Fork to maintain patches against the official gitea for https://code.ceondo.com https://github.com/go-gitea/gitea

swagger.v1.json 65KB


 1. {
 2. "consumes": [
 3. "application/json",
 4. "text/plain"
 5. ],
 6. "produces": [
 7. "application/json",
 8. "text/html"
 9. ],
 10. "schemes": [
 11. "http",
 12. "https"
 13. ],
 14. "swagger": "2.0",
 15. "info": {
 16. "description": "This provide API interface to communicate with this Gitea instance.",
 17. "title": "Gitea API.",
 18. "termsOfService": "there are no TOS at this moment, use at your own risk we take no responsibility",
 19. "license": {
 20. "name": "MIT",
 21. "url": "http://opensource.org/licenses/MIT"
 22. },
 23. "version": "1.1.1"
 24. },
 25. "basePath": "/api/v1",
 26. "paths": {
 27. "/admin/users": {
 28. "post": {
 29. "consumes": [
 30. "application/json"
 31. ],
 32. "produces": [
 33. "application/json"
 34. ],
 35. "tags": [
 36. "admin"
 37. ],
 38. "operationId": "adminCreateUser",
 39. "parameters": [
 40. {
 41. "x-go-name": "SourceID",
 42. "name": "source_id",
 43. "in": "body",
 44. "schema": {
 45. "type": "integer",
 46. "format": "int64"
 47. }
 48. },
 49. {
 50. "x-go-name": "LoginName",
 51. "name": "login_name",
 52. "in": "body",
 53. "schema": {
 54. "type": "string"
 55. }
 56. },
 57. {
 58. "x-go-name": "Username",
 59. "name": "username",
 60. "in": "body",
 61. "schema": {
 62. "type": "string"
 63. }
 64. },
 65. {
 66. "x-go-name": "FullName",
 67. "name": "full_name",
 68. "in": "body",
 69. "schema": {
 70. "type": "string"
 71. }
 72. },
 73. {
 74. "x-go-name": "Email",
 75. "name": "email",
 76. "in": "body",
 77. "schema": {
 78. "type": "string"
 79. }
 80. },
 81. {
 82. "x-go-name": "Password",
 83. "name": "password",
 84. "in": "body",
 85. "schema": {
 86. "type": "string"
 87. }
 88. },
 89. {
 90. "x-go-name": "SendNotify",
 91. "name": "send_notify",
 92. "in": "body",
 93. "schema": {
 94. "type": "boolean"
 95. }
 96. }
 97. ],
 98. "responses": {
 99. "201": {
 100. "$ref": "#/responses/User"
 101. },
 102. "403": {
 103. "$ref": "#/responses/forbidden"
 104. },
 105. "422": {
 106. "$ref": "#/responses/validationError"
 107. },
 108. "500": {
 109. "$ref": "#/responses/error"
 110. }
 111. }
 112. }
 113. },
 114. "/admin/users/{username}": {
 115. "delete": {
 116. "produces": [
 117. "application/json"
 118. ],
 119. "tags": [
 120. "admin"
 121. ],
 122. "operationId": "adminDeleteUser",
 123. "responses": {
 124. "204": {
 125. "$ref": "#/responses/empty"
 126. },
 127. "403": {
 128. "$ref": "#/responses/forbidden"
 129. },
 130. "422": {
 131. "$ref": "#/responses/validationError"
 132. },
 133. "500": {
 134. "$ref": "#/responses/error"
 135. }
 136. }
 137. },
 138. "patch": {
 139. "consumes": [
 140. "application/json"
 141. ],
 142. "produces": [
 143. "application/json"
 144. ],
 145. "tags": [
 146. "admin"
 147. ],
 148. "operationId": "adminEditUser",
 149. "parameters": [
 150. {
 151. "x-go-name": "SourceID",
 152. "name": "source_id",
 153. "in": "body",
 154. "schema": {
 155. "type": "integer",
 156. "format": "int64"
 157. }
 158. },
 159. {
 160. "x-go-name": "LoginName",
 161. "name": "login_name",
 162. "in": "body",
 163. "schema": {
 164. "type": "string"
 165. }
 166. },
 167. {
 168. "x-go-name": "FullName",
 169. "name": "full_name",
 170. "in": "body",
 171. "schema": {
 172. "type": "string"
 173. }
 174. },
 175. {
 176. "x-go-name": "Email",
 177. "name": "email",
 178. "in": "body",
 179. "schema": {
 180. "type": "string"
 181. }
 182. },
 183. {
 184. "x-go-name": "Password",
 185. "name": "password",
 186. "in": "body",
 187. "schema": {
 188. "type": "string"
 189. }
 190. },
 191. {
 192. "x-go-name": "Website",
 193. "name": "website",
 194. "in": "body",
 195. "schema": {
 196. "type": "string"
 197. }
 198. },
 199. {
 200. "x-go-name": "Location",
 201. "name": "location",
 202. "in": "body",
 203. "schema": {
 204. "type": "string"
 205. }
 206. },
 207. {
 208. "x-go-name": "Active",
 209. "name": "active",
 210. "in": "body",
 211. "schema": {
 212. "type": "boolean"
 213. }
 214. },
 215. {
 216. "x-go-name": "Admin",
 217. "name": "admin",
 218. "in": "body",
 219. "schema": {
 220. "type": "boolean"
 221. }
 222. },
 223. {
 224. "x-go-name": "AllowGitHook",
 225. "name": "allow_git_hook",
 226. "in": "body",
 227. "schema": {
 228. "type": "boolean"
 229. }
 230. },
 231. {
 232. "x-go-name": "AllowImportLocal",
 233. "name": "allow_import_local",
 234. "in": "body",
 235. "schema": {
 236. "type": "boolean"
 237. }
 238. },
 239. {
 240. "x-go-name": "MaxRepoCreation",
 241. "name": "max_repo_creation",
 242. "in": "body",
 243. "schema": {
 244. "type": "integer",
 245. "format": "int64"
 246. }
 247. }
 248. ],
 249. "responses": {
 250. "200": {
 251. "$ref": "#/responses/User"
 252. },
 253. "403": {
 254. "$ref": "#/responses/forbidden"
 255. },
 256. "422": {
 257. "$ref": "#/responses/validationError"
 258. },
 259. "500": {
 260. "$ref": "#/responses/error"
 261. }
 262. }
 263. }
 264. },
 265. "/admin/users/{username}/keys": {
 266. "post": {
 267. "consumes": [
 268. "application/json"
 269. ],
 270. "produces": [
 271. "application/json"
 272. ],
 273. "tags": [
 274. "admin"
 275. ],
 276. "operationId": "adminCreatePublicKey",
 277. "parameters": [
 278. {
 279. "uniqueItems": true,
 280. "x-go-name": "Title",
 281. "description": "Title of the key to add",
 282. "name": "title",
 283. "in": "body",
 284. "required": true,
 285. "schema": {
 286. "type": "string"
 287. }
 288. },
 289. {
 290. "uniqueItems": true,
 291. "x-go-name": "Key",
 292. "description": "An armored SSH key to add",
 293. "name": "key",
 294. "in": "body",
 295. "required": true,
 296. "schema": {
 297. "type": "string"
 298. }
 299. }
 300. ],
 301. "responses": {
 302. "201": {
 303. "$ref": "#/responses/PublicKey"
 304. },
 305. "403": {
 306. "$ref": "#/responses/forbidden"
 307. },
 308. "422": {
 309. "$ref": "#/responses/validationError"
 310. },
 311. "500": {
 312. "$ref": "#/responses/error"
 313. }
 314. }
 315. }
 316. },
 317. "/admin/users/{username}/orgs": {
 318. "post": {
 319. "consumes": [
 320. "application/json"
 321. ],
 322. "produces": [
 323. "application/json"
 324. ],
 325. "tags": [
 326. "admin"
 327. ],
 328. "operationId": "adminCreateOrg",
 329. "parameters": [
 330. {
 331. "x-go-name": "UserName",
 332. "name": "username",
 333. "in": "body",
 334. "schema": {
 335. "type": "string"
 336. }
 337. },
 338. {
 339. "x-go-name": "FullName",
 340. "name": "full_name",
 341. "in": "body",
 342. "schema": {
 343. "type": "string"
 344. }
 345. },
 346. {
 347. "x-go-name": "Description",
 348. "name": "description",
 349. "in": "body",
 350. "schema": {
 351. "type": "string"
 352. }
 353. },
 354. {
 355. "x-go-name": "Website",
 356. "name": "website",
 357. "in": "body",
 358. "schema": {
 359. "type": "string"
 360. }
 361. },
 362. {
 363. "x-go-name": "Location",
 364. "name": "location",
 365. "in": "body",
 366. "schema": {
 367. "type": "string"
 368. }
 369. }
 370. ],
 371. "responses": {
 372. "201": {
 373. "$ref": "#/responses/Organization"
 374. },
 375. "403": {
 376. "$ref": "#/responses/forbidden"
 377. },
 378. "422": {
 379. "$ref": "#/responses/validationError"
 380. },
 381. "500": {
 382. "$ref": "#/responses/error"
 383. }
 384. }
 385. }
 386. },
 387. "/admin/users/{username}/repos": {
 388. "post": {
 389. "consumes": [
 390. "application/json"
 391. ],
 392. "produces": [
 393. "application/json"
 394. ],
 395. "tags": [
 396. "admin"
 397. ],
 398. "operationId": "adminCreateRepo",
 399. "parameters": [
 400. {
 401. "uniqueItems": true,
 402. "x-go-name": "Name",
 403. "description": "Name of the repository to create",
 404. "name": "name",
 405. "in": "body",
 406. "schema": {
 407. "type": "string"
 408. }
 409. },
 410. {
 411. "x-go-name": "Description",
 412. "description": "Description of the repository to create",
 413. "name": "description",
 414. "in": "body",
 415. "schema": {
 416. "type": "string"
 417. }
 418. },
 419. {
 420. "x-go-name": "Private",
 421. "description": "Is the repository to create private ?",
 422. "name": "private",
 423. "in": "body",
 424. "schema": {
 425. "type": "boolean"
 426. }
 427. },
 428. {
 429. "x-go-name": "AutoInit",
 430. "description": "Init the repository to create ?",
 431. "name": "auto_init",
 432. "in": "body",
 433. "schema": {
 434. "type": "boolean"
 435. }
 436. },
 437. {
 438. "x-go-name": "Gitignores",
 439. "description": "Gitignores to use",
 440. "name": "gitignores",
 441. "in": "body",
 442. "schema": {
 443. "type": "string"
 444. }
 445. },
 446. {
 447. "x-go-name": "License",
 448. "description": "License to use",
 449. "name": "license",
 450. "in": "body",
 451. "schema": {
 452. "type": "string"
 453. }
 454. },
 455. {
 456. "x-go-name": "Readme",
 457. "description": "Readme of the repository to create",
 458. "name": "readme",
 459. "in": "body",
 460. "schema": {
 461. "type": "string"
 462. }
 463. }
 464. ],
 465. "responses": {
 466. "201": {
 467. "$ref": "#/responses/Repository"
 468. },
 469. "403": {
 470. "$ref": "#/responses/forbidden"
 471. },
 472. "422": {
 473. "$ref": "#/responses/validationError"
 474. },
 475. "500": {
 476. "$ref": "#/responses/error"
 477. }
 478. }
 479. }
 480. },
 481. "/markdown": {
 482. "post": {
 483. "consumes": [
 484. "application/json"
 485. ],
 486. "produces": [
 487. "text/html"
 488. ],
 489. "tags": [
 490. "miscellaneous"
 491. ],
 492. "operationId": "renderMarkdown",
 493. "parameters": [
 494. {
 495. "description": "Text markdown to render",
 496. "name": "Text",
 497. "in": "body",
 498. "schema": {
 499. "type": "string"
 500. }
 501. },
 502. {
 503. "description": "Mode to render",
 504. "name": "Mode",
 505. "in": "body",
 506. "schema": {
 507. "type": "string"
 508. }
 509. },
 510. {
 511. "description": "Context to render",
 512. "name": "Context",
 513. "in": "body",
 514. "schema": {
 515. "type": "string"
 516. }
 517. },
 518. {
 519. "description": "Is it a wiki page ?",
 520. "name": "Wiki",
 521. "in": "body",
 522. "schema": {
 523. "type": "boolean"
 524. }
 525. }
 526. ],
 527. "responses": {
 528. "200": {
 529. "$ref": "#/responses/MarkdownRender"
 530. },
 531. "422": {
 532. "$ref": "#/responses/validationError"
 533. }
 534. }
 535. }
 536. },
 537. "/markdown/raw": {
 538. "post": {
 539. "consumes": [
 540. "text/plain"
 541. ],
 542. "produces": [
 543. "text/html"
 544. ],
 545. "tags": [
 546. "miscellaneous"
 547. ],
 548. "operationId": "renderMarkdownRaw",
 549. "responses": {
 550. "200": {
 551. "$ref": "#/responses/MarkdownRender"
 552. },
 553. "422": {
 554. "$ref": "#/responses/validationError"
 555. }
 556. }
 557. }
 558. },
 559. "/org/{org}/repos": {
 560. "post": {
 561. "consumes": [
 562. "application/json"
 563. ],
 564. "produces": [
 565. "application/json"
 566. ],
 567. "tags": [
 568. "organization"
 569. ],
 570. "operationId": "createOrgRepo",
 571. "parameters": [
 572. {
 573. "uniqueItems": true,
 574. "x-go-name": "Name",
 575. "description": "Name of the repository to create",
 576. "name": "name",
 577. "in": "body",
 578. "schema": {
 579. "type": "string"
 580. }
 581. },
 582. {
 583. "x-go-name": "Description",
 584. "description": "Description of the repository to create",
 585. "name": "description",
 586. "in": "body",
 587. "schema": {
 588. "type": "string"
 589. }
 590. },
 591. {
 592. "x-go-name": "Private",
 593. "description": "Is the repository to create private ?",
 594. "name": "private",
 595. "in": "body",
 596. "schema": {
 597. "type": "boolean"
 598. }
 599. },
 600. {
 601. "x-go-name": "AutoInit",
 602. "description": "Init the repository to create ?",
 603. "name": "auto_init",
 604. "in": "body",
 605. "schema": {
 606. "type": "boolean"
 607. }
 608. },
 609. {
 610. "x-go-name": "Gitignores",
 611. "description": "Gitignores to use",
 612. "name": "gitignores",
 613. "in": "body",
 614. "schema": {
 615. "type": "string"
 616. }
 617. },
 618. {
 619. "x-go-name": "License",
 620. "description": "License to use",
 621. "name": "license",
 622. "in": "body",
 623. "schema": {
 624. "type": "string"
 625. }
 626. },
 627. {
 628. "x-go-name": "Readme",
 629. "description": "Readme of the repository to create",
 630. "name": "readme",
 631. "in": "body",
 632. "schema": {
 633. "type": "string"
 634. }
 635. }
 636. ],
 637. "responses": {
 638. "201": {
 639. "$ref": "#/responses/Repository"
 640. },
 641. "403": {
 642. "$ref": "#/responses/forbidden"
 643. },
 644. "422": {
 645. "$ref": "#/responses/validationError"
 646. },
 647. "500": {
 648. "$ref": "#/responses/error"
 649. }
 650. }
 651. }
 652. },
 653. "/orgs/{orgname}/hooks": {
 654. "get": {
 655. "produces": [
 656. "application/json"
 657. ],
 658. "tags": [
 659. "organization"
 660. ],
 661. "operationId": "orgListHooks",
 662. "responses": {
 663. "200": {
 664. "$ref": "#/responses/HookList"
 665. },
 666. "500": {
 667. "$ref": "#/responses/error"
 668. }
 669. }
 670. }
 671. },
 672. "/orgs/{orgname}/hooks/": {
 673. "post": {
 674. "consumes": [
 675. "application/json"
 676. ],
 677. "produces": [
 678. "application/json"
 679. ],
 680. "tags": [
 681. "organization"
 682. ],
 683. "operationId": "orgCreateHook",
 684. "parameters": [
 685. {
 686. "x-go-name": "Type",
 687. "name": "type",
 688. "in": "body",
 689. "schema": {
 690. "type": "string"
 691. }
 692. },
 693. {
 694. "x-go-name": "Config",
 695. "name": "config",
 696. "in": "body",
 697. "schema": {
 698. "type": "object",
 699. "additionalProperties": {
 700. "type": "string"
 701. }
 702. }
 703. },
 704. {
 705. "x-go-name": "Events",
 706. "name": "events",
 707. "in": "body",
 708. "schema": {
 709. "type": "array",
 710. "items": {
 711. "type": "string"
 712. }
 713. }
 714. },
 715. {
 716. "x-go-name": "Active",
 717. "name": "active",
 718. "in": "body",
 719. "schema": {
 720. "type": "boolean"
 721. }
 722. }
 723. ],
 724. "responses": {
 725. "201": {
 726. "$ref": "#/responses/Hook"
 727. },
 728. "422": {
 729. "$ref": "#/responses/validationError"
 730. },
 731. "500": {
 732. "$ref": "#/responses/error"
 733. }
 734. }
 735. }
 736. },
 737. "/orgs/{orgname}/hooks/{id}": {
 738. "get": {
 739. "produces": [
 740. "application/json"
 741. ],
 742. "tags": [
 743. "organization"
 744. ],
 745. "operationId": "orgGetHook",
 746. "responses": {
 747. "200": {
 748. "$ref": "#/responses/Hook"
 749. },
 750. "404": {
 751. "$ref": "#/responses/notFound"
 752. },
 753. "500": {
 754. "$ref": "#/responses/error"
 755. }
 756. }
 757. },
 758. "delete": {
 759. "produces": [
 760. "application/json"
 761. ],
 762. "tags": [
 763. "organization"
 764. ],
 765. "operationId": "orgDeleteHook",
 766. "responses": {
 767. "204": {
 768. "$ref": "#/responses/empty"
 769. },
 770. "404": {
 771. "$ref": "#/responses/notFound"
 772. },
 773. "500": {
 774. "$ref": "#/responses/error"
 775. }
 776. }
 777. },
 778. "patch": {
 779. "consumes": [
 780. "application/json"
 781. ],
 782. "produces": [
 783. "application/json"
 784. ],
 785. "tags": [
 786. "organization"
 787. ],
 788. "operationId": "orgEditHook",
 789. "parameters": [
 790. {
 791. "x-go-name": "Config",
 792. "name": "config",
 793. "in": "body",
 794. "schema": {
 795. "type": "object",
 796. "additionalProperties": {
 797. "type": "string"
 798. }
 799. }
 800. },
 801. {
 802. "x-go-name": "Events",
 803. "name": "events",
 804. "in": "body",
 805. "schema": {
 806. "type": "array",
 807. "items": {
 808. "type": "string"
 809. }
 810. }
 811. },
 812. {
 813. "x-go-name": "Active",
 814. "name": "active",
 815. "in": "body",
 816. "schema": {
 817. "type": "boolean"
 818. }
 819. }
 820. ],
 821. "responses": {
 822. "200": {
 823. "$ref": "#/responses/Hook"
 824. },
 825. "404": {
 826. "$ref": "#/responses/notFound"
 827. },
 828. "422": {
 829. "$ref": "#/responses/validationError"
 830. },
 831. "500": {
 832. "$ref": "#/responses/error"
 833. }
 834. }
 835. }
 836. },
 837. "/orgs/{orgname}/members": {
 838. "get": {
 839. "produces": [
 840. "application/json"
 841. ],
 842. "tags": [
 843. "organization"
 844. ],
 845. "operationId": "orgListMembers",
 846. "responses": {
 847. "200": {
 848. "$ref": "#/responses/UserList"
 849. },
 850. "500": {
 851. "$ref": "#/responses/error"
 852. }
 853. }
 854. }
 855. },
 856. "/orgs/{orgname}/members/{username}": {
 857. "get": {
 858. "produces": [
 859. "application/json"
 860. ],
 861. "tags": [
 862. "organization"
 863. ],
 864. "operationId": "orgIsMember",
 865. "responses": {
 866. "204": {
 867. "$ref": "#/responses/empty"
 868. },
 869. "302": {
 870. "$ref": "#/responses/redirect"
 871. },
 872. "404": {
 873. "$ref": "#/responses/notFound"
 874. }
 875. }
 876. },
 877. "delete": {
 878. "produces": [
 879. "application/json"
 880. ],
 881. "tags": [
 882. "organization"
 883. ],
 884. "operationId": "orgDeleteMember",
 885. "responses": {
 886. "204": {
 887. "$ref": "#/responses/empty"
 888. },
 889. "500": {
 890. "$ref": "#/responses/error"
 891. }
 892. }
 893. }
 894. },
 895. "/orgs/{orgname}/public_members": {
 896. "get": {
 897. "produces": [
 898. "application/json"
 899. ],
 900. "tags": [
 901. "organization"
 902. ],
 903. "operationId": "orgListPublicMembers",
 904. "responses": {
 905. "200": {
 906. "$ref": "#/responses/UserList"
 907. },
 908. "500": {
 909. "$ref": "#/responses/error"
 910. }
 911. }
 912. }
 913. },
 914. "/orgs/{orgname}/public_members/{username}": {
 915. "get": {
 916. "produces": [
 917. "application/json"
 918. ],
 919. "tags": [
 920. "organization"
 921. ],
 922. "operationId": "orgIsPublicMember",
 923. "responses": {
 924. "204": {
 925. "$ref": "#/responses/empty"
 926. },
 927. "404": {
 928. "$ref": "#/responses/notFound"
 929. }
 930. }
 931. },
 932. "put": {
 933. "produces": [
 934. "application/json"
 935. ],
 936. "tags": [
 937. "organization"
 938. ],
 939. "operationId": "orgPublicizeMember",
 940. "responses": {
 941. "204": {
 942. "$ref": "#/responses/empty"
 943. },
 944. "403": {
 945. "$ref": "#/responses/forbidden"
 946. },
 947. "500": {
 948. "$ref": "#/responses/error"
 949. }
 950. }
 951. },
 952. "delete": {
 953. "produces": [
 954. "application/json"
 955. ],
 956. "tags": [
 957. "organization"
 958. ],
 959. "operationId": "orgConcealMember",
 960. "responses": {
 961. "204": {
 962. "$ref": "#/responses/empty"
 963. },
 964. "403": {
 965. "$ref": "#/responses/forbidden"
 966. },
 967. "500": {
 968. "$ref": "#/responses/error"
 969. }
 970. }
 971. }
 972. },
 973. "/orgs/{orgname}/repos": {
 974. "get": {
 975. "produces": [
 976. "application/json"
 977. ],
 978. "tags": [
 979. "organization"
 980. ],
 981. "operationId": "orgListRepos",
 982. "responses": {
 983. "200": {
 984. "$ref": "#/responses/RepositoryList"
 985. },
 986. "500": {
 987. "$ref": "#/responses/error"
 988. }
 989. }
 990. }
 991. },
 992. "/repos/migrate": {
 993. "post": {
 994. "consumes": [
 995. "application/json"
 996. ],
 997. "produces": [
 998. "application/json"
 999. ],
 1000. "tags": [
 1001. "repository"
 1002. ],
 1003. "operationId": "repoMigrate",
 1004. "parameters": [
 1005. {
 1006. "x-go-name": "CloneAddr",
 1007. "name": "clone_addr",
 1008. "in": "body",
 1009. "schema": {
 1010. "type": "string"
 1011. }
 1012. },
 1013. {
 1014. "x-go-name": "AuthUsername",
 1015. "name": "auth_username",
 1016. "in": "body",
 1017. "schema": {
 1018. "type": "string"
 1019. }
 1020. },
 1021. {
 1022. "x-go-name": "AuthPassword",
 1023. "name": "auth_password",
 1024. "in": "body",
 1025. "schema": {
 1026. "type": "string"
 1027. }
 1028. },
 1029. {
 1030. "x-go-name": "UID",
 1031. "name": "uid",
 1032. "in": "body",
 1033. "schema": {
 1034. "type": "integer",
 1035. "format": "int64"
 1036. }
 1037. },
 1038. {
 1039. "x-go-name": "RepoName",
 1040. "name": "repo_name",
 1041. "in": "body",
 1042. "schema": {
 1043. "type": "string"
 1044. }
 1045. },
 1046. {
 1047. "x-go-name": "Mirror",
 1048. "name": "mirror",
 1049. "in": "body",
 1050. "schema": {
 1051. "type": "boolean"
 1052. }
 1053. },
 1054. {
 1055. "x-go-name": "Private",
 1056. "name": "private",
 1057. "in": "body",
 1058. "schema": {
 1059. "type": "boolean"
 1060. }
 1061. },
 1062. {
 1063. "x-go-name": "Description",
 1064. "name": "description",
 1065. "in": "body",
 1066. "schema": {
 1067. "type": "string"
 1068. }
 1069. }
 1070. ],
 1071. "responses": {
 1072. "201": {
 1073. "$ref": "#/responses/Repository"
 1074. },
 1075. "422": {
 1076. "$ref": "#/responses/validationError"
 1077. },
 1078. "500": {
 1079. "$ref": "#/responses/error"
 1080. }
 1081. }
 1082. }
 1083. },
 1084. "/repos/search": {
 1085. "get": {
 1086. "produces": [
 1087. "application/json"
 1088. ],
 1089. "tags": [
 1090. "repository"
 1091. ],
 1092. "operationId": "repoSearch",
 1093. "parameters": [
 1094. {
 1095. "type": "string",
 1096. "x-go-name": "Keyword",
 1097. "description": "Keyword to search",
 1098. "name": "q",
 1099. "in": "query"
 1100. },
 1101. {
 1102. "type": "integer",
 1103. "format": "int64",
 1104. "x-go-name": "OwnerID",
 1105. "description": "Owner in we search search",
 1106. "name": "uid",
 1107. "in": "query"
 1108. },
 1109. {
 1110. "type": "integer",
 1111. "format": "int64",
 1112. "x-go-name": "PageSize",
 1113. "description": "Limit of result\n\nmaximum: setting.ExplorePagingNum",
 1114. "name": "limit",
 1115. "in": "query"
 1116. }
 1117. ],
 1118. "responses": {
 1119. "200": {
 1120. "$ref": "#/responses/SearchResults"
 1121. },
 1122. "500": {
 1123. "$ref": "#/responses/SearchError"
 1124. }
 1125. }
 1126. }
 1127. },
 1128. "/repos/{owner}/{repo}/forks": {
 1129. "get": {
 1130. "produces": [
 1131. "application/json"
 1132. ],
 1133. "tags": [
 1134. "repository"
 1135. ],
 1136. "operationId": "listForks",
 1137. "responses": {
 1138. "200": {
 1139. "$ref": "#/responses/RepositoryList"
 1140. },
 1141. "500": {
 1142. "$ref": "#/responses/error"
 1143. }
 1144. }
 1145. },
 1146. "post": {
 1147. "produces": [
 1148. "application/json"
 1149. ],
 1150. "tags": [
 1151. "repository"
 1152. ],
 1153. "operationId": "createFork",
 1154. "parameters": [
 1155. {
 1156. "x-go-name": "Organization",
 1157. "name": "organization",
 1158. "in": "body",
 1159. "schema": {
 1160. "type": "string"
 1161. }
 1162. }
 1163. ],
 1164. "responses": {
 1165. "202": {
 1166. "$ref": "#/responses/Repository"
 1167. },
 1168. "403": {
 1169. "$ref": "#/responses/forbidden"
 1170. },
 1171. "422": {
 1172. "$ref": "#/responses/validationError"
 1173. },
 1174. "500": {
 1175. "$ref": "#/responses/error"
 1176. }
 1177. }
 1178. }
 1179. },
 1180. "/repos/{username}/{reponame}": {
 1181. "get": {
 1182. "produces": [
 1183. "application/json"
 1184. ],
 1185. "tags": [
 1186. "repository"
 1187. ],
 1188. "operationId": "repoGet",
 1189. "responses": {
 1190. "200": {
 1191. "$ref": "#/responses/Repository"
 1192. },
 1193. "500": {
 1194. "$ref": "#/responses/error"
 1195. }
 1196. }
 1197. },
 1198. "delete": {
 1199. "produces": [
 1200. "application/json"
 1201. ],
 1202. "tags": [
 1203. "repository"
 1204. ],
 1205. "operationId": "repoDelete",
 1206. "responses": {
 1207. "204": {
 1208. "$ref": "#/responses/empty"
 1209. },
 1210. "403": {
 1211. "$ref": "#/responses/forbidden"
 1212. },
 1213. "500": {
 1214. "$ref": "#/responses/error"
 1215. }
 1216. }
 1217. }
 1218. },
 1219. "/repos/{username}/{reponame}/hooks": {
 1220. "get": {
 1221. "produces": [
 1222. "application/json"
 1223. ],
 1224. "tags": [
 1225. "repository"
 1226. ],
 1227. "operationId": "repoListHooks",
 1228. "responses": {
 1229. "200": {
 1230. "$ref": "#/responses/HookList"
 1231. },
 1232. "500": {
 1233. "$ref": "#/responses/error"
 1234. }
 1235. }
 1236. },
 1237. "post": {
 1238. "consumes": [
 1239. "application/json"
 1240. ],
 1241. "produces": [
 1242. "application/json"
 1243. ],
 1244. "tags": [
 1245. "repository"
 1246. ],
 1247. "operationId": "repoCreateHook",
 1248. "parameters": [
 1249. {
 1250. "x-go-name": "Type",
 1251. "name": "type",
 1252. "in": "body",
 1253. "schema": {
 1254. "type": "string"
 1255. }
 1256. },
 1257. {
 1258. "x-go-name": "Config",
 1259. "name": "config",
 1260. "in": "body",
 1261. "schema": {
 1262. "type": "object",
 1263. "additionalProperties": {
 1264. "type": "string"
 1265. }
 1266. }
 1267. },
 1268. {
 1269. "x-go-name": "Events",
 1270. "name": "events",
 1271. "in": "body",
 1272. "schema": {
 1273. "type": "array",
 1274. "items": {
 1275. "type": "string"
 1276. }
 1277. }
 1278. },
 1279. {
 1280. "x-go-name": "Active",
 1281. "name": "active",
 1282. "in": "body",
 1283. "schema": {
 1284. "type": "boolean"
 1285. }
 1286. }
 1287. ],
 1288. "responses": {
 1289. "200": {
 1290. "$ref": "#/responses/Hook"
 1291. },
 1292. "422": {
 1293. "$ref": "#/responses/validationError"
 1294. },
 1295. "500": {
 1296. "$ref": "#/responses/error"
 1297. }
 1298. }
 1299. }
 1300. },
 1301. "/repos/{username}/{reponame}/hooks/{id}": {
 1302. "delete": {
 1303. "produces": [
 1304. "application/json"
 1305. ],
 1306. "tags": [
 1307. "repository"
 1308. ],
 1309. "operationId": "repoDeleteHook",
 1310. "responses": {
 1311. "204": {
 1312. "$ref": "#/responses/empty"
 1313. },
 1314. "404": {
 1315. "$ref": "#/responses/notFound"
 1316. },
 1317. "500": {
 1318. "$ref": "#/responses/error"
 1319. }
 1320. }
 1321. },
 1322. "patch": {
 1323. "produces": [
 1324. "application/json"
 1325. ],
 1326. "tags": [
 1327. "repository"
 1328. ],
 1329. "operationId": "repoEditHook",
 1330. "parameters": [
 1331. {
 1332. "x-go-name": "Config",
 1333. "name": "config",
 1334. "in": "body",
 1335. "schema": {
 1336. "type": "object",
 1337. "additionalProperties": {
 1338. "type": "string"
 1339. }
 1340. }
 1341. },
 1342. {
 1343. "x-go-name": "Events",
 1344. "name": "events",
 1345. "in": "body",
 1346. "schema": {
 1347. "type": "array",
 1348. "items": {
 1349. "type": "string"
 1350. }
 1351. }
 1352. },
 1353. {
 1354. "x-go-name": "Active",
 1355. "name": "active",
 1356. "in": "body",
 1357. "schema": {
 1358. "type": "boolean"
 1359. }
 1360. }
 1361. ],
 1362. "responses": {
 1363. "200": {
 1364. "$ref": "#/responses/Hook"
 1365. },
 1366. "422": {
 1367. "$ref": "#/responses/validationError"
 1368. },
 1369. "500": {
 1370. "$ref": "#/responses/error"
 1371. }
 1372. }
 1373. }
 1374. },
 1375. "/repos/{username}/{reponame}/issues/{issue}/times": {
 1376. "get": {
 1377. "produces": [
 1378. "application/json"
 1379. ],
 1380. "tags": [
 1381. "repository"
 1382. ],
 1383. "operationId": "issueTrackedTimes",
 1384. "responses": {
 1385. "200": {
 1386. "$ref": "#/responses/TrackedTimes"
 1387. },
 1388. "404": {
 1389. "$ref": "#/responses/error"
 1390. },
 1391. "500": {
 1392. "$ref": "#/responses/error"
 1393. }
 1394. }
 1395. },
 1396. "post": {
 1397. "produces": [
 1398. "application/json"
 1399. ],
 1400. "tags": [
 1401. "repository"
 1402. ],
 1403. "operationId": "addTime",
 1404. "parameters": [
 1405. {
 1406. "x-go-name": "Time",
 1407. "name": "time",
 1408. "in": "body",
 1409. "schema": {
 1410. "type": "integer",
 1411. "format": "int64"
 1412. }
 1413. }
 1414. ],
 1415. "responses": {
 1416. "200": {
 1417. "$ref": "#/responses/TrackedTime"
 1418. },
 1419. "400": {
 1420. "$ref": "#/responses/error"
 1421. },
 1422. "403": {
 1423. "$ref": "#/responses/error"
 1424. },
 1425. "404": {
 1426. "$ref": "#/responses/error"
 1427. },
 1428. "500": {
 1429. "$ref": "#/responses/error"
 1430. }
 1431. }
 1432. }
 1433. },
 1434. "/repos/{username}/{reponame}/mirror-sync": {
 1435. "post": {
 1436. "produces": [
 1437. "application/json"
 1438. ],
 1439. "tags": [
 1440. "repository"
 1441. ],
 1442. "operationId": "repoMirrorSync",
 1443. "responses": {
 1444. "200": {
 1445. "$ref": "#/responses/empty"
 1446. },
 1447. "403": {
 1448. "$ref": "#/responses/forbidden"
 1449. }
 1450. }
 1451. }
 1452. },
 1453. "/repos/{username}/{reponame}/subscription": {
 1454. "get": {
 1455. "tags": [
 1456. "repository"
 1457. ],
 1458. "operationId": "userCurrentCheckSubscription",
 1459. "responses": {
 1460. "200": {
 1461. "$ref": "#/responses/WatchInfo"
 1462. },
 1463. "404": {
 1464. "$ref": "#/responses/notFound"
 1465. }
 1466. }
 1467. },
 1468. "put": {
 1469. "tags": [
 1470. "repository"
 1471. ],
 1472. "operationId": "userCurrentPutSubscription",
 1473. "responses": {
 1474. "200": {
 1475. "$ref": "#/responses/WatchInfo"
 1476. },
 1477. "500": {
 1478. "$ref": "#/responses/error"
 1479. }
 1480. }
 1481. },
 1482. "delete": {
 1483. "tags": [
 1484. "repository"
 1485. ],
 1486. "operationId": "userCurrentDeleteSubscription",
 1487. "responses": {
 1488. "204": {
 1489. "$ref": "#/responses/empty"
 1490. },
 1491. "500": {
 1492. "$ref": "#/responses/error"
 1493. }
 1494. }
 1495. }
 1496. },
 1497. "/repos/{username}/{reponame}/times": {
 1498. "get": {
 1499. "produces": [
 1500. "application/json"
 1501. ],
 1502. "tags": [
 1503. "repository"
 1504. ],
 1505. "operationId": "repoTrackedTimes",
 1506. "responses": {
 1507. "200": {
 1508. "$ref": "#/responses/TrackedTimes"
 1509. },
 1510. "400": {
 1511. "$ref": "#/responses/error"
 1512. },
 1513. "500": {
 1514. "$ref": "#/responses/error"
 1515. }
 1516. }
 1517. }
 1518. },
 1519. "/repos/{username}/{reponame}/times/{timetrackingusername}": {
 1520. "get": {
 1521. "produces": [
 1522. "application/json"
 1523. ],
 1524. "tags": [
 1525. "user"
 1526. ],
 1527. "operationId": "userTrackedTimes",
 1528. "responses": {
 1529. "200": {
 1530. "$ref": "#/responses/TrackedTimes"
 1531. },
 1532. "400": {
 1533. "$ref": "#/responses/error"
 1534. },
 1535. "404": {
 1536. "$ref": "#/responses/error"
 1537. },
 1538. "500": {
 1539. "$ref": "#/responses/error"
 1540. }
 1541. }
 1542. }
 1543. },
 1544. "/repositories/{id}": {
 1545. "get": {
 1546. "produces": [
 1547. "application/json"
 1548. ],
 1549. "tags": [
 1550. "repository"
 1551. ],
 1552. "operationId": "repoGetByID",
 1553. "responses": {
 1554. "200": {
 1555. "$ref": "#/responses/Repository"
 1556. },
 1557. "500": {
 1558. "$ref": "#/responses/error"
 1559. }
 1560. }
 1561. }
 1562. },
 1563. "/user": {
 1564. "get": {
 1565. "produces": [
 1566. "application/json"
 1567. ],
 1568. "tags": [
 1569. "user"
 1570. ],
 1571. "operationId": "userGetCurrent",
 1572. "responses": {
 1573. "200": {
 1574. "$ref": "#/responses/User"
 1575. }
 1576. }
 1577. }
 1578. },
 1579. "/user/followers": {
 1580. "get": {
 1581. "produces": [
 1582. "application/json"
 1583. ],
 1584. "tags": [
 1585. "user"
 1586. ],
 1587. "operationId": "userCurrentListFollowers",
 1588. "responses": {
 1589. "200": {
 1590. "$ref": "#/responses/UserList"
 1591. },
 1592. "500": {
 1593. "$ref": "#/responses/error"
 1594. }
 1595. }
 1596. }
 1597. },
 1598. "/user/following": {
 1599. "get": {
 1600. "produces": [
 1601. "application/json"
 1602. ],
 1603. "tags": [
 1604. "user"
 1605. ],
 1606. "operationId": "userCurrentListFollowing",
 1607. "responses": {
 1608. "200": {
 1609. "$ref": "#/responses/UserList"
 1610. },
 1611. "500": {
 1612. "$ref": "#/responses/error"
 1613. }
 1614. }
 1615. }
 1616. },
 1617. "/user/following/{username}": {
 1618. "get": {
 1619. "tags": [
 1620. "user"
 1621. ],
 1622. "operationId": "userCurrentCheckFollowing",
 1623. "responses": {
 1624. "204": {
 1625. "$ref": "#/responses/empty"
 1626. },
 1627. "404": {
 1628. "$ref": "#/responses/notFound"
 1629. }
 1630. }
 1631. },
 1632. "put": {
 1633. "tags": [
 1634. "user"
 1635. ],
 1636. "operationId": "userCurrentPutFollow",
 1637. "responses": {
 1638. "204": {
 1639. "$ref": "#/responses/empty"
 1640. },
 1641. "500": {
 1642. "$ref": "#/responses/error"
 1643. }
 1644. }
 1645. },
 1646. "delete": {
 1647. "tags": [
 1648. "user"
 1649. ],
 1650. "operationId": "userCurrentDeleteFollow",
 1651. "responses": {
 1652. "204": {
 1653. "$ref": "#/responses/empty"
 1654. },
 1655. "500": {
 1656. "$ref": "#/responses/error"
 1657. }
 1658. }
 1659. }
 1660. },
 1661. "/user/gpg_keys": {
 1662. "get": {
 1663. "produces": [
 1664. "application/json"
 1665. ],
 1666. "tags": [
 1667. "user"
 1668. ],
 1669. "operationId": "userCurrentListGPGKeys",
 1670. "responses": {
 1671. "200": {
 1672. "$ref": "#/responses/GPGKeyList"
 1673. },
 1674. "500": {
 1675. "$ref": "#/responses/error"
 1676. }
 1677. }
 1678. },
 1679. "post": {
 1680. "consumes": [
 1681. "application/json"
 1682. ],
 1683. "produces": [
 1684. "application/json"
 1685. ],
 1686. "tags": [
 1687. "user"
 1688. ],
 1689. "operationId": "userCurrentPostGPGKey",
 1690. "parameters": [
 1691. {
 1692. "uniqueItems": true,
 1693. "x-go-name": "ArmoredKey",
 1694. "description": "An armored GPG key to add",
 1695. "name": "armored_public_key",
 1696. "in": "body",
 1697. "required": true,
 1698. "schema": {
 1699. "type": "string"
 1700. }
 1701. }
 1702. ],
 1703. "responses": {
 1704. "201": {
 1705. "$ref": "#/responses/GPGKey"
 1706. },
 1707. "422": {
 1708. "$ref": "#/responses/validationError"
 1709. },
 1710. "500": {
 1711. "$ref": "#/responses/error"
 1712. }
 1713. }
 1714. }
 1715. },
 1716. "/user/gpg_keys/{id}": {
 1717. "get": {
 1718. "produces": [
 1719. "application/json"
 1720. ],
 1721. "tags": [
 1722. "user"
 1723. ],
 1724. "operationId": "userCurrentGetGPGKey",
 1725. "responses": {
 1726. "200": {
 1727. "$ref": "#/responses/GPGKey"
 1728. },
 1729. "404": {
 1730. "$ref": "#/responses/notFound"
 1731. },
 1732. "500": {
 1733. "$ref": "#/responses/error"
 1734. }
 1735. }
 1736. },
 1737. "delete": {
 1738. "produces": [
 1739. "application/json"
 1740. ],
 1741. "tags": [
 1742. "user"
 1743. ],
 1744. "operationId": "userCurrentDeleteGPGKey",
 1745. "responses": {
 1746. "204": {
 1747. "$ref": "#/responses/empty"
 1748. },
 1749. "403": {
 1750. "$ref": "#/responses/forbidden"
 1751. },
 1752. "500": {
 1753. "$ref": "#/responses/error"
 1754. }
 1755. }
 1756. }
 1757. },
 1758. "/user/keys": {
 1759. "get": {
 1760. "produces": [
 1761. "application/json"
 1762. ],
 1763. "tags": [
 1764. "user"
 1765. ],
 1766. "operationId": "userCurrentListKeys",
 1767. "responses": {
 1768. "200": {
 1769. "$ref": "#/responses/PublicKeyList"
 1770. },
 1771. "500": {
 1772. "$ref": "#/responses/error"
 1773. }
 1774. }
 1775. },
 1776. "post": {
 1777. "consumes": [
 1778. "application/json"
 1779. ],
 1780. "produces": [
 1781. "application/json"
 1782. ],
 1783. "tags": [
 1784. "user"
 1785. ],
 1786. "operationId": "userCurrentPostKey",
 1787. "parameters": [
 1788. {
 1789. "uniqueItems": true,
 1790. "x-go-name": "Title",
 1791. "description": "Title of the key to add",
 1792. "name": "title",
 1793. "in": "body",
 1794. "required": true,
 1795. "schema": {
 1796. "type": "string"
 1797. }
 1798. },
 1799. {
 1800. "uniqueItems": true,
 1801. "x-go-name": "Key",
 1802. "description": "An armored SSH key to add",
 1803. "name": "key",
 1804. "in": "body",
 1805. "required": true,
 1806. "schema": {
 1807. "type": "string"
 1808. }
 1809. }
 1810. ],
 1811. "responses": {
 1812. "201": {
 1813. "$ref": "#/responses/PublicKey"
 1814. },
 1815. "422": {
 1816. "$ref": "#/responses/validationError"
 1817. },
 1818. "500": {
 1819. "$ref": "#/responses/error"
 1820. }
 1821. }
 1822. }
 1823. },
 1824. "/user/keys/{id}": {
 1825. "get": {
 1826. "produces": [
 1827. "application/json"
 1828. ],
 1829. "tags": [
 1830. "user"
 1831. ],
 1832. "operationId": "userCurrentGetKey",
 1833. "responses": {
 1834. "200": {
 1835. "$ref": "#/responses/PublicKey"
 1836. },
 1837. "404": {
 1838. "$ref": "#/responses/notFound"
 1839. },
 1840. "500": {
 1841. "$ref": "#/responses/error"
 1842. }
 1843. }
 1844. },
 1845. "delete": {
 1846. "produces": [
 1847. "application/json"
 1848. ],
 1849. "tags": [
 1850. "user"
 1851. ],
 1852. "operationId": "userCurrentDeleteKey",
 1853. "responses": {
 1854. "204": {
 1855. "$ref": "#/responses/empty"
 1856. },
 1857. "403": {
 1858. "$ref": "#/responses/forbidden"
 1859. },
 1860. "500": {
 1861. "$ref": "#/responses/error"
 1862. }
 1863. }
 1864. }
 1865. },
 1866. "/user/repos": {
 1867. "get": {
 1868. "produces": [
 1869. "application/json"
 1870. ],
 1871. "tags": [
 1872. "user"
 1873. ],
 1874. "operationId": "userCurrentListRepos",
 1875. "responses": {
 1876. "200": {
 1877. "$ref": "#/responses/RepositoryList"
 1878. },
 1879. "500": {
 1880. "$ref": "#/responses/error"
 1881. }
 1882. }
 1883. },
 1884. "post": {
 1885. "consumes": [
 1886. "application/json"
 1887. ],
 1888. "produces": [
 1889. "application/json"
 1890. ],
 1891. "tags": [
 1892. "repository",
 1893. "user"
 1894. ],
 1895. "operationId": "createCurrentUserRepo",
 1896. "parameters": [
 1897. {
 1898. "uniqueItems": true,
 1899. "x-go-name": "Name",
 1900. "description": "Name of the repository to create",
 1901. "name": "name",
 1902. "in": "body",
 1903. "schema": {
 1904. "type": "string"
 1905. }
 1906. },
 1907. {
 1908. "x-go-name": "Description",
 1909. "description": "Description of the repository to create",
 1910. "name": "description",
 1911. "in": "body",
 1912. "schema": {
 1913. "type": "string"
 1914. }
 1915. },
 1916. {
 1917. "x-go-name": "Private",
 1918. "description": "Is the repository to create private ?",
 1919. "name": "private",
 1920. "in": "body",
 1921. "schema": {
 1922. "type": "boolean"
 1923. }
 1924. },
 1925. {
 1926. "x-go-name": "AutoInit",
 1927. "description": "Init the repository to create ?",
 1928. "name": "auto_init",
 1929. "in": "body",
 1930. "schema": {
 1931. "type": "boolean"
 1932. }
 1933. },
 1934. {
 1935. "x-go-name": "Gitignores",
 1936. "description": "Gitignores to use",
 1937. "name": "gitignores",
 1938. "in": "body",
 1939. "schema": {
 1940. "type": "string"
 1941. }
 1942. },
 1943. {
 1944. "x-go-name": "License",
 1945. "description": "License to use",
 1946. "name": "license",
 1947. "in": "body",
 1948. "schema": {
 1949. "type": "string"
 1950. }
 1951. },
 1952. {
 1953. "x-go-name": "Readme",
 1954. "description": "Readme of the repository to create",
 1955. "name": "readme",
 1956. "in": "body",
 1957. "schema": {
 1958. "type": "string"
 1959. }
 1960. }
 1961. ],
 1962. "responses": {
 1963. "201": {
 1964. "$ref": "#/responses/Repository"
 1965. },
 1966. "403": {
 1967. "$ref": "#/responses/forbidden"
 1968. },
 1969. "422": {
 1970. "$ref": "#/responses/validationError"
 1971. },
 1972. "500": {
 1973. "$ref": "#/responses/error"
 1974. }
 1975. }
 1976. }
 1977. },
 1978. "/user/starred": {
 1979. "get": {
 1980. "produces": [
 1981. "application/json"
 1982. ],
 1983. "tags": [
 1984. "user"
 1985. ],
 1986. "operationId": "userCurrentListStarred",
 1987. "responses": {
 1988. "200": {
 1989. "$ref": "#/responses/RepositoryList"
 1990. },
 1991. "500": {
 1992. "$ref": "#/responses/error"
 1993. }
 1994. }
 1995. }
 1996. },
 1997. "/user/starred/{username}/{reponame}": {
 1998. "get": {
 1999. "tags": [
 2000. "user"
 2001. ],
 2002. "operationId": "userCurrentCheckStarring",
 2003. "responses": {
 2004. "204": {
 2005. "$ref": "#/responses/empty"
 2006. },
 2007. "404": {
 2008. "$ref": "#/responses/notFound"
 2009. }
 2010. }
 2011. },
 2012. "put": {
 2013. "tags": [
 2014. "user"
 2015. ],
 2016. "operationId": "userCurrentPutStar",
 2017. "responses": {
 2018. "204": {
 2019. "$ref": "#/responses/empty"
 2020. },
 2021. "500": {
 2022. "$ref": "#/responses/error"
 2023. }
 2024. }
 2025. },
 2026. "delete": {
 2027. "tags": [
 2028. "user"
 2029. ],
 2030. "operationId": "userCurrentDeleteStar",
 2031. "responses": {
 2032. "204": {
 2033. "$ref": "#/responses/empty"
 2034. },
 2035. "500": {
 2036. "$ref": "#/responses/error"
 2037. }
 2038. }
 2039. }
 2040. },
 2041. "/user/subscriptions": {
 2042. "get": {
 2043. "produces": [
 2044. "application/json"
 2045. ],
 2046. "tags": [
 2047. "user"
 2048. ],
 2049. "operationId": "userCurrentListSubscriptions",
 2050. "responses": {
 2051. "200": {
 2052. "$ref": "#/responses/RepositoryList"
 2053. },
 2054. "500": {
 2055. "$ref": "#/responses/error"
 2056. }
 2057. }
 2058. }
 2059. },
 2060. "/user/times": {
 2061. "get": {
 2062. "produces": [
 2063. "application/json"
 2064. ],
 2065. "tags": [
 2066. "user"
 2067. ],
 2068. "operationId": "userTrackedTimes",
 2069. "responses": {
 2070. "200": {
 2071. "$ref": "#/responses/TrackedTimes"
 2072. },
 2073. "500": {
 2074. "$ref": "#/responses/error"
 2075. }
 2076. }
 2077. }
 2078. },
 2079. "/users/:username/followers": {
 2080. "get": {
 2081. "produces": [
 2082. "application/json"
 2083. ],
 2084. "tags": [
 2085. "user"
 2086. ],
 2087. "operationId": "userListFollowers",
 2088. "responses": {
 2089. "200": {
 2090. "$ref": "#/responses/UserList"
 2091. },
 2092. "500": {
 2093. "$ref": "#/responses/error"
 2094. }
 2095. }
 2096. }
 2097. },
 2098. "/users/search": {
 2099. "get": {
 2100. "produces": [
 2101. "application/json"
 2102. ],
 2103. "tags": [
 2104. "user"
 2105. ],
 2106. "operationId": "userSearch",
 2107. "responses": {
 2108. "200": {
 2109. "$ref": "#/responses/UserList"
 2110. },
 2111. "500": {
 2112. "$ref": "#/responses/error"
 2113. }
 2114. }
 2115. }
 2116. },
 2117. "/users/{username}": {
 2118. "get": {
 2119. "produces": [
 2120. "application/json"
 2121. ],
 2122. "tags": [
 2123. "user"
 2124. ],
 2125. "operationId": "userGet",
 2126. "responses": {
 2127. "200": {
 2128. "$ref": "#/responses/User"
 2129. },
 2130. "404": {
 2131. "$ref": "#/responses/notFound"
 2132. },
 2133. "500": {
 2134. "$ref": "#/responses/error"
 2135. }
 2136. }
 2137. }
 2138. },
 2139. "/users/{username}/following": {
 2140. "get": {
 2141. "produces": [
 2142. "application/json"
 2143. ],
 2144. "tags": [
 2145. "user"
 2146. ],
 2147. "operationId": "userListFollowing",
 2148. "responses": {
 2149. "200": {
 2150. "$ref": "#/responses/UserList"
 2151. },
 2152. "500": {
 2153. "$ref": "#/responses/error"
 2154. }
 2155. }
 2156. }
 2157. },
 2158. "/users/{username}/following/:target": {
 2159. "get": {
 2160. "tags": [
 2161. "user"
 2162. ],
 2163. "operationId": "userCheckFollowing",
 2164. "responses": {
 2165. "204": {
 2166. "$ref": "#/responses/empty"
 2167. },
 2168. "404": {
 2169. "$ref": "#/responses/notFound"
 2170. }
 2171. }
 2172. }
 2173. },
 2174. "/users/{username}/gpg_keys": {
 2175. "get": {
 2176. "produces": [
 2177. "application/json"
 2178. ],
 2179. "tags": [
 2180. "user"
 2181. ],
 2182. "operationId": "userListGPGKeys",
 2183. "responses": {
 2184. "200": {
 2185. "$ref": "#/responses/GPGKeyList"
 2186. },
 2187. "500": {
 2188. "$ref": "#/responses/error"
 2189. }
 2190. }
 2191. }
 2192. },
 2193. "/users/{username}/keys": {
 2194. "get": {
 2195. "produces": [
 2196. "application/json"
 2197. ],
 2198. "tags": [
 2199. "user"
 2200. ],
 2201. "operationId": "userListKeys",
 2202. "responses": {
 2203. "200": {
 2204. "$ref": "#/responses/PublicKeyList"
 2205. },
 2206. "500": {
 2207. "$ref": "#/responses/error"
 2208. }
 2209. }
 2210. }
 2211. },
 2212. "/users/{username}/repos": {
 2213. "get": {
 2214. "produces": [
 2215. "application/json"
 2216. ],
 2217. "tags": [
 2218. "user"
 2219. ],
 2220. "operationId": "userListRepos",
 2221. "responses": {
 2222. "200": {
 2223. "$ref": "#/responses/RepositoryList"
 2224. },
 2225. "500": {
 2226. "$ref": "#/responses/error"
 2227. }
 2228. }
 2229. }
 2230. },
 2231. "/users/{username}/starred": {
 2232. "get": {
 2233. "produces": [
 2234. "application/json"
 2235. ],
 2236. "tags": [
 2237. "user"
 2238. ],
 2239. "operationId": "userListStarred",
 2240. "responses": {
 2241. "200": {
 2242. "$ref": "#/responses/RepositoryList"
 2243. },
 2244. "500": {
 2245. "$ref": "#/responses/error"
 2246. }
 2247. }
 2248. }
 2249. },
 2250. "/users/{username}/subscriptions": {
 2251. "get": {
 2252. "produces": [
 2253. "application/json"
 2254. ],
 2255. "tags": [
 2256. "user"
 2257. ],
 2258. "operationId": "userListSubscriptions",
 2259. "responses": {
 2260. "200": {
 2261. "$ref": "#/responses/RepositoryList"
 2262. },
 2263. "500": {
 2264. "$ref": "#/responses/error"
 2265. }
 2266. }
 2267. }
 2268. },
 2269. "/users/{username}/tokens": {
 2270. "get": {
 2271. "produces": [
 2272. "application/json"
 2273. ],
 2274. "tags": [
 2275. "user"
 2276. ],
 2277. "operationId": "userGetTokens",
 2278. "responses": {
 2279. "200": {
 2280. "$ref": "#/responses/AccessTokenList"
 2281. },
 2282. "500": {
 2283. "$ref": "#/responses/error"
 2284. }
 2285. }
 2286. }
 2287. },
 2288. "/version": {
 2289. "get": {
 2290. "description": "This show current running Gitea application version.",
 2291. "produces": [
 2292. "application/json"
 2293. ],
 2294. "tags": [
 2295. "miscellaneous"
 2296. ],
 2297. "summary": "Return Gitea running version.",
 2298. "operationId": "getVersion",
 2299. "responses": {
 2300. "200": {
 2301. "$ref": "#/responses/ServerVersion"
 2302. }
 2303. }
 2304. }
 2305. }
 2306. },
 2307. "definitions": {
 2308. "GPGKey": {
 2309. "description": "GPGKey a user GPG key to sign commit and tag in repository",
 2310. "type": "object",
 2311. "properties": {
 2312. "can_certify": {
 2313. "type": "boolean",
 2314. "x-go-name": "CanCertify"
 2315. },
 2316. "can_encrypt_comms": {
 2317. "type": "boolean",
 2318. "x-go-name": "CanEncryptComms"
 2319. },
 2320. "can_encrypt_storage": {
 2321. "type": "boolean",
 2322. "x-go-name": "CanEncryptStorage"
 2323. },
 2324. "can_sign": {
 2325. "type": "boolean",
 2326. "x-go-name": "CanSign"
 2327. },
 2328. "created_at": {
 2329. "x-go-name": "Created"
 2330. },
 2331. "emails": {
 2332. "type": "array",
 2333. "items": {
 2334. "$ref": "#/definitions/GPGKeyEmail"
 2335. },
 2336. "x-go-name": "Emails"
 2337. },
 2338. "expires_at": {
 2339. "x-go-name": "Expires"
 2340. },
 2341. "id": {
 2342. "type": "integer",
 2343. "format": "int64",
 2344. "x-go-name": "ID"
 2345. },
 2346. "key_id": {
 2347. "type": "string",
 2348. "x-go-name": "KeyID"
 2349. },
 2350. "primary_key_id": {
 2351. "type": "string",
 2352. "x-go-name": "PrimaryKeyID"
 2353. },
 2354. "public_key": {
 2355. "type": "string",
 2356. "x-go-name": "PublicKey"
 2357. },
 2358. "subkeys": {
 2359. "type": "array",
 2360. "items": {
 2361. "type": "object"
 2362. },
 2363. "x-go-name": "SubsKey"
 2364. }
 2365. },
 2366. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/vendor/code.gitea.io/sdk/gitea"
 2367. },
 2368. "GPGKeyEmail": {
 2369. "description": "GPGKeyEmail an email attached to a GPGKey",
 2370. "type": "object",
 2371. "properties": {
 2372. "email": {
 2373. "type": "string",
 2374. "x-go-name": "Email"
 2375. },
 2376. "verified": {
 2377. "type": "boolean",
 2378. "x-go-name": "Verified"
 2379. }
 2380. },
 2381. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/vendor/code.gitea.io/sdk/gitea"
 2382. },
 2383. "Permission": {
 2384. "type": "object",
 2385. "title": "Permission represents a API permission.",
 2386. "properties": {
 2387. "admin": {
 2388. "type": "boolean",
 2389. "x-go-name": "Admin"
 2390. },
 2391. "pull": {
 2392. "type": "boolean",
 2393. "x-go-name": "Pull"
 2394. },
 2395. "push": {
 2396. "type": "boolean",
 2397. "x-go-name": "Push"
 2398. }
 2399. },
 2400. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/vendor/code.gitea.io/sdk/gitea"
 2401. },
 2402. "Repository": {
 2403. "type": "object",
 2404. "title": "Repository represents a API repository.",
 2405. "properties": {
 2406. "clone_url": {
 2407. "type": "string",
 2408. "x-go-name": "CloneURL"
 2409. },
 2410. "created_at": {
 2411. "x-go-name": "Created"
 2412. },
 2413. "default_branch": {
 2414. "type": "string",
 2415. "x-go-name": "DefaultBranch"
 2416. },
 2417. "description": {
 2418. "type": "string",
 2419. "x-go-name": "Description"
 2420. },
 2421. "empty": {
 2422. "type": "boolean",
 2423. "x-go-name": "Empty"
 2424. },
 2425. "fork": {
 2426. "type": "boolean",
 2427. "x-go-name": "Fork"
 2428. },
 2429. "forks_count": {
 2430. "type": "integer",
 2431. "format": "int64",
 2432. "x-go-name": "Forks"
 2433. },
 2434. "full_name": {
 2435. "type": "string",
 2436. "x-go-name": "FullName"
 2437. },
 2438. "html_url": {
 2439. "type": "string",
 2440. "x-go-name": "HTMLURL"
 2441. },
 2442. "id": {
 2443. "type": "integer",
 2444. "format": "int64",
 2445. "x-go-name": "ID"
 2446. },
 2447. "mirror": {
 2448. "type": "boolean",
 2449. "x-go-name": "Mirror"
 2450. },
 2451. "name": {
 2452. "type": "string",
 2453. "x-go-name": "Name"
 2454. },
 2455. "open_issues_count": {
 2456. "type": "integer",
 2457. "format": "int64",
 2458. "x-go-name": "OpenIssues"
 2459. },
 2460. "owner": {
 2461. "$ref": "#/definitions/User"
 2462. },
 2463. "parent": {
 2464. "type": "object"
 2465. },
 2466. "permissions": {
 2467. "$ref": "#/definitions/Permission"
 2468. },
 2469. "private": {
 2470. "type": "boolean",
 2471. "x-go-name": "Private"
 2472. },
 2473. "size": {
 2474. "type": "integer",
 2475. "format": "int64",
 2476. "x-go-name": "Size"
 2477. },
 2478. "ssh_url": {
 2479. "type": "string",
 2480. "x-go-name": "SSHURL"
 2481. },
 2482. "stars_count": {
 2483. "type": "integer",
 2484. "format": "int64",
 2485. "x-go-name": "Stars"
 2486. },
 2487. "updated_at": {
 2488. "x-go-name": "Updated"
 2489. },
 2490. "watchers_count": {
 2491. "type": "integer",
 2492. "format": "int64",
 2493. "x-go-name": "Watchers"
 2494. },
 2495. "website": {
 2496. "type": "string",
 2497. "x-go-name": "Website"
 2498. }
 2499. },
 2500. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/vendor/code.gitea.io/sdk/gitea"
 2501. },
 2502. "User": {
 2503. "type": "object",
 2504. "title": "User represents a API user.",
 2505. "properties": {
 2506. "avatar_url": {
 2507. "type": "string",
 2508. "x-go-name": "AvatarURL"
 2509. },
 2510. "email": {
 2511. "type": "string",
 2512. "x-go-name": "Email"
 2513. },
 2514. "full_name": {
 2515. "type": "string",
 2516. "x-go-name": "FullName"
 2517. },
 2518. "id": {
 2519. "type": "integer",
 2520. "format": "int64",
 2521. "x-go-name": "ID"
 2522. },
 2523. "login": {
 2524. "type": "string",
 2525. "x-go-name": "UserName"
 2526. }
 2527. },
 2528. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/vendor/code.gitea.io/sdk/gitea"
 2529. }
 2530. },
 2531. "responses": {
 2532. "AccessToken": {
 2533. "description": "AccessToken represents a API access token.",
 2534. "headers": {
 2535. "name": {
 2536. "type": "string"
 2537. },
 2538. "sha1": {
 2539. "type": "string"
 2540. }
 2541. }
 2542. },
 2543. "AccessTokenList": {
 2544. "description": "AccessTokenList represents a list of API access token."
 2545. },
 2546. "GPGKey": {
 2547. "description": "GPGKey a user GPG key to sign commit and tag in repository",
 2548. "headers": {
 2549. "can_certify": {
 2550. "type": "boolean"
 2551. },
 2552. "can_encrypt_comms": {
 2553. "type": "boolean"
 2554. },
 2555. "can_encrypt_storage": {
 2556. "type": "boolean"
 2557. },
 2558. "can_sign": {
 2559. "type": "boolean"
 2560. },
 2561. "created_at": {},
 2562. "emails": {
 2563. "type": "array",
 2564. "items": {
 2565. "$ref": "#/definitions/GPGKeyEmail"
 2566. }
 2567. },
 2568. "expires_at": {},
 2569. "id": {
 2570. "type": "integer",
 2571. "format": "int64"
 2572. },
 2573. "key_id": {
 2574. "type": "string"
 2575. },
 2576. "primary_key_id": {
 2577. "type": "string"
 2578. },
 2579. "public_key": {
 2580. "type": "string"
 2581. },
 2582. "subkeys": {
 2583. "type": "array",
 2584. "items": {
 2585. "type": "object"
 2586. }
 2587. }
 2588. }
 2589. },
 2590. "GPGKeyList": {
 2591. "description": "GPGKeyList represents a list of GPGKey"
 2592. },
 2593. "Hook": {
 2594. "description": "Hook a hook is a web hook when one repository changed",
 2595. "schema": {
 2596. "type": "object",
 2597. "additionalProperties": {
 2598. "type": "string"
 2599. }
 2600. },
 2601. "headers": {
 2602. "active": {
 2603. "type": "boolean"
 2604. },
 2605. "config": {},
 2606. "created_at": {},
 2607. "events": {
 2608. "type": "array",
 2609. "items": {
 2610. "type": "string"
 2611. }
 2612. },
 2613. "id": {
 2614. "type": "integer",
 2615. "format": "int64"
 2616. },
 2617. "type": {
 2618. "type": "string"
 2619. },
 2620. "updated_at": {}
 2621. }
 2622. },
 2623. "HookList": {
 2624. "description": "HookList represents a list of API hook."
 2625. },
 2626. "MarkdownRender": {
 2627. "description": "MarkdownRender is a rendered markdown document"
 2628. },
 2629. "Organization": {
 2630. "description": "Organization a group of some repositories, users and teams",
 2631. "headers": {
 2632. "avatar_url": {
 2633. "type": "string"
 2634. },
 2635. "description": {
 2636. "type": "string"
 2637. },
 2638. "full_name": {
 2639. "type": "string"
 2640. },
 2641. "id": {
 2642. "type": "integer",
 2643. "format": "int64"
 2644. },
 2645. "location": {
 2646. "type": "string"
 2647. },
 2648. "username": {
 2649. "type": "string"
 2650. },
 2651. "website": {
 2652. "type": "string"
 2653. }
 2654. }
 2655. },
 2656. "PublicKey": {
 2657. "description": "PublicKey publickey is a user key to push code to repository",
 2658. "headers": {
 2659. "created_at": {},
 2660. "id": {
 2661. "type": "integer",
 2662. "format": "int64"
 2663. },
 2664. "key": {
 2665. "type": "string"
 2666. },
 2667. "title": {
 2668. "type": "string"
 2669. },
 2670. "url": {
 2671. "type": "string"
 2672. }
 2673. }
 2674. },
 2675. "PublicKeyList": {
 2676. "description": "PublicKeyList represents a list of PublicKey"
 2677. },
 2678. "Repository": {
 2679. "description": "Repository represents a API repository.",
 2680. "schema": {
 2681. "$ref": "#/definitions/Permission"
 2682. },
 2683. "headers": {
 2684. "clone_url": {
 2685. "type": "string"
 2686. },
 2687. "created_at": {},
 2688. "default_branch": {
 2689. "type": "string"
 2690. },
 2691. "description": {
 2692. "type": "string"
 2693. },
 2694. "empty": {
 2695. "type": "boolean"
 2696. },
 2697. "fork": {
 2698. "type": "boolean"
 2699. },
 2700. "forks_count": {
 2701. "type": "integer",
 2702. "format": "int64"
 2703. },
 2704. "full_name": {
 2705. "type": "string"
 2706. },
 2707. "html_url": {
 2708. "type": "string"
 2709. },
 2710. "id": {
 2711. "type": "integer",
 2712. "format": "int64"
 2713. },
 2714. "mirror": {
 2715. "type": "boolean"
 2716. },
 2717. "name": {
 2718. "type": "string"
 2719. },
 2720. "open_issues_count": {
 2721. "type": "integer",
 2722. "format": "int64"
 2723. },
 2724. "owner": {},
 2725. "parent": {},
 2726. "permissions": {},
 2727. "private": {
 2728. "type": "boolean"
 2729. },
 2730. "size": {
 2731. "type": "integer",
 2732. "format": "int64"
 2733. },
 2734. "ssh_url": {
 2735. "type": "string"
 2736. },
 2737. "stars_count": {
 2738. "type": "integer",
 2739. "format": "int64"
 2740. },
 2741. "updated_at": {},
 2742. "watchers_count": {
 2743. "type": "integer",
 2744. "format": "int64"
 2745. },
 2746. "website": {
 2747. "type": "string"
 2748. }
 2749. }
 2750. },
 2751. "RepositoryList": {
 2752. "description": "RepositoryList represents a list of API repository."
 2753. },
 2754. "SearchError": {
 2755. "description": "SearchError error of failing search",
 2756. "headers": {
 2757. "error": {
 2758. "type": "string"
 2759. },
 2760. "ok": {
 2761. "type": "boolean"
 2762. }
 2763. }
 2764. },
 2765. "SearchResults": {
 2766. "description": "SearchResults results of search",
 2767. "headers": {
 2768. "data": {
 2769. "type": "array",
 2770. "items": {
 2771. "$ref": "#/definitions/Repository"
 2772. }
 2773. },
 2774. "ok": {
 2775. "type": "boolean"
 2776. }
 2777. }
 2778. },
 2779. "ServerVersion": {
 2780. "description": "ServerVersion wraps the version of the server",
 2781. "headers": {
 2782. "Version": {
 2783. "type": "string"
 2784. }
 2785. }
 2786. },
 2787. "TrackedTime": {
 2788. "description": "TrackedTime worked time for an issue / pr",
 2789. "headers": {
 2790. "created": {},
 2791. "id": {
 2792. "type": "integer",
 2793. "format": "int64"
 2794. },
 2795. "issue_id": {
 2796. "type": "integer",
 2797. "format": "int64"
 2798. },
 2799. "time": {
 2800. "type": "integer",
 2801. "format": "int64",
 2802. "description": "Time in seconds"
 2803. },
 2804. "user_id": {
 2805. "type": "integer",
 2806. "format": "int64"
 2807. }
 2808. }
 2809. },
 2810. "TrackedTimes": {
 2811. "description": "TrackedTimes represent a list of tracked times"
 2812. },
 2813. "User": {
 2814. "description": "User represents a API user.",
 2815. "headers": {
 2816. "avatar_url": {
 2817. "type": "string"
 2818. },
 2819. "email": {
 2820. "type": "string"
 2821. },
 2822. "full_name": {
 2823. "type": "string"
 2824. },
 2825. "id": {
 2826. "type": "integer",
 2827. "format": "int64"
 2828. },
 2829. "login": {
 2830. "type": "string"
 2831. }
 2832. }
 2833. },
 2834. "UserList": {
 2835. "description": "UserList represents a list of API user."
 2836. },
 2837. "WatchInfo": {
 2838. "description": "WatchInfo represents a API watch status of one repository",
 2839. "schema": {
 2840. "type": "object"
 2841. },
 2842. "headers": {
 2843. "created_at": {},
 2844. "ignored": {
 2845. "type": "boolean"
 2846. },
 2847. "reason": {},
 2848. "repository_url": {
 2849. "type": "string"
 2850. },
 2851. "subscribed": {
 2852. "type": "boolean"
 2853. },
 2854. "url": {
 2855. "type": "string"
 2856. }
 2857. }
 2858. },
 2859. "empty": {
 2860. "description": "APIEmpty is an empty response"
 2861. },
 2862. "error": {
 2863. "description": "APIError is error format response",
 2864. "headers": {
 2865. "message": {
 2866. "type": "string"
 2867. },
 2868. "url": {
 2869. "type": "string"
 2870. }
 2871. }
 2872. },
 2873. "forbidden": {
 2874. "description": "APIForbiddenError is a forbidden error response",
 2875. "headers": {
 2876. "message": {
 2877. "type": "string"
 2878. },
 2879. "url": {
 2880. "type": "string"
 2881. }
 2882. }
 2883. },
 2884. "notFound": {
 2885. "description": "APINotFound is a not found empty response"
 2886. },
 2887. "redirect": {
 2888. "description": "APIRedirect is a redirect response"
 2889. },
 2890. "validationError": {
 2891. "description": "APIValidationError is error format response related to input validation",
 2892. "headers": {
 2893. "message": {
 2894. "type": "string"
 2895. },
 2896. "url": {
 2897. "type": "string"
 2898. }
 2899. }
 2900. }
 2901. },
 2902. "securityDefinitions": {
 2903. "AccessToken": {
 2904. "type": "apiKey",
 2905. "name": "access_token",
 2906. "in": "query"
 2907. },
 2908. "AuthorizationHeaderToken": {
 2909. "type": "apiKey",
 2910. "name": "Authorization",
 2911. "in": "header"
 2912. },
 2913. "BasicAuth": {
 2914. "type": "basic"
 2915. },
 2916. "Token": {
 2917. "type": "apiKey",
 2918. "name": "token",
 2919. "in": "query"
 2920. }
 2921. },
 2922. "security": [
 2923. {
 2924. "BasicAuth": [
 2925. "[]"
 2926. ]
 2927. },
 2928. {
 2929. "Token": [
 2930. "[]"
 2931. ]
 2932. },
 2933. {
 2934. "AccessToken": [
 2935. "[]"
 2936. ]
 2937. },
 2938. {
 2939. "AuthorizationHeaderToken": [
 2940. "[]"
 2941. ]
 2942. }
 2943. ]
 2944. }