā atzara
 962. diff.browse_source=Pārlūkot izejas kodu
 963. diff.parent=vecāks
 964. diff.commit=revīzija
 965. diff.data_not_available=Satura salīdzināšana nav pieejama
 966. diff.show_diff_stats=Rādīt salīdzināšanas statistiku
 967. diff.show_split_view=Dalītais skats
 968. diff.show_unified_view=Apvienotais skats
 969. diff.stats_desc=<strong>%d mainītis faili</strong> ar <strong>%d papildinājumiem</strong> un <strong>%d dzēšanām</strong>
 970. diff.bin=Binārs
 971. diff.view_file=Parādīt failu
 972. diff.file_suppressed=Failā izmaiņas netiks attēlotas, jo tās ir par lielu
 973. diff.too_many_files=Daži faili netika attēloti, jo izmaiņu fails ir pārāk liels
 974. releases.desc=Laidieni ir vieta, kur pārvaldīt projekta versijas
 975. release.releases=Laidieni
 976. release.new_release=Jauns laidiens
 977. release.draft=Melnraksts
 978. release.prerelease=Pirmsizlaides versija
 979. release.stable=Stabila
 980. release.edit=labot
 981. release.ahead=<strong>%d</strong> revīzijas atzarā %s kopš šī laidiena
 982. release.source_code=Izejas kods
 983. release.new_subheader=Publicējiet laidienus, lai varētu veikt atsekošanu projekta versijām.
 984. release.edit_subheader=Detalizēts izmaiņu žurnāls palīdz lietotajiem saprast, kas ir ticis mainīts.
 985. release.tag_name=Taga nosaukums
 986. release.target=Mērķis
 987. release.tag_helper=Izvēlieties jau esošu tagu vai izveidojiet jaunu.
 988. release.title=Virsraksts
 989. release.content=Saturs
 990. release.write=Rakstīt
 991. release.preview=Priekšskatītījums
 992. release.loading=Notiek ielāde...
 993. release.prerelease_desc=Šī ir pirmslaidiena versija
 994. release.prerelease_helper=Tiks norādīts, ka šis laidiens nav gatavs lietošanai produkcijas režīmā.
 995. release.cancel=Atcelt
 996. release.publish=Publicēt laidienu
 997. release.save_draft=Saglabāt melnrakstu
 998. release.edit_release=Labot laidienu
 999. release.delete_release=Dzēst šo laidienu
 1000. release.deletion=Laidiena dzēšana
 1001. release.deletion_desc=Dzēšot šo laidienu tiks izdzēsts arī attiecīgais Git tags. Kods netiks pazaudēts. Vai vēlaties turpināt?
 1002. release.deletion_success=Laidiens tika izdzēsts.
 1003. release.tag_name_already_exist=Laidiens ar šādu taga nosaukumu jau eksistē.
 1004. release.tag_name_invalid=Nekorekts birkas nosaukams.
 1005. release.downloads=Lejupielādes
 1006. branch.name=Atzara nosaukums
 1007. branch.search=Meklēt atzarus
 1008. branch.already_exists=Atzars ar nosaukumu %s jau eksistē.
 1009. branch.delete_head=Dzēst
 1010. branch.delete=Dzēst atzaru %s
 1011. branch.delete_html=Dzēst atzaru
 1012. branch.delete_desc=Atzara dzēšana ir neatgriezeniska. To nav iespējams atcelt.
 1013. branch.delete_notices_1=- Šī darbība ir <strong>NEATGRIEZENISKA</strong>.
 1014. branch.delete_notices_2=- Šī darbība neatgriezeniski izdzēsīs visu zarā %s.
 1015. branch.delete_notices_html=- Šī darbība neatgriezeniski izdzēsīs visu atzarā
 1016. branch.deletion_success=Atzars '%s' tika izdzēsts.
 1017. branch.deletion_failed=Neizdevās izdzēst atzaru %s.
 1018. branch.delete_branch_has_new_commits=%s nevar tikt dzēsts, jo tam ir jaunas revīzijas pēc tā sapludināšanas.
 1019. branch.create_branch=Izveidot atzaru <strong>%s</strong>
 1020. branch.create_from=no '%s'
 1021. branch.create_success=Atzars '%s' tika veiksmīgi izveidots!
 1022. branch.branch_already_exists=Atzars '%s' šajā repozitorijā jau eksistē.
 1023. branch.branch_name_conflict=Atzara nosaukums '%s' konfliktē ar jau esošu atzaru '%s' šajā repozitorijā.
 1024. branch.tag_collision=Atzaru '%s' nevar izveidot, jo repozitorijā eksistē tags ar tādu pašu nosaukumu.
 1025. branch.deleted_by=Izdzēsa %s
 1026. branch.restore_success=%s veiksmīgi atjaunots
 1027. branch.restore_failed=Neizdevās atjaunot atzaru %s.
 1028. branch.protected_deletion_failed=Nav iespējams dzēst aizsargātu zaru %s.
 1029. [org]
 1030. org_name_holder=Organizācijas nosaukums
 1031. org_full_name_holder=Organizācijas pilnais nosaukums
 1032. org_name_helper=Labi organizāciju nosaukumi ir īsi un tādi, kurus viegli atcerēties.
 1033. create_org=Izveidot organizāciju
 1034. repo_updated=Atjaunināts
 1035. people=Personas
 1036. teams=Komandas
 1037. lower_members=dalībnieki
 1038. lower_repositories=repozitoriji
 1039. create_new_team=Izveidot jaunu komandu
 1040. org_desc=Apraksts
 1041. team_name=Komandas nosaukums
 1042. team_desc=Apraksts
 1043. team_name_helper=Šo nosaukumu varēs izmantot, lai pieminētu komandu sarunās.
 1044. team_desc_helper=Kam šī komanda ir domāta?
 1045. team_permission_desc=Kādas būs šīs komandas tiesības?
 1046. team_unit_desc=Kādām sadaļām šai komandai būs piekļuve?
 1047. form.name_reserved=Organizācijas nosaukums '%s' ir rezervēts.
 1048. form.name_pattern_not_allowed=Organizācijas nosaukums '%s' nav atļauts.
 1049. form.create_org_not_allowed=Šim lietotājam nav tiesību veidot organizācijas.
 1050. settings=Iestatījumi
 1051. settings.options=Opcijas
 1052. settings.full_name=Pilns vārds, uzvārds
 1053. settings.website=Mājas lapa
 1054. settings.location=Atrašanās vieta
 1055. settings.update_settings=Mainīt iestatījumus
 1056. settings.update_setting_success=Organizācijas iestatījumi tika saglabāti.
 1057. settings.change_orgname_prompt=Šo izmaiņu rezultātā tiks izmainītas šīs organizācijas saites.
 1058. settings.update_avatar_success=Organizācijas attēls tika saglabāts.
 1059. settings.delete=Dzēst organizāciju
 1060. settings.delete_account=Dzēst šo organizāciju
 1061. settings.delete_prompt=Šī darbība pilnībā dzēsīs šo organizāciju, kā arī tā ir <strong>NEATGRIEZENISKA</strong>!
 1062. settings.confirm_delete_account=Apstiprināt dzēšanu
 1063. settings.delete_org_title=Organizācijas dzēšana
 1064. settings.delete_org_desc=Šī organizācijas tiks neatgriezeniski izdzēsta, vai patiešām vēlaties turpināt?
 1065. settings.hooks_desc=Pievienot tīmekļa āķus, kas nostrādās <strong>visiem repozitorijiem</strong> šajā organizācijā.
 1066. members.membership_visibility=Dalībnieka redzamība:
 1067. members.public=Publisks
 1068. members.public_helper=padarīt privātu
 1069. members.private=Privāts
 1070. members.private_helper=padarīt publisku
 1071. members.member_role=Dalībnieka loma:
 1072. members.owner=Īpašnieks
 1073. members.member=Biedri
 1074. members.remove=Noņemt
 1075. members.leave=Atstāt
 1076. members.invite_desc=Pievienot jaunu dalībnieku pie %s:
 1077. members.invite_now=Uzaicināt tagad
 1078. teams.join=Pievienoties
 1079. teams.leave=Atstāt
 1080. teams.read_access=Lasīšanas piekļuve
 1081. teams.read_access_helper=Komanda varēs skatīties un klonēt šīs organizācijas repozitorijus.
 1082. teams.write_access=Rakstīšanas piekļuve
 1083. teams.write_access_helper=Šī komanda varēs lasīt un nosūtīt izmaiņas uz tās repozitorijiem.
 1084. teams.admin_access=Administratora piekļuve
 1085. teams.admin_access_helper=Šī komanda varēs nosūtīt un saņemt izmaiņas no tās repozitorijiem, kā arī pievienot tiem citus līdzstrādniekus.
 1086. teams.no_desc=Komandai nav apraksta
 1087. teams.settings=Iestatījumi
 1088. teams.owners_permission_desc=Īpašniekiem ir pilna piekļuve <strong>visiem repozitorijiem</strong> un ir organizācijas <strong>administratora tiesības</strong>.
 1089. teams.members=Komandas biedri
 1090. teams.update_settings=Saglabāt iestatījumus
 1091. teams.delete_team=Dzēst komandu
 1092. teams.add_team_member=Pievienot komandas biedru
 1093. teams.delete_team_title=Komandas dzēšana
 1094. teams.delete_team_desc=Dzēšot komandu, tās biedri var zaudēt piekļuvi dažiem vai pat visiem repozitorijiem. Vai vēlaties turpināt?
 1095. teams.delete_team_success=Komanda tika izdzēsta.
 1096. teams.read_permission_desc=Šai komandai ir <strong>lasīšanas</strong> tiesības: dalībnieki var skatīties un klonēt komandas repozitorijus.
 1097. teams.write_permission_desc=Šai komandai ir <strong>rakstīšanas</strong> tiesības: dalībnieki var lasīt un nosūtīt izmaiņas repozitorijiem.
 1098. teams.admin_permission_desc=Šai komandai ir <strong>administratora</strong> tiesības: dalībnieki var lasīt, rakstīt un pievienot citus dalībniekus komandas repozitorijiem.
 1099. teams.repositories=Komandas repozitoriji
 1100. teams.search_repo_placeholder=Meklēt repozitorijā...
 1101. teams.add_team_repository=Pievienot komandas repozitoriju
 1102. teams.remove_repo=Noņemt
 1103. teams.add_nonexistent_repo=Repozitorijs, kuram Jūs mēģinat pievienot neeksistē, sākumā izveidojiet to.
 1104. [admin]
 1105. dashboard=Infopanelis
 1106. users=Lietotāji
 1107. organizations=Organizācijas
 1108. repositories=Repozitoriji
 1109. authentication=Autentifikācijas
 1110. config=Konfigurācija
 1111. notices=Sistēmas paziņojumi
 1112. monitor=Uzraudzība
 1113. first_page=Pirmā
 1114. last_page=Pēdējā
 1115. total=Kopā: %d
 1116. dashboard.statistic=Statistika
 1117. dashboard.operations=Darbības
 1118. dashboard.system_status=Sistēmas uzraudzības statuss
 1119. dashboard.statistic_info=Gitea datu bāze satur <b>%d</b> lietotājus, <b>%d</b> organizācijas, <b>%d</b> publiskās atslēgas, <b>%d</b> repozitorijus, <b>%d</b> vērošanas, <b>%d</b> atzīmētas zvaigznītes, <b>%d</b> darbības, <b>%d</b> piekļuves, <b>%d</b> problēmas, <b>%d</b> komentārus, <b>%d</b> sociālos kontus, <b>%d</b> sekošanas, <b>%d</b> spoguļošanas, <b>%d</b> izlaides, <b>%d</b> login sources, <b>%d</b> tīmekļa āķus, <b>%d</b> starpposmus, <b>%d</b> etiķetes, <b>%d</b> āķu uzdevumus, <b>%d</b> komandas, <b>%d</b> labotus uzdevumus, <b>%d</b> pielikumus.
 1120. dashboard.operation_name=Darbības nosaukums
 1121. dashboard.operation_switch=Pārslēgt
 1122. dashboard.operation_run=Palaist
 1123. dashboard.clean_unbind_oauth=Notīrīt nepiesaistītos OAuth savienojumus
 1124. dashboard.clean_unbind_oauth_success=Visi nepiesaistītie OAuth savienojumu tika izdzēsti.
 1125. dashboard.delete_inactivate_accounts=Dzēst visus neaktīvos kontus
 1126. dashboard.delete_inactivate_accounts_success=Visi neaktīvie konti tika izdzēsti.
 1127. dashboard.delete_repo_archives=Dzēst visu repozitoriju arhīvus
 1128. dashboard.delete_repo_archives_success=Visu repozitoriju arhīvi tika izdzēsti.
 1129. dashboard.delete_missing_repos=Dzēst visus repozitorijus, kuriem trūkst Git faili
 1130. dashboard.delete_missing_repos_success=Visi repozitoriji, kuriem trūkst Git faili, tika izdzēsti.
 1131. dashboard.git_gc_repos=Izpildīt visu repozitoriju datu sakārtošanu
 1132. dashboard.git_gc_repos_success=Visiem repozitorijiem ir pabeigta datu sakārtošana.
 1133. dashboard.resync_all_sshkeys=Pārrakstīt '.ssh/authorized_keys' failu (Gitea SSH atslēgas). To nav nepieciešams darīt, ja izmantojat iebūvēto SSH serveri.
 1134. dashboard.resync_all_sshkeys_success=Visas Gitea kontrolētās publiskās atslēgas tika pārrakstītas.
 1135. dashboard.resync_all_hooks=Pārsinhronizēt pirms-saņemšanas, atjaunošanas un pēc-saņemšanas āķus visiem repozitorijiem.
 1136. dashboard.resync_all_hooks_success=Visu repozitoriju pirms-saņemšanas, atjaunošanas un pēc-saņemšanas āķi tika atjaunoti.
 1137. dashboard.reinit_missing_repos=Atkārtoti inicializēt visus pazaudētos Git repozitorijus par kuriem eksistē ieraksti
 1138. dashboard.reinit_missing_repos_success=Visi pazaudētie Git repozitoriji, par kuriem eksistēja ieraksti, tika atkārtoti inicializēti.
 1139. dashboard.sync_external_users=Sinhronizēt ārējo lietotāju datus
 1140. dashboard.sync_external_users_started=Uzsākta ārējo lietotāju sinhronizācija
 1141. dashboard.server_uptime=Servera darbības laiks
 1142. dashboard.current_goroutine=Izmantotās Gorutīnas
 1143. dashboard.current_memory_usage=Pašreiz izmantotā atmiņa
 1144. dashboard.total_memory_allocated=Kopējā piešķirtā atmiņa
 1145. dashboard.memory_obtained=Iegūtā atmiņa
 1146. dashboard.pointer_lookup_times=Rādītāju meklēšanas reizes
 1147. dashboard.memory_allocate_times=Atmiņas piešķiršanas reizes
 1148. dashboard.memory_free_times=Atmiņas atbrīvošanas reizes
 1149. dashboard.current_heap_usage=Pašreizējā kaudzes izmantošana
 1150. dashboard.heap_memory_obtained=Iegūtā kaudzes atmiņa
 1151. dashboard.heap_memory_idle=Neizmantotā kaudzes atmiņa
 1152. dashboard.heap_memory_in_use=Izmantotā kaudzes atmiņa
 1153. dashboard.heap_memory_released=Atbrīvotā kaudzes atmiņa
 1154. dashboard.heap_objects=Kaudzes atmiņas objekti
 1155. dashboard.bootstrap_stack_usage=Izmantotais sāknēšanas steka lielums
 1156. dashboard.stack_memory_obtained=Iegūtā steka atmiņa
 1157. dashboard.mspan_structures_usage=Izmantotās MSpan struktūras
 1158. dashboard.mspan_structures_obtained=Iegūtās MSpan struktūras
 1159. dashboard.mcache_structures_usage=Izmantotās MCache struktūras
 1160. dashboard.mcache_structures_obtained=Iegūtās MCache struktūras
 1161. dashboard.profiling_bucket_hash_table_obtained=Iegūtā profilēšanas kausa jaucējtabula
 1162. dashboard.gc_metadata_obtained=Iegūtie GC metadati
 1163. dashboard.other_system_allocation_obtained=Iegūtās citas sistēmas sadales
 1164. dashboard.next_gc_recycle=Nākošā GC atkritne
 1165. dashboard.last_gc_time=Laiks kopš pēdējās GC
 1166. dashboard.total_gc_time=Kopējais GC izpildes laiks
 1167. dashboard.total_gc_pause=Kopējais GC izpildes laiks
 1168. dashboard.last_gc_pause=Pedējās GC izpildes laiks
 1169. dashboard.gc_times=GC reizes
 1170. users.user_manage_panel=Lietotāju vadības panelis
 1171. users.new_account=Izveidot jaunu kontu
 1172. users.name=Nosaukums
 1173. users.activated=Aktivizēts
 1174. users.admin=Administrators
 1175. users.repos=Repozitoriji
 1176. users.created=Izveidots
 1177. users.last_login=Pēdējā autorizācija
 1178. users.never_login=Nekad nav autorizējies
 1179. users.send_register_notify=Nosūtīt lietotājam reģistrācijas paziņojumu
 1180. users.new_success=Lietotājs '%s' tika izveidots.
 1181. users.edit=Labot
 1182. users.auth_source=Autentificēšanas avots
 1183. users.local=Iebūvētā
 1184. users.auth_login_name=Autentifikācijas pieteikšanās vārds
 1185. users.password_helper=Atstājiet tukšu, ja nevēlaties mainīt.
 1186. users.update_profile_success=Lietotāja profils tika atjaunots.
 1187. users.edit_account=Labot kontu
 1188. users.max_repo_creation=Maksimāls repozitoriju veidošanas limits
 1189. users.max_repo_creation_desc=(Uzlikt -1 lai izmantotu globālu limitu pēc noklusējuma)
 1190. users.is_activated=Konts aktivizēts
 1191. users.prohibit_login=Pieslēgšanās atspējota
 1192. users.is_admin=Administratora tiesības
 1193. users.allow_git_hook=Atļaut veidot git āķus
 1194. users.allow_import_local=Atļauts importēt lokālus repozitorijus
 1195. users.allow_create_organization=Atļauts veidot organizācijas
 1196. users.update_profile=Mainīt konta profilu
 1197. users.delete_account=Dzēst kontu
 1198. users.still_own_repo=Lietotājam pieder repozitoriji, tos sākumā ir nepieciešams izdzēst vai mainīt to īpašnieku.
 1199. users.still_has_org=Šis lietotājs ir vienas vai vairāku organizāciju biedrs, lietotāju sākumā ir nepieciešams pamest šīs organizācijas vai viņu no tām ir jāizdzēš.
 1200. users.deletion_success=Konts veiksmīgi izdzēsts.
 1201. orgs.org_manage_panel=Organizāciju pārvaldība
 1202. orgs.name=Nosaukums
 1203. orgs.teams=Komandas
 1204. orgs.members=Dalībnieki
 1205. orgs.new_orga=Izveidot organizāciju
 1206. repos.repo_manage_panel=Repozitoriju pārvaldība
 1207. repos.owner=Īpašnieks
 1208. repos.name=Nosaukums
 1209. repos.private=Privāts
 1210. repos.watches=Vērošana
 1211. repos.stars=Atzīmētās zvaigznītes
 1212. repos.issues=Problēmas
 1213. repos.size=Izmērs
 1214. auths.auth_manage_panel=Autentifikāciju pārvaldība
 1215. auths.new=Pievienot jaunu avotu
 1216. auths.name=Nosaukums
 1217. auths.type=Veids
 1218. auths.enabled=Iespējots
 1219. auths.syncenabled=Iespējot lietotāju sinhronizāciju
 1220. auths.updated=Atjaunināta
 1221. auths.auth_type=Autentifikācijas tips
 1222. auths.auth_name=Autentifikācijas nosaukums
 1223. auths.security_protocol=Drošības protokols
 1224. auths.domain=Domēns
 1225. auths.host=Resursdators
 1226. auths.port=Ports
 1227. auths.bind_dn=Saistīšanas DN
 1228. auths.bind_password=Saistīšanas parole
 1229. auths.bind_password_helper=Brīdinājums: Šī parole tiks glabāta nešifrētā veidā. Ieteicams izmantot kontu ar tikai lasīšanas tiesībām.
 1230. auths.user_base=Lietotāja pamatnosacījumi
 1231. auths.user_dn=Lietotāja DN
 1232. auths.attribute_username=Lietotājvārda atribūts
 1233. auths.attribute_username_placeholder=Atstājiet tukšu, lai izmantotu lietotājvārdu ar kuru autorizējaties.
 1234. auths.attribute_name=Vārda atribūts
 1235. auths.attribute_surname=Uzvārda atribūts
 1236. auths.attribute_mail=E-pasta atribūts
 1237. auths.attributes_in_bind=Nolasīt atribūtus no saistīšanas DN konteksta
 1238. auths.filter=Lietotāju filts
 1239. auths.admin_filter=Administratoru filtrs
 1240. auths.ms_ad_sa=MS Ad SA
 1241. auths.smtp_auth=SMTP autentifikācijas tips
 1242. auths.smtphost=SMTP resursdators
 1243. auths.smtpport=SMTP ports
 1244. auths.allowed_domains=Atļautie domēni
 1245. auths.allowed_domains_helper=Atstājiet tukšu, lai atļautu visus domēnus. Lai norādītu vairākus domēnus, tos var atdalīt ar komatu.
 1246. auths.enable_tls=Iespējot TLS šifrēšanu
 1247. auths.skip_tls_verify=Izlaist TLS pārbaudi
 1248. auths.pam_service_name=PAM servisa nosaukums
 1249. auths.oauth2_provider=OAuth2 pakalpojuma sniedzējs
 1250. auths.oauth2_clientID=Klienta ID (atslēga)
 1251. auths.oauth2_clientSecret=Klienta noslēpums
 1252. auths.openIdConnectAutoDiscoveryURL=OpenID Connect automātiskās atklāšanas URL
 1253. auths.oauth2_use_custom_url=Noklusēto URL vietā izmantot pielāgotos URL
 1254. auths.oauth2_tokenURL=Talona URL
 1255. auths.oauth2_authURL=Autorizācijas URL
 1256. auths.oauth2_profileURL=Profila URL
 1257. auths.oauth2_emailURL=E-pasta adreses URL
 1258. auths.enable_auto_register=Iespējot automātisko reģistrāciju
 1259. auths.tips=Padomi
 1260. auths.tips.oauth2.general=OAuth2 autentifikācija
 1261. auths.tips.oauth2.general.tip=Reģistrējot jaunu OAuth2 autentifikāciju, atsauces/pārsūtīšanas URL ir jābūt: <host>/user/oauth2/<Authentication Name>/callback
 1262. auths.tip.oauth2_provider=OAuth2 pakalpojuma sniedzējs
 1263. auths.tip.bitbucket=Reģistrējiet jaunu OAuth klientu adresē https://bitbucket.org/account/user/<jūsu lietotājvārds>/oauth-consumers/new un piešķiriet tam "Account"-"Read" tiesības
 1264. auths.tip.dropbox=Izveidojiet jaunu aplikāciju adresē https://www.dropbox.com/developers/apps
 1265. auths.tip.facebook=Reģistrējiet jaunu aplikāciju adresē https://developers.facebook.com/apps un pievienojiet produktu "Facebook Login
 1266. auths.tip.github=Reģistrējiet jaunu aplikāciju adresē https://github.com/settings/applications/new
 1267. auths.tip.gitlab=Reģistrējiet jaunu aplikāciju adresē https://gitlab.com/profile/applications
 1268. auths.tip.google_plus=Iegūstiet OAuth2 klienta pilnvaru no Google API konsoles (https://console.developers.google.com/)
 1269. auths.tip.openid_connect=Izmantojiet OpenID pieslēgšanās atklāšanas URL (<serveris>/.well-known/openid-configuration), lai norādītu galapunktus
 1270. auths.tip.twitter=Dodieties uz adresi https://dev.twitter.com/apps, izveidojiet aplikāciju un pārliecinieties, ka ir atzimēts “Allow this application to be used to Sign in with Twitter”.
 1271. auths.edit=Labot autentifikācijas iestatījumus
 1272. auths.activated=Autentifikācija ir aktivizēta
 1273. auths.new_success=Jauna autentifikācija'%s' tika pievienota.
 1274. auths.update_success=Autentifikācijas iestatījumi tika saglabāti.
 1275. auths.update=Mainīt autentifikācijas iestatījumus
 1276. auths.delete=Dzēst šo autentifikācijas avotu
 1277. auths.delete_auth_title=Dzēst autentifikācijas avotu
 1278. auths.delete_auth_desc=Šis autentifikācijas avots tiks dzēsts. Vai patiešām vēlaties turpināt?
 1279. auths.still_in_used=Šo autentificēšanās avotu joprojām izmanto viens vai vairāki lietotāji, tos nepieciešams izdzēst vai pārvietot uz citu autentificēšanās avotu.
 1280. auths.deletion_success=Autentifikācija tika veiksmīgi izdzēsta.
 1281. auths.login_source_exist=Pieteikšanās avots '%s' jau eksistē.
 1282. config.server_config=Servera konfigurācija
 1283. config.app_name=Lietotnes nosaukums
 1284. config.app_ver=Lietotnes versija
 1285. config.app_url=Lietotnes URL
 1286. config.custom_conf=Konfigurācijas faila ceļš
 1287. config.domain=Domēns
 1288. config.offline_mode=Bezsaistes režīms
 1289. config.disable_router_log=Atspējot maršrutētāja žurnalizēšanu
 1290. config.run_user=Izpildes lietotājs
 1291. config.run_mode=Izpildes režīms
 1292. config.git_version=Git versija
 1293. config.repo_root_path=Repozitoriju glabāšanas vieta
 1294. config.lfs_root_path=LFS saknes ceļš
 1295. config.static_file_root_path=Statisko failu atrašanās vieta
 1296. config.log_file_root_path=Žurnalizēšanas failu glabāšanas vieta
 1297. config.script_type=Skripta veids
 1298. config.reverse_auth_user=Reversā lietotāja autentifikācija
 1299. config.ssh_config=SSH konfigurācija
 1300. config.ssh_enabled=Iespējots
 1301. config.ssh_start_builtin_server=Startēt iebūvēto serveri
 1302. config.ssh_domain=Domēns
 1303. config.ssh_port=Ports
 1304. config.ssh_listen_port=Klausīšanās ports
 1305. config.ssh_root_path=Saknes ceļš
 1306. config.ssh_key_test_path=Atslēgu pārbaudes ceļš
 1307. config.ssh_keygen_path=Keygen ('ssh-keygen') ceļš
 1308. config.ssh_minimum_key_size_check=Minimālā atslēgas lieluma pārbaude
 1309. config.ssh_minimum_key_sizes=Minimālais atslēgas lielums
 1310. config.db_config=Datu bāzes konfigurācija
 1311. config.db_type=Veids
 1312. config.db_host=Resursdators
 1313. config.db_name=Nosaukums
 1314. config.db_user=Lietotājs
 1315. config.db_ssl_mode=SSL režīms
 1316. config.db_ssl_mode_helper=(tikai PostgreSQL datu bāzei)
 1317. config.db_path=Ceļš
 1318. config.db_path_helper=(priekš "sqlite3" and "tidb")
 1319. config.service_config=Pakalpojuma konfigurācija
 1320. config.register_email_confirm=Pieprasīt e-pasta apstiprināšanu
 1321. config.disable_register=Atspējot jaunu lietotāju reģistrāciju
 1322. config.enable_openid_signup=Iespējot reģistrāciju, izmantojot, OpenID
 1323. config.enable_openid_signin=Iespējot OpenID autorizāciju
 1324. config.show_registration_button=Rādīt reģistrēšanās pogu
 1325. config.require_sign_in_view=Nepieciešama autorizācija
 1326. config.mail_notify=Pasta paziņojumi
 1327. config.disable_key_size_check=Atspējot atslēgas minimālā garuma pārbaudi
 1328. config.enable_captcha=Iespējot drošības kodu
 1329. config.active_code_lives=Aktīvā koda ilgums
 1330. config.reset_password_code_lives=Atjaunot paroles koda derīguma laiku
 1331. config.default_keep_email_private=Noklusētā pazīme, ka e-pasts ir privāts
 1332. config.default_allow_create_organization=Tiesības pēc noklusējuma veidot organizācijas
 1333. config.default_enable_timetracking=Pēc noklusējuma iespējot laika uzskaiti
 1334. config.default_allow_only_contributors_to_track_time=Pēc noklusējuma atļaut tikai dalībniekiem uzskaitīt laiku
 1335. config.no_reply_address=Neatbildēt adrese
 1336. config.webhook_config=Tīkla āķu konfigurācija
 1337. config.queue_length=Rindas garums
 1338. config.deliver_timeout=Piegādes noildze
 1339. config.skip_tls_verify=Izlaist TLS pārbaudi
 1340. config.mailer_config=Sūtītāja konfigurācija
 1341. config.mailer_enabled=Iespējota
 1342. config.mailer_disable_helo=Atspējot HELO
 1343. config.mailer_name=Nosaukums
 1344. config.mailer_host=Resursdators
 1345. config.mailer_user=Lietotājs
 1346. config.mailer_use_sendmail=Izmantot Sendmail
 1347. config.mailer_sendmail_path=Ceļš līdz sendmail programmai
 1348. config.mailer_sendmail_args=Papildus Sendmail komandrindas argumenti
 1349. config.send_test_mail=Nosūtīt pārbaudes e-pastu
 1350. config.test_mail_failed=Neizdevās nosūtīt pārbaudes e-pasta vēstuli uz '%s': %v
 1351. config.test_mail_sent=Pārbaudes e-pasta vēstule tika nosūtīta uz '%s'.
 1352. config.oauth_config=OAuth konfigurācija
 1353. config.oauth_enabled=Iespējots
 1354. config.cache_config=Kešatmiņas konfigurācija
 1355. config.cache_adapter=Kešatmiņas adapteris
 1356. config.cache_interval=Kešatmiņas intervāls
 1357. config.cache_conn=Kešatmiņas pieslēguma parametri
 1358. config.session_config=Sesijas konfigurācja
 1359. config.session_provider=Sesijas nodrošinātājs
 1360. config.provider_config=Pakalpojumu sniedzēja konfigurācija
 1361. config.cookie_name=Sīkdatnes nosaukums
 1362. config.enable_set_cookie=Ļaut izmantot sīkdatnes
 1363. config.gc_interval_time=GC laika intervāls
 1364. config.session_life_time=Sesijas ilgums
 1365. config.https_only=Tikai HTTPS
 1366. config.cookie_life_time=Sīkdatņu glabāšanas ilgums
 1367. config.picture_config=Attēlu konfigurācija
 1368. config.picture_service=Lokāli attēli
 1369. config.disable_gravatar=Atspējot Gravatar
 1370. config.enable_federated_avatar=Iespējot apvienotās profila bildes
 1371. config.git_config=Git konfigurācija
 1372. config.git_disable_diff_highlight=Atspējot salīdzināšanas sintakses iekrāsošanu
 1373. config.git_max_diff_lines=Maksimālais salīdzināmo rindu skaits vienam failam
 1374. config.git_max_diff_line_characters=Maksimālais salīdzināmo simbolu skaits vienai rindai
 1375. config.git_max_diff_files=Maksimālais salīdzināmo failu skaits, ko attēlot
 1376. config.git_gc_args=GC argumenti
 1377. config.git_migrate_timeout=Migrācijas noilgums
 1378. config.git_mirror_timeout=Spoguļa atjaunošanas noilgums
 1379. config.git_clone_timeout=Klonēšanas darbības noilgums
 1380. config.git_pull_timeout=Izmaiņu saņemšanas darbības noilgums
 1381. config.git_gc_timeout=GC darbības noilgums
 1382. config.log_config=Žurnalizēšanas konfigurācija
 1383. config.log_mode=Žurnalizēšanas veids
 1384. monitor.cron=Cron uzdevumi
 1385. monitor.name=Nosaukums
 1386. monitor.schedule=Grafiks
 1387. monitor.next=Nākošās izpildes laiks
 1388. monitor.previous=Pēdējās izpildes laiks
 1389. monitor.execute_times=Izpilžu skaits
 1390. monitor.process=Darbojošies procesi
 1391. monitor.desc=Apraksts
 1392. monitor.start=Sākuma laiks
 1393. monitor.execute_time=Izpildes laiks
 1394. notices.system_notice_list=Sistēmas paziņojumi
 1395. notices.view_detail_header=Skatīt paziņojuma detaļas
 1396. notices.actions=Darbības
 1397. notices.select_all=Iezīmēt visu
 1398. notices.deselect_all=Atcelt visa iezīmēšanu
 1399. notices.inverse_selection=Apgriezeniskā iezīmēšana
 1400. notices.delete_selected=Dzēst iezīmēto
 1401. notices.delete_all=Dzēst visus paziņojumus
 1402. notices.type=Veids
 1403. notices.type_1=Repozitorijs
 1404. notices.desc=Apraksts
 1405. notices.op=Op.
 1406. notices.delete_success=Sistēmas paziņojumi ir dzēsti.
 1407. [action]
 1408. create_repo=izveidoja repozitoriju <a href="%s">%s</a>
 1409. rename_repo=pārsauca repozitoriju no <code>%[1]s</code> uz <a href="%[2]s">%[3]s</a>
 1410. commit_repo=veica izmaiņu nosūtīšanu atzaram <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> repozitorijā <a href="%[1]s">%[4]s</a>
 1411. create_issue=`reģistrēja problēmu <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 1412. close_issue=`slēdza problēmu <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 1413. reopen_issue=`atkārtoti atvēra problēmu <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 1414. create_pull_request=`izveidoja izmaiņu pieprasījumu <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1415. close_pull_request=`aizvēra izmaiņu pieprasījumu <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1416. reopen_pull_request=`atkārtoti atvēra izmaiņu pieprasījumu <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1417. comment_issue=`pievienoja komentāru problēmai <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 1418. merge_pull_request=`sapludināja izmaiņu pieprasījumu <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1419. transfer_repo=mainīja repozitorija <code>%s</code> īpašnieku uz <a href="%s">%s</a>
 1420. push_tag=pievienoja tagu <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> repozitorijam <a href="%[1]s">%[3]s</a>
 1421. delete_tag=izdzēsa tagu %[2]s no <a href="%[1]s">%[3]s</a>
 1422. delete_branch=izdzēsa atzaru %[2]s no <a href="%[1]s">%[3]s</a>
 1423. compare_commits=Salīdzināt %d revīzijas
 1424. [tool]
 1425. ago=%s atpakaļ
 1426. from_now=%s no šī brīža
 1427. now=tagad
 1428. future=nākotnē
 1429. 1s=1 sekundi
 1430. 1m=1 minūti
 1431. 1h=1 stundu
 1432. 1d=1 dienu
 1433. 1w=1 nedēļu
 1434. 1mon=1 mēnesi
 1435. 1y=1 gadu
 1436. seconds=%d sekundes
 1437. minutes=%d minūtes
 1438. hours=%d stundas
 1439. days=%d dienas
 1440. weeks=%d nedēļas
 1441. months=%d mēnešus
 1442. years=%d gadus
 1443. raw_seconds=sekundes
 1444. raw_minutes=minūtes
 1445. [dropzone]
 1446. default_message=Ievelciet failus vai nospiediet šeit, lai augšupielādētu.
 1447. invalid_input_type=Šādus failus nav iespējams augšupielādēt.
 1448. file_too_big=Faila izmērs ({{filesize}} MB) pārsniedz maksimāli atļauto izmēru ({{maxFilesize}} MB).
 1449. remove_file=Noņemt failu
 1450. [notification]
 1451. notifications=Paziņojumi
 1452. unread=Neizlasītie
 1453. read=Izlasītie
 1454. no_unread=Jums nav neviena neizlasīta paziņojuma.
 1455. no_read=Jums nav neviena izlasīta paziņojuma.
 1456. pin=Piespraust paziņojumu
 1457. mark_as_read=Atzīmēt kā izlasītu
 1458. mark_as_unread=Atzīmēt kā nelasītu
 1459. [gpg]
 1460. error.extract_sign=Neizdevās izgūt parakstu
 1461. error.generate_hash=Neizdevās uzģenerēt revīzijas jaucējkodu
 1462. error.no_committer_account=Revīzijas autora e-pasts nav piesaistīts nevienam kontam
 1463. error.no_gpg_keys_found=Šim parakstam datu bāzē netika atrasta zināma atslēga
 1464. error.not_signed_commit=Nav parakstīta revīzija
 1465. error.failed_retrieval_gpg_keys=Neizdevās saņemt nevienu atslēgu, kas ir piesaistīta revīzijas autora kontam
 1466. [units]
 1467. error.no_unit_allowed_repo=Jums nav tiesību aplūkot nevienu šī repozitorija sadaļu
 1468. error.unit_not_allowed=Jums nav tiesību piekļūt šai repozitorija sadaļai